Översättning / Nödvandiga uttryck


Studieteknik kinesiska - Nödvandiga uttryck
Studieteknik kinesiska - Nödvandiga uttryck
www.loecsen.com

Svenska Kinesiska
Hej 晚上好 - wǎnshànghǎo
Hejdå 再见 - zàijiàn
Vi ses 回头见 - huí tóu jiàn
Ja 是 - shì
Nej 不是 - búshì
Skulle du kunna 请 - qǐng
Tack! 谢谢 - xièxiè
Tack så mycket! 非常感谢! - fēicháng gǎnxiè
Tack för hjälpen 谢谢您的帮助 - xièxiè nínde bāngzhù
Varsågod 没关系 - méiguànxì
Okej 好 - hǎo
Hur mycket kostar det? 多少钱? - duōshǎo qián
Förlåt! 对不起! - duì bu qǐ
Jag förstår inte 我不懂 - wǒ bù dǒng
Jag förstår 我懂了 - wǒ dǒng le
Jag vet inte 我不知道 - wǒ bù zhīdào
Förbjudet 禁止 - jìnzhǐ
Ursäkta mig, var finns det en toalett? 请问洗手间在哪里? - qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Gott Nytt År! 新年好! - xīnnián hǎo
Grattis på födelsedagen! 生日快乐! - shēngrìkuàilè
Trevliga helgdagar 节日快乐! - jiérì kuàilè
Gratulerar! 祝贺您! - zhùhè nín
10.0/10 (1 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer