slovní-zásoba > Hebrejština

1 - Základní výrazy

Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den שלום
shalom
2 Dobrý večer ערב טוב
erev tov
3 Na shledanou להתראות
le'itraot
4 Na shledanou נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 Ano כן
ken
6 Ne לא
lo
7 Prosím! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 Děkuji תודה
toda
9 Děkuji mnohokrát! תודה רבה
toda raba
10 Děkuji Vám za pomoc תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 Prosím בבקשה
bevakasha
12 Vyjádřeno jinak על לא דבר
al lo davar
13 Souhlasím בסדר
beseder
14 Kolik to stojí, prosím? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 Promiňte! סליחה
slyha
16 Nerozumím אני לא מבין
any lo mevyn
17 Rozuměl jsem הבנתי
hevanty
18 Nevím אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 Zakázáno אסור
asur
20 Kde jsou záchody, prosím? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 Šťastný a veselý nový rok! שנה טובה!
shana tova!
22 Všechno nejlepší k narozeninám! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 Veselé svátky! חג שמח!
hag sameah!
24 Blahopřeji! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 Vyjádřeno jinak ברכות!
brahot!2 - Konverzace

Konverzace
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den. Jak se máš? ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 Dobrý den. Dobře. Děkuji שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 Mluvíš hebrejsky? ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 Když mluvíme s ženou ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 Ne, nemluvím hebrejsky לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 Když mluví žena לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 Jen trochu רק קצת
rak ktsat
8 Odkud jsi? ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 Jaké jsi národnosti? ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 Jsem Čech אני צ'כי
any tsekiy
11 Když mluví žena אני צ'כית
any tsekiyt
12 A ty žiješ tady? ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 Ano, žiji tady כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 Jmenuji se Sarah a ty? ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 Julien ג'וליאן
g'ulyan
16 Co zde děláš? ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 Jsem na dovolené אני בחופשה
any behufsha
18 Jsme na dovolené אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 Jsem na služební cestě אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 Pracuji zde אני עובד כאן
any - oved kan
21 Pracujeme zde אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 Kde se dá dobře najíst? ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 Je tu poblíž nějaké muzeum? ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 Můžu se připojit na Internet? ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - Učení

Učení
Kvíz
Naučit se
1 Chceš se naučit pár slov? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 Ano, souhlasím! כן, בסדר!
ken, beseder!
3 Jak se to jmenuje? איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 To je stůl זה שולחן
ze shulhan
5 Stůl, rozumíš? ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 Nerozumím אני לא מבין
any lo mevyn
7 Opakuj, prosím ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 Můžeš to napsat, prosím? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 Rozuměl jsem הבנתי
hevanty4 - Barvy

Barvy
Kvíz
Naučit se
1 Líbí se mi barva tohoto stolu הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 Je to červená זה אדום
ze adom
3 Modrá כחול
kahol
4 Žlutá צהוב
tsaov
5 Bílá לבן
lavan
6 Černá שחור
shahor
7 Zelená ירוק
yarok
8 Oranžová כתום
katom
9 Fialová סגול
sagol
10 Šedá אפור
afor5 - Čísla

Čísla
Kvíz
Naučit se
1 Nula אפס
efes
2 Jedna אחת
ahat
3 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu אחד
ehad
4 Dva שתים
shtaym
5 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שנים
shnaym
6 Tři שלוש
shalosh
7 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושה
shlosha
8 Čtyři ארבע
arba
9 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu ארבעה
arba'a
10 Pět חמש
hamesh
11 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu חמישה
hamysha
12 Šest שש
shesh
13 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu ששה
shysha
14 Sedm שבע
sheva
15 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שבעה
shyva
16 Osm שמונה
shmone
17 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שמונה
shmona
18 Devět תשע
tesha
19 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu תשעה
tysha
20 Deset עשר
eser
21 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרה
asara
22 Jedenáct אחת-עשרה
ahat-'esre
23 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu אחד-עשר
ehad-asar
24 Dvanáct שתים-עשרה
shteym-esre
25 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שנים-עשר
shneym-asar
26 Třináct שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושה-עשר
shlosha-asar
28 Čtrnáct ארבע-עשרה
arba-esre
29 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 Patnáct חמש-עשרה
hamesh-esre
31 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu חמישה-עשר
hamysha-asar
32 Šestnáct שש-עשרה
shesh-esre
33 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu ששה-עשר
shysha-asar
34 Sedmnáct שבע-עשרה
shva-esre
35 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שבעה-עשר
shyva-asar
36 Osmnáct שמונה-עשרה
shmone-esre
37 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שמונה-עשר
shmona-asar
38 Devatenáct תשע-עשרה
tsha-esre
39 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu תשעה-עשר
tysha-asar
40 Dvacet עשרים
esrym
41 Dvacet jedna עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ואחד
esrym veehad
43 Dvacet dva עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 Dvacet tři עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 Dvacet čtyři עשרים וארבע
esrym vearba
48 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 Dvacet pět עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 Dvacet šest עשרים ושש
esrym veshesh
52 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים וששה
esrym veshysha
53 Dvacet sedm עשרים ושבע
esrym vesheva
54 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 Dvacet osm עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 Dvacet devět עשרים ותשע
esrym vetesha
58 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 Třicet שלושים
shloshym
60 Třicet jedna שלושים ואחת
shloshym veahat
61 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים ואחד
shloshym vehad
62 Třicet dva שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 Třicet tři שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 Třicet čtyři שלושים וארבע
shloshym vearba
67 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 Třicet pět שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 Třicet šest שלושים ושש
shloshym veshesh
71 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu שלושים וששה
shloshym veshysha
72 Čtyřicet ארבעים
arbaym
73 Padesát חמשים
hamyshym
74 Šedesát ששים
shyshym
75 Sedmdesát שבעים
shyv'eym
76 Osmdesát שמונים
shmonym
77 Devadesát תשעים
tysh'eym
78 Sto מאה
mea
79 Sto pět מאה וחמש
mea vehamesh
80 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu מאה וחמישה
mea vehamysha
81 Dvě stě מאתים
mataym
82 Tři sta שלוש מאות
shlosh meot
83 Čtyři sta ארבע מאות
arba meot
84 Tisíc אלף
elef
85 Tisíc pět set אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 Dva tisíce אלפיים
alpaym
87 Deset tisíc עשרת אלפים
aseret alafym6 - Časové údaje

Časové údaje
Kvíz
Naučit se
1 Kdy jsi sem přijel? ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 Dnes היום
hayom
3 Včera אתמול
etmol
4 Před dvěma dny לפני יומיים
lifney yomaym
5 Vyjádřeno jinak שלשום
shylshom
6 Jak dlouho tu zůstaneš? ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 Odjíždím zítra אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 Odjíždím pozítří אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 Odjíždím za tři dny אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 Pondělí יום שני
yom sheny
11 Úterý יום שלישי
yom shlyshy
12 Středa יום רביעי
yom revy'y
13 Čtvrtek יום חמישי
yom hamyshy
14 Pátek יום שישי
yom shyshy
15 Sobota שבת
shabat
16 Neděle יום ראשון
yom rishon
17 Leden ינואר
yanuar
18 Únor פברואר
fevbruar
19 Březen מרץ
merts
20 Duben אפריל
apryl
21 Květen מאי
may
22 Červen יוני
yuny
23 Červenec יולי
yuly
24 Srpen אוגוסט
ogust
25 Září ספטמבר
september
26 Říjen אוקטובר
oktober
27 Listopad נובמבר
november
28 Prosinec דצמבר
detsember
29 V kolik hodin odjíždíš? ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 V osm hodin ráno בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 Ve čtvrt na devět ráno בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 V půl deváté ráno בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 Ve tři čtvrtě na devět ráno ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 V šest večer בשש בערב
beshesh ba'erev
35 Mám zpoždění אני מאחר
any meaher7 - Taxi

Taxi
Kvíz
Naučit se
1 Taxi! מונית!
taxi
2 Kam chcete odvést? ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 Jedu na nádraží אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 Jedu do hotelu Den a Noc אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 Můžete mě odvést na letiště? ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 Můžete mi vzít zavazadla? ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 Je to odsud daleko? ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 Ne, je to kousek לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 Ano, je to trochu dál כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 Kolik to bude stát? ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 Odvezte mě sem, prosím קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 Vpravo זה ימינה
ze yamyna
13 Vlevo זה שמאלה
za smola
14 Rovně זה ישר
ze yashar
15 Jsme zde זה כאן
ze kan
16 Je to někde tady זה משם
ze mysham
17 Zastavte! עצור!
atsor!
18 Nespěchejte קח את הזמן
kah et hazman
19 Můžete mi, prosím, vystavit účet? ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - City

City
Kvíz
Naučit se
1 Tvá země se mi moc líbí אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 Miluji Tě אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 Jsem šťastný אני שמח
any sameh
4 Jsem smutný אני עצובה
any atsuva
5 Cítím se zde dobře אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 Je mi zima קר לי
kar ly
7 Je mi teplo חם לי
ham ly
8 Je to moc velké זה גדול מדי
ze gadol myday
9 Je to moc malé זה קטן מדי
ze katan myday
10 Je to perfektní זה מושלם
ze mushlam
11 Chce dnes večer někam jít? ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 Dnes večer bych rád někam šel. אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 To je dobrý nápad זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 Mám chuť se jít bavit יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 To není dobrý nápad זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 Dnes večer se mi nikam nechce אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 Chci odpočívat יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 Chceš jít sportovat? אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 Ano, potřebuji se unavit! כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 Hraji tenis אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - Rodina

Rodina
Kvíz
Naučit se
1 Máš zde rodinu? ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 Můj otec אבא שלי
aba shely
3 Má matka אמא שלי
yma shely
4 Můj syn הבן שלי
haben shely
5 Má dcera הבת שלי
habat shely
6 Bratr אח
ah
7 Sestra אחות
ahot
8 Přítel חבר
haver
9 Přítelkyně ידידה
yedyda
10 Můj přítel חבר שלי
haver shely
11 Má přítelkyně ידידה שלי
yedyda shely
12 Můj manžel בעלי
ba'aly
13 Má manželka אשתי
ishty10 - Bar

Bar
Kvíz
Naučit se
1 Bar בר
bar
2 Dáš si něco k pití? ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 Pít לשתות
lishtot
4 Sklenička כוס
kos
5 Rád בשמחה
besimha
6 Hovorovější výraz בכיף
bekeyf
7 Co si dáš? ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 Co mají k pití? ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 Vodu nebo ovocné džusy יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 Voda מים
maym
11 Můžete mi přinést led, prosím? ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 Led קוביות קרח
kubyot kerah
13 Čokoláda שוקו
shoko
14 Mléko חלב
halav
15 Čaj תה
te
16 Káva קפה
kafe
17 S cukrem עם סוכר
im sukar
18 Se smetanou עם קצפת
im katsefet
19 Víno יין
yayn
20 Pivo בירה
byra
21 Čaj, prosím תה בבקשה
te bevakasha
22 Pivo, prosím בירה בבקשה
byra bevakasha
23 Co si dáte k pití? ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 Dva čaje, prosím! פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 Dvě piva, prosím פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 Děkuji, nic כלום, תודה
klum, toda
27 Na zdraví לחייך
lehayeha
28 Na zdraví! לחיים!
lehaym!
29 Účet, prosím! חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 Kolik Vám dám, prosím? סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 Dvacet eur עשרים יורו
esrym yuru
32 Zvu Tě אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - Restaurace

Restaurace
Kvíz
Naučit se
1 Restaurace המסעדה
hamis'eada
2 Dáš si něco k jídlu? ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 Ano, rád. כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 Jíst לאכול
lehol
5 Kde se můžeme najíst? ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 Kde si můžeme dát oběd? ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 Večeře ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 Snídaně ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 Prosím! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 Jídelní lístek, prosím! תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 Tady máte jídelní lístek! הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 Co máš raději? Maso nebo ryby? ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 S rýží עם אורז
im orez
14 S těstovinami עם אטריות
im itryot
15 Brambory תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 Zelenina ירקות
yeraquot
17 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 Pečivo לחם
lehem
19 Máslo חמאה
hemah
20 Salát סלט
salat
21 Moučník קינוח
kynuah
22 Ovoce פרות
perot
23 Můžete mi přinést nůž, prosím? ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 Ano, hned Vám ho přinesu כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 Nůž סכין
sakyn
26 Vidlička מזלג
mazleg
27 Lžíce כף
kaf
28 Je to teplé jídlo? ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 Ano a velmi pálivé! כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 Teplý חם
ham
31 Studený קר
kar
32 Pálivý מתובל
metubal
33 Dám si rybu! אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 Já také גם אני
gam any12 - Rozloučení

Rozloučení
Kvíz
Naučit se
1 Už je pozdě! Musím jít! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 Ještě se uvidíme? ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 Vyjádřeno jinak ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 Ano, ráda כן, בשמחה
ken, besymha
5 Vyjádřeno jinak כן, בכיף
ken, bekeif
6 Bydlím na této adrese אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 Dáš mi telefonní číslo? ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 Ano, tady je כן, הנה
ken, yne
9 Bylo mi s Tebou hezky היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 Mně také, ráda jsem Tě poznala גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 Brzy se opět sejdeme נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 Také doufám אני גם מקוה
any gam mekave
13 Na shledanou! להתראות!
lehytraot!
14 Ahoj zítra נפגש מחר
nipagesh mahar
15 Ahoj! ביי!
bay!13 - Doprava

Doprava
Kvíz
Naučit se
1 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 Kam jede tento vlak, prosím? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 Staví tento vlak ve Slunečním městě? ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 Jeden lístek do Slunečního města, prosím כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 Máte vlakový jízdní řád? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 Autobusový jízdní řád לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 Tento הרכבת הזאת
arakevet azot
12 Děkuji תודה
toda
13 Není zač. Šťastnou cestu! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 Vyjádřeno jinak !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 Autoservis מוסך תקונים
musah tykunym
16 Benzinka תחנת-דלק
tahanat-delek
17 Plnou nádrž, prosím לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 Kolo אופנים
ofnaym
19 Centrum města מרכז העיר
merkaz ayr
20 Předměstí פרבר
parvar
21 Je to velké město זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 Je to vesnice זה כפר
ze kfar
23 Hory הר
ar
24 Jezero אגם
agam
25 Venkov כפר
kfar14 - Jít pro někoho

Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
1 Je tu Sarah, prosím? ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 Ano, je tady כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 Někam šla היא יצאה
y yatsa
4 Můžete jí zavolat na mobil אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 Víte, kde ji najdu? ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 Je v práci היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 Je doma היא בבית שלה
y babayt shela
8 Je tu Julien, prosím? ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 Ano, je tady כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 Někam šel הוא יצא
u yatsa
11 Víte, kde ho najdu? ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 Můžete mu zavolat na mobil את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 Je v práci הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 Je doma הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - Hotel

Hotel
Kvíz
Naučit se
1 Hotel המלון
amalon
2 Byt דירה
dyra
3 Vítejte! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 Máte volný pokoj? ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 Je v pokoji koupelna? ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 Chcete raději dvě samostatné postele? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 Přejete si dvoulůžkový pokoj? ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 Pokoj se snídaní חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 Kolik stojí ubytování na jednu noc? ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 Ano, samozřejmě! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 Děkuji. Pokoj se mi líbí תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 Mohu rezervovat na dnes večer? ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 Kde je můj pokoj, prosím? ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 V prvním patře הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 Je zde výtah? ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 Výtah je po Vaší levici המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 Výtah je po Vaší pravici המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 Kde je prádelna? ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 V přízemí היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 Přízemí קומת קרקע
komat karka
25 Pokoj חדר
heder
26 Čistírna מכבסה
mahbesa
27 Kadeřnictví מספרה
myspara
28 Parkoviště pro auta חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 Jsme v zasedací místnosti? נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 Zasedací místnost אולם האספות
ulam a'asefot
31 Bazén je vyhřívaný הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 Bazén הבריכה
abryha
33 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 Klíč, prosím את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 Kartičku, prosím את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 Mám nějaké vzkazy? ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 Ano, tady jsou כן, הנה הן
ken, yne en
38 Ne, nemáte nic לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 Kde si můžu rozměnit peníze? ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - Pláž

Pláž
Kvíz
Naučit se
1 Pláž החוף
ahof
2 Víte, kde se dá koupit míč? ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 Tímto směrem je obchod יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 Míč כדור
kadur
5 Dalekohled משקפת
myshkefet
6 Kšiltovka כובע מצחיה
kova mytshya
7 Ručník מגבת
magevet
8 Sandály סנדלים
sandalym
9 Kyblíček דלי
dly
10 Opalovací krém קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 Koupací šortky בגד-ים
beged-yam
12 Sluneční brýle משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 Korýš סרטן
sartan
14 Opalovat se להשתזף
leyshtazef
15 Slunný מחומם
mehumam
16 Západ slunce שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 Slunečník שמשיה
shymshya
18 Slunce שמש
shemesh
19 Úžeh מכת-שמש
makat-shemesh
20 Není zde plavání nebezpečné? ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 Ne, není nebezpečné לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 Ano, koupání je zde zakázáno כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 Plavat לשחות
lysh'hot
24 Plavání שחיה
shhya
25 Vlna גל
gal
26 Moře ים
yam
27 Duna דיונה
dyuna
28 Písek חול
hol
29 Jaké má být zítra počasí? ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 Bude změna počasí מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 Bude pršet ירד גשם
yered geshem
32 Bude svítit sluníčko תהיה שמש
tyye shemesh
33 Bude foukat silný vítr תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 Plavky בגד-ים
beged-yam
35 Stín צל
tsel17 - V případě problému

V případě problému
Kvíz
Naučit se
1 Můžete mi, prosím, pomoci? ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 Zabloudil jsem הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 Co si přejete? מה את רוצה
ma at rotsa?
4 Co se stalo? ?מה קרה
ma kara?
5 Kde seženu tlumočníka? ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 Kde je nebližší lékárna? ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 Můžete zavolat lékaře, prosím? ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 Jaké léky v současnosti užíváte? ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 Nemocnice בית-חולים
beyt-holym
10 Lékárna בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 Lékař רופא
rofe
12 Lékařská služba שרות רפואי
sherut refuy
13 Ztratil jsem doklady איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 Ukradli mi doklady גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 Ztráty a nálezy משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 Stanice první pomoci תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 Únikový východ יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 Policie המשטרה
hamishtara
19 Doklady תעודות
teudot
20 Vyjádřeno jinak מסמכים
mysmahym
21 Peníze כסף
kesef
22 Pas דרכון
darkon
23 Zavazadla מטען
mytan
24 Vyjádřeno jinak ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 Ne, děkuji זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 Nechtě mě být! עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 Běžte pryč! הסתלק!
ystalek!
Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf