slovní-zásoba > Albánština

1 - Základní výrazy

Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den Mirëdita
miɾədita
2 Dobrý večer Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Na shledanou Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Na shledanou Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ano Po
6 Ne Jo
7 Prosím! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Děkuji Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Děkuji mnohokrát! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Děkuji Vám za pomoc Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Prosím Ju lutem!
ju lutεm
12 Hovorovější výraz Asgjë!
asɟə
13 Souhlasím Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Vyjádřeno jinak Dakord
dakɔɾd
15 Kolik to stojí, prosím? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Vyjádřeno jinak Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Promiňte! Më falni!
mə falni
18 Nerozumím Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Rozuměl jsem Kuptova!
kuptɔva
20 Nevím Nuk e di!
nuk ε di
21 Zakázáno Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Kde jsou záchody, prosím? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Vyjádřeno jinak Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Šťastný a veselý nový rok! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Vyjádřeno jinak Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Všechno nejlepší k narozeninám! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Veselé svátky! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Blahopřeji! Urime!
uɾimε
29 Vyjádřeno jinak Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Konverzace

Konverzace
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den. Jak se máš? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Hovorovější výraz Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Dobrý den. Dobře. Děkuji Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Mluvíš albánsky? Flet shqip?
5 Ne, nemluvím albánsky Jo, unë nuk flas shqip.
6 Jen trochu Vetëm pak
vεtəm pak
7 Odkud jsi? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Hovorovější výraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Jaké jsi národnosti? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Hovorovější výraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Jsem Čech Unë jam çek
unə jam ʧɛk
12 Když mluví žena Unë jam çeke
13 A ty žiješ tady? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Ano, žiji tady Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Jmenuji se Sarah a ty? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Vyjádřeno jinak Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Julien Zhyljen
Ʒyljεn
18 Co zde děláš? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Hovorovější výraz Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Jsem na dovolené Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Vyjádřeno jinak Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Jsme na dovolené Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Vyjádřeno jinak Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Jsem na služební cestě Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Vyjádřeno jinak Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Pracuji zde Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Pracujeme zde Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Kde se dá dobře najíst? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Je tu poblíž nějaké muzeum? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Můžu se připojit na Internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Učení

Učení
Kvíz
Naučit se
1 Chceš se naučit pár slov? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Ano, souhlasím! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Vyjádřeno jinak Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Jak se to jmenuje? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Hovorovější výraz Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 To je stůl Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Vyjádřeno jinak Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Stůl, rozumíš? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Nerozumím Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Opakuj, prosím Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Můžeš to napsat, prosím? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Rozuměl jsem Kuptova!
kuptɔva4 - Barvy

Barvy
Kvíz
Naučit se
1 Líbí se mi barva tohoto stolu Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Je to červená Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Modrá Blu
blu
5 Žlutá E verdhë
ε vεɾðə
6 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu I verdhë
i vεɾðə
7 Bílá E bardhë
ε baɾðə
8 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu I bardhë
i baɾðə
9 Černá E zezë
ε zεzə
10 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu I zi
i zi
11 Zelená Jeshile
jεʃilε
12 Oranžová Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Fialová Lejla
lεjla
14 Šedá Gri
ɡɾi5 - Čísla

Čísla
Kvíz
Naučit se
1 Nula Zero
zεɾɔ
2 Jedna Një
ɲə
3 Dva Dy
dy
4 Tři Tre
tɾε
5 Čtyři Katër
katəɾ
6 Pět Pesë
pεsə
7 Šest Gjashtë
ɟaʃtə
8 Sedm Shtatë
ʃtatə
9 Osm Tetë
tεtə
10 Devět Nëntë
nəntə
11 Deset Dhjetë
ðjεtə
12 Jedenáct Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Dvanáct Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Třináct Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Čtrnáct Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Patnáct Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Šestnáct Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Sedmnáct Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Osmnáct Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Devatenáct Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Dvacet Njëzetë
ɲəzεtə
22 Dvacet jedna Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Dvacet dva Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Dvacet tři Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Dvacet čtyři Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Dvacet pět Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Dvacet šest Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Dvacet sedm Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Dvacet osm Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Dvacet devět Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Třicet Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Třicet jedna Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Třicet dva Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Třicet tři Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Třicet čtyři Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Třicet pět Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Třicet šest Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Čtyřicet Dyzetë
dyzεt
39 Padesát Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Šedesát Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Sedmdesát Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Osmdesát Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Devadesát Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Sto Njëqind
ɲəcind
45 Sto pět Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Dvě stě Dyqind
dycind
47 Tři sta Treqind
tɾεcind
48 Čtyři sta Katërqind
katəɾcind
49 Tisíc Një mijë
ɲə mijə
50 Tisíc pět set Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Dva tisíce Dy mijë
dymijə
52 Deset tisíc Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Časové údaje

Časové údaje
Kvíz
Naučit se
1 Kdy jsi sem přijel? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Vyjádřeno jinak Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Dnes Sot
sɔt
4 Včera Dje
djε
5 Před dvěma dny Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Vyjádřeno jinak Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Jak dlouho tu zůstaneš? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Vyjádřeno jinak Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Odjíždím zítra Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Vyjádřeno jinak Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Odjíždím pozítří Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Vyjádřeno jinak Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Odjíždím za tři dny Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Vyjádřeno jinak Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Pondělí E hënë
ε hənə
16 Úterý E martë
ε maɾtə
17 Středa E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Čtvrtek E enjte
ε εɲtε
19 Pátek E premte
ε pɾεmtε
20 Sobota E shtunë
ε ʃtunə
21 Neděle E dielë
ε diεlə
22 Leden Janar
janaɾ
23 Únor Shkurt
ʃkuɾt
24 Březen Mars
maɾs
25 Duben Prill
pɾiɫ
26 Květen Maj
maj
27 Červen Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Červenec Korrik
kɔrik
29 Srpen Gusht
ɡuʃt
30 Září Shtator
ʃtatɔɾ
31 Říjen Tetor
tεtɔɾ
32 Listopad Nëntor
nəntɔɾ
33 Prosinec Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 V kolik hodin odjíždíš? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Hovorovější výraz Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 V osm hodin ráno Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Ve čtvrt na devět ráno Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Vyjádřeno jinak Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 V půl deváté ráno Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Vyjádřeno jinak Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Ve tři čtvrtě na devět ráno Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 V šest večer Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Mám zpoždění Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
Kvíz
Naučit se
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Kam chcete odvést? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Jedu na nádraží Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Jedu do hotelu Den a Noc Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Můžete mě odvést na letiště? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Můžete mi vzít zavazadla? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Je to odsud daleko? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Ne, je to kousek Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Ano, je to trochu dál Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Kolik to bude stát? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Odvezte mě sem, prosím Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Vpravo Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Vlevo Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Rovně Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Jsme zde Është këtu!
əʃtə kətu
16 Vyjádřeno jinak Arritëm!
aritəm
17 Je to někde tady Është andej!
əʃtə andεj
18 Zastavte! Ndalo!
ndalɔ
19 Nespěchejte Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Vyjádřeno jinak Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Můžete mi, prosím, vystavit účet? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - City

City
Kvíz
Naučit se
1 Tvá země se mi moc líbí Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Miluji Tě Të dua
tə dua
3 Vyjádřeno jinak Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Jsem šťastný Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Jsem smutný Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Cítím se zde dobře Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Je mi zima Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Je mi teplo Kam vapë
kam vapə
9 Je to moc velké Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Je to moc malé Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Je to perfektní Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Chce dnes večer někam jít? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Dnes večer bych rád někam šel. Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 To je dobrý nápad Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Mám chuť se jít bavit Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 To není dobrý nápad Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Dnes večer se mi nikam nechce Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Chci odpočívat Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Chceš jít sportovat? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Ano, potřebuji se unavit! Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Hraji tenis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Rodina

Rodina
Kvíz
Naučit se
1 Máš zde rodinu? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Můj otec Babai im
babai im
3 Vyjádřeno jinak Im atë
im atə
4 Má matka Nëna ime
nəna imε
5 Vyjádřeno jinak Ime më
imɛ mə
6 Můj syn Djali im
djali im
7 Vyjádřeno jinak Im bir
im biɾ
8 Má dcera Vajza ime
vajza imε
9 Bratr Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Sestra Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Přítel Një mik
ɲə mik
12 Přítelkyně Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Můj přítel Miku im
miku im
14 Má přítelkyně Mikja ime
mikja imε
15 Spisovnější výraz Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Můj manžel Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Vyjádřeno jinak Im shoq
im ʃɔc
18 Má manželka Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Vyjádřeno jinak Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Kvíz
Naučit se
1 Bar Bari
baɾi
2 Dáš si něco k pití? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Pít Të pish
tə piʃ
4 Sklenička Gotë
ɡɔtə
5 Rád Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Co si dáš? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Co mají k pití? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Vodu nebo ovocné džusy Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Voda Ujë
ujə
10 Můžete mi přinést led, prosím? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Led Akull
akuɫ
12 Čokoláda Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Mléko Qumësht
cuməʃt
14 Čaj Çaj
ʧaj
15 Káva Kafe
kafε
16 S cukrem Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Se smetanou Me krem
mε kɾεm
18 Víno Verë
vεɾə
19 Pivo Birrë
birə
20 Čaj, prosím Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Pivo, prosím Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Co si dáte k pití? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Vyjádřeno jinak Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Dva čaje, prosím! Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Dvě piva, prosím Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Děkuji, nic Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Spisovnější výraz Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Na zdraví Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Hovorovější výraz Për ty!
pəɾ ty!
30 Na zdraví! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Účet, prosím! Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Kolik Vám dám, prosím? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Dvacet eur Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Zvu Tě Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restaurace

Restaurace
Kvíz
Naučit se
1 Restaurace Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Dáš si něco k jídlu? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Ano, rád. Po, dua
pɔ dua
4 Jíst Të hash
tə haʃ
5 Kde se můžeme najíst? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Kde si můžeme dát oběd? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Vyjádřeno jinak Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Večeře Darka
daɾka
9 Snídaně Mëngjësi
mənɟεsi
10 Prosím! Ju lutem!
ju lutεm
11 Jídelní lístek, prosím! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Tady máte jídelní lístek! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Co máš raději? Maso nebo ryby? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 S rýží Me oriz.
mε ɔɾiz
15 S těstovinami Me makarona
mε makaɾɔna
16 Vyjádřeno jinak Me pasta
mɛ pasta
17 Brambory Patate
patatε
18 Zelenina Perime
pεɾimε
19 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Pečivo Bukë
bukə
21 Máslo Gjalpe
ɟalp
22 Salát Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Moučník Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Ovoce Fruta
fruta
25 Můžete mi přinést nůž, prosím? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Vyjádřeno jinak Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Ano, hned Vám ho přinesu Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Nůž Një thikë
ɲə θikə
29 Vidlička Një pirun
ɲə piɾun
30 Lžíce Një lugë
ɲə luɡə
31 Je to teplé jídlo? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Ano a velmi pálivé! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Teplý E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Studený E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Pálivý Pikante
pikantε
36 Dám si rybu! Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Já také Edhe unë
εðε unə12 - Rozloučení

Rozloučení
Kvíz
Naučit se
1 Už je pozdě! Musím jít! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Ještě se uvidíme? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Ano, ráda Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Bydlím na této adrese Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Dáš mi telefonní číslo? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Ano, tady je Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Bylo mi s Tebou hezky Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Mně také, ráda jsem Tě poznala Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Brzy se opět sejdeme Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Také doufám Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Na shledanou! Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Ahoj zítra Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Ahoj! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Doprava

Doprava
Kvíz
Naučit se
1 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Kam jede tento vlak, prosím? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Staví tento vlak ve Slunečním městě? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Jeden lístek do Slunečního města, prosím Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Máte vlakový jízdní řád? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Autobusový jízdní řád Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Tento Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Děkuji Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Není zač. Šťastnou cestu! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Autoservis Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Spisovnější výraz Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Benzinka Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Plnou nádrž, prosím Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Kolo Biçikletë
biʧiklεtə
19 Centrum města Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Předměstí Periferia
pεɾifεɾia
21 Je to velké město Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 Je to vesnice Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Hory Një mal
ɲə mal
24 Jezero Një liqen
ɲə licen
25 Venkov Fshati
f ʃati14 - Jít pro někoho

Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
1 Je tu Sarah, prosím? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Ano, je tady Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Někam šla Ka dalë
ka dalə
4 Můžete jí zavolat na mobil Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Víte, kde ji najdu? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Je v práci Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Je doma Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Je tu Julien, prosím? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Ano, je tady Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Někam šel Ka dalë
ka dalə
11 Víte, kde ho najdu? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Můžete mu zavolat na mobil Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Je v práci Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Je doma Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
Kvíz
Naučit se
1 Hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Byt Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Vítejte! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Máte volný pokoj? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Je v pokoji koupelna? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Chcete raději dvě samostatné postele? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Hovorovější výraz Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Přejete si dvoulůžkový pokoj? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Spisovnější výraz Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Pokoj se snídaní Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Kolik stojí ubytování na jednu noc? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Vyjádřeno jinak Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Vyjádřeno jinak Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Ano, samozřejmě! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Děkuji. Pokoj se mi líbí Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Vyjádřeno jinak Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Mohu rezervovat na dnes večer? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Vyjádřeno jinak Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Kde je můj pokoj, prosím? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 V prvním patře Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Je zde výtah? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Výtah je po Vaší levici Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Výtah je po Vaší pravici Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Kde je prádelna? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 V přízemí Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Přízemí Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Pokoj Dhomë
ðɔmə
32 Čistírna Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Kadeřnictví Parukeri
paɾukεɾi
34 Parkoviště pro auta Parking
paɾkinɡ
35 Jsme v zasedací místnosti? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Zasedací místnost Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Bazén je vyhřívaný Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Bazén Pishina
piʃina
39 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Klíč, prosím Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Kartičku, prosím Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Mám nějaké vzkazy? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Ano, tady jsou Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Ne, nemáte nic Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Kde si můžu rozměnit peníze? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Vyjádřeno jinak Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Pláž

Pláž
Kvíz
Naučit se
1 Pláž Plazhi
plaʒi
2 Víte, kde se dá koupit míč? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Tímto směrem je obchod Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Míč Një top
ɲə tɔp
5 Dalekohled Dylbi
dylbi
6 Kšiltovka Kapele
kapεle
7 Ručník Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandály Sandale
sandalε
9 Kyblíček Kovë
kɔvə
10 Opalovací krém Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Koupací šortky Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Sluneční brýle Syze dielli
syzε diεɫi
13 Korýš Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Opalovat se Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Hovorovější výraz Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Slunný Me diell
mε diεɫ
17 Synonymum Me diell
18 Západ slunce Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Slunečník Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Slunce Diell
diεɫ
21 Úžeh Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Není zde plavání nebezpečné? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Ne, není nebezpečné Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Ano, koupání je zde zakázáno Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Plavat Notoj
nɔtɔj
26 Plavání Not
nɔt
27 Vlna Valë
valə
28 Vyjádřeno jinak Dallgë
daɫɡə
29 Moře Det
dεt
30 Duna Dunë
dunə
31 Písek Rërë
ɾəɾə
32 Jaké má být zítra počasí? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Bude změna počasí Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Bude pršet Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Bude svítit sluníčko Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Bude foukat silný vítr Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Plavky Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Stín Hije
hijɛ17 - V případě problému

V případě problému
Kvíz
Naučit se
1 Můžete mi, prosím, pomoci? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Zabloudil jsem Kam humbur
kam humbuɾ
3 Co si přejete? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Co se stalo? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Kde seženu tlumočníka? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Kde je nebližší lékárna? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Na severu Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Můžete zavolat lékaře, prosím? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Jaké léky v současnosti užíváte? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Nemocnice Një spital
ɲə spital
11 Lékárna Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Na severu Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Lékař Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Vyjádřeno jinak Një mjek
ɲə mjɛk
15 Lékařská služba Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Ztratil jsem doklady Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Ukradli mi doklady Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Ztráty a nálezy Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Stanice první pomoci Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Únikový východ Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Policie Policia
pɔliʦia
22 Doklady Dokumenta
dɔkumεnta
23 Peníze Para
paɾa
24 Pas Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Zavazadla Bagazhe
baɡaʒε
26 Ne, děkuji Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Nechtě mě být! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Vyjádřeno jinak Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Běžte pryč! Nisuni!
nisuni
Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf