Your browser does not support JavaScript! Studieteknik Hebreiska på nätet - gratis Hebreiska lektioner - tala

Studieteknik Hebreiska

1

17 teman
17 teman

Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Hej
שלום
shalom
Hej
ערב טוב
erev tov
Hejdå
להתראות
le'itraot
Vi ses
נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
Ja
כן
ken
Nej
לא
lo
Skulle du kunna
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Tack!
תודה
toda
Tack så mycket!
תודה רבה
toda raba
Tack för hjälpen
תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
Varsågod
בבקשה
bevakasha
Varsågod
על לא דבר
al lo davar
Okej
בסדר
beseder
Hur mycket kostar det?
?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
Förlåt!
סליחה
slyha
Jag förstår inte
אני לא מבין
any lo mevyn
Jag förstår
הבנתי
hevanty
Jag vet inte
אני לא יודעת
any lo yoda'at
Förbjudet
אסור
asur
Ursäkta mig, var finns det en toalett?
?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
Gott Nytt År!
שנה טובה!
shana tova!
Grattis på födelsedagen!
יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
Trevliga helgdagar
חג שמח!
hag sameah!
Gratulerar!
כל הכבוד!
kol hkavod!
Gratulerar!
ברכות!
brahot!Samtal

Samtal
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Hej. Hur mår du?
?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
Hej. Jag mår bra, tack
שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
Talar du hebreiska?
?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
Talar du hebreiska?
?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
Nej, jag talar inte hebreiska
לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
Nej, jag talar inte hebreiska
לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
Bara lite
רק קצת
rak ktsat
Vilket land kommer du ifrån?
?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
Vilken nationalitet är du?
?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
Jag är israel
אני ישראלי
any yshraly
Jag är israel
אני ישראלית
any yshralyt
Och du, bor du här?
?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
Ja, jag bor här
כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
Jag heter Sara. Vad heter du?
?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
Julien
ג'וליאן
g'ulyan
Vad gör du här?
?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
Jag är på semester
אני בחופשה
any behufsha
Vi är på semester
אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
Jag är på affärsresa
אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
Jag arbetar här
אני עובד כאן
any - oved kan
Vi arbetar här
אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
Vad finns det för bra ställen att äta på?
?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
Finns det något museum i närheten?
?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
Var finns det internetanslutning?
?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?Lära sig

Lära sig
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Vill du lära dig några ord?
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
Okej!
כן, בסדר!
ken, beseder!
Vad heter det?
איך זה נקרא
eyh ze nykra?
Det är ett bord
זה שולחן
ze shulhan
Ett bord. Förstår du?
?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
Jag förstår inte
אני לא מבין
any lo mevyn
Kan du säga det en gång till?
?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
Kan du tala lite långsammare?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
Skulle du kunna skriva det?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
Jag förstår
הבנתי
hevantyFärger

Färger
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Jag tycker om färgen på detta bord
הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
Det är rött
זה אדום
ze adom
Blått
כחול
kahol
Gult
צהוב
tsaov
Vitt
לבן
lavan
Svart
שחור
shahor
Grönt
ירוק
yarok
Orange
כתום
katom
Lila
סגול
sagol
Grått
אפור
aforSiffror

Siffror
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Noll
אפס
efes
Ett
אחת
ahat
Ett
אחד
ehad
Två
שתים
shtaym
Två
שנים
shnaym
Tre
שלוש
shalosh
Tre
שלושה
shlosha
Fyra
ארבע
arba
Fyra
ארבעה
arba'a
Fem
חמש
hamesh
Fem
חמישה
hamysha
Sex
שש
shesh
Sex
ששה
shysha
Sju
שבע
sheva
Sju
שבעה
shyva
Åtta
שמונה
shmone
Åtta
שמונה
shmona
Nio
תשע
tesha
Nio
תשעה
tysha
Tio
עשר
eser
Tio
עשרה
asara
Elva
אחת-עשרה
ahat-'esre
Elva
אחד-עשר
ehad-asar
Tolv
שתים-עשרה
shteym-esre
Tolv
שנים-עשר
shneym-asar
Tretton
שלוש-עשרה
shlosh-esre
Tretton
שלושה-עשר
shlosha-asar
Fjorton
ארבע-עשרה
arba-esre
Fjorton
ארבעה-עשר
arbaa-asar
Femton
חמש-עשרה
hamesh-esre
Femton
חמישה-עשר
hamysha-asar
Sexton
שש-עשרה
shesh-esre
Sexton
ששה-עשר
shysha-asar
Sjutton
שבע-עשרה
shva-esre
Sjutton
שבעה-עשר
shyva-asar
Arton
שמונה-עשרה
shmone-esre
Arton
שמונה-עשר
shmona-asar
Nitton
תשע-עשרה
tsha-esre
Nitton
תשעה-עשר
tysha-asar
Tjugo
עשרים
esrym
Tjugoett
עשרים ואחת
esrym ve'ahat
Tjugoett
עשרים ואחד
esrym veehad
Tjugotvå
עשרים ושתים
esrym ushtaym
Tjugotvå
עשרים ושנים
esrym veshnaym
Tjugotre
עשרים ושלוש
esrym veshalosh
Tjugotre
עשרים ושלושה
esrym veshlosha
Tjugofyra
עשרים וארבע
esrym vearba
Tjugofyra
עשרים וארבעה
esrym vearbaa
Tjugofem
עשרים וחמש
esrym vehamesh
Tjugofem
עשרים וחמישה
esrym vehamysha
Tjugosex
עשרים ושש
esrym veshesh
Tjugosex
עשרים וששה
esrym veshysha
Tjugosju
עשרים ושבע
esrym vesheva
Tjugosju
עשרים ושבעה
esrym veshyva
Tjugoåtta
עשרים ושמונה
esrym veshmone
Tjugoåtta
עשרים ושמונה
esrym veshmona
Tjugonio
עשרים ותשע
esrym vetesha
Tjugonio
עשרים ותשעה
esrym vetysha
Trettio
שלושים
shloshym
Trettioett
שלושים ואחת
shloshym veahat
Trettioett
שלושים ואחד
shloshym vehad
Trettiotvå
שלושים ושתים
shloshym ushtaym
Trettiotvå
שלושים ושנים
shloshym veshnaym
Trttiotre
שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
Trttiotre
שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
Trettiofyra
שלושים וארבע
shloshym vearba
Trettiofyra
שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
Trettiofem
שלושים חמש
shloshym vehamesh
Trettiofem
שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
Trettiosex
שלושים ושש
shloshym veshesh
Trettiosex
שלושים וששה
shloshym veshysha
Fyrtio
ארבעים
arbaym
Femtio
חמשים
hamyshym
Sextio
ששים
shyshym
Sjuttio
שבעים
shyv'eym
Åttio
שמונים
shmonym
Nittio
תשעים
tysh'eym
Ett hundra
מאה
mea
Ett hundrafem
מאה וחמש
mea vehamesh
Ett hundrafem
מאה וחמישה
mea vehamysha
Två hundra
מאתים
mataym
Tre hundra
שלוש מאות
shlosh meot
Fyra hundra
ארבע מאות
arba meot
Ett tusen
אלף
elef
Ett tusen fem
אלף חמש מאות
elef hamesh meot
Två tusen
אלפיים
alpaym
Tio tusen
עשרת אלפים
aseret alafymFråga efter tiden

Fråga efter tiden
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
När kom du hit?
?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
Idag
היום
hayom
Igår
אתמול
etmol
För två dagar sedan
לפני יומיים
lifney yomaym
För två dagar sedan
שלשום
shylshom
Hur länge skall du stanna?
?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
Jag åker imorgon.
אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
Jag åker i övermorgon
אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
Jag åker om tre dagar
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
Måndag
יום שני
yom sheny
Tisdag
יום שלישי
yom shlyshy
Onsdag
יום רביעי
yom revy'y
Torsdag
יום חמישי
yom hamyshy
Fredag
יום שישי
yom shyshy
Lördag
שבת
shabat
Söndag
יום ראשון
yom rishon
Januari
ינואר
yanuar
Februari
פברואר
fevbruar
Mars
מרץ
merts
April
אפריל
apryl
Maj
מאי
may
Juni
יוני
yuny
Juli
יולי
yuly
Augusti
אוגוסט
ogust
September
ספטמבר
september
Oktober
אוקטובר
oktober
November
נובמבר
november
December
דצמבר
detsember
Hur dags åker du?
?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
På morgonen, klockan åtta.
בשמונה בבוקר
bishmone baboker
På morgonen, klockan kvart över åtta
בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
På morgonen, klockan halv nio
בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
På morgonen, klockan kvart i nio
ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
På kvällen, klockan sex
בשש בערב
beshesh ba'erev
Jag är sen
אני מאחר
any meaherTaxi

Taxi
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Taxi!
מונית!
monyt!
Vart vill du åka?
?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
Jag skall till järnvägsstationen
אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
Jag skall till Hotell Dag och Natt
אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen?
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
Kan ni ta mina väskor?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
Är det långt härifrån?
?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
Nej, den ligger här intill
לא, זה קרוב
lo, ze karov
Den ligger lite längre bort
כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
Hur mycket kommer det att kosta?
?כמה זה יעלה
kama ze ole?
Kör mig dit, tack.
קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
Den ligger till höger
זה ימינה
ze yamyna
Den ligger till vänster
זה שמאלה
za smola
Den ligger rakt fram
זה ישר
ze yashar
Den ligger här
זה כאן
ze kan
Det är därborta
זה משם
ze mysham
Stopp!
עצור!
atsor!
Det är ingen brådska
קח את הזמן
kah et hazman
Skulle jag kunna få ett kvitto?
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?Känslor

Känslor
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Jag tycker mycket om ditt land
אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
Jag älskar dig
אני אוהבת אותך
any oevet otha
Jag är lycklig
אני שמח
any sameh
Jag är ledsen
אני עצובה
any atsuva
Jag mår bra här
אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
Jag fryser
קר לי
kar ly
Jag är varm
חם לי
ham ly
Det är för stort
זה גדול מדי
ze gadol myday
Det är för litet
זה קטן מדי
ze katan myday
Det är perfekt
זה מושלם
ze mushlam
Vill du gå ut ikväll?
?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
Jag skulle vilja gå ut ikväll
אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
Det är en bra idé
זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
Jag vill ha kul
יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
Det är inte en bra idé
זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
Jag har ingen lust att gå ut ikväll
אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
Jag vill vila
יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
Vill du motionera?
אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
Ja, jag behöver släppa loss!
כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
Jag spelar tennis
אני משחק טניס
any mesahek tenys
Nej tack, jag är ganska trött
לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayefFamiljen

Familjen
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Har du familj här?
?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
Min pappa
אבא שלי
aba shely
Min mamma
אמא שלי
yma shely
Min son
הבן שלי
haben shely
Min dotter
הבת שלי
habat shely
En bror
אח
ah
En syster
אחות
ahot
En vän
חבר
haver
En väninna
ידידה
yedyda
Min pojkvän
חבר שלי
haver shely
Min flickvän
ידידה שלי
yedyda shely
Min man
בעלי
ba'aly
Min fru
אשתי
ishtyBar

Bar
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Baren
בר
bar
Vill du ha något att dricka?
?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
Dricka
לשתות
lishtot
Glas
כוס
kos
Gärna
בשמחה
besimha
Gärna
בכיף
bekeyf
Vad vill du ha?
?מה אתה שותה
ma ata shote?
Vad finns det att dricka ?
?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
Det finns vatten och juice
יש מים או מיץ
yesh maym o myts
Vatten
מים
maym
Skulle jag kunna få några isbitar?
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
Isbitar
קוביות קרח
kubyot kerah
Choklad
שוקו
shoko
Mjölk
חלב
halav
Te
תה
te
Kaffe
קפה
kafe
Med socker
עם סוכר
im sukar
Med grädde
עם קצפת
im katsefet
Vin
יין
yayn
Öl
בירה
byra
En kopp te, tack
תה בבקשה
te bevakasha
En öl, tack
בירה בבקשה
byra bevakasha
Vad vill ni dricka?
?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
Två koppar te, tack
פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
Två öl, tack
פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
Inget, tack
כלום, תודה
klum, toda
Skål!
לחייך
lehayeha
Skål!
לחיים!
lehaym!
Skulle jag kunna få notan?
חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
Hur mycket är jag skyldig?
סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
Tjugo euros
עשרים יורו
esrym yuru
Jag bjuder
אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'haRestaurang

Restaurang
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Restaurangen
המסעדה
hamis'eada
Vill du äta något?
?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
Ja, det vill jag gärna.
כן, אני אשמח
ken, any esmah
Äta
לאכול
lehol
Var kan vi äta?
?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
Var kan vi äta lunch?
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
Middag
ארוחת-ערב
aruhat-'erev
Frukost
ארחתת-בוקר
aruhat-boker
Ursäkta!
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Menyn, tack!
תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
Här är menyn.
הנה התפריט!
ine hatafrit!
Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk?
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
Med ris
עם אורז
im orez
Med pasta
עם אטריות
im itryot
Potatis
תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
Grönsaker
ירקות
yeraquot
Äggröra - stekt ägg - kokt ägg
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
Bröd
לחם
lehem
Smör
חמאה
hemah
Sallad
סלט
salat
Efterrätt
קינוח
kynuah
Frukt
פרות
perot
Skulle jag kunna få be om en kniv?
?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
Ja, jag kommer med en meddetsamma
כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
En kniv
סכין
sakyn
En gaffel
מזלג
mazleg
En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked
כף
kaf
Är det en varm rätt?
?זו מנה חמה
zo mana hama?
Ja, och väldigt stark också!
כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
Varm
חם
ham
Kall
קר
kar
Stark
מתובל
metubal
Jag skall ha fisk!
אני אקח דגים!
any ekah dagym!
Jag också
גם אני
gam anyAtt skiljas åt

Att skiljas åt
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Vad sent det är! Jag måste gå!
מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
Skulle vi kunna ses igen?
?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
Skulle vi kunna ses igen?
?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
Ja, gärna
כן, בשמחה
ken, besymha
Ja, gärna
כן, בכיף
ken, bekeif
Jag bor pa denna adress
אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
Skulle jag kunna få ditt telefonnummer?
?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
Ja, här får du
כן, הנה
ken, yne
Det var trevligt att träffas
היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig
גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
Vi ses snart.
נתראה בקרוב
nytrae bekarov
Det hoppas jag också
אני גם מקוה
any gam mekave
Hejdå
להתראות!
lehytraot!
Vi ses imorgon
נפגש מחר
nipagesh mahar
Hejdå
ביי!
bay!Färdmedel

Färdmedel
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
Vad kostar en biljett till Solstaden?
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
Vart går detta tåg?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
Stannar detta tåg i Solstaden?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
När avgår tåget till Solstaden?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
När anländer tåget som går till Solstaden?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden?
כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
Har ni tågtidtabellen?
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
Busstidtabellen
לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden?
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
Det är det där
הרכבת הזאת
arakevet azot
Tack!
תודה
toda
Varsågod! Trevlig resa!
על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
Varsågod! Trevlig resa!
!בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
Verkstaden
מוסך תקונים
musah tykunym
Bensinmacken
תחנת-דלק
tahanat-delek
Skulle jag kunna få tanken full, tack.
לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
Cykel
אופנים
ofnaym
Centrum
מרכז העיר
merkaz ayr
Förorten
פרבר
parvar
Det är en stor stad
זו עיר גדולה
zu yr gdola
Det är en by
זה כפר
ze kfar
Ett berg
הר
ar
En sjö
אגם
agam
Landet
כפר
kfarSöka någon

Söka någon
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Är Sara här?
?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
Ja, hon är här
כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
Hon gick ut
היא יצאה
y yatsa
Ni kan ringa henne på hennes mobil
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne?
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
Hon är på jobbet
היא בעבודה שלה
y baavoda shela
Hon är hemma
היא בבית שלה
y babayt shela
Är Julien här?
?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
Ja, han är här
כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
Han gick ut
הוא יצא
u yatsa
Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom?
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
Ni kan ringa honom på hans mobil
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
Han är på jobbet
הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
Han är hemma
הוא בבית שלו
u babayt sheloHotell

Hotell
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Hotellet
המלון
amalon
Lägenhet
דירה
dyra
Välkommen!
ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
Har ni ett ledigt rum?
?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
Har rummet badrum?
?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
Föredrar ni två enkelsängar?
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
Vill ni ha ett dubbelrum?
?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
Rum med badkar - med balkong - med dusch
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
Frukost ingår i rummet
חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
Vad kostar en natt?
?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
Jag skulle vilja se rummet först, tack!
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
Visst!
כן, בודאי!
ken, bevaday!
Tack, rummet är jättefint.
תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
OK, kan jag boka för inatt då?
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
Det är lite för dyrt för mig, tack.
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
Skulle ni kunna ta hand om mina väskor?
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
Var är rummet?
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
Det ligger på första våningen
הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
Finns det hiss?
?יש מעלית
yesh ma'alyt?
Hissen är på vänster sida
המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
Hissen är på höger sida
המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
Var finns tvättstugan?
?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
Den ligger på bottenvåningen
היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
Bottenvåningen
קומת קרקע
komat karka
Rum
חדר
heder
Kemtvätt
מכבסה
mahbesa
Frisörsalong
מספרה
myspara
Parkering
חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
Skall vi ses i mötesrummet?
נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
Mötesrummet
אולם האספות
ulam a'asefot
Bassängen är uppvärmd
הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
Badbassäng - swimming pool
הבריכה
abryha
Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack?
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
Skulle jag kunna få nyckeln, tack?
את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack?
את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
Finns det några meddelanden till mig?
?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
Ja, varsågod.
כן, הנה הן
ken, yne en
Nej, det har inte kommit något till er.
לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
Var kan jag växla?
?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
Skulle ni kunna växla?
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla?
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?Strand

Strand
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Stranden
החוף
ahof
Vet ni var jag kan köpa en boll?
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
Det finns en affär åt det hållet.
יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
En boll
כדור
kadur
Kikare
משקפת
myshkefet
En keps
כובע מצחיה
kova mytshya
Handduk
מגבת
magevet
Sandaler
סנדלים
sandalym
Spann
דלי
dly
Solkräm
קרם שיזוף
Krem shyzuf
Badbyxor
בגד-ים
beged-yam
Solglasögon
משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
Skaldjur
סרטן
sartan
Sola sig
להשתזף
leyshtazef
Soligt
מחומם
mehumam
Solnedgång
שקיעת השמש
shky'at hashemesh
Parasoll
שמשיה
shymshya
Sol
שמש
shemesh
Solsting
מכת-שמש
makat-shemesh
Är det farligt att simma här?
?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
Nej, det är inte farligt
לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
Ja, det ar förbjudet att bada här
כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
Simma
לשחות
lysh'hot
Simning
שחיה
shhya
Våg
גל
gal
Hav
ים
yam
Sanddyna
דיונה
dyuna
Sand
חול
hol
Hurdant skall vädret bli imorgon?
?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
Vädret kommer att förändras
מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
Det skall regna
ירד גשם
yered geshem
Det skall vara soligt
תהיה שמש
tyye shemesh
Det skall vara mycket blåsigt
תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
Baddräkt
בגד-ים
beged-yam
Skugga
צל
tselVid problem

Vid problem
Förlopp
0%
Starta ett nytt test
Q1
Skulle ni kunna hjälpa mig?
?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
Jag är vilse
הלכתי לאבוד
halahty leybud
Vad vill ni ha?
מה את רוצה
ma at rotsa?
Vad hände?
?מה קרה
ma kara?
Var kan jag hitta en tolk?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
Var finns närmsta apotek?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
Vilken slags behandling går ni på för tillället?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
Ett sjukhus
בית-חולים
beyt-holym
Ett apotek
בית-מרקחת
beyt-myrkahat
En läkare
רופא
rofe
Vårdcentral
שרות רפואי
sherut refuy
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar.
איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
Mina identitets-handlingar har blivit stulna.
גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
Hittegodsavdelning.
משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
Första hjälpen
תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
Nödutgång
יציאת-חרום
yetsyat-herum
Polisen
המשטרה
hamishtara
Handlingar
תעודות
teudot
Handlingar
מסמכים
mysmahym
Pengar
כסף
kesef
Pass
דרכון
darkon
Bagage
מטען
mytan
Bagage
ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
Nej tack, det är bra
זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
Låt mig vara ifred!
עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
Försvinn!
הסתלק!
ystalek!