slovní-zásoba > Řečtina

1 - Základní výrazy
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Dobrý den 🔊 Καλημέρα kaliméra
🔊 Dobrý večer 🔊 Καλησπέρα kalispéra
🔊 Na shledanou 🔊 Αντίο adío
🔊 Na shledanou 🔊 Τα λέμε αργότερα ta léme argótera
🔊 Ano 🔊 Ναι ne
🔊 Ne 🔊 Όχι óhi
🔊 Prosím! 🔊 Παρακαλώ parakaló
🔊 Děkuji 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Ευχαριστώ πολύ! efharistó polí!
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 Prosím 🔊 Σας παρακαλώ sas parakaló
🔊 Souhlasím 🔊 Σύμφωνη símfoni
🔊 Souhlasím 🔊 Σύμφωνος símfonos
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Πόσο κάνει; póso káni
🔊 Promiňte! 🔊 Συγγνώμη signómi
🔊 Nerozumím 🔊 Δεν καταλαβαίνω den katalavéno
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Nevím 🔊 Δεν ξέρω den xéro
🔊 Zakázáno 🔊 Απαγορεύεται apagorévete
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; pou íne i toualétes parakaló
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Καλή χρονιά! kalí hroniá
🔊 Všechno nejlepší k narozeninám! 🔊 Χρόνια πολλά! hrónia polá
🔊 Veselé svátky! 🔊 Καλές γιορτές! kalés giortés
🔊 Blahopřeji! 🔊 Συγχαρητήρια! sigharitíria
2 - Konverzace
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; kaliméra. ti kánis
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 Mluvíš řecky? 🔊 Μιλάς Ελληνικά; milás Eliniká
🔊 Ne, nemluvím řecky 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά óhi, den miló Eliniká
🔊 Jen trochu 🔊 Μόνο λιγάκι móno ligáki
🔊 Odkud jsi? 🔊 Από ποια χώρα είσαι; apó pia hóra íse
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; pia íne i ethikotitá sou
🔊 Jsem Čech 🔊 Είμαι Τσέχος íme Tséhos
🔊 Jsem Češka 🔊 Είμαι Τσέχα íme Tséha
🔊 A ty žiješ tady? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; ki esi, edó ménis
🔊 Ano, žiji tady 🔊 Ναι, εδώ μένω ne, edó méno
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; me léne sára, eséna pos se léne
🔊 Julien 🔊 Ιουλιανό ioulianó
🔊 Co zde děláš? 🔊 Τι κάνεις εδώ; ti kánis edó
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Είμαι σε διακοπές íme se diakopés
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Είμαστε σε διακοπές ímaste se diakopés
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι íme se epagelmatikó taxídi
🔊 Pracuji zde 🔊 Εδώ δουλεύω edó doulévo
🔊 Pracujeme zde 🔊 Εδώ δουλεύουμε edó doulévoume
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; pou mou protínete na páo na fáo
🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 Můžu se připojit na Internet? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; pou boró na sindethó sto internét
3 - Učení
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Chceš se naučit pár slov? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Ναι, εντάξει! ne, edáxi!
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Πώς λέγεται αυτό; pos légete afto
🔊 To je stůl 🔊 Είναι ένα τραπέζι íne éna trapézi
🔊 Stůl, rozumíš? 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; éna trapézi, katálaves
🔊 Opakuj, prosím 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; borís na epanalávis parakaló
🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; lígo pio argá, se parakaló
🔊 Můžeš to napsat, prosím? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; borís na to grápsis, se parakaló
4 - Barvy
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 Je to červená 🔊 Είναι κόκκινο íne kókino
🔊 Modrá 🔊 Μπλε ble
🔊 Žlutá 🔊 Κίτρινο kítrino
🔊 Bílá 🔊 Άσπρο áspro
🔊 Černá 🔊 Μαύρο mávro
🔊 Zelená 🔊 Πράσινο prásino
🔊 Oranžová 🔊 Πορτοκαλί portokalí
🔊 Fialová 🔊 Μοβ mov
🔊 Šedá 🔊 Γκρίζο gkrízo
5 - Čísla
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Nula 🔊 Μηδέν midén
🔊 Jedna 🔊 Ένα éna
🔊 Dva 🔊 Δύο dío
🔊 Tři 🔊 Τρία tría
🔊 Čtyři 🔊 Τέσσερα téssera
🔊 Pět 🔊 Πέντε péde
🔊 Šest 🔊 Έξι éxi
🔊 Sedm 🔊 Εφτά eftá
🔊 Osm 🔊 Οκτώ ohtó
🔊 Devět 🔊 Εννέα enéa
🔊 Deset 🔊 Δέκα déka
🔊 Jedenáct 🔊 Έντεκα édeka
🔊 Dvanáct 🔊 Δώδεκα dódeka
🔊 Třináct 🔊 Δεκατρία dekatría
🔊 Čtrnáct 🔊 Δεκατέσσερα dekatéssera
🔊 Patnáct 🔊 Δεκαπέντε dekapéde
🔊 Šestnáct 🔊 Δεκαέξι dekaéxi
🔊 Sedmnáct 🔊 Δεκαεφτά dekaeftá
🔊 Osmnáct 🔊 Δεκαοκτώ dekaohtó
🔊 Devatenáct 🔊 Δεκαεννέα dekaenéa
🔊 Dvacet 🔊 Είκοσι íkosi
🔊 Dvacet jedna 🔊 Εικοσιένα ikosiéna
🔊 Dvacet dva 🔊 Είκοσιδύο ikosidío
🔊 Dvacet tři 🔊 Είκοσιτρία ikositría
🔊 Dvacet čtyři 🔊 Είκοσιτέσσερα ikositéssera
🔊 Dvacet pět 🔊 Είκοσιπέντε ikosipéde
🔊 Dvacet šest 🔊 Είκοσιέξι ikosiéxi
🔊 Dvacet sedm 🔊 Είκοσιεφτά ikosieftá
🔊 Dvacet osm 🔊 Είκοσιοκτώ ikosiohtó
🔊 Dvacet devět 🔊 Είκοσιεννέα ikosienéa
🔊 Třicet 🔊 Τριάντα triáda
🔊 Třicet jedna 🔊 Τριανταένα triadaéna
🔊 Třicet dva 🔊 Τριανταδύο triadadío
🔊 Třicet tři 🔊 Τριαντατρία triadatría
🔊 Třicet čtyři 🔊 Τριαντατέσσερα triadatéssera
🔊 Třicet pět 🔊 Τριανταπέντε triadapénte
🔊 Třicet šest 🔊 Τριανταέξι triadaéxi
🔊 Čtyřicet 🔊 Σαράντα saráda
🔊 Padesát 🔊 Πενήντα penída
🔊 Šedesát 🔊 Εξήντα exída
🔊 Sedmdesát 🔊 Εβδομήντα evdomída
🔊 Osmdesát 🔊 Ογδόντα ogdóda
🔊 Devadesát 🔊 Ενενήντα enenída
🔊 Sto 🔊 εκατό ekató
🔊 Dvě stě 🔊 διακόσια diakósia
🔊 Tři sta 🔊 Τριακόσια triakósia
🔊 Čtyři sta 🔊 Τετρακόσια tetrakósia
🔊 Tisíc 🔊 Χίλια hília
🔊 Tisíc pět set 🔊 Χίλιαπεντακόσια hiliapedakósia
🔊 Dva tisíce 🔊 Δυο χιλιάδες dío hiliádes
🔊 Deset tisíc 🔊 Δέκα χιλιάδες déka hiliádes
6 - Časové údaje
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Πότε ήρθες εδώ; póte írthes edó
🔊 Dnes 🔊 Σήμερα símera
🔊 Včera 🔊 Χθες hthes
🔊 Před dvěma dny 🔊 Πριν δυο μέρες prin dío méres
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; gia póso kairó tha mínis
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Θα φύγω αύριο tha fígo ávrio
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 θα Φύγω μεθαύριο tha fígo methávrio
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες tha fígo se tris méres
🔊 Pondělí 🔊 Δευτέρα deftéra
🔊 Úterý 🔊 Τρίτη tríti
🔊 Středa 🔊 Τετάρτη tetárti
🔊 Čtvrtek 🔊 Πέμπτη pébti
🔊 Pátek 🔊 Παρασκευή paraskeví
🔊 Sobota 🔊 Σάββατο sávato
🔊 Neděle 🔊 Κυριακή kiriakí
🔊 Leden 🔊 Ιανουάριος ianouários
🔊 Únor 🔊 Φεβρουάριος fevrouários
🔊 Březen 🔊 Μάρτιος mártios
🔊 Duben 🔊 Απρίλιος aprílios
🔊 Květen 🔊 Μάιος máios
🔊 Červen 🔊 Ιούνιος ioúnios
🔊 Červenec 🔊 Ιούλιος ioúlios
🔊 Srpen 🔊 Αύγουστος ávgoustos
🔊 Září 🔊 Σεπτέμβριος septévrios
🔊 Říjen 🔊 Οκτώβριος októvrios
🔊 Listopad 🔊 Νοέμβριος noévrios
🔊 Prosinec 🔊 Δεκέμβριος dekévrios
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 Τι ώρα φεύγεις; ti óra févgeis
🔊 V osm hodin ráno 🔊 Το πρωί, στις οκτώ to proí, stis ohtó
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 V půl deváté ráno 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 V šest večer 🔊 Το βράδυ, στις έξι to vrádi, stis éxi
🔊 Mám zpoždění 🔊 Έχω αργήσει ého argísi
7 - Taxi
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Taxi! 🔊 Ταξί taxi
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 Που θέλετε να πάτε; pou thélete na páte
🔊 Jedu na nádraží 🔊 Πάω στο σταθμό páo sto stathmó
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 Můžete mě odvést na letiště? 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ sto aerodrómio parakaló
🔊 Můžete mi vzít zavazadla? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; boríte na párete tis valítses mou
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 Είναι μακριά από εδώ; íne makriá apó edó
🔊 Ne, je to kousek 🔊 Όχι, είναι κοντά óhi, íne kodá
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά ne, íne lígo pio makriá
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει; póso tha stihísi
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; boríte na me páte edó, parakaló
🔊 Vpravo 🔊 Είναι δεξιά íne dexiá
🔊 Vlevo 🔊 Είναι αριστερά íne aristerá
🔊 Rovně 🔊 Ευθεία είναι efthía íne
🔊 Jsme zde 🔊 Είναι εδώ íne edó
🔊 Je to někde tady 🔊 Από δω είναι apó do íne
🔊 Zastavte! 🔊 Σταματήστε εδώ! stamatíste edó
🔊 Nespěchejte 🔊 Με την ησυχία σας me tin isihía sas
🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - Rodina
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Máš zde rodinu? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; éhis sigkenís edó
🔊 Můj otec 🔊 Ο πατέρας μου o patéras mou
🔊 Má matka 🔊 Η μητέρα μου i mitéra mou
🔊 Můj syn 🔊 Ο γιος μου o gios mou
🔊 Má dcera 🔊 Η κόρη μου i kóri mou
🔊 Bratr 🔊 Έναν αδελφό énan adelfó
🔊 Bratr 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 Sestra 🔊 Μία αδελφή mia adelfí
🔊 Sestra 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 Přítel 🔊 Έναν φίλο énan fílo
🔊 Přítelkyně 🔊 Μια φίλη mia fíli
🔊 Můj přítel 🔊 Ο φίλος μου o fílos mou
🔊 Má přítelkyně 🔊 Η φίλη μου i fíli mou
🔊 Můj manžel 🔊 Ο άνδρας μου o ádras mou
🔊 Má manželka 🔊 Η γυναίκα μου i ginéka mou
9 - City
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας mou arési polí i hóra sas
🔊 Miluji Tě 🔊 Σ' αγαπώ sagapó
🔊 Jsem šťastný 🔊 Είμαι χαρούμενος íme haroúmenos
🔊 Jsem šťastná 🔊 Είμαι χαρούμενη íme haroúmeni
🔊 Jsem smutný 🔊 Είμαι λυπημένος íme lipiménos
🔊 Jsem smutná 🔊 Είμαι λυπημένη íme lipimeni
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ esthánome áneta edó
🔊 Je mi zima 🔊 Κρυώνω krióno
🔊 Je mi teplo 🔊 Ζεσταίνομαι zesténome
🔊 Je to moc velké 🔊 Είναι πολύ μεγάλο íne polí megálo
🔊 Je to moc malé 🔊 Είναι πολύ μικρό íne polí mikró
🔊 Je to perfektní 🔊 Είναι τέλειο íne télio
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Dnes večer bych rád někam šel. 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 To je dobrý nápad 🔊 Καλή ιδέα kalí idéa
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 Θέλω να διασκεδάσω thélo na diaskedáso
🔊 To není dobrý nápad 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα den íne kalí idéa
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Chci odpočívat 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ thélo na ksekourastó
🔊 Chceš jít sportovat? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; thélis na kánoume kápio sport
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. ne, ého anági na xedóso
🔊 Hraji tenis 🔊 Παίζω τένις pézo ténis
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavená 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - Bar
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Bar 🔊 Το μπαρ to bar
🔊 Dáš si něco k pití? 🔊 Θες να πιεις κάτι; thes na piis káti
🔊 Pít 🔊 Πίνω píno
🔊 Sklenička 🔊 Ποτήρι potíri
🔊 Rád 🔊 Ευχαρίστως efharístos
🔊 Co si dáš? 🔊 Τι θα ήθελες; ti tha ítheles
🔊 Co mají k pití? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν; ti potá ipárhoun
🔊 Vodu nebo ovocné džusy 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων ipárhi neró i himós froúton
🔊 Voda 🔊 Νερό neró
🔊 Můžete mi přinést led, prosím? 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 Led 🔊 Παγάκια pagákia
🔊 Čokoláda 🔊 Σοκολάτα sokoláta
🔊 Mléko 🔊 Γάλα gála
🔊 Čaj 🔊 Τσάι tsái
🔊 Káva 🔊 Καφές kafés
🔊 S cukrem 🔊 Με ζάχαρη me záhari
🔊 Se smetanou 🔊 Με κρέμα me kréma
🔊 Víno 🔊 Κρασί krasí
🔊 Pivo 🔊 Μπίρα bíra
🔊 Čaj, prosím 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ éna tsái parakaló
🔊 Pivo, prosím 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ mia bíra parakaló
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε; ti thélete na píite
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! dio tsái parakaló!
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ dio bíres parakaló
🔊 Děkuji, nic 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ típota, efharistó
🔊 Na zdraví 🔊 Στην υγειά σου! stin igiiá sou!
🔊 Na zdraví! 🔊 Γεια μας! giiá mas!
🔊 Účet, prosím! 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! to logariasmó parakaló!
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; ti sas ofílo parakaló
🔊 Dvacet eur 🔊 Είκοσι ευρώ íkosi evró
🔊 Zvu Tě 🔊 Σε προσκαλώ se proskaló
11 - Restaurace
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Restaurace 🔊 Το εστιατόριο to estiatório
🔊 Dáš si něco k jídlu? 🔊 Θα ήθελες να φας; tha ítheles na fas
🔊 Ano, rád. 🔊 Ναι θα ήθελα ne tha íthela
🔊 Jíst 🔊 Τρώω tróo
🔊 Kde se můžeme najíst? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 Večeře 🔊 Βραδινό γεύμα vradinó gévma
🔊 Snídaně 🔊 Πρωινό proinó
🔊 Prosím! 🔊 Σας παρακαλώ! sas parakaló!
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! ton katálogo, parakaló
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 Ορίστε ο κατάλογος! oríste o katálogos
🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 S rýží 🔊 Με ρύζι me rízi
🔊 S těstovinami 🔊 Με μακαρόνια me makarónia
🔊 Brambory 🔊 Με πατάτες me patátes
🔊 Zelenina 🔊 Με λαχανικά me lahaniká
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 Pečivo 🔊 Ψωμί psomí
🔊 Máslo 🔊 Βούτυρο voútiro
🔊 Salát 🔊 Μια σαλάτα mia saláta
🔊 Moučník 🔊 Ένα επιδόρπιο éna epidórpio
🔊 Ovoce 🔊 Φρούτα froúta
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! éna mahéri, parakaló
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 Σας φέρνω αμέσως. sas férno amésos
🔊 Nůž 🔊 Ένα μαχαίρι éna mahéri
🔊 Vidlička 🔊 Ένα πιρούνι éna piroúni
🔊 Lžíce 🔊 Ένα κουτάλι éna koutáli
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; to piáto aftó íne zestó
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! ne ke arketá kafteró epísis
🔊 Teplý 🔊 Ζεστό zestó
🔊 Studený 🔊 Κρύο krío
🔊 Pálivý 🔊 Καυτερό kafteró
🔊 Dám si rybu! 🔊 Θα πάρω ψάρι tha páro psári
🔊 Já také 🔊 Κι εγώ το ίδιο ki egó to ídio
12 - Rozloučení
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Už je pozdě! Musím jít! 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! íne argá, prépi na pigéno!
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; boroúme na idothoúme xaná
🔊 Ano, ráda 🔊 Ναι, μετά χαράς ne, metá harás
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση méno saftí ti diéfthinsi
🔊 Dáš mi telefonní číslo? 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; éhis kápio tiléfono
🔊 Ano, tady je 🔊 Ναι, να το ne, na to
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου pérasa polí oréa mazí sou
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 Také doufám 🔊 Το ελπίζω to elpízo
🔊 Na shledanou! 🔊 Αντίο! adío!
🔊 Ahoj zítra 🔊 Τα λέμε αύριο ta léme ávrio
🔊 Ahoj! 🔊 Γειά σου! giia sou!
13 - Doprava
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Děkuji 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; éhete ta orária ton trénon
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων ta orária ton leoforíon
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 Tento 🔊 Αυτό είναι aftó íne
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι típota. kaló taxídi
🔊 Autoservis 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων sinergío aftokiníton
🔊 Benzinka 🔊 Το βενζινάδικο to venzinádiko
🔊 Plnou nádrž, prosím 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ gemíste to parakaló
🔊 Kolo 🔊 Ποδήλατο podílato
🔊 Centrum města 🔊 Το κέντρο της πόλης to kédro tis pólis
🔊 Předměstí 🔊 Τα προάστια ta proástia
🔊 Je to velké město 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη íne mia megáli póli
🔊 Je to vesnice 🔊 Είναι ένα χωριό íne éna horió
🔊 Hory 🔊 Ένα βουνό éna vounó
🔊 Jezero 🔊 Μία λίμνη mia límni
🔊 Venkov 🔊 Η εξοχή i eksohí
14 - Hotel
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Hotel 🔊 Ένα ξενοδοχείο éna ksenodohío
🔊 Byt 🔊 Διαμέρισμα diamérisma
🔊 Vítejte! 🔊 Καλωσορίσατε! kalosorísate
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; éhete éna eléfthero domátio
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ipárhi bánio sto domátio
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; thélete dío moná krevátia
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; thélete éna díklino
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 Δωμάτιο με πρωινό domátio me proinó
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 Ναι, βεβαίως! ne, vevéos
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; pou íne to domátio mou parakaló
🔊 V prvním patře 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. íne ston próto órofo
🔊 Je zde výtah? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ; ipárhi asansér
🔊 Výtah je po Vaší levici 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. to asansér íne sta aristéra
🔊 Výtah je po Vaší pravici 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. to asansér íne sta dexiá
🔊 Kde je prádelna? 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 V přízemí 🔊 Στο ισόγειο sto isógio
🔊 Přízemí 🔊 Ισόγειο isógio
🔊 Pokoj 🔊 Δωμάτιο domátio
🔊 Čistírna 🔊 Καθαριστήριο ρούχων katharistírio roúhon
🔊 Kadeřnictví 🔊 Κομμωτήριο komotírio
🔊 Parkoviště pro auta 🔊 Πάρκιγκ parking
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 Zasedací místnost 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων éthousa sinedriáseon
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη i pisína íne thermenómeni
🔊 Bazén 🔊 Πισίνα pisína
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 Klíč, prosím 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ to klidí, sas parakaló
🔊 Kartičku, prosím 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; ého kápio mínima
🔊 Ano, tady jsou 🔊 Ναι, ορίστε ne oríste
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 Όχι, κανένα óhi kanéna
🔊 Kde si můžu rozměnit peníze? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; pou mporó na káno psilá
🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - Jít pro někoho
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; i sára íne ekí parakaló
🔊 Ano, je tady 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Někam šla 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Můžete jí zavolat na mobil 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; xérete pou boró na tin vro
🔊 Je v práci 🔊 Είναι στη δουλειά της. íne sti douliá tis
🔊 Je doma 🔊 Είναι σπίτι της. íne spíti tis
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; o julien íne ekí parakaló
🔊 Ano, je tady 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Někam šel 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; xérete pou boró na ton vro
🔊 Můžete mu zavolat na mobil 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 Je v práci 🔊 Είναι στην δουλειά του íne sti douliá tou
🔊 Je doma 🔊 Είναι σπίτι του íne spíti tou
16 - Pláž
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Pláž 🔊 Η παραλία i paralía
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 Míč 🔊 Μία μπάλα mia bála
🔊 Dalekohled 🔊 Κιάλια kiália
🔊 Kšiltovka 🔊 Ένα καπέλο éna kapélo
🔊 Ručník 🔊 Πετσέτα petséta
🔊 Sandály 🔊 Σανδάλια sandália
🔊 Kyblíček 🔊 Κουβαδάκι kouvadáki
🔊 Opalovací krém 🔊 Αντιηλιακή κρέμα anti iliakí kréma
🔊 Koupací šortky 🔊 Μαγιό magió
🔊 Sluneční brýle 🔊 Γυαλία ηλίου gialiá ilíou
🔊 Korýš 🔊 οστρακόδερμο ostrakóderma
🔊 Opalovat se 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία káno iliotherapía
🔊 Slunný 🔊 Ηλιόλουστος ilióloustos
🔊 Západ slunce 🔊 Ηλιοβασίλεμα iliovasílema
🔊 Slunečník 🔊 Ομπρέλα obréla
🔊 Slunce 🔊 Ήλιος ílios
🔊 Stín 🔊 Σκιά skiá
🔊 Úžeh 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία iliakí aktinovolía
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο óhi, den íne epikíndino
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 Plavat 🔊 Κολυμπώ kolibó
🔊 Plavání 🔊 Κολύμβηση kolíbisi
🔊 Vlna 🔊 Κύμα kíma
🔊 Moře 🔊 Θάλασσα thálasa
🔊 Duna 🔊 Αμμόλοφος amólofos
🔊 Písek 🔊 Άμμος ámos
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 Bude změna počasí 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει o kairós tha aláxi
🔊 Bude pršet 🔊 Θα βρέξει tha vréxi
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 Θα έχει ήλιο tha éhi ílio
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 Θα φυσάει πολύ tha fisái polí
🔊 Plavky 🔊 Μαγιό magió
17 - V případě problému
Čeština Řečtina Výslovnost
🔊 Můžete mi, prosím, pomoci? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; boríte na me voithísete parakaló
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Χάθηκα háthika
🔊 Co si přejete? 🔊 Τι θα θέλατε; ti tha thélate
🔊 Co se stalo? 🔊 Τι συνέβη; ti sinévi
🔊 Kde seženu tlumočníka? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; pou boró na vro éna dierminéa
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím? 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 Jaké léky v současnosti užíváte? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; ti therapía akolouthís
🔊 Nemocnice 🔊 Ένα νοσοκομείο éna nosokomío
🔊 Lékárna 🔊 Ένα φαρμακείο éna farmakío
🔊 Lékař 🔊 Ένας γιατρός énas giatrós
🔊 Lékařská služba 🔊 Ιατρική υπηρεσία iatrikí ipiresía
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου éhasa ta hartiá mou
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά mou éklepsan ta hartiá
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 Γραφείο απολεσθέντων grafío apolesthédon
🔊 Stanice první pomoci 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών stathmós próton voithión
🔊 Únikový východ 🔊 Έξοδος κινδύνου éxodos kindínou
🔊 Policie 🔊 Η αστυνομία i astinomía
🔊 Doklady 🔊 Χαρτιά hartiá
🔊 Peníze 🔊 Χρήματα hrímata
🔊 Pas 🔊 Διαβατήριο diavatírio
🔊 Zavazadla 🔊 Αποσκευές aposkevés
🔊 Ne, děkuji 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ íme edáxi, efharistó
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Αφήστε με ήσυχη afíste me ísihi
🔊 Dejte mi pokoj! 🔊 Αφήστε με ήσυχο afíste me ísiho
🔊 Běžte pryč! 🔊 Φύγετε! fígete!

Naše metoda

Stáhněte si mp3 a pdf