Slovní zásoba v hebrejštině pro začátečníky a cestovatele

1 - Základní výrazy
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Dobrý den 🔊 שלום shalom
🔊 Dobrý večer 🔊 ערב טוב erev tov
🔊 Na shledanou 🔊 להתראות le'itraot
🔊 Na shledanou 🔊 נתראה יותר מאוחר nitrae yoter meuhar
🔊 Ano 🔊 כן ken
🔊 Ne 🔊 לא lo
🔊 Prosím! 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Děkuji 🔊 תודה toda
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 תודה רבה toda raba
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 תודה על העזרה toda 'al ha'ezra
🔊 Prosím 🔊 בבקשה bevakasha
🔊 Prosím 🔊 על לא דבר al lo davar
🔊 Souhlasím 🔊 בסדר beseder
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 ?מה המחיר בבקשה ma hamehyr bevakasha?
🔊 Promiňte! 🔊 סליחה slyha
🔊 Nerozumím 🔊 אני לא מבין any lo mevyn
🔊 Rozuměl jsem 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Nevím 🔊 אני לא יודעת any lo yoda'at
🔊 Zakázáno 🔊 אסור asur
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 ?סליחה, איפה השרותים slyha, ayfo hasherutym?
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 שנה טובה! shana tova!
🔊 Všechno nejlepší k narozeninám! 🔊 יום-הולדת שמח! yom-huledet same'ah!
🔊 Veselé svátky! 🔊 חג שמח! hag sameah!
🔊 Blahopřeji! 🔊 כל הכבוד! kol hkavod!
🔊 Blahopřeji! 🔊 ברכות! brahot!
2 - Konverzace
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 ?שלום, מה שלומך shalom, ma shlomha?
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 שלום, טוב, תודה shalom, tov, toda
🔊 Mluvíš hebrejsky? 🔊 ?אתה מדבר עברית atah medaber yvryt?
🔊 Mluvíš hebrejsky? 🔊 ?את מדברת עברית at medaberet yvryt?
🔊 Ne, nemluvím hebrejsky 🔊 לא, אני לא מדבר עברית lo, any lo medaber yvryt
🔊 Ne, nemluvím hebrejsky 🔊 לא, אני לא מדברת עברית lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 Jen trochu 🔊 רק קצת rak ktsat
🔊 Odkud jsi? 🔊 ?מאיזו מדינה אתה meyzo medyna ata?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 ?מה האזרחות שלך ma haezrahut shelha?
🔊 Jsem Čech 🔊 אני צ'כי any tsekiy
🔊 Jsem Češka 🔊 אני צ'כית any tsekiyt
🔊 A ty žiješ tady? 🔊 ?ואת, את גרה כאן veat, at gara kan?
🔊 Ano, žiji tady 🔊 כן, אני גרה כאן ken, any gara kan
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך korym ly sara, veleha?
🔊 Julien 🔊 ג'וליאן g'ulyan
🔊 Co zde děláš? 🔊 ?מה אתה עושה כאן ma ata ose kan?
🔊 Jsem na dovolené 🔊 אני בחופשה any behufsha
🔊 Jsme na dovolené 🔊 אנחנו בחופשה anahnu behufsha
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 אני בנסיעת עסקים any benesy'et asakym
🔊 Pracuji zde 🔊 אני עובד כאן any - oved kan
🔊 Pracujeme zde 🔊 אנחנו עובדים כאן anahnu ovdym kan
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum? 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 Můžu se připojit na Internet? 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - Učení
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Rozuměl jsem 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Chceš se naučit pár slov? 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 כן, בסדר! ken, beseder!
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 איך זה נקרא eyh ze nykra?
🔊 To je stůl 🔊 זה שולחן ze shulhan
🔊 Stůl, rozumíš? 🔊 ?שולחן, אתה מבין shulhan, ata mavyn?
🔊 Opakuj, prosím 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 Můžeš to napsat, prosím? 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה at yhola lihtov et ze bevakasha?
4 - Barvy
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 Je to červená 🔊 זה אדום ze adom
🔊 Modrá 🔊 כחול kahol
🔊 Žlutá 🔊 צהוב tsaov
🔊 Bílá 🔊 לבן lavan
🔊 Černá 🔊 שחור shahor
🔊 Zelená 🔊 ירוק yarok
🔊 Oranžová 🔊 כתום katom
🔊 Fialová 🔊 סגול sagol
🔊 Šedá 🔊 אפור afor
5 - Čísla
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Nula 🔊 אפס efes
🔊 Jedna 🔊 אחת ahat
🔊 Jeden 🔊 אחד ehad
🔊 Dva 🔊 שתים shtaym
🔊 Dva 🔊 שנים shnaym
🔊 Tři 🔊 שלוש shalosh
🔊 Tři 🔊 שלושה shlosha
🔊 Čtyři 🔊 ארבע arba
🔊 Čtyři 🔊 ארבעה arba'a
🔊 Pět 🔊 חמש hamesh
🔊 Pět 🔊 חמישה hamysha
🔊 Šest 🔊 שש shesh
🔊 Šest 🔊 ששה shysha
🔊 Sedm 🔊 שבע sheva
🔊 Sedm 🔊 שבעה shyva
🔊 Osm 🔊 שמונה shmone
🔊 Osm 🔊 שמונה shmona
🔊 Devět 🔊 תשע tesha
🔊 Devět 🔊 תשעה tysha
🔊 Deset 🔊 עשר eser
🔊 Deset 🔊 עשרה asara
🔊 Jedenáct 🔊 אחת-עשרה ahat-'esre
🔊 Jedenáct 🔊 אחד-עשר ehad-asar
🔊 Dvanáct 🔊 שתים-עשרה shteym-esre
🔊 Dvanáct 🔊 שנים-עשר shneym-asar
🔊 Třináct 🔊 שלוש-עשרה shlosh-esre
🔊 Třináct 🔊 שלושה-עשר shlosha-asar
🔊 Čtrnáct 🔊 ארבע-עשרה arba-esre
🔊 Čtrnáct 🔊 ארבעה-עשר arbaa-asar
🔊 Patnáct 🔊 חמש-עשרה hamesh-esre
🔊 Patnáct 🔊 חמישה-עשר hamysha-asar
🔊 Šestnáct 🔊 שש-עשרה shesh-esre
🔊 Šestnáct 🔊 ששה-עשר shysha-asar
🔊 Sedmnáct 🔊 שבע-עשרה shva-esre
🔊 Sedmnáct 🔊 שבעה-עשר shyva-asar
🔊 Osmnáct 🔊 שמונה-עשרה shmone-esre
🔊 Osmnáct 🔊 שמונה-עשר shmona-asar
🔊 Devatenáct 🔊 תשע-עשרה tsha-esre
🔊 Devatenáct 🔊 תשעה-עשר tysha-asar
🔊 Dvacet 🔊 עשרים esrym
🔊 Dvacet jedna 🔊 עשרים ואחת esrym ve'ahat
🔊 Dvacet jedna 🔊 עשרים ואחד esrym veehad
🔊 Dvacet dva 🔊 עשרים ושתים esrym ushtaym
🔊 Dvacet dva 🔊 עשרים ושנים esrym veshnaym
🔊 Dvacet tři 🔊 עשרים ושלוש esrym veshalosh
🔊 Dvacet tři 🔊 עשרים ושלושה esrym veshlosha
🔊 Dvacet čtyři 🔊 עשרים וארבע esrym vearba
🔊 Dvacet čtyři 🔊 עשרים וארבעה esrym vearbaa
🔊 Dvacet pět 🔊 עשרים וחמש esrym vehamesh
🔊 Dvacet pět 🔊 עשרים וחמישה esrym vehamysha
🔊 Dvacet šest 🔊 עשרים ושש esrym veshesh
🔊 Dvacet šest 🔊 עשרים וששה esrym veshysha
🔊 Dvacet sedm 🔊 עשרים ושבע esrym vesheva
🔊 Dvacet sedm 🔊 עשרים ושבעה esrym veshyva
🔊 Dvacet osm 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmone
🔊 Dvacet osm 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmona
🔊 Dvacet devět 🔊 עשרים ותשע esrym vetesha
🔊 Dvacet devět 🔊 עשרים ותשעה esrym vetysha
🔊 Třicet 🔊 שלושים shloshym
🔊 Třicet jedna 🔊 שלושים ואחת shloshym veahat
🔊 Třicet jedna 🔊 שלושים ואחד shloshym vehad
🔊 Třicet dva 🔊 שלושים ושתים shloshym ushtaym
🔊 Třicet dva 🔊 שלושים ושנים shloshym veshnaym
🔊 Třicet tři 🔊 שלושים ושלוש shloshym veshalosh
🔊 Třicet tři 🔊 שלושים ושלושה shloshym veshlosha
🔊 Třicet čtyři 🔊 שלושים וארבע shloshym vearba
🔊 Třicet čtyři 🔊 שלושים וארבעה shloshym vearbaa
🔊 Třicet pět 🔊 שלושים חמש shloshym vehamesh
🔊 Třicet pět 🔊 שלושים וחמישה shloshym vehamysha
🔊 Třicet šest 🔊 שלושים ושש shloshym veshesh
🔊 Třicet šest 🔊 שלושים וששה shloshym veshysha
🔊 Čtyřicet 🔊 ארבעים arbaym
🔊 Padesát 🔊 חמשים hamyshym
🔊 Šedesát 🔊 ששים shyshym
🔊 Sedmdesát 🔊 שבעים shyv'eym
🔊 Osmdesát 🔊 שמונים shmonym
🔊 Devadesát 🔊 תשעים tysh'eym
🔊 Sto 🔊 מאה mea
🔊 Sto pět 🔊 מאה וחמש mea vehamesh
🔊 Sto pět 🔊 מאה וחמישה mea vehamysha
🔊 Dvě stě 🔊 מאתים mataym
🔊 Tři sta 🔊 שלוש מאות shlosh meot
🔊 Čtyři sta 🔊 ארבע מאות arba meot
🔊 Tisíc 🔊 אלף elef
🔊 Tisíc pět set 🔊 אלף חמש מאות elef hamesh meot
🔊 Dva tisíce 🔊 אלפיים alpaym
🔊 Deset tisíc 🔊 עשרת אלפים aseret alafym
6 - Časové údaje
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 ?מתי הגעת לכאן matay higata lekan?
🔊 Dnes 🔊 היום hayom
🔊 Včera 🔊 אתמול etmol
🔊 Před dvěma dny 🔊 לפני יומיים lifney yomaym
🔊 Před dvěma dny 🔊 שלשום shylshom
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר kama zman ata nish'ar?
🔊 Odjíždím zítra 🔊 אני נוסע שוב מחר any nos'ea shuv mahar
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 אני נוסע שוב מחרתים any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 Pondělí 🔊 יום שני yom sheny
🔊 Úterý 🔊 יום שלישי yom shlyshy
🔊 Středa 🔊 יום רביעי yom revy'y
🔊 Čtvrtek 🔊 יום חמישי yom hamyshy
🔊 Pátek 🔊 יום שישי yom shyshy
🔊 Sobota 🔊 שבת shabat
🔊 Neděle 🔊 יום ראשון yom rishon
🔊 Leden 🔊 ינואר yanuar
🔊 Únor 🔊 פברואר fevbruar
🔊 Březen 🔊 מרץ merts
🔊 Duben 🔊 אפריל apryl
🔊 Květen 🔊 מאי may
🔊 Červen 🔊 יוני yuny
🔊 Červenec 🔊 יולי yuly
🔊 Srpen 🔊 אוגוסט ogust
🔊 Září 🔊 ספטמבר september
🔊 Říjen 🔊 אוקטובר oktober
🔊 Listopad 🔊 נובמבר november
🔊 Prosinec 🔊 דצמבר detsember
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 ?מתי אתה נוסע matay ata nos'ea?
🔊 V osm hodin ráno 🔊 בשמונה בבוקר bishmone baboker
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 בשמונה ורבע בבוקר bishmone varev'e baboker
🔊 V půl deváté ráno 🔊 בשמונה וחצי בבוקר bishmone vahetsy baboker
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 ברבע לתשע בבוקר bereva letesha baboker
🔊 V šest večer 🔊 בשש בערב beshesh ba'erev
🔊 Mám zpoždění 🔊 אני מאחר any meaher
7 - Taxi
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Taxi! 🔊 מונית! taxi
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע lean ata rotse lynso'a?
🔊 Jedu na nádraží 🔊 אני נוסע לתחנה any nosea latahana
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי any nosea lemalon jur e nuy
🔊 Můžete mě odvést na letiště? 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 Můžete mi vzít zavazadla? 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 ?זה רחוק מכאן ze rahok mykan?
🔊 Ne, je to kousek 🔊 לא, זה קרוב lo, ze karov
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר ken, ze meat rahok yoter
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 ?כמה זה יעלה kama ze ole?
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 קח אותי לכאן בבקשה kah oty lekan bevakasha
🔊 Vpravo 🔊 זה ימינה ze yamyna
🔊 Vlevo 🔊 זה שמאלה za smola
🔊 Rovně 🔊 זה ישר ze yashar
🔊 Jsme zde 🔊 זה כאן ze kan
🔊 Je to někde tady 🔊 זה משם ze mysham
🔊 Zastavte! 🔊 עצור! atsor!
🔊 Nespěchejte 🔊 קח את הזמן kah et hazman
🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - Rodina
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Máš zde rodinu? 🔊 ?יש לך כאן משפחה ysh lah kan myshpaha?
🔊 Můj otec 🔊 אבא שלי aba shely
🔊 Má matka 🔊 אמא שלי yma shely
🔊 Můj syn 🔊 הבן שלי haben shely
🔊 Má dcera 🔊 הבת שלי habat shely
🔊 Bratr 🔊 אח ah
🔊 Sestra 🔊 אחות ahot
🔊 Přítel 🔊 חבר haver
🔊 Přítelkyně 🔊 ידידה yedyda
🔊 Můj přítel 🔊 חבר שלי haver shely
🔊 Má přítelkyně 🔊 ידידה שלי yedyda shely
🔊 Můj manžel 🔊 בעלי ba'aly
🔊 Má manželka 🔊 אשתי ishty
9 - City
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך any oev meod et amedyna shelha
🔊 Miluji Tě 🔊 אני אוהבת אותך any oevet otha
🔊 Jsem šťastný 🔊 אני שמח any sameh
🔊 Jsem smutný 🔊 אני עצובה any atsuva
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 אני מרגיש טוב כאן any margysh tov kan
🔊 Je mi zima 🔊 קר לי kar ly
🔊 Je mi teplo 🔊 חם לי ham ly
🔊 Je to moc velké 🔊 זה גדול מדי ze gadol myday
🔊 Je to moc malé 🔊 זה קטן מדי ze katan myday
🔊 Je to perfektní 🔊 זה מושלם ze mushlam
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב ata roze latset aerev?
🔊 Dnes večer bych rád někam šel. 🔊 אני אשמח לצאת הערב any esmah lazet aerev
🔊 To je dobrý nápad 🔊 זה רעיון טוב ze ra'ayon tov
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 יש לי חשק לעשות חיים yesh ly heshek la'asot haym
🔊 To není dobrý nápad 🔊 זה לא רעיון טוב ze lo ra'ayon tov
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 אין לי חשק לצאת הערב eyn ly heshek latset aerev
🔊 Chci odpočívat 🔊 יש לי חשק לנוח yesh ly heshek lanuah
🔊 Chceš jít sportovat? 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט ata rotse la'asot sport?
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 כן, אני צריך להתפרק! ken, any tsaryh leytparek!
🔊 Hraji tenis 🔊 אני משחק טניס any mesahek tenys
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený 🔊 לא, תודה, אני די עיף lo, toda, any dey ayef
10 - Bar
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Bar 🔊 בר bar
🔊 Dáš si něco k pití? 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו ata rotse lishtot masheo?
🔊 Pít 🔊 לשתות lishtot
🔊 Sklenička 🔊 כוס kos
🔊 Rád 🔊 בשמחה besimha
🔊 S radostí 🔊 בכיף bekeyf
🔊 Co si dáš? 🔊 ?מה אתה שותה ma ata shote?
🔊 Co mají k pití? 🔊 ?מה יש לשתות ma yesh lishtot?
🔊 Vodu nebo ovocné džusy 🔊 יש מים או מיץ yesh maym o myts
🔊 Voda 🔊 מים maym
🔊 Můžete mi přinést led, prosím? 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 Led 🔊 קוביות קרח kubyot kerah
🔊 Čokoláda 🔊 שוקו shoko
🔊 Mléko 🔊 חלב halav
🔊 Čaj 🔊 תה te
🔊 Káva 🔊 קפה kafe
🔊 S cukrem 🔊 עם סוכר im sukar
🔊 Se smetanou 🔊 עם קצפת im katsefet
🔊 Víno 🔊 יין yayn
🔊 Pivo 🔊 בירה byra
🔊 Čaj, prosím 🔊 תה בבקשה te bevakasha
🔊 Pivo, prosím 🔊 בירה בבקשה byra bevakasha
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 ?מה תרצה לשתות ma tirtse lishtot?
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 פעמיים תה בבקשה pa'amaym te bevaksha
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 פעמיים בירה בבקשה pa'amaym byra bevakasha
🔊 Děkuji, nic 🔊 כלום, תודה klum, toda
🔊 Na zdraví 🔊 לחייך lehayeha
🔊 Na zdraví! 🔊 לחיים! lehaym!
🔊 Účet, prosím! 🔊 חשבון בבקשה! heshbon bevakasha!
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך slyha ,kama any hayav leha?
🔊 Dvacet eur 🔊 עשרים יורו esrym yuru
🔊 Zvu Tě 🔊 אני מזמינה אותך any mazmyna ot'ha
11 - Restaurace
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Restaurace 🔊 המסעדה hamis'eada
🔊 Dáš si něco k jídlu? 🔊 ?אתה רוצה לאכול ata rotse leehol?
🔊 Ano, rád. 🔊 כן, אני אשמח ken, any esmah
🔊 Jíst 🔊 לאכול lehol
🔊 Kde se můžeme najíst? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 Večeře 🔊 ארוחת-ערב aruhat-'erev
🔊 Snídaně 🔊 ארחתת-בוקר aruhat-boker
🔊 Prosím! 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 תפריט, בבקשה! tafryt, bevakasha!
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 הנה התפריט! ine hatafrit!
🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby? 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 S rýží 🔊 עם אורז im orez
🔊 S těstovinami 🔊 עם אטריות im itryot
🔊 Brambory 🔊 תפוחי-אדמה tapuhey-admah
🔊 Zelenina 🔊 ירקות yeraquot
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 Pečivo 🔊 לחם lehem
🔊 Máslo 🔊 חמאה hemah
🔊 Salát 🔊 סלט salat
🔊 Moučník 🔊 קינוח kynuah
🔊 Ovoce 🔊 פרות perot
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 ?סליחה, יש לך סכין slyha, yesh leha sakyn?
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 Nůž 🔊 סכין sakyn
🔊 Vidlička 🔊 מזלג mazleg
🔊 Lžíce 🔊 כף kaf
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 ?זו מנה חמה zo mana hama?
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 כן, וגם מאד מתובלת ken, vegam meod metubelet
🔊 Teplý 🔊 חם ham
🔊 Studený 🔊 קר kar
🔊 Pálivý 🔊 מתובל metubal
🔊 Dám si rybu! 🔊 אני אקח דגים! any ekah dagym!
🔊 Já také 🔊 גם אני gam any
12 - Rozloučení
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Už je pozdě! Musím jít! 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 ?נוכל להפגש nuhal lehypagesh?
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 ?נוכל להתראות nuhal lytraot?
🔊 Ano, ráda 🔊 כן, בשמחה ken, besymha
🔊 Ano, rád 🔊 כן, בכיף ken, bekeif
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 אני גרה בכתובת הזו any gara baktovet hazo
🔊 Dáš mi telefonní číslo? 🔊 ?יש לך מספר טלפון yesh leha myspar telefon?
🔊 Ano, tady je 🔊 כן, הנה ken, yne
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 היה לי נחמד איתך haya ly nehmad ytah
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך gam ly, naym lehakyr otha
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 נתראה בקרוב nytrae bekarov
🔊 Také doufám 🔊 אני גם מקוה any gam mekave
🔊 Na shledanou! 🔊 להתראות! lehytraot!
🔊 Ahoj zítra 🔊 נפגש מחר nipagesh mahar
🔊 Ahoj! 🔊 ביי! bay!
13 - Doprava
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Děkuji 🔊 תודה toda
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס luah-azmanym shel aotubus
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 Tento 🔊 הרכבת הזאת arakevet azot
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! al la davar, nesy'ea tova!
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 Autoservis 🔊 מוסך תקונים musah tykunym
🔊 Benzinka 🔊 תחנת-דלק tahanat-delek
🔊 Plnou nádrž, prosím 🔊 לתדלק בבקשה letadlek bevakasha
🔊 Kolo 🔊 אופנים ofnaym
🔊 Centrum města 🔊 מרכז העיר merkaz ayr
🔊 Předměstí 🔊 פרבר parvar
🔊 Je to velké město 🔊 זו עיר גדולה zu yr gdola
🔊 Je to vesnice 🔊 זה כפר ze kfar
🔊 Hory 🔊 הר ar
🔊 Jezero 🔊 אגם agam
🔊 Venkov 🔊 כפר kfar
14 - Hotel
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Hotel 🔊 המלון amalon
🔊 Byt 🔊 דירה dyra
🔊 Vítejte! 🔊 ברוכים הבאים! bruhym abaym!
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 ?יש לכם חדר פנוי yesh lahem heder panuy?
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר yesh heder-ambatya baheder?
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר heder im aruhat-boker
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 ?מה המחיר ללילה ma amehyr lelayla?
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 כן, בודאי! ken, bevaday!
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד toda, aheder u tov meod
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 V prvním patře 🔊 הוא בקומה הראשונה u bakoma aryshona
🔊 Je zde výtah? 🔊 ?יש מעלית yesh ma'alyt?
🔊 Výtah je po Vaší levici 🔊 המעלית היא משמאל ama'alyt y mismol
🔊 Výtah je po Vaší pravici 🔊 המעלית היא מימין ama'alyt y myyamyn
🔊 Kde je prádelna? 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה eyfo nymtset amahbesa?
🔊 V přízemí 🔊 היא בקומת הקרקע y bekomat akarka
🔊 Přízemí 🔊 קומת קרקע komat karka
🔊 Pokoj 🔊 חדר heder
🔊 Čistírna 🔊 מכבסה mahbesa
🔊 Kadeřnictví 🔊 מספרה myspara
🔊 Parkoviště pro auta 🔊 חניה למכוניות hanaya lemehonyot
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 נפגשים באולם האספות nyfgashym beulam a'asefot
🔊 Zasedací místnost 🔊 אולם האספות ulam a'asefot
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 הבריכה מחוממת abryha mehumemet
🔊 Bazén 🔊 הבריכה abryha
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 Klíč, prosím 🔊 את המפתח בבקשה et amafte'ah bevakasha
🔊 Kartičku, prosím 🔊 את הדרכון בבקשה et adarkon bevaksha
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 ?יש הודעות בשבילי yesh od'eot byshbyly?
🔊 Ano, tady jsou 🔊 כן, הנה הן ken, yne en
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 Kde si můžu rozměnit peníze? 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - Jít pro někoho
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת slyha, sara nymtset?
🔊 Ano, je tady 🔊 כן, היא נמצאת כאן ken, y nymtset kan
🔊 Někam šla 🔊 היא יצאה y yatsa
🔊 Můžete jí zavolat na mobil 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 Je v práci 🔊 היא בעבודה שלה y baavoda shela
🔊 Je doma 🔊 היא בבית שלה y babayt shela
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא slyha, julian nymtsa?
🔊 Ano, je tady 🔊 כן, הוא נמצא כאן ken, u nymtsa kan
🔊 Někam šel 🔊 הוא יצא u yatsa
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 Můžete mu zavolat na mobil 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 Je v práci 🔊 הוא בעבודה שלו u baavoda shelo
🔊 Je doma 🔊 הוא בבית שלו u babayt shelo
16 - Pláž
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Pláž 🔊 החוף ahof
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 יש חנות בכיוון הזה yesh hanut bakyvoun aze
🔊 Míč 🔊 כדור kadur
🔊 Dalekohled 🔊 משקפת myshkefet
🔊 Kšiltovka 🔊 כובע מצחיה kova mytshya
🔊 Ručník 🔊 מגבת magevet
🔊 Sandály 🔊 סנדלים sandalym
🔊 Kyblíček 🔊 דלי dly
🔊 Opalovací krém 🔊 קרם שיזוף Krem shyzuf
🔊 Koupací šortky 🔊 בגד-ים beged-yam
🔊 Sluneční brýle 🔊 משקפי-שמש myshkfey-shemesh
🔊 Korýš 🔊 סרטן sartan
🔊 Opalovat se 🔊 להשתזף leyshtazef
🔊 Slunný 🔊 מחומם mehumam
🔊 Západ slunce 🔊 שקיעת השמש shky'at hashemesh
🔊 Slunečník 🔊 שמשיה shymshya
🔊 Slunce 🔊 שמש shemesh
🔊 Stín 🔊 צל tsel
🔊 Úžeh 🔊 מכת-שמש makat-shemesh
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 ?מסוכן לשחות כאן mesukan lyshot kan?
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 לא, זה לא מסוכן lo, ze lo mesukan
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן ken, asur lytrahez kan
🔊 Plavat 🔊 לשחות lysh'hot
🔊 Plavání 🔊 שחיה shhya
🔊 Vlna 🔊 גל gal
🔊 Moře 🔊 ים yam
🔊 Duna 🔊 דיונה dyuna
🔊 Písek 🔊 חול hol
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 Bude změna počasí 🔊 מזג האויר ישתנה mezeg aavyr yshtane
🔊 Bude pršet 🔊 ירד גשם yered geshem
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 תהיה שמש tyye shemesh
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 תהיה רוח חזקה tyye ruah hazka
🔊 Plavky 🔊 בגד-ים beged-yam
17 - V případě problému
Čeština Hebrejština Výslovnost
🔊 Můžete mi, prosím, pomoci? 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 Zabloudil jsem 🔊 הלכתי לאבוד halahty leybud
🔊 Co si přejete? 🔊 מה את רוצה ma at rotsa?
🔊 Co se stalo? 🔊 ?מה קרה ma kara?
🔊 Kde seženu tlumočníka? 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím? 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 Jaké léky v současnosti užíváte? 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו eyze typul ata over ahshav?
🔊 Nemocnice 🔊 בית-חולים beyt-holym
🔊 Lékárna 🔊 בית-מרקחת beyt-myrkahat
🔊 Lékař 🔊 רופא rofe
🔊 Lékařská služba 🔊 שרות רפואי sherut refuy
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 איבדתי את התעודות שלי ybadety et hat'eudot shely
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 גנבו לי את התעודות ganvu ly et hat'eudut
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 משרד לאבידות ולמציאות misrad leavedot ulemetsyot
🔊 Stanice první pomoci 🔊 תחנת עזרה ראשונה tahanat 'ezra ryshona
🔊 Únikový východ 🔊 יציאת-חרום yetsyat-herum
🔊 Policie 🔊 המשטרה hamishtara
🔊 Doklady 🔊 תעודות teudot
🔊 Doklady 🔊 מסמכים mysmahym
🔊 Peníze 🔊 כסף kesef
🔊 Pas 🔊 דרכון darkon
🔊 Zavazadla 🔊 מטען mytan
🔊 Zavazadla 🔊 ציוד, מזודות tsyud, myzvadot
🔊 Ne, děkuji 🔊 זה בסדר, לא תודה ze beseder, lo toda
🔊 Nechtě mě být! 🔊 עזוב אותי בשקט! azov oty besheket!
🔊 Běžte pryč! 🔊 הסתלק! ystalek!