slovní-zásoba > Albánština

1 - Základní výrazy
🔊 Dobrý den 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Dobrý večer 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Na shledanou 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Na shledanou 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ano 🔊 Po
🔊 Ne 🔊 Jo
🔊 Prosím! 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Děkuji 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Prosím 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Prosím 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Souhlasím 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Souhlasím 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Promiňte! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Nerozumím 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Nevím 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Zakázáno 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Všechno nejlepší k narozeninám! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Veselé svátky! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Blahopřeji! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Blahopřeji! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Konverzace
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Mluvíš albánsky? 🔊 Flet shqip?
🔊 Ne, nemluvím albánsky 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Jen trochu 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Odkud jsi? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Odkud jsi? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Jsem Čech 🔊 Unë jam çek
unə jam ʧɛk
🔊 Jsem Češka 🔊 Unë jam çeke
🔊 A ty žiješ tady? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Ano, žiji tady 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Co zde děláš? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Co zde děláš? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Pracuji zde 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Pracujeme zde 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Můžu se připojit na Internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Učení
🔊 Chceš se naučit pár slov? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 To je stůl 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 To je stůl 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Stůl, rozumíš? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Nerozumím 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Opakuj, prosím 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Můžeš to napsat, prosím? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Barvy
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Je to červená 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Je to červená 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Modrá 🔊 Blu
blu
🔊 Žlutá 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Žlutá 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Bílá 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Bílá 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Černá 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Černá 🔊 I zi
i zi
🔊 Zelená 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Oranžová 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Fialová 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Šedá 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Čísla
🔊 Nula 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Jedna 🔊 Një
ɲə
🔊 Dva 🔊 Dy
dy
🔊 Tři 🔊 Tre
tɾε
🔊 Čtyři 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Pět 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Šest 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Sedm 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Osm 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Devět 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Deset 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Jedenáct 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Dvanáct 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Třináct 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Čtrnáct 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Patnáct 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Šestnáct 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sedmnáct 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Osmnáct 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Devatenáct 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Dvacet 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Dvacet jedna 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dvacet dva 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Dvacet tři 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dvacet čtyři 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dvacet pět 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dvacet šest 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dvacet sedm 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dvacet osm 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dvacet devět 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Třicet 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Třicet jedna 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Třicet dva 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Třicet tři 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Třicet čtyři 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Třicet pět 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Třicet šest 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Čtyřicet 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Padesát 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Šedesát 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sedmdesát 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Osmdesát 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Devadesát 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Sto 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Sto pět 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Dvě stě 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Tři sta 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Čtyři sta 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Tisíc 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Tisíc pět set 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dva tisíce 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Deset tisíc 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Časové údaje
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Dnes 🔊 Sot
sɔt
🔊 Včera 🔊 Dje
djε
🔊 Před dvěma dny 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Před dvěma dny 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Pondělí 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Úterý 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Středa 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Čtvrtek 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Pátek 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sobota 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Neděle 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Leden 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Únor 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Březen 🔊 Mars
maɾs
🔊 Duben 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Květen 🔊 Maj
maj
🔊 Červen 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Červenec 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Srpen 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Září 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Říjen 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Listopad 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Prosinec 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 V osm hodin ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 V půl deváté ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 V půl deváté ráno 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 V šest večer 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Mám zpoždění 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Jedu na nádraží 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Můžete mě odvést na letiště? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Můžete mi vzít zavazadla? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Ne, je to kousek 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Vpravo 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Vlevo 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Rovně 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Jsme zde 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Jsme zde 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Je to někde tady 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Zastavte! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Nespěchejte 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nespěchejte 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Rodina
🔊 Máš zde rodinu? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Můj otec 🔊 Babai im
babai im
🔊 Můj otec 🔊 Im atë
im atə
🔊 Má matka 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Má matka 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Můj syn 🔊 Djali im
djali im
🔊 Můj syn 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Má dcera 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Bratr 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Sestra 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Přítel 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Přítelkyně 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Můj přítel 🔊 Miku im
miku im
🔊 Má přítelkyně 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Má přítelkyně 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Můj manžel 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Můj manžel 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Má manželka 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Má manželka 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - City
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Miluji Tě 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Miluji Tě 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Jsem šťastný 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Jsem smutný 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Je mi zima 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Je mi teplo 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Je to moc velké 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Je to moc malé 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Je to perfektní 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Dnes večer bych rád někam šel. 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 To je dobrý nápad 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 To není dobrý nápad 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Chci odpočívat 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Chceš jít sportovat? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Hraji tenis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Bar 🔊 Bari
baɾi
🔊 Dáš si něco k pití? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Pít 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Sklenička 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Rád 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Co si dáš? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Co mají k pití? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Vodu nebo ovocné džusy 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Voda 🔊 Ujë
ujə
🔊 Můžete mi přinést led, prosím? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Led 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Čokoláda 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Mléko 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Čaj 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Káva 🔊 Kafe
kafε
🔊 S cukrem 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Se smetanou 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Víno 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Pivo 🔊 Birrë
birə
🔊 Čaj, prosím 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Pivo, prosím 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Děkuji, nic 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Děkuji, nic 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Na zdraví 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Na zdraví 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Na zdraví! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Účet, prosím! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dvacet eur 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Zvu Tě 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restaurace
🔊 Restaurace 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Dáš si něco k jídlu? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Ano, rád. 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Jíst 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Kde se můžeme najíst? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Večeře 🔊 Darka
daɾka
🔊 Snídaně 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Prosím! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 S rýží 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 S těstovinami 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 S těstovinami 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Brambory 🔊 Patate
patatε
🔊 Zelenina 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Pečivo 🔊 Bukë
bukə
🔊 Máslo 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Salát 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Moučník 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Ovoce 🔊 Fruta
fruta
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nůž 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Vidlička 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Lžíce 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Teplý 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Studený 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Pálivý 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Dám si rybu! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Já také 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Rozloučení
🔊 Už je pozdě! Musím jít! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Ano, ráda 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Dáš mi telefonní číslo? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ano, tady je 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Také doufám 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Na shledanou! 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Ahoj zítra 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ahoj! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Doprava
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Tento 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Děkuji 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Autoservis 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Autoservis 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinka 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Plnou nádrž, prosím 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Kolo 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Centrum města 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Předměstí 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Je to velké město 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Je to vesnice 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Hory 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Jezero 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Venkov 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Byt 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Vítejte! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 V prvním patře 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Je zde výtah? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Výtah je po Vaší levici 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Výtah je po Vaší pravici 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Kde je prádelna? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 V přízemí 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Přízemí 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Pokoj 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Čistírna 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Kadeřnictví 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parkoviště pro auta 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Zasedací místnost 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bazén 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Klíč, prosím 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Kartičku, prosím 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ano, tady jsou 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Kde si můžu rozměnit peníze? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Jít pro někoho
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Ano, je tady 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Někam šla 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Můžete jí zavolat na mobil 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Je v práci 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Je doma 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Ano, je tady 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Někam šel 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Můžete mu zavolat na mobil 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Je v práci 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Je doma 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pláž
🔊 Pláž 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Míč 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Dalekohled 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Kšiltovka 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Ručník 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandály 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Kyblíček 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Opalovací krém 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Koupací šortky 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Sluneční brýle 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Korýš 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Opalovat se 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Opalovat se 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Slunný 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Slunný 🔊 Me diell
🔊 Západ slunce 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Slunečník 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Slunce 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Úžeh 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Plavat 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Plavání 🔊 Not
nɔt
🔊 Vlna 🔊 Valë
valə
🔊 Vlna 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Moře 🔊 Det
dεt
🔊 Duna 🔊 Dunë
dunə
🔊 Písek 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Bude změna počasí 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Bude pršet 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Plavky 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Stín 🔊 Hije
hijɛ
17 - V případě problému
🔊 Můžete mi, prosím, pomoci? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Co si přejete? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Co se stalo? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Kde seženu tlumočníka? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Jaké léky v současnosti užíváte? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Nemocnice 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Lékárna 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Lékárna 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Lékař 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Lékař 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Lékařská služba 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Stanice první pomoci 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Únikový východ 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policie 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Doklady 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Peníze 🔊 Para
paɾa
🔊 Pas 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Zavazadla 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Ne, děkuji 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Běžte pryč! 🔊 Nisuni!
nisuni