Naučit se Nizozemština

1

mp3+pdf
Progrese 0%
Progrese 1 0%
Progrese 2 0%
Začít nový kvíz
Základní výrazy Belangrijke uitdrukkingen 1 2
1 Dobrý den Goedendag
2 Dobrý večer Goedenavond
3 Na shledanou Tot ziens
4 Na shledanou Tot straks
5 Ano Ja
6 Ne Nee
7 Děkuji Dank u
8 Děkuji mnohokrát! Dank u wel
9 Děkuji Vám za pomoc Bedankt voor uw hulp
10 Prosím Graag gedaan
11 Souhlasím Okee
12 Kolik to stojí, prosím? Hoeveel kost dat?
13 Promiňte! Pardon!
14 Nerozumím Ik begrijp het niet
15 Rozuměl jsem Ik heb het begrepen
16 Nevím Ik weet het niet
17 Zakázáno Verboden
18 Kde jsou záchody, prosím? Waar zijn de toiletten, alstublieft?
19 Šťastný a veselý nový rok! Gelukkig Nieuwjaar!
20 Všechno nejlepší k narozeninám! Gelukkige verjaardag!
21 Blahopřeji! Gefeliciteerd!

Verze k tisku - Nizozemština (slovní-zásoba) ↗

17 šablon
17 šablon

Základní výrazy

Konverzace

Učení

Barvy

Čísla

Časové údaje

Taxi

City

Rodina

Bar

Restaurace

Rozloučení

Doprava

Jít pro někoho

Hotel

Pláž

V případě problému