slovní-zásoba > Hindština

1 - Základní výrazy

Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den नमस्ते
Namastē
2 Dobrý večer नमस्ते
Namastē
3 Na shledanou नमस्ते
Namastē
4 Vyjádřeno jinak फिर मिलेंगे
Phir milēṅgē
5 Na shledanou बाद में मिलते हैं
Bād mēṁ miltē hain
6 Vyjádřeno jinak फिर मिलेंगे
Phir milēṅgē
7 Ano हाँ
Hām̐
8 Ne नहीं
Nahīṁ
9 Prosím! सुनिए
Suni'ē
10 Vyjádřeno jinak माफ़ कीजिए
Māfa kīji'ē
11 Děkuji धन्यवाद
Dhan'yavād
12 Vyjádřeno jinak शुक्रिया
Śhukriyā
13 Děkuji mnohokrát! धन्यवाद
Dhan'yavād
14 Vyjádřeno jinak शुक्रिया
Śhukriyā
15 Děkuji Vám za pomoc मदद के लिए धन्यवाद
Madad kē li'ē dhan'yavād
16 Vyjádřeno jinak मदद के लिए शुक्रिया
Madad kē li'ē śhukriyā
17 Prosím कृपया
Krḁpayā
18 Souhlasím ठीक है
Ṭhīk hai
19 Kolik to stojí, prosím? इसका दाम क्या है?
Iskā dām kyā hai?
20 Vyjádřeno jinak इसकी कीमत क्या है?
Iskī kīmat kyā hai?
21 Promiňte! माफ़ कीजिए
Māf kīji'ē
22 Nerozumím मेरी समझ में नहीं आ रहा है
Mērī samajh mēṁ nahīṁ ā rahā hai
23 Rozuměl jsem मैं समझ गया
Maiṁ samajh gayā
24 Když mluví žena मैं समझ गयी
Maiṁ samajh gayī
25 Nevím मुझे नहीं पता
Mujhē nahīṁ patā
26 Zakázáno निषिद्ध
Niṣid'dha
27 Vyjádřeno jinak मना है
Manā hai
28 Kde jsou záchody, prosím? शौचालय कहाँ है
Śaucālay kahām̐ hai
29 Šťastný a veselý nový rok! नया साल मुबारक हो
Nayā sāl mubāraka hō
30 Když mluví muž नए वर्ष की शुभकामनाएँ
Na'ē varṣ kī śubhkāmnā'ēm̐
31 Všechno nejlepší k narozeninám! जन्मदिन की शुभकामनाएँ
Janmadin kī śubhkāmnā'ēm̐
32 Vyjádřeno jinak सालगिरह मुबारक
Sālgirah mubārak
33 Blahopřeji! बधाई हो
Badhā'ī hō
34 Vyjádřeno jinak मुबारक हो
Mubārak hō2 - Konverzace

Konverzace
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den. Jak se máš? नमस्कार. तुम कैसी हो ?
Namaskār. Tum kaisī hō?
2 Vyjádřeno jinak तुम कैसे हो ?
Tum kaisē hō?
3 Dobrý den. Dobře. Děkuji नमस्कार अच्छा हूँ
Namaskār, acchā hūm̐
4 Když mluví žena नमस्कार, अच्छी हूँ
Namaskār, acchī hūm̐
5 Jen trochu सिर्फ़ थोड़ा
Sirf thōṛāsā
6 Vyjádřeno jinak थोड़ासा
Thōṛāsā
7 Odkud jsi? तुम किस देश से आई हो ?
Tum kisa dēś sē ā'ī hō?
8 Vyjádřeno jinak तुम कहाँ से आए हो ?
Tum kahām̐ sē ā'ē hō?
9 Jaké jsi národnosti? तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है?
Tumhārī rāṣṭrīytā kyā hai?
10 Jsem Čech मैं चेक हूँ
Main kek hun
11 A ty žiješ tady? और तुम, तुम यहाँ रहते हो?
Aur tum, tum yahām̐ rahatē hō?
12 Když mluví žena और तुम, तुम यहाँ रहती हो?
Aura tum, tum yahām̐ rahatī hō?
13 Ano, žiji tady हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ
Hām̐, maiṁ yahām̐ rahatī hūm̐
14 Když mluví muž हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ
Hām̐, maiṁ yahām̐ rahatā hūm̐
15 Jmenuji se Sarah a ty? मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा?
Mērā nām sārā hai, aur tumhārā?
16 Julien जूलीयन
Jūlīyan
17 Co zde děláš? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
Tum yahām̐ kyā kara hē hō?
18 Když mluví muž तुम यहां क्या कर रही हो ?
Tum yahāṁ kyā kara hī hō?
19 Jsem na dovolené मैं छुट्टी पर हूँ
Maiṁ chuṭṭī par hūm̐
20 Jsme na dovolené हम छुट्टी पर हैं
Ham chuṭṭī par haiṁ
21 Jsem na služební cestě मैं काम के लिए आया हूँ
Maiṁ kām kē li'ē āyā hūm̐
22 Když mluví žena मैं काम के लिए आई हूँ
Maiṁ kām kē li'ē ā'ī hūm̐
23 Pracuji zde मैं यहाँ काम करता हूँ
Maiṁ yahām̐ kām kartā hūm̐
24 Když mluví žena मैं यहाँ काम करती हूँ
Maiṁ yahām̐ kām karatī hūm̐
25 Pracujeme zde हम यहाँ काम करते हैं
Ham yahām̐ kām kartē haiṁ
26 Kde se dá dobře najíst? खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं?
Khānē kē li'ē yahām̐ acchī jagahē kaunsī haiṁ?
27 Je tu poblíž nějaké muzeum? यहाँ पास में कोई संग्रहालय है?
Yahām̐ pās mēṁ kō'ī saṅgrahāla hai?
28 Můžu se připojit na Internet? यहाँ इंटरनेट कहाँ है?
Yahām̐ iṇṭernēṭ kahām̐ hai?3 - Učení

Učení
Kvíz
Naučit se
1 Chceš se naučit pár slov? क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी?
Kyā tum kuch śhabd sīkhan tchāhōgī?
2 Vyjádřeno jinak क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगे?
Kyā tum kuch śhabd shīkhanā tchāhōgē?
3 Ano, souhlasím! हाँ, ठीक है!
Hām̐, ṭhīk hai!
4 Jak se to jmenuje? इसे क्या कहते हैं ?
Isē kyā kahatē haiṁ?
5 To je stůl यह एक मेज़ है
Yaha ēk mēz hai
6 Stůl, rozumíš? मेज़, समझे?
Mēz, samjhē?
7 Nerozumím मेरी समझ में नहीं आ रहा है
Mērī samajh mēṁ nahīṁ ā rahā hai
8 Opakuj, prosím क्या तुम दोबारा कह सकते हो?
Kyā tum dōbārā kaha sakatē hō?
9 Když mluví žena क्या तुम दोबारा कह सकती हो?
Kyā tum dōbārā kaha sakatī hō?
10 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो?
Kyā tum thōṛā dhīrē bōl saktē hō?
11 Když mluví žena क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकती हो?
Kyā tum thōṛā dhīrē bōl saktī hō?
12 Můžeš to napsat, prosím? क्या तुम यह लिख सकते हो ?
Kyā tum yah likh saktē hō?
13 Když mluví žena क्या तुम यह लिख सकती हो ?
Kyā tum yah likh saktī hō?
14 Rozuměl jsem मैं समझ गया
Maiṁ samajh gayā
15 Když mluví žena मैं समझ गयी
Maiṁ samajh gayī4 - Barvy

Barvy
Kvíz
Naučit se
1 Líbí se mi barva tohoto stolu मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है
Mujhē is mēz kā raṅg bahut pasand hai
2 Je to červená यह लाल है
Yaha lāl hai
3 Vyjádřeno jinak यह लाल रंग का है
Yaha lāl raṅg kā hai
4 Modrá नीला
Nīlā
5 Žlutá पीला
Pīlā
6 Bílá सफ़ेद
Safēd
7 Černá काला
Kālā
8 Zelená हरा
Harā
9 Oranžová नारंगी
Nāraṅgī
10 Fialová बैंगनी
Baiṅganī
11 Šedá स्लेटी रंग
Slēṭī raṅga5 - Čísla

Čísla
Kvíz
Naučit se
1 Nula शून्य
Śhūn'ya
2 Jedna एक
Ēk
3 Dva दो
4 Tři तीन
Tīn
5 Čtyři चार
Tchār
6 Pět पांच
Pān̄ch
7 Šest छह
Tchèh
8 Sedm सात
Sāt
9 Osm आठ
Āṭh
10 Devět नौ
Nau
11 Deset दस
Dass
12 Jedenáct ग्यारह
Gyārha
13 Dvanáct बारह
Bārha
14 Třináct तेरह
Tērha
15 Čtrnáct चौदह
Tchaudha
16 Patnáct पंद्रह
Pandrha
17 Šestnáct सोलह
Sōlha
18 Sedmnáct सत्रह
Satrha
19 Osmnáct अठारह
Aṭhārha
20 Devatenáct उन्नीस
Unnīss
21 Dvacet बीस
Bīss
22 Dvacet jedna इक्कीस
Ikkīss
23 Dvacet dva बाईस
Bā'īss
24 Dvacet tři तेईस
Tē'īss
25 Dvacet čtyři चौबीस
Tchaubīss
26 Dvacet pět पच्चीस
Pacchīss
27 Dvacet šest छब्बीस
Tchabbīss
28 Dvacet sedm सत्ताईस
Sattā'īss
29 Dvacet osm अट्ठाईस
Aṭṭhā'īss
30 Dvacet devět उनतीस
Untīss
31 Třicet तीस
Tīss
32 Třicet jedna इकतीस
Iktīss
33 Třicet dva बत्तीस
Battīss
34 Třicet tři तैंतीस
Taintīss
35 Třicet čtyři चौंतीस
Tchauntīss
36 Třicet pět पैंतीस
Paintīss
37 Třicet šest छत्तीस
Tchattīss
38 Čtyřicet चालीस
Tchālīss
39 Padesát पचास
Patchāss
40 Šedesát साठ
Sāṭh
41 Sedmdesát सत्तर
Sattoeur
42 Osmdesát अस्सी
As'sī
43 Devadesát नब्बे
Nabbē
44 Sto सौ
Sau
45 Sto pět एक सौ पांच
Ēk sau pān̄ch
46 Dvě stě दो सौ
Dō sau
47 Tři sta तीन सौ
Tīn sau
48 Čtyři sta चार सौ
Tchār sau
49 Tisíc हजार
Hajār
50 Tisíc pět set पंद्रह सौ
Pandraha sau
51 Vyjádřeno jinak हजार पांच सौ
Hajāra pān̄ca sau
52 Dva tisíce दो हजार
Dō hajār
53 Deset tisíc दस हजार
Das hajār6 - Časové údaje

Časové údaje
Kvíz
Naučit se
1 Kdy jsi sem přijel? तुम यहाँ कब आए?
Tum yhām̐ kab ā'ē?
2 Dnes आज
Āj
3 Včera कल
Kal
4 Před dvěma dny दो दिन पहले
Dō din pahlē
5 Jak dlouho tu zůstaneš? तुम कितने दिन रहोगी ?
Tum kitnē din rahōgī?
6 Když mluví muž तुम कितने दिन रहोगे ?
Tum kitnē din rahōgē?
7 Odjíždím zítra मैं कल जाऊँगा
Maiṁ kal jā'ūm̐gā
8 Když mluví žena मैं कल जाऊँगी
Maiṁ kal jā'ūm̐gī
9 Odjíždím pozítří मैं परसो जाऊँगा
Maiṁ parsō jā'ūm̐gā
10 Když mluví žena मैं परसो जाऊँगी
Maiṁ parsō jā'ūm̐gī
11 Odjíždím za tři dny मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा
Maiṁ tīn din kē bād jā'ūm̐gā
12 Když mluví žena मैं तीन दिन के बाद जाऊँगी
Maiṁ tīn din kē bād jā'ūm̐gī
13 Pondělí सोमवार
Sōmavār
14 Úterý मंगलवार
Maṅgalvār
15 Středa बुधवार
Boudhvār
16 Čtvrtek गुस्र्वार
Gourouvār
17 Vyjádřeno jinak बृहस्पतिवार
Br̥haspativār
18 Pátek शुक्रवार
Śukravār
19 Sobota शनिवार
Śanivār
20 Neděle रविवार
Ravivār
21 Leden जनवरी
Janvarī
22 Únor फरवरी
Pharvarī
23 Březen मार्च
Mārch
24 Duben अप्रैल
Aprail
25 Květen मई
Ma'ī
26 Červen जून
Jūn
27 Červenec जुलाई
Julā'ī
28 Srpen अगस्त
August
29 Září सितंबर
Sitamber
30 Říjen अक्टूबर
Akṭūber
31 Listopad नवंबर
November
32 Prosinec दिसंबर
December
33 V kolik hodin odjíždíš? तुम कितने बजे जाओगी
Tum kitnē bajē jā'ōgī
34 Když mluví muž आप कितने बजे जाएँगे
Āp kitnē bajē jā'ēm̐gē
35 V osm hodin ráno सुबह आठ बजे
Subah āṭh bajē
36 Ve čtvrt na devět ráno सुबह सव्वा आठ बजे
Subah savvā āṭh bajē
37 V půl deváté ráno सुबह साड़े आठ बजे
Subah sāṛē āṭh bajē
38 Ve tři čtvrtě na devět ráno सुबह आठ पैंतालीस पर
Subah āṭh paintālīs par
39 V šest večer शाम को छह बजे
Tchām kō tchah bajē
40 Mám zpoždění मुझे देर हो रही है
Mujhē dēr hō rhī hai
41 Když mluví žena मुझे देर हो गयी है
Mujhē dēr hō gayī hai7 - Taxi

Taxi
Kvíz
Naučit se
1 Taxi! टैक्सी
Taxi
2 Kam chcete odvést? आपको कहाँ जाना है?
Āpkō kahām̐ jānā hai?
3 Jedu na nádraží मैं स्टेशन जा रहा हूँ
Maiṁ station jā rahā hūm̐
4 Když mluví žena मैं स्टेशन जा रही हूँ
Maiṁ sṭēśana jā rahī hūm̐
5 Jedu do hotelu Den a Noc मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ
Maiṁ 'rāt aur din' hotel jā rahā hūm̐
6 Když mluví žena मैं 'रात और दिन' होटल जा रही हूँ
Maiṁ'rāt aur din' hōṭal jā rahī hūm̐
7 Můžete mě odvést na letiště? क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं?
Kyā āp mujhē havā'ī aḍḍē lē jā saktē haiṁ?
8 Když mluví žena क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकती हैं?
Kyā āp mujhē havā'ī aḍḍē lē jā saktī haiṁ?
9 Můžete mi vzít zavazadla? आप मेरा सामान लेंगे?
Āp mērā sāmān lēṅgē?
10 Je to odsud daleko? क्या यह यहाँ से दूर है?
Kyā yah yahām̐ sē dūr hai?
11 Ne, je to kousek नहीं, यहाँ से करीब है
Nahīṁ, yahām̐ sē karīb hai
12 Vyjádřeno jinak नहीं, यहाँ से पास है
Nahīṁ, yahām̐ sē pāsa hai
13 Ano, je to trochu dál हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है
Hām̐, yahām̐ sē thōṛā dūr hai
14 Kolik to bude stát? इसकी क्या किमत है?
Iskī kyā kimat hai?
15 Odvezte mě sem, prosím मुझे यहाँ ले जाइए
Mujhē yahām̐ lē jā'i'ē
16 Když mluví žena इसका दाम क्या है?
Isakā dāma kyā hai?
17 Vpravo दाईं तरफ
Dā'īṁ taraph
18 Vlevo बाईं तरफ
Bā'īṁ taraph
19 Rovně सीधे
Sīdhē
20 Jsme zde यहाँ है
Yahām̐ hai
21 Je to někde tady यहाँ से
Yahām̐ sē
22 Zastavte! बस
Bass
23 Vyjádřeno jinak रुक जाइए!
Ruka jā'i'ē!
24 Nespěchejte कोई जल्दी नही
Kō'ī jaldī nahī
25 Můžete mi, prosím, vystavit účet? क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं?
Kyā āp mujhē bil dē saktē haiṁ?8 - City

City
Kvíz
Naučit se
1 Tvá země se mi moc líbí मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है
Mujhē tumhārā dēś bahut acchā lagtā hai
2 Když mluví žena मुझे तुम्हारा देश बहुत पसंद है
Mujhē tumhārā dēś bahut pasand hai
3 Miluji Tě मैं तुमसे प्यार करती हूँ
Maiṁ tumsē pyār kartī hūm̐
4 Když mluví muž मैं तुमसे प्यार करता हूँ
Maiṁ tumsē pyār kartā hūm̐
5 Jsem šťastný मैं खुश हूँ
Maiṁ rhuś hūm̐
6 Jsem smutný मैं दुखी हूँ
Maiṁ dukhī hūm̐
7 Cítím se zde dobře मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है
Mujhē yahām̐ acchā lag rahā hai
8 Je mi zima मुझे ठंड लग रही है
Mujhē ṭhaṇḍ lag rahī hai
9 Je mi teplo मुझे गर्मी लग रही है
Mujhē garmī lag rahī hai
10 Je to moc velké यह बहुत बड़ा है
Yah bahut baṛā hai
11 Když mluví žena यह बहुत बड़ी है
Yah bahut baṛī hai
12 Je to moc malé यह बहुत छोटा है
Yah bahut tchōṭā hai
13 Když mluví žena यह बहुत छोटी है
Yah bahut tchōṭī hai
14 Je to perfektní यह बिल्कुल ठीक है
Yah bilkul ṭhīk hai
15 Chce dnes večer někam jít? शाम को बाहर जाना है ?
Śhām kō bāhar jānā hai?
16 Dnes večer bych rád někam šel. शाम को कही बाहर जाएँगे
Śhām kō kahī bāhar jā'ēm̐gē
17 Když mluví žena शाम को कही बाहर घूमने जाएँगे
Śhām kō kahī bāhar ghūmnē jā'ēm̐gē
18 To je dobrý nápad यह अच्छा ख़्याल है
Yah acchā ḵẖyāl hai
19 Mám chuť se jít bavit मुझे कुछ मनोरंजन करना है
Mujhē kuch manōran̄jan karnā hai
20 To není dobrý nápad यह खयाल अच्छा नहीं है
Yah khayāl acchā nahīṁ hai
21 Když mluví žena इसमे कुछ दम नही है
Isamē kuch dam nahī hai
22 Dnes večer se mi nikam nechce आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता
Āj śāma kō maiṁ bāhra jānā nahīṁ tchāhtā hūm̐
23 Když mluví žena आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहती
Āj śām kō maiṁ bāhra jānā nahīṁ tchāhatī
24 Chci odpočívat मैं आराम करना चाहता हूँ
Maiṁ ārām karnā tchāhtā
25 Když mluví žena मैं आराम करना चाहती हूँ
Maiṁ ārām karnā tchāhatī hūm̐
26 Chceš jít sportovat? कुछ खेलना है ?
Kuch khēlnā hai?
27 Ano, potřebuji se unavit! मुझे कुछ करना चाहिए !
Mujhē kuch karnā tchāhi'ē!
28 Hraji tenis मैं टेनिस खेल रहा हूँ
Maiṁ ṭēnis khēl rahā hūm̐
29 Když mluví žena मैं टेनिस खेल रही हूँ
Maiṁ ṭēnis khēl rahī hūm̐
30 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ
Nahīṁ śhukriyā, maiṁ bahut thak gayā hūm̐
31 Když mluví žena नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गयी हूँ
Nahīṁ śhukriyā, maiṁ bahut thak gayī hūm̐9 - Rodina

Rodina
Kvíz
Naučit se
1 Máš zde rodinu? क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है?
Kyā tumhārā parivār yahām̐ hai?
2 Můj otec मेरे पिताजी
Mērē pitājī
3 Má matka मेरी माताजी
Mērī mātājī
4 Vyjádřeno jinak मेरी माँ
Mērī mām̐
5 Můj syn मेरा बेटा
Mērā bēṭā
6 Má dcera मेरी बेटी
Mērī bēṭī
7 Bratr भाई
Bhā'ī
8 Sestra बहन
Bahan
9 Přítel दोस्त
Dōst
10 Vyjádřeno jinak मित्र
Mitra
11 Přítelkyně सहेली
Sahēlī
12 Vyjádřeno jinak दोस्त
Dōst
13 Můj přítel मेरा दोस्त
Mērā dōst
14 Vyjádřeno jinak मेरा मित्र
Mērā mitra
15 Má přítelkyně मेरी सहेली
Mērī sahēlī
16 Vyjádřeno jinak मेरी दोस्त
Mērī dōst
17 Můj manžel मेरे पति
Mērē pati
18 Má manželka मेरी पत्नी
Mērī patnī10 - Bar

Bar
Kvíz
Naučit se
1 Bar बार
Bār
2 Dáš si něco k pití? तुम कुछ पीना चाहते हो?
Tum kuch pīnā cāhatē hō?
3 Pít पीना
Pīnā
4 Sklenička ग्लास
Glās
5 Vyjádřeno jinak गिलास
Gilās
6 Rád खुशी से
Khuśī sē
7 Vyjádřeno jinak आनंद से
Ānanda sē
8 Co si dáš? तुम क्या ले रहे हो?
Tum kyā lē rahē hō?
9 Vyjádřeno jinak तुम क्या ले रही हो?
Tum kyā lē rahī hō?
10 Co mají k pití? पीने के लिए क्या है?
Pīnē kē li'ē kyā hai?
11 Vodu nebo ovocné džusy पानी या फलों का रस है
Pānī yā phalōṁ kā rass hai
12 Voda पानी
Pānī
13 Můžete mi přinést led, prosím? क्या आप बर्फ डाल सकते हैं?
Kyā āp barph ḍāl saktē haiṁ?
14 Led बर्फ
Barph
15 Čokoláda चॉकलेट
Cŏkalēṭ
16 Mléko दूध
Dūdd
17 Čaj चाय
Tchaï
18 Káva कॉफ़ी
Kŏfī
19 Vyjádřeno jinak शक्कर के साथ
Śhakkar kē sāth
20 S cukrem चीनी के साथ
Tchīnī kē sāth
21 Se smetanou दूध के साथ
Dūdh kē sāth
22 Víno वाइन
Vā'in
23 Vyjádřeno jinak शराब
Śharāb
24 Pivo बियर
Bier
25 Čaj, prosím एक चाय मिलेगी?
Ēk tchaï milēgī?
26 Pivo, prosím एक बियर मिलेगी?
Ēk bier milēgī?
27 Co si dáte k pití? आप क्या पीना चाहते हैं?
Āp kyā pīnā tchāhatē haiṁ?
28 Dva čaje, prosím! दो चाय चाहिए
Dō tchaï tchāhi'ē
29 Vyjádřeno jinak दो चाय दीजिए
Dō tchāy dīji'ē
30 Dvě piva, prosím दो बियर चाहिए
Dō bier tchāhi'ē
31 Vyjádřeno jinak दो बियर दीजिए
Dō bier dīji'ē
32 Děkuji, nic कुछ नही शुक्रिया
Kuch nahī shukriyā
33 Vyjádřeno jinak कुछ नही धन्यवाद
Kuch nahī dhan'yavād
34 Na zdraví चियर्स
Cheers
35 Na zdraví! चियर्स
Cheers
36 Účet, prosím! बिल दीजिए
Bil dīji'ē
37 Kolik Vám dám, prosím? कितने पैसे हुए ?
Kitnē paisē hu'ē?
38 Vyjádřeno jinak कितने पैसे देने है?
Kitnē paisē dēnē hai?
39 Dvacet eur बीस यूरो
Bīs yūrō
40 Zvu Tě इसके पैसे मैं दूँगी
Iskē paisē maiṁ dūm̐gī
41 Když mluví muž इसके पैसे मैं दूँगा
Iskē paisē maiṁ dūm̐gā11 - Restaurace

Restaurace
Kvíz
Naučit se
1 Restaurace रेस्टोरेंट
Rēsṭōrēṇṭ
2 Vyjádřeno jinak भोजनालय
Bhōjanālay
3 Dáš si něco k jídlu? तुम कुछ खाना चाहते हो ?
Tum kuch khānā tchāhatē hō?
4 Když mluví muž तुम कुछ खाना चाहती हो?
Tum kuch khānā tchāhatī hō?
5 Ano, rád. हाँ, ज़रूर
Hām̐, zarūdt
6 Jíst खाना
Khānā
7 Kde se můžeme najíst? हम कहाँ खा सकते हैं?
Ham kahām̐ khā saktē haiṁ?
8 Vyjádřeno jinak यहाँ खाना कहाँ मिलेगा?
Yahām̐ khānā kahām̐ milēgā?
9 Kde si můžeme dát oběd? हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं?
Ham dōpahar kā khānā kahām̐ khā saktē haiṁ?
10 Vyjádřeno jinak हम दोपहर का भोजन कहाँ कर सकते हैं?
Ham dōpahar kā bhōjana kahām̐ kara saktē haiṁ?
11 Večeře रात का खाना
Rāt kā khānā
12 Vyjádřeno jinak रात का भोजन
Rāt kā bhōjan
13 Snídaně सुबह का नाश्ता
Subah kā nāśtā
14 Prosím! कृपया
Kree̥payā
15 Jídelní lístek, prosím! कृपया मेनू कार्ड दीजिए!
Kr̥eepayā mēnū kārḍ dīji'ē!
16 Tady máte jídelní lístek! यह रहा मेनू कार्ड !
Yah rahā mēnū kārḍ!
17 Co máš raději? Maso nebo ryby? आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली?
Āpkō khānē mēṁ kyā pasand hai? Māns yā machlī?
18 S rýží चावल के साथ
Tchāval kē sāth
19 S těstovinami पास्ता के साथ
Pāstā kē sāth
20 Brambory आलू
Ālū
21 Zelenina सब्ज़ी
Sabzī
22 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे
Skraimbalḍ aṇḍē - bhunē aṇḍē - yā ubalē aṇḍē
23 Pečivo ब्रेड
Bread
24 Vyjádřeno jinak रोटी - चपाती
Rōṭī – Tchapātī
25 Máslo मक्खन
Makkhann
26 Salát सलाद
Salād
27 Vyjádřeno jinak रायता
Rāyatā
28 Moučník मिठाई
Miṭhā'ī
29 Ovoce फल
Peul
30 Můžete mi přinést nůž, prosím? आपके पास छुरी होगी?
Āpkē pās churī hōgī?
31 Ano, hned Vám ho přinesu हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ
Hām̐, maiṁ turant lē ātā hūm̐
32 Když mluví žena हाँ, मैं तुरंत ले आती हूँ
Hām̐, maiṁ turant lē ātī hūm̐
33 Nůž चाकू
Tchākū
34 Vyjádřeno jinak छुरी
Tchurī
35 Vidlička कांटा
Kāṇṭā
36 Lžíce चम्मच
Tcham'match
37 Je to teplé jídlo? क्या यह गरम है?
Kyā yah garam hai?
38 Ano a velmi pálivé! हाँ, और बहुत मसालेदार भी!
Hām̐, aur bahut masālēdār bhī!
39 Teplý गरम
Garam
40 Studený ठंडा
Ṭhaṇḍā
41 Pálivý मसालेदार
Masālēdār
42 Dám si rybu! मैं मछली लूँगा
Maiṁ machlī lūm̐gā
43 Když mluví žena मैं मछली लूँगी
Maiṁ machlī lūm̐gī
44 Já také मैं भी
Maiṁ bhī12 - Rozloučení

Rozloučení
Kvíz
Naučit se
1 Už je pozdě! Musím jít! देर हो चुकी है! मुझे जाना है!
Dēr hō tchukī hai! Mujhē jānā hai!
2 Vyjádřeno jinak देर हो गयी है! मुझे जाना है!
Dēr hō gayī hai! Mujhē jānā hai!
3 Ještě se uvidíme? क्या हम फिर मिल सकते हैं?
Kyā ham phir milsaktē haiṁ?
4 Ano, ráda हाँ, खुशी से
Hām̐, khuśhī sē
5 Bydlím na této adrese मैं इस पते पर रहती हूँ
Maiṁ is patē par rahatī hūm̐
6 Když mluví muž मैं इस पते पर रहता हूँ
Maiṁ is patē par rahtā hūm̐
7 Dáš mi telefonní číslo? क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है?
Kyā tumhārē pās telephone hai?
8 Vyjádřeno jinak क्या तुम्हारे पास कोई टेलिफोन नंबर है?
Kyā tumhārē pās kō'ī telephone number hai?
9 Ano, tady je हाँ, यह रहा
Hām̐, yaha rhā
10 Bylo mi s Tebou hezky तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया
Tumhārē sāth atchā samaya bitāyā
11 Mně také, ráda jsem Tě poznala तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई
Tumsē milkar mujhē bhī bahut khuśī hu'ī
12 Brzy se opět sejdeme हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे
Ham bahut jaldī phir sē milēṅgē
13 Také doufám मैं भी आशा करता हूँ
Maiṁ bhī āśhā kartā hūm̐
14 Když mluví žena मैं भी आशा करती हूँ
Maiṁ bhī āśā karatī hūm̐
15 Na shledanou! फिर मिलेंगे
Phir milēṅgē
16 Ahoj zítra कल मिलेंगे
Kal milēṅgē
17 Ahoj! फिर मिलेंगे
Phir milēṅgē13 - Doprava

Doprava
Kvíz
Naučit se
1 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ
Suni'ē, maiṁ bus sṭŏp ḍhūṇḍ rahā hūm̐
2 Když mluví žena सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रही हूँ
Suni'ē, maiṁ bus sṭŏp ḍhūṇḍ rahī hūm̐
3 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है
Sūryanagar kē li'ē ṭikaṭ kī kīmat kyā hai
4 Kam jede tento vlak, prosím? यह ट्रेन कहाँ जा रही है ?
Yah train kahām̐ jā rahī hai?
5 Staví tento vlak ve Slunečním městě? क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ?
Kyā yah train sūryanagar mēṁ ruktī hai?
6 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ?
Yah train sūryanagar kitnē bajē jātī hai?
7 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ?
Sūryanagar kī train kitnē bajē ātī hai?
8 Jeden lístek do Slunečního města, prosím सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए
Sūryanagar kā ēk ṭikēṭ dīji'ē
9 Máte vlakový jízdní řád? क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं?
Kyā āp rēlgāṛiyōṁ kā samaya jāntē haiṁ?
10 Autobusový jízdní řád बस का समय
Bus kā samay
11 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ?
Sūryanagar kē li'ē train kaunsī hai?
12 Tento यह…वाली
Yaha…vālī
13 Děkuji धन्यवाद
Dhan'yavād
14 Vyjádřeno jinak शुक्रिया
Śhukriyā
15 Není zač. Šťastnou cestu! कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो !
Kō'ī bāt nahī. Āpkī yātrā acchī hō!
16 Vyjádřeno jinak कोई बात नही। आपकी यात्रा सुखद हो !
Kō'ī bāt nahī. Āpkī yātrā sukhad hō!
17 Autoservis मरम्मत का गैरेज
Maram'mat kā garage
18 Benzinka गैस स्टेशन
Gas station
19 Plnou nádrž, prosím टांकी भर दीजिए
Ṭāṅkī bheur dīji'ē
20 Kolo साइकल
Sā'ikeul
21 Vyjádřeno jinak साइकिल
Sā'ikil
22 Centrum města शहर के बीचों-बीच
Śahar kē bītchōṁ-bītch
23 Předměstí उपनगर
Upanagar
24 Je to velké město यह बड़ा शहर है
Yaheu boeudā śhahar hai
25 Je to vesnice यह गांव है
Yaheu gān hai
26 Hory पहाड़
Pahāṛ
27 Vyjádřeno jinak पर्वत
Parvat
28 Jezero तालाब
Tālāb
29 Vyjádřeno jinak झील
Jhīl
30 Venkov गाँव
Gām̐v
31 Vyjádřeno jinak देहात
Dēhāt14 - Jít pro někoho

Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
1 Je tu Sarah, prosím? सारा हैं?
Sārā haiṁ?
2 Vyjádřeno jinak सारा है?
Sārā hai?
3 Ano, je tady हाँ वे यहाँ हैं
Hām̐ vē yahām̐ haiṁ
4 Vyjádřeno jinak हाँ वह यहाँ है
Hām̐ vaha yahām̐ hai
5 Někam šla वे बाहर गयी हैं
Vē bāhar gayī haiṁ
6 Vyjádřeno jinak वे बाहर निकली हैं
Vē bāhar niklī haiṁ
7 Můžete jí zavolat na mobil आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं
Āp unhē unkē mobile par phone kar saktī haiṁ
8 Vyjádřeno jinak तुम उसे उसके मोबाइल पर फोन कर सकती हो
Tum usē uskē mobile par phone kar saktī hō
9 Víte, kde ji najdu? आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ?
Āpa jāntē haiṁ vē kahām̐ milēṅgī?
10 Vyjádřeno jinak आपको पता है वे कहाँ हैं?
Āpkō patā hai vē kahām̐ haiṁ?
11 Je v práci वे दफ़्तर गयी हैं
Vē daftar gayī haiṁ
12 Vyjádřeno jinak वह काम पर है
Vah kām par hai
13 Je doma वे अपने घर पर हैं
Vē apnē ghar par haiṁ
14 Vyjádřeno jinak वह अपने घर पर है
Vah apnē ghara para hai
15 Je tu Julien, prosím? जूलीयन हैं?
Jūlīyan haiṁ?
16 Vyjádřeno jinak जूलीयन है?
Jūlīyan hai?
17 Ano, je tady हाँ वे यहाँ हैं
Hām̐ vē yahām̐ haiṁ
18 Vyjádřeno jinak हाँ वह यहाँ है
Hām̐ vah yahām̐ hai
19 Někam šel वे बाहर गये हैं
Vē bāhar gayē haiṁ
20 Vyjádřeno jinak वे बाहर निकले हैं
Vē bāhra niklē haiṁ
21 Víte, kde ho najdu? आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ?
Āpa jāntē haiṁ vē kahām̐ milēṅgē?
22 Vyjádřeno jinak आपको पता है वे कहाँ हैं?
Āpkō patā hai vē kahām̐ haiṁ?
23 Můžete mu zavolat na mobil आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं
Āp unhē unkē mobile par phōn kar saktē haiṁ
24 Vyjádřeno jinak तुम उसे उसके मोबाइल पर फोन कर सकते हो
Tum usē uskē mobile par phone kar saktē hō
25 Je v práci वे दफ़्तर गये हैं
Vē daftara gayē haiṁ
26 Vyjádřeno jinak वह काम पर है
Vah kām par hai
27 Je doma वे अपने घर पर हैं
Vē apnē ghar par haiṁ
28 Vyjádřeno jinak वह अपने घर पर है
Vah apnē ghara para hai15 - Hotel

Hotel
Kvíz
Naučit se
1 Hotel होटल
Hotel
2 Byt अपार्टमेंट
Appartment
3 Vítejte! आपका स्वागत है
Āpkā svāgat hai
4 Máte volný pokoj? क्या आपके पास कोई खाली कमरा है?
Kyā āpkē pāss kō'ī rhālī kamrā hai?
5 Je v pokoji koupelna? कमरे के साथ बाथरूम है?
Kamarē kē sāth bathroom hai?
6 Chcete raději dvě samostatné postele? आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ?
Āp dō single bed pasand karēṅgē?
7 Přejete si dvoulůžkový pokoj? आप एक डबल कमरा चाहेंगे?
Āp ēk double kamrā cāhēṅgē?
8 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ
Kamrē mēṁ bathroom - bālkanī kē sāth - śhŏvar kē sāth
9 Pokoj se snídaní बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट
Bed and breakfast
10 Kolik stojí ubytování na jednu noc? एक रात का क्या भाड़ा है?
Ēk rāt kā kyā bhāṛā hai?
11 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ!
Maiṁ pahalē kamarā dēkhnā tchāhtā hūm̐!
12 Když mluví žena मैं पहले कमरा देखना चाहती हूँ!
Maiṁ pahalē kamarā dēkhnā tchāhatī hūm̐!
13 Ano, samozřejmě! हाँ, बिल्कुल!
Hām̐, bilkul!
14 Vyjádřeno jinak हाँ ज़रूर!
Hām̐ zarūr!
15 Děkuji. Pokoj se mi líbí शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है
Śhukriyā, kamarā bahut acchā hai
16 Když mluví žena शुक्रिया, कमरा बहुत सुंदर है
Śhukriyā, kamarā bahut sundra hai
17 Mohu rezervovat na dnes večer? ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ
Ṭhīk hai, kyā maiṁ āj śām kē li'ē buk kar saktā hūm̐
18 Když mluví žena ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकती हूँ
Ṭhīk hai, kyā maiṁ āj śām kē li'ē buk kar saktī hūm̐
19 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया
Yah mērē li'ē kuch mahaṅgā hai, śhukriyā
20 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं?
Kyā āp mērē sāmān kā dhyān rakh saktē haiṁ?
21 Když mluví žena क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकती हैं?
Kyā āp mērē sāmān kā dhyān rakh saktī haiṁ?
22 Kde je můj pokoj, prosím? मेरा कमरा किस तरफ है?
Mērā kamrā kis taraph hai?
23 V prvním patře वह पहली मंजिल पर है
Vaha Pahalī man̄jil par hai
24 Je zde výtah? क्या यहाँ लिफ्ट है?
Kyā yahām̐ lift hai?
25 Výtah je po Vaší levici लिफ्ट बाईं तरफ़ है
Lift bā'īṁ taraf hai
26 Výtah je po Vaší pravici लिफ्ट दाईं तरफ़ है
Lift dā'īṁ taraf hai
27 Kde je prádelna? लॉन्ड्री कहाँ है?
Lŏnḍrī kahām̐ hai?
28 V přízemí तल मंजिल पर है
Tal man̄jil par hai
29 Přízemí तल मंजिल
Tal man̄jil
30 Pokoj कमरा
Kamarā
31 Čistírna लॉन्ड्री
Lŏnḍrī
32 Vyjádřeno jinak धोबी
Dhōbī
33 Kadeřnictví सलुन
Salun
34 Vyjádřeno jinak पार्लर
Pārlar
35 Parkoviště pro auta कार पार्किंग
Car parking
36 Jsme v zasedací místnosti? हम मीटिंग रूम में मिलेंगे?
Ham meeting room mēṁ milēṅgē?
37 Zasedací místnost मीटिंग रूम
Meeting room
38 Vyjádřeno jinak बैठक कमरा
Baiṭhak kamrā
39 Bazén je vyhřívaný स्विमिंग पूल का पानी गरम है
Swimming pool kā pānī garam hai
40 Bazén स्विमिंग पूल
Swimming poo
41 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím मुझे ७ बजे उठाइएगा
Mujhē sāt bajē uṭhā'i'ēgā
42 Klíč, prosím चाबी दीजिएगा
Tchābī dīji'ēgā
43 Kartičku, prosím पास दीजिएगा
Pās dīji'ēgā
44 Mám nějaké vzkazy? मेरे लिए कोई संदेश हैं?
Mērē li'ē kō'ī sandēś haiṁ?
45 Ano, tady jsou हाँ, ये रहे
Hām̐, yē rahē
46 Ne, nemáte nic नही, आपके लिए कुछ नही है
Nahī, āpkē li'ē kuch nahī hai
47 Kde si můžu rozměnit peníze? मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ?
Mujhē tchuṭṭē paisē kahām̐ milēṅgē?
48 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं?
Kyā āp mujhē chuṭṭē paisē dē saktē haiṁ?
49 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए?
Kyōṁ nahīṁ. Āpkō kitnē tchāhi'ē?16 - Pláž

Pláž
Kvíz
Naučit se
1 Pláž समुद्र का किनारा
Sameundr kā kinārā
2 Víte, kde se dá koupit míč? क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ?
Kyā āp jānatē haiṁ ki maiṁ gubbārā kahām̐ kharīd saktā hūm̐ ?
3 Tímto směrem je obchod इस तरफ़ एक दुकान है
Is taraf ēk dukān hai
4 Míč गुब्बारा
Gubbārā
5 Vyjádřeno jinak गेंद
Gēnd
6 Dalekohled दूरबीन
Dūrbīn
7 Kšiltovka टोपी
Ṭōpī
8 Ručník तौलिया
Tauliyā
9 Sandály सैंडल
Saiṇḍal
10 Kyblíček बाल्टी
Bālṭī
11 Opalovací krém सनस्क्रीन
Sunskrīn
12 Koupací šortky तैरने की चड्डी
Tairnē kī caḍḍī
13 Sluneční brýle धूप का चश्मा
Dhūp kā caśmā
14 Korýš झींगा - मच्छी - वगैरह
Jhīṅgā – macchlī - vagairha
15 Opalovat se धूप में बैठना
Dhūp mēṁ baiṭhnā
16 Slunný धूप
Dhūp
17 Západ slunce सूर्यास्त
Sūryāsta
18 Slunečník छतरी
Cthatrī
19 Vyjádřeno jinak छत्र
Tchatra
20 Slunce सूरज
Sūraj
21 Vyjádřeno jinak धूप
Dhūp
22 Úžeh लू लगना
Lū lagnā
23 Není zde plavání nebezpečné? यहाँ तैरना खतरनाक है?
Yahām̐ tairnā khatarnāk hai?
24 Ne, není nebezpečné नहीं, यह खतरनाक नहीं है
Nahīṁ, yaha khatarnāk nahīṁ hai
25 Ano, koupání je zde zakázáno हाँ, यहाँ तैरना मना है
Hām̐, yahām̐ tairnā manā hai
26 Plavat तैरना
Tairnā
27 Plavání तैराकी
Tairākī
28 Vlna लहर
Lahar
29 Moře समुद्र
Samudr
30 Duna टिब्बा
Ṭibbā
31 Písek रेत
Rēt
32 Jaké má být zítra počasí? कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ?
Kal kē li'ē mausam kā anumān kyā hai?
33 Bude změna počasí मौसम बदलेगा
Mausam badlēgā
34 Bude pršet बारिश होगी
Bāriśh hōgī
35 Bude svítit sluníčko धूप होगी
Dhūp hōgī
36 Bude foukat silný vítr बहुत हवा चलेगी
Bahut havā tchalēgī
37 Plavky स्विमिंग सूट
Swimming suit
38 Vyjádřeno jinak स्विम सूट
Swim suit
39 Stín छाया
Tchāyā
40 Vyjádřeno jinak साया
Sāyā17 - V případě problému

V případě problému
Kvíz
Naučit se
1 Můžete mi, prosím, pomoci? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
Kyā āp mērī madad kar saktē haiṁ?
2 Když mluví žena क्या आप मेरी मदद करेंगे?
Kyā āpa mērī madada karēṅgē?
3 Zabloudil jsem मैं खो गया हूँ
Maiṁ khō gayā hūm̐
4 Když mluví žena मैं खो गयी हूँ
Maiṁ khō gayī hūm̐
5 Co si přejete? आप क्या चाहते हैं?
Āp kyā tchāhatē haiṁ?
6 Když mluví žena आप क्या चाहती हैं?
Āpa kyā cāhatī haiṁ?
7 Co se stalo? क्या हुआ?
Kyā hu'ā?
8 Kde seženu tlumočníka? मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है?
Mujhē yahām̐ dubhāṣhiyā kahām̐ mil saktā hai?
9 Když mluví žena मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकती है?
Mujhē yahām̐ dubhāṣiyā kahām̐ mila sakatī hai?
10 Kde je nebližší lékárna? सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है?
Sabsē karīb davā'ī kī dukān kahām̐ hai?
11 Můžete zavolat lékaře, prosím? क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं?
Kyā āp ḍŏkṭar kō phōn kar saktē haiṁ?
12 Jaké léky v současnosti užíváte? अभी आपका क्या इलाज चल रहा है?
Abhī āpkā kyā ilāj tchala rahā hai?
13 Nemocnice अस्पताल
Hospital
14 Lékárna दवाई की दुकान
Davā'ī kī dukān
15 Lékař डॉक्टरनी
Ḍŏkṭarnī
16 Vyjádřeno jinak डॉक्टर
Ḍŏkṭara
17 Lékařská služba चिकित्सा सेवा
Tchikitsā sēvā
18 Ztratil jsem doklady मेरे कागजात खो गये हैं
Mērē kārzāt khō gayē haiṁ
19 Ukradli mi doklady मेरे कागजात चोरी हो गये हैं
Mērē kārzajāt tchōrī hō gayē haiṁ
20 Ztráty a nálezy खोए सामान का कार्यालय
Khō'ē sāmān kā kāryālay
21 Stanice první pomoci आपातकालीन कक्ष
Āpātkālīn kakṣheu
22 Únikový východ आपातकालीन निकास
Āpātkālīn nikās
23 Policie पुलिस
Police
24 Doklady कागजात
Kāgjāt
25 Peníze पैसा
Paissā
26 Pas पासपोर्ट
Passport
27 Zavazadla सामान
Sāmān
28 Ne, děkuji ठीक है, धन्यवाद
Ṭhīk hai, dhan'yavād
29 Vyjádřeno jinak अब बस शुक्रिया
Aba basa śukriyā
30 Nechtě mě být! मुझे अकेला छोड़ दीजिए !
Mujhē akēlā chōṛ dīji'ē!
31 Běžte pryč! आप जाइये यहाँ से !
Āp jā'iyē yahām̐ sē!
Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf