Your browser does not support JavaScript! Naučit se Albánština online - zdarma Albánština lekce - mluvte

Naučit se Albánština

1

17 šablon
17 šablon

Základní výrazy

Základní výrazy
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Dobrý den
Mirëdita
miɾədita
Dobrý večer
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Na shledanou
Mirupafshim
miɾupafʃim
Na shledanou
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Ano
Po
Ne
Jo
Prosím!
Ju lutem...!
ju lutεm
Děkuji
Faleminderit!
falεmindεɾit
Děkuji mnohokrát!
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Děkuji Vám za pomoc
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Prosím
Ju lutem!
ju lutεm
Prosím
Asgjë!
asɟə
Souhlasím
Në rregull
nə rεɡuɫ
Souhlasím
Dakord
dakɔɾd
Kolik to stojí, prosím?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Kolik to stojí, prosím?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Promiňte!
Më falni!
mə falni
Nerozumím
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Rozuměl jsem
Kuptova!
kuptɔva
Nevím
Nuk e di!
nuk ε di
Zakázáno
Ndalohet!
ndalɔhεt
Kde jsou záchody, prosím?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Kde jsou záchody, prosím?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Šťastný a veselý nový rok!
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Šťastný a veselý nový rok!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Všechno nejlepší k narozeninám!
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Veselé svátky!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Blahopřeji!
Urime!
uɾimε
Blahopřeji!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛKonverzace

Konverzace
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Dobrý den. Jak se máš?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Dobrý den. Jak se máš?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Dobrý den. Dobře. Děkuji
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Mluvíš albánsky?
Flet shqip?
Ne, nemluvím albánsky
Jo, unë nuk flas shqip.
Jen trochu
Vetëm pak
vεtəm pak
Odkud jsi?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Odkud jsi?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Jaké jsi národnosti?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Jaké jsi národnosti?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Jsem Albánec
Unë jam shqiptar
Jsem Albánka
Unë jam shqiptare
A ty žiješ tady?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Ano, žiji tady
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Jmenuji se Sarah a ty?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Jmenuji se Sarah a ty?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Julien
Zhyljen
Ʒyljεn
Co zde děláš?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Co zde děláš?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Jsem na dovolené
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Jsem na dovolené
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Jsme na dovolené
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Jsme na dovolené
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Jsem na služební cestě
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Jsem na služební cestě
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Pracuji zde
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Pracujeme zde
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Kde se dá dobře najíst?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Je tu poblíž nějaké muzeum?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Můžu se připojit na Internet?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Učení

Učení
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Chceš se naučit pár slov?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Ano, souhlasím!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Ano, souhlasím!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Jak se to jmenuje?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Jak se to jmenuje?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
To je stůl
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
To je stůl
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Stůl, rozumíš?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Nerozumím
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Opakuj, prosím
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Můžeš to napsat, prosím?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Rozuměl jsem
Kuptova!
kuptɔvaBarvy

Barvy
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Líbí se mi barva tohoto stolu
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
Je to červená
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
Je to červená
Është i kuq
əʃtə i kuc
Modrá
Blu
blu
Žlutá
E verdhë
ε vεɾðə
Žlutá
I verdhë
i vεɾðə
Bílá
E bardhë
ε baɾðə
Bílá
I bardhë
i baɾðə
Černá
E zezë
ε zεzə
Černá
I zi
i zi
Zelená
Jeshile
jεʃilε
Oranžová
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Fialová
Lejla
lεjla
Šedá
Gri
ɡɾiČísla

Čísla
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Nula
Zero
zεɾɔ
Jedna
Një
ɲə
Dva
Dy
dy
Tři
Tre
tɾε
Čtyři
Katër
katəɾ
Pět
Pesë
pεsə
Šest
Gjashtë
ɟaʃtə
Sedm
Shtatë
ʃtatə
Osm
Tetë
tεtə
Devět
Nëntë
nəntə
Deset
Dhjetë
ðjεtə
Jedenáct
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Dvanáct
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Třináct
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Čtrnáct
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Patnáct
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Šestnáct
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Sedmnáct
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Osmnáct
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Devatenáct
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Dvacet
Njëzetë
ɲəzεtə
Dvacet jedna
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Dvacet dva
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Dvacet tři
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Dvacet čtyři
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Dvacet pět
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Dvacet šest
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dvacet sedm
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Dvacet osm
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Dvacet devět
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Třicet
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Třicet jedna
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Třicet dva
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Třicet tři
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Třicet čtyři
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Třicet pět
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Třicet šest
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Čtyřicet
Dyzetë
dyzεt
Padesát
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Šedesát
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Sedmdesát
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Osmdesát
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Devadesát
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Sto
Njëqind
ɲəcind
Sto pět
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Dvě stě
Dyqind
dycind
Tři sta
Treqind
tɾεcind
Čtyři sta
Katërqind
katəɾcind
Tisíc
Një mijë
ɲə mijə
Tisíc pět set
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Dva tisíce
Dy mijë
dymijə
Deset tisíc
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəČasové údaje

Časové údaje
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Kdy jsi sem přijel?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Kdy jsi sem přijel?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Dnes
Sot
sɔt
Včera
Dje
djε
Před dvěma dny
Ka dy ditë
ka dy ditə
Před dvěma dny
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Jak dlouho tu zůstaneš?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Jak dlouho tu zůstaneš?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Odjíždím zítra
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Odjíždím zítra
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Odjíždím pozítří
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Odjíždím pozítří
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Odjíždím za tři dny
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Odjíždím za tři dny
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Pondělí
E hënë
ε hənə
Úterý
E martë
ε maɾtə
Středa
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Čtvrtek
E enjte
ε εɲtε
Pátek
E premte
ε pɾεmtε
Sobota
E shtunë
ε ʃtunə
Neděle
E dielë
ε diεlə
Leden
Janar
janaɾ
Únor
Shkurt
ʃkuɾt
Březen
Mars
maɾs
Duben
Prill
pɾiɫ
Květen
Maj
maj
Červen
Qershor
cεɾʃɔɾ
Červenec
Korrik
kɔrik
Srpen
Gusht
ɡuʃt
Září
Shtator
ʃtatɔɾ
Říjen
Tetor
tεtɔɾ
Listopad
Nëntor
nəntɔɾ
Prosinec
Dhjetor
ðjεtɔɾ
V kolik hodin odjíždíš?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
V kolik hodin odjíždíš?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
V osm hodin ráno
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Ve čtvrt na devět ráno
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Ve čtvrt na devět ráno
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
V půl deváté ráno
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
V půl deváté ráno
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Ve tři čtvrtě na devět ráno
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
V šest večer
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Mám zpoždění
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaxi

Taxi
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Taxi!
Taksi!
taksi
Kam chcete odvést?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Jedu na nádraží
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Jedu do hotelu Den a Noc
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Můžete mě odvést na letiště?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Můžete mi vzít zavazadla?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Je to odsud daleko?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Ne, je to kousek
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Ano, je to trochu dál
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Kolik to bude stát?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Odvezte mě sem, prosím
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Vpravo
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Vlevo
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Rovně
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Jsme zde
Është këtu!
əʃtə kətu
Jsme zde
Arritëm!
aritəm
Je to někde tady
Është andej!
əʃtə andεj
Zastavte!
Ndalo!
ndalɔ
Nespěchejte
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Nespěchejte
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Můžete mi, prosím, vystavit účet?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?City

City
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Tvá země se mi moc líbí
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Miluji Tě
Të dua
tə dua
Miluji Tě
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Jsem šťastný
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Jsem smutný
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Cítím se zde dobře
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Je mi zima
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Je mi teplo
Kam vapë
kam vapə
Je to moc velké
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Je to moc malé
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Je to perfektní
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Chce dnes večer někam jít?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Dnes večer bych rád někam šel.
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
To je dobrý nápad
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Mám chuť se jít bavit
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
To není dobrý nápad
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Dnes večer se mi nikam nechce
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Chci odpočívat
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Chceš jít sportovat?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Ano, potřebuji se unavit!
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Hraji tenis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾRodina

Rodina
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Máš zde rodinu?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Můj otec
Babai im
babai im
Můj otec
Im atë
im atə
Má matka
Nëna ime
nəna imε
Má matka
Ime më
imɛ mə
Můj syn
Djali im
djali im
Můj syn
Im bir
im biɾ
Má dcera
Vajza ime
vajza imε
Bratr
Një vëlla
ɲə vəɫa
Sestra
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Přítel
Një mik
ɲə mik
Přítelkyně
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Můj přítel
Miku im
miku im
Má přítelkyně
Mikja ime
mikja imε
Má přítelkyně
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Můj manžel
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Můj manžel
Im shoq
im ʃɔc
Má manželka
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Má manželka
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Bar
Bari
baɾi
Dáš si něco k pití?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Pít
Të pish
tə piʃ
Sklenička
Gotë
ɡɔtə
Rád
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Co si dáš?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Co mají k pití?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Vodu nebo ovocné džusy
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Voda
Ujë
ujə
Můžete mi přinést led, prosím?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Led
Akull
akuɫ
Čokoláda
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Mléko
Qumësht
cuməʃt
Čaj
Çaj
ʧaj
Káva
Kafe
kafε
S cukrem
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Se smetanou
Me krem
mε kɾεm
Víno
Verë
vεɾə
Pivo
Birrë
birə
Čaj, prosím
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Pivo, prosím
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Co si dáte k pití?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Co si dáte k pití?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Dva čaje, prosím!
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Dvě piva, prosím
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Děkuji, nic
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Děkuji, nic
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Na zdraví
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Na zdraví
Për ty!
pəɾ ty!
Na zdraví!
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Účet, prosím!
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Kolik Vám dám, prosím?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Dvacet eur
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Zvu Tě
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestaurace

Restaurace
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Restaurace
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Dáš si něco k jídlu?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Ano, rád.
Po, dua
pɔ dua
Jíst
Të hash
tə haʃ
Kde se můžeme najíst?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Kde si můžeme dát oběd?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Kde si můžeme dát oběd?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Večeře
Darka
daɾka
Snídaně
Mëngjësi
mənɟεsi
Prosím!
Ju lutem!
ju lutεm
Jídelní lístek, prosím!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Tady máte jídelní lístek!
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Co máš raději? Maso nebo ryby?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
S rýží
Me oriz.
mε ɔɾiz
S těstovinami
Me makarona
mε makaɾɔna
S těstovinami
Me pasta
mɛ pasta
Brambory
Patate
patatε
Zelenina
Perime
pεɾimε
Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Pečivo
Bukë
bukə
Máslo
Gjalpe
ɟalp
Salát
Një sallatë
ɲə saɫatə
Moučník
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Ovoce
Fruta
fruta
Můžete mi přinést nůž, prosím?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Můžete mi přinést nůž, prosím?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Ano, hned Vám ho přinesu
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Nůž
Një thikë
ɲə θikə
Vidlička
Një pirun
ɲə piɾun
Lžíce
Një lugë
ɲə luɡə
Je to teplé jídlo?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Ano a velmi pálivé!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Teplý
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Studený
E ftohtë
ε ftɔhtə
Pálivý
Pikante
pikantε
Dám si rybu!
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Já také
Edhe unë
εðε unəRozloučení

Rozloučení
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Už je pozdě! Musím jít!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Ještě se uvidíme?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Ano, ráda
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Bydlím na této adrese
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Dáš mi telefonní číslo?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Ano, tady je
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Bylo mi s Tebou hezky
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Mně také, ráda jsem Tě poznala
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Brzy se opět sejdeme
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Také doufám
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Na shledanou!
Mirupafshim
miɾupafʃim
Ahoj zítra
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Ahoj!
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεDoprava

Doprava
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kam jede tento vlak, prosím?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Staví tento vlak ve Slunečním městě?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Jeden lístek do Slunečního města, prosím
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Máte vlakový jízdní řád?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Autobusový jízdní řád
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Tento
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Děkuji
Faleminderit!
falεmindεɾit
Není zač. Šťastnou cestu!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Autoservis
Auto-servis
auto-sεɾvis
Autoservis
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Benzinka
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Plnou nádrž, prosím
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Kolo
Biçikletë
biʧiklεtə
Kolo
Dyrrotak
dyrɔtak
Centrum města
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Předměstí
Periferia
pεɾifεɾia
Je to velké město
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
Je to vesnice
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Hory
Një mal
ɲə mal
Jezero
Një liqen
ɲə licen
Venkov
Fshati
f ʃatiJít pro někoho

Jít pro někoho
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Je tu Sarah, prosím?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Ano, je tady
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Někam šla
Ka dalë
ka dalə
Můžete jí zavolat na mobil
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Víte, kde ji najdu?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Je v práci
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Je doma
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Je tu Julien, prosím?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Ano, je tady
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Někam šel
Ka dalë
ka dalə
Víte, kde ho najdu?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Můžete mu zavolat na mobil
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Je v práci
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
Je doma
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Hotel
Hoteli
hɔtɛli
Byt
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Vítejte!
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Máte volný pokoj?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Je v pokoji koupelna?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Chcete raději dvě samostatné postele?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Chcete raději dvě samostatné postele?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Přejete si dvoulůžkový pokoj?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Přejete si dvoulůžkový pokoj?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Pokoj se snídaní
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Kolik stojí ubytování na jednu noc?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Kolik stojí ubytování na jednu noc?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Ano, samozřejmě!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Děkuji. Pokoj se mi líbí
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Děkuji. Pokoj se mi líbí
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Mohu rezervovat na dnes večer?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Kde je můj pokoj, prosím?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
V prvním patře
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Je zde výtah?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Výtah je po Vaší levici
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Výtah je po Vaší pravici
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Kde je prádelna?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
V přízemí
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Přízemí
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Pokoj
Dhomë
ðɔmə
Čistírna
Patrim kimik
pastɾim kimik
Kadeřnictví
Parukeri
paɾukεɾi
Parkoviště pro auta
Parking
paɾkinɡ
Jsme v zasedací místnosti?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Zasedací místnost
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Bazén je vyhřívaný
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Bazén
Pishina
piʃina
Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Klíč, prosím
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Kartičku, prosím
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Mám nějaké vzkazy?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Ano, tady jsou
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Ne, nemáte nic
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Kde si můžu rozměnit peníze?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Můžeme. Kolik chcete rozměnit?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Můžeme. Kolik chcete rozměnit?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Pláž

Pláž
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Pláž
Plazhi
plaʒi
Víte, kde se dá koupit míč?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Tímto směrem je obchod
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Míč
Një top
ɲə tɔp
Dalekohled
Dylbi
dylbi
Kšiltovka
Kapele
kapεle
Ručník
Peshqir
pεʃciɾ
Sandály
Sandale
sandalε
Kyblíček
Kovë
kɔvə
Opalovací krém
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Koupací šortky
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Sluneční brýle
Syze dielli
syzε diεɫi
Korýš
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Opalovat se
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Opalovat se
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Slunný
Me diell
mε diεɫ
Slunný
Me diell
Západ slunce
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Slunečník
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Slunce
Diell
diεɫ
Úžeh
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Není zde plavání nebezpečné?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Ne, není nebezpečné
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Ano, koupání je zde zakázáno
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Plavat
Notoj
nɔtɔj
Plavání
Not
nɔt
Vlna
Valë
valə
Vlna
Dallgë
daɫɡə
Moře
Det
dεt
Duna
Dunë
dunə
Písek
Rërë
ɾəɾə
Jaké má být zítra počasí?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Bude změna počasí
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Bude pršet
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Bude svítit sluníčko
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Bude foukat silný vítr
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Plavky
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Stín
Hije
hijɛV případě problému

V případě problému
Progrese
0%
Začít nový kvíz
Q1
Můžete mi, prosím, pomoci?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Zabloudil jsem
Kam humbur
kam humbuɾ
Co si přejete?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Co se stalo?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Kde seženu tlumočníka?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Kde je nebližší lékárna?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Kde je nebližší lékárna?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Můžete zavolat lékaře, prosím?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Jaké léky v současnosti užíváte?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Nemocnice
Një spital
ɲə spital
Lékárna
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Lékárna
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Lékař
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
Lékař
Një mjek
ɲə mjɛk
Lékařská služba
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Ztratil jsem doklady
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Ukradli mi doklady
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Ztráty a nálezy
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Stanice první pomoci
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Únikový východ
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Policie
Policia
pɔliʦia
Doklady
Dokumenta
dɔkumεnta
Peníze
Para
paɾa
Pas
Pasaportë
pasapɔɾtə
Zavazadla
Bagazhe
baɡaʒε
Ne, děkuji
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Nechtě mě být!
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Nechtě mě být!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Běžte pryč!
Nisuni!
nisuni