Naučit se Francouzština

1

Progrese 0%
Progrese 1 0%
Progrese 2 0%
Začít nový kvíz
Základní výrazy Expressions essentielles 1 2
1 Dobrý den Bonjour
2 Dobrý večer Bonsoir
3 Na shledanou Au revoir
4 Na shledanou A plus tard
5 Ano Oui
6 Ne Non
7 Děkuji Merci
8 Děkuji mnohokrát! Merci beaucoup !
9 Děkuji Vám za pomoc Merci pour votre aide
10 Prosím Je vous en prie
11 Souhlasím D'accord
12 Kolik to stojí, prosím? Quel est le prix s'il vous plaît ?
13 Promiňte! Pardon !
14 Nerozumím Je ne comprends pas
15 Rozuměl jsem J'ai compris
16 Nevím Je ne sais pas
17 Zakázáno Interdit
18 Kde jsou záchody, prosím? Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
19 Šťastný a veselý nový rok! Bonne année !
20 Všechno nejlepší k narozeninám! Bon anniversaire !
21 Blahopřeji! Félicitations !

Verze k tisku - Francouzština (slovní-zásoba) ↗

17 šablon
17 šablon

Základní výrazy

Konverzace

Učení

Barvy

Čísla

Časové údaje

Taxi

City

Rodina

Bar

Restaurace

Rozloučení

Doprava

Jít pro někoho

Hotel

Pláž

V případě problému