slovní-zásoba > albánština

1 - Základní výrazy
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Dobrý den 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Dobrý večer 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Na shledanou 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Na shledanou 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ano 🔊 Po
🔊 Ne 🔊 Jo
🔊 Prosím! 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Děkuji 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Prosím 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Prosím 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 Souhlasím 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 Souhlasím 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Promiňte! 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Nerozumím 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Nevím 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Zakázáno 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Všechno nejlepší k narozeninám! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Veselé svátky! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Blahopřeji! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Blahopřeji! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Konverzace
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Mluvíš albánsky? 🔊 Flet shqip?
🔊 Ne, nemluvím albánsky 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Jen trochu 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Odkud jsi? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Odkud jsi? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Jsem Čech 🔊 Unë jam çek unə jam ʧɛk
🔊 Jsem Češka 🔊 Unë jam çeke
🔊 A ty žiješ tady? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Ano, žiji tady 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Co zde děláš? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Co zde děláš? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Pracuji zde 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Pracujeme zde 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Můžu se připojit na Internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Učení
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Chceš se naučit pár slov? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Jak se tomu říká? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 To je stůl 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 To je stůl 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Stůl, rozumíš? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Opakuj, prosím 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Můžeš to napsat, prosím? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Barvy
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Je to červená 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Červený 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Modrá 🔊 Blu blu
🔊 Žlutá 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Žlutý 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Bílá 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Bílý 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Černá 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Černý 🔊 I zi i zi
🔊 Zelená 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Oranžová 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Fialová 🔊 Lejla lεjla
🔊 Šedá 🔊 Gri ɡɾi
5 - Čísla
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Nula 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Jedna 🔊 Një ɲə
🔊 Dva 🔊 Dy dy
🔊 Tři 🔊 Tre tɾε
🔊 Čtyři 🔊 Katër katəɾ
🔊 Pět 🔊 Pesë pεsə
🔊 Šest 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Sedm 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Osm 🔊 Tetë tεtə
🔊 Devět 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Deset 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Jedenáct 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Dvanáct 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Třináct 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Čtrnáct 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Patnáct 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Šestnáct 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sedmnáct 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Osmnáct 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Devatenáct 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Dvacet 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Dvacet jedna 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dvacet dva 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Dvacet tři 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dvacet čtyři 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dvacet pět 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dvacet šest 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dvacet sedm 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dvacet osm 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dvacet devět 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Třicet 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Třicet jedna 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Třicet dva 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Třicet tři 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Třicet čtyři 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Třicet pět 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Třicet šest 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Čtyřicet 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Padesát 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Šedesát 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sedmdesát 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Osmdesát 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Devadesát 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Sto 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Sto pět 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Dvě stě 🔊 Dyqind dycind
🔊 Tři sta 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Čtyři sta 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Tisíc 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Tisíc pět set 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dva tisíce 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Deset tisíc 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Časové údaje
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Kdy jsi sem přijela? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Dnes 🔊 Sot sɔt
🔊 Včera 🔊 Dje djε
🔊 Před dvěma dny 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Před dvěma dny 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Pondělí 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Úterý 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Středa 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Čtvrtek 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Pátek 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Sobota 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Neděle 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Leden 🔊 Janar janaɾ
🔊 Únor 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Březen 🔊 Mars maɾs
🔊 Duben 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Květen 🔊 Maj maj
🔊 Červen 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Červenec 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Srpen 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Září 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Říjen 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Listopad 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Prosinec 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 V osm hodin ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Ráno v osm patnáct 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 V půl deváté ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Ráno v osm třicet 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 V šest večer 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Mám zpoždění 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taxi
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Jedu na nádraží 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Můžete mě odvést na letiště? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Můžete mi vzít zavazadla? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Ne, je to kousek 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Vpravo 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Vlevo 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Rovně 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Jsme zde 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Jsme zde 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Je to někde tady 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Zastavte! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Nespěchejte 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nespěchejte 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Rodina
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Máš zde rodinu? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Můj otec 🔊 Babai im babai im
🔊 Můj otec 🔊 Im atë im atə
🔊 Má matka 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Má matka 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Můj syn 🔊 Djali im djali im
🔊 Můj syn 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Má dcera 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Bratr 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Sestra 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Přítel 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Přítelkyně 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Můj přítel 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Má přítelkyně 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Má přítelkyně 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Můj manžel 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Můj muž 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Má manželka 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Má žena 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - City
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Miluji Tě 🔊 Të dua tə dua
🔊 Mám Tě rád 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Jsem šťastný 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Jsem smutný 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Je mi zima 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Je mi teplo 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Je to moc velké 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Je to moc malé 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Je to perfektní 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Dnes večer bych rád někam šel. 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 To je dobrý nápad 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 To není dobrý nápad 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Chci odpočívat 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Chceš jít sportovat? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Hraji tenis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Bar 🔊 Bari baɾi
🔊 Dáš si něco k pití? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Pít 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Sklenička 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Rád 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Co si dáš? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Co mají k pití? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Vodu nebo ovocné džusy 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Voda 🔊 Ujë ujə
🔊 Můžete mi přinést led, prosím? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Led 🔊 Akull akuɫ
🔊 Čokoláda 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Mléko 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Čaj 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Káva 🔊 Kafe kafε
🔊 S cukrem 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Se smetanou 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Víno 🔊 Verë vεɾə
🔊 Pivo 🔊 Birrë birə
🔊 Čaj, prosím 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Pivo, prosím 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Děkuji, nic 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Děkuji, nic 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Na zdraví 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Na zdraví 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Na zdraví! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Účet, prosím! 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dvacet eur 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Zvu Tě 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restaurace
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Restaurace 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Dáš si něco k jídlu? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Ano, rád. 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Jíst 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Kde se můžeme najíst? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Večeře 🔊 Darka daɾka
🔊 Snídaně 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Prosím! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 S rýží 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 S těstovinami 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 S těstovinami 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Brambory 🔊 Patate patatε
🔊 Zelenina 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Pečivo 🔊 Bukë bukə
🔊 Máslo 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Salát 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Moučník 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Ovoce 🔊 Fruta fruta
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nůž 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Vidlička 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Lžíce 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Teplý 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Studený 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Pálivý 🔊 Pikante pikantε
🔊 Dám si rybu! 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Já také 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Rozloučení
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Už je pozdě! Musím jít! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Ano, ráda 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Dáš mi telefonní číslo? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ano, tady je 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Také doufám 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Na shledanou! 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Ahoj zítra 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ahoj! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Doprava
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Děkuji 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Tento 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Autoservis 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Autoservis 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinka 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Plnou nádrž, prosím 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Kolo 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Centrum města 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Předměstí 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 Je to velké město 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 Je to vesnice 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Hory 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Jezero 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Venkov 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotel
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Hotel 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Byt 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Vítejte! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Mohla bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 V prvním patře 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Je zde výtah? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Výtah je po Vaší levici 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Výtah je po Vaší pravici 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Kde je prádelna? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 V přízemí 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Přízemí 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Pokoj 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Čistírna 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Kadeřnictví 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Parkoviště pro auta 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Zasedací místnost 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bazén 🔊 Pishina piʃina
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Klíč, prosím 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Kartičku, prosím 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ano, tady jsou 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Kde si můžu rozměnit peníze? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Jít pro někoho
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Ano, je tady 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Někam šla 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Můžete jí zavolat na mobil 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Je v práci 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Je doma 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Ano, je tady 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Někam šel 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Můžete mu zavolat na mobil 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Je v práci 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Je doma 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pláž
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Pláž 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Míč 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Dalekohled 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Kšiltovka 🔊 Kapele kapεle
🔊 Ručník 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Sandály 🔊 Sandale sandalε
🔊 Kyblíček 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Opalovací krém 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Koupací šortky 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Sluneční brýle 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Korýš 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Opalovat se 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Opalovat se 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Slunný 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Západ slunce 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Slunečník 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Slunce 🔊 Diell diεɫ
🔊 Stín 🔊 Hije hijɛ
🔊 Úžeh 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Plavat 🔊 Not nɔt
🔊 Plavání 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Vlna 🔊 Valë valə
🔊 Vlna 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Moře 🔊 Det dεt
🔊 Duna 🔊 Dunë dunə
🔊 Písek 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Bude změna počasí 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Bude pršet 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Plavky 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - V případě problému
Čeština Albánština Výslovnost
🔊 Můžete mi, prosím, pomoci? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Co si přejete? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Co se stalo? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Kde seženu tlumočníka? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím? 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Jaké léky v současnosti užíváte? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Nemocnice 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Lékárna 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Lékárna 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Lékař 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Doktor 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Lékařská služba 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Stanice první pomoci 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Únikový východ 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policie 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Doklady 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Peníze 🔊 Para paɾa
🔊 Pas 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Zavazadla 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Ne, děkuji 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Dejte mi pokoj! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Běžte pryč! 🔊 Largohu! largohu