slovní-zásoba > Slovenština

1 - Základní výrazy

Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den Dobrý deň
2 Pouze ráno Dobré ráno
3 Dobrý večer Dobrý večer
4 Na shledanou Dovidenia
5 Na shledanou Dovidenia
6 Ano Áno
7 Hovorovější výraz No
8 Ne Nie
9 Prosím! Prosím
10 Děkuji Ďakujem
11 Hovorovější výraz Díky
12 Děkuji mnohokrát! Ďakujem pekne
13 Hovorovější výraz Díky!
14 Děkuji Vám za pomoc Ďakujem Vám za pomoc
15 Prosím Prosím
16 Souhlasím Súhlasím
17 Hovorovější výraz Platí
18 Kolik to stojí, prosím? Koľko to stojí, prosím?
19 Promiňte! Prepáčte!
20 Nerozumím Nerozumiem
21 Rozuměl jsem Rozumel som
22 Když mluví žena Rozumela som
23 Nevím Neviem
24 Zakázáno Zakázané
25 Kde jsou záchody, prosím? Kde sú záchody, prosím?
26 Šťastný a veselý nový rok! Šťastný a veselý nový rok!
27 Všechno nejlepší k narozeninám! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Veselé svátky! Veselé sviatky!
29 Blahopřeji! Blahoželám!2 - Konverzace

Konverzace
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den. Jak se máš? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Dobrý den. Dobře. Děkuji Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Mluvíš slovensky? Hovoríš slovensky?
4 Ne, nemluvím slovensky Nie, nehovorím slovensky
5 Jen trochu Len trochu
6 Odkud jsi? Odkiaľ si?
7 Jaké jsi národnosti? Akej si národnosti?
8 Jsem Čech Som Čech
9 A ty žiješ tady? A ty žiješ tu?
10 Ano, žiji tady Áno, žijem tu
11 Jmenuji se Sarah a ty? Volám sa Sarah a ty?
12 Julien Julien
13 Co zde děláš? Čo tu robiš?
14 Jsem na dovolené Som na dovolenke
15 Jsme na dovolené Sme na dovolenke
16 Jsem na služební cestě Som na služebnej ceste
17 Pracuji zde Pracujem tu
18 Pracujeme zde Pracujeme tu
19 Kde se dá dobře najíst? Kde se dá dobre najesť?
20 Je tu poblíž nějaké muzeum? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Můžu se připojit na Internet? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Učení

Učení
Kvíz
Naučit se
1 Chceš se naučit pár slov? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Ano, souhlasím! Ano, súhlasím!
3 Jak se to jmenuje? Ako sa to volá?
4 To je stůl Kde je stôl?
5 Stůl, rozumíš? Stôl, rozumieš?
6 Nerozumím Nerozumiem
7 Opakuj, prosím Zopakuj to prosím
8 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Můžeš to napsat, prosím? Môžeš to napísať, prosím?
10 Rozuměl jsem Rozumel som4 - Barvy

Barvy
Kvíz
Naučit se
1 Líbí se mi barva tohoto stolu Páči sa mi farba tohoto stolu
2 Je to červená To je červená
3 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Červený
4 Modrá Modrá
5 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Modrý
6 Žlutá Žltá
7 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Žltý
8 Bílá Biela
9 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Biely
10 Černá Čierna
11 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Čierny
12 Zelená Zelená
13 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Zelený
14 Oranžová Oranžová
15 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Oranžový
16 Fialová Fialová
17 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Fialový
18 Šedá Sivá
19 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Sivý5 - Čísla

Čísla
Kvíz
Naučit se
1 Nula Nula
2 Jedna Jedna
3 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Jeden
4 Dva Dva
5 Tři Tri
6 Čtyři Štyri
7 Pět Päť
8 Šest Šesť
9 Sedm Sedem
10 Osm Osem
11 Devět Deväť
12 Deset Desať
13 Jedenáct Jedenácť
14 Dvanáct Dvanácť
15 Třináct Trinácť
16 Čtrnáct Štrnácť
17 Patnáct Pätnácť
18 Šestnáct Šestnácť
19 Sedmnáct Sedemnácť
20 Osmnáct Osemnácť
21 Devatenáct Devätnácť
22 Dvacet Dvadsať
23 Dvacet jedna Dvadsať jeden
24 Dvacet dva Dvadsať dva
25 Dvacet tři Dvadsať tri
26 Dvacet čtyři Dvadsať štyri
27 Dvacet pět Dvadsať päť
28 Dvacet šest Dvadsať šesť
29 Dvacet sedm Dvadsať sedem
30 Dvacet osm Dvadsaťosem
31 Dvacet devět Dvadsať deväť
32 Třicet Tridsať
33 Třicet jedna Tridsať jedna
34 Třicet dva Tridsať dva
35 Třicet tři Tridsať tri
36 Třicet čtyři Tridsať štyri
37 Třicet pět Tridsať päť
38 Třicet šest Třicet šesť
39 Čtyřicet Štyridsať
40 Padesát Päťdesiat
41 Šedesát Šesťdesiat
42 Sedmdesát Sedemdesiat
43 Osmdesát Osemdesiat
44 Devadesát Deväťdesiat
45 Sto Sto
46 Sto pět Sto päť
47 Dvě stě Dve sto
48 Tři sta Tri sto
49 Čtyři sta Štyri sto
50 Tisíc Tisíc
51 Tisíc pět set Tisíc päť sto
52 Dva tisíce Dve tisíc
53 Deset tisíc Desať tisíc6 - Časové údaje

Časové údaje
Kvíz
Naučit se
1 Kdy jsi sem přijel? Kedy si sem prišiel?
2 Když mluvíme s ženou Kedy si sem prišla?
3 Dnes Dnes
4 Včera Včera
5 Před dvěma dny Pred dvoma dňami
6 Jak dlouho tu zůstaneš? Ako dlho tu zostaneš?
7 Odjíždím zítra Odchádzam zajtra
8 Odjíždím pozítří Odchádzam napozajtra
9 Odjíždím za tři dny Odchádzam o tri dni
10 Pondělí Pondelok
11 Úterý Utorok
12 Středa Streda
13 Čtvrtek Štvrtok
14 Pátek Piatok
15 Sobota Sobota
16 Neděle Nedeľa
17 Leden Január
18 Únor Február
19 Březen Marec
20 Duben Apríl
21 Květen Máj
22 Červen Jún
23 Červenec Júl
24 Srpen August
25 Září September
26 Říjen Október
27 Listopad November
28 Prosinec December
29 V kolik hodin odjíždíš? V ktorej odchádzaš?
30 V osm hodin ráno O ôsmej ráno
31 Ve čtvrt na devět ráno O štvrť na deväť ráno
32 V půl deváté ráno O pol deviatej ráno
33 Ve tři čtvrtě na devět ráno O tri štvrte na deväť ráno
34 V šest večer O šiestej večer
35 Mám zpoždění Meškám7 - Taxi

Taxi
Kvíz
Naučit se
1 Taxi! Taxi!
2 Kam chcete odvést? Kam chcete odviezť?
3 Jedu na nádraží Idem na stanicu
4 Jedu do hotelu Den a Noc Idem na hotel deň a noc
5 Můžete mě odvést na letiště? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Můžete mi vzít zavazadla? Môžete mi vziať batožinu?
7 Je to odsud daleko? Je to odtiaľ ďaleko?
8 Ne, je to kousek Nie, je to kúsok
9 Ano, je to trochu dál Ano, je to trochu ďalej
10 Kolik to bude stát? Koľko to bude stáť?
11 Odvezte mě sem, prosím Odvezte ma tu, prosím
12 Vpravo Vpravo
13 Vlevo Vľavo
14 Rovně Rovno
15 Jsme zde Je to tu
16 Je to někde tady Je to tam
17 Zastavte! Zastavte!
18 Vyjádřeno jinak Stop!
19 Nespěchejte Neponahľajte sa!
20 Můžete mi, prosím, vystavit účet? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - City

City
Kvíz
Naučit se
1 Tvá země se mi moc líbí Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Miluji Tě Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Jsem šťastný Som šťastný
5 Když mluví žena Som šťastná
6 Jsem smutný Som smutný
7 Když mluví žena Som smutná
8 Cítím se zde dobře Cítím sa tu dobre
9 Je mi zima Je mi zima
10 Je mi teplo Je mi teplo
11 Je to moc velké Je to veľmi veľké
12 Je to moc malé Je to dosť malé
13 Je to perfektní Je to perfektné
14 Synonymum Je to úžasné
15 Chce dnes večer někam jít? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Dnes večer bych rád někam šel. Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Když mluví žena Dnes večer by som rada niekam šla.
18 To je dobrý nápad To je dobrý nápad
19 Mám chuť se jít bavit Mám chuť sa isť zabaviť
20 To není dobrý nápad To nie je dobrý nápad
21 Dnes večer se mi nikam nechce Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Chci odpočívat Chcem odpočívať
23 Chceš jít sportovat? Chceš ísť športovať?
24 Ano, potřebuji se unavit! Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Hraji tenis Hrám tenis
26 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Když mluví žena Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Rodina

Rodina
Kvíz
Naučit se
1 Máš zde rodinu? Máš tu rodinu?
2 Můj otec Môj otec
3 Má matka Moja matka
4 Můj syn Môj syn
5 Má dcera Moja dcéra
6 Bratr Brat
7 Sestra Sestra
8 Přítel Priateľ
9 Synonymum Kamarád
10 Přítelkyně Priateľka
11 Synonymum Kamarádka
12 Můj přítel Môj priateľ
13 Má přítelkyně Moja priateľka
14 Můj manžel Môj manžel
15 Synonymum Môj muž
16 Má manželka Má manželka
17 Synonymum Moja žena10 - Bar

Bar
Kvíz
Naučit se
1 Bar Bar
2 Vyjádřeno jinak Krčma
3 Dáš si něco k pití? Dáš si niečo aq pitie?
4 Pít Piť
5 Sklenička Pohár
6 Rád Rád
7 Co si dáš? Čo si dáš?
8 Co mají k pití? Čo majú na pitie?
9 Vodu nebo ovocné džusy Vodu alebo ovocné džúsy
10 Voda Voda
11 Můžete mi přinést led, prosím? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Led Ľad
13 Čokoláda Čokoláda
14 Mléko Mlieko
15 Čaj Čaj
16 Káva Káva
17 S cukrem S cukrom
18 Se smetanou So smotanou
19 Víno Víno
20 Pivo Pivo
21 Čaj, prosím Čaj, prosím
22 Pivo, prosím Pivo, prosím
23 Co si dáte k pití? Co si dáte na pitie?
24 Dva čaje, prosím! Dva čaje, prosím!
25 Dvě piva, prosím Dve pivá, prosím
26 Děkuji, nic Ďakujem, nič
27 Na zdraví Na zdravie
28 Na zdraví! Na zdravie
29 Účet, prosím! Účet, prosím!
30 Kolik Vám dám, prosím? Koľko vám dlžím prosím?
31 Dvacet eur Dvadsať eúr
32 Zvu Tě Pozývam Ťa11 - Restaurace

Restaurace
Kvíz
Naučit se
1 Restaurace Reštaurácia
2 Dáš si něco k jídlu? Chceš niečo jesť?
3 Ano, rád. Áno, rád.
4 Když mluví žena Áno, rada.
5 Jíst Jesť
6 Kde se můžeme najíst? Kde se môžeme najesť?
7 Kde si můžeme dát oběd? Kde si môžeme naobedovať?
8 Večeře Večera
9 Snídaně Raňajky
10 Prosím! Prosím!
11 Jídelní lístek, prosím! Jedálny lístok, prosím!
12 Tady máte jídelní lístek! Tu máte jedálny lístok!
13 Co máš raději? Maso nebo ryby? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 S rýží S ryžou
15 S těstovinami S cestovinami
16 Brambory Zemiaky
17 Zelenina Zelenina
18 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Pečivo Pečivo
20 Máslo Maslo
21 Salát Šalát
22 Moučník Koláč
23 Spisovnější výraz Dezert
24 Ovoce Ovocie
25 Můžete mi přinést nůž, prosím? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Ano, hned Vám ho přinesu Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Nůž Nôž
28 Vidlička Vidlička
29 Lžíce Lyžica
30 Je to teplé jídlo? Je to teplé jedlo?
31 Ano a velmi pálivé! Áno a veľmi pálivé!
32 Teplý Teplý
33 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Teplá
34 Studený Studený
35 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Studená
36 Pálivý Pálivý
37 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Pálivá
38 Dám si rybu! Dám si rybu!
39 Já také Ja tiež12 - Rozloučení

Rozloučení
Kvíz
Naučit se
1 Už je pozdě! Musím jít! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Ještě se uvidíme? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Ano, ráda Áno, rada
4 Bydlím na této adrese Bývam na tejto adrese
5 Dáš mi telefonní číslo? Dáš mi telefónne číslo?
6 Ano, tady je Áno, tu je
7 Bylo mi s Tebou hezky Bolo mi s Tebou dobre
8 Mně také, ráda jsem Tě poznala Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Brzy se opět sejdeme Skoro se opäť stretneme
10 Také doufám Tiež dúfam!
11 Na shledanou! Dovidenia!
12 Ahoj zítra Ahoj zajtra
13 Ahoj! Ahoj!13 - Doprava

Doprava
Kvíz
Naučit se
1 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Kam jede tento vlak, prosím? Kam ide tento vlak, prosím?
4 Staví tento vlak ve Slunečním městě? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Jeden lístek do Slunečního města, prosím Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Máte vlakový jízdní řád? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Autobusový jízdní řád Autobusový cestovný poriadok
10 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 Tento Tento
12 Děkuji Ďakujem
13 Hovorovější výraz Díky
14 Není zač. Šťastnou cestu! Není začo. Šťastnú cestu!
15 Autoservis Autoservis
16 Benzinka Benzínka
17 Spisovnější výraz Pumpa
18 Plnou nádrž, prosím Plnú nádrž, prosím
19 Kolo Bicykel
20 Centrum města Centrum mesta
21 Předměstí Predmestie
22 Je to velké město Je to veľké mesto
23 Je to vesnice Je to dedina
24 Hory Hory
25 Jezero Jazero
26 Venkov Vidiek14 - Jít pro někoho

Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
1 Je tu Sarah, prosím? Je tu Sarah, prosím?
2 Ano, je tady Áno, je tu
3 Někam šla Niekam šla
4 Můžete jí zavolat na mobil Môžete jej zavolať na mobil
5 Víte, kde ji najdu? Viete, kde ju nájdem?
6 Je v práci Je v práci
7 Je doma Je doma
8 Je tu Julien, prosím? Je tu Julien, prosím?
9 Ano, je tady Áno, je tu
10 Někam šel Niekam šiel
11 Víte, kde ho najdu? Viete, kde ho nájdem?
12 Můžete mu zavolat na mobil Môžete mu zavolať na mobil
13 Je v práci Je v práci
14 Je doma Je doma15 - Hotel

Hotel
Kvíz
Naučit se
1 Hotel Hotel
2 Byt Byt
3 Vítejte! Vítajte!
4 Máte volný pokoj? Máte voľnú izbu?
5 Je v pokoji koupelna? Je v izbe kúpelňa?
6 Chcete raději dvě samostatné postele? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Přejete si dvoulůžkový pokoj? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Pokoj se snídaní Izba s raňajkami
10 Kolik stojí ubytování na jednu noc? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Když mluví žena Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Ano, samozřejmě! Áno, samozrejme!
14 Děkuji. Pokoj se mi líbí Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 Mohu rezervovat na dnes večer? Možem rezervovať na dnes večer?
16 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Kde je můj pokoj, prosím? Kde je moja izba, prosím?
19 V prvním patře Na prvnom poschodí
20 Je zde výtah? Je tu výťah?
21 Výtah je po Vaší levici Výťah je po Vašej ľavici
22 Výtah je po Vaší pravici Výťah je po Vašej pravici
23 Kde je prádelna? Kde je prádelna?
24 V přízemí Na prízemí
25 Přízemí Prízemie
26 Pokoj Izba
27 Čistírna Čistiareň
28 Kadeřnictví Kaderníctvo
29 Parkoviště pro auta Parkovisko pre autá
30 Jsme v zasedací místnosti? Sme v zasadacej miestnosti?
31 Zasedací místnost Zasadacia miestnosť
32 Bazén je vyhřívaný Bazén je vyhrievaný
33 Bazén Bazén
34 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 Klíč, prosím Kľúč, prosím
36 Kartičku, prosím Kartičku, prosím
37 Mám nějaké vzkazy? Mám nejaké odkazy?
38 Ano, tady jsou Áno, tu sú
39 Ne, nemáte nic Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Kde si můžu rozměnit peníze? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Pláž

Pláž
Kvíz
Naučit se
1 Pláž Pláž
2 Víte, kde se dá koupit míč? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 Tímto směrem je obchod Týmto smerom je obchod
4 Míč Lopta
5 Dalekohled Ďalekohled
6 Kšiltovka Šiltovka
7 Ručník Uterák
8 Sandály Sandále
9 Kyblíček Vedro
10 Opalovací krém Opaľovací krém
11 Koupací šortky Šortky
12 Sluneční brýle Slnečné okuliare
13 Korýš Kôrovce
14 Opalovat se Opaľovať sa
15 Slunný Slnečný
16 Pokud je daná osoba (předmět) mužského rodu Slnečná
17 Západ slunce Západ slnka
18 Slunečník Slnečník
19 Slunce Slnko
20 Úžeh Úpal
21 Není zde plavání nebezpečné? Je tu plávanie nebezpečné?
22 Ne, není nebezpečné Nie, to nie je nebezpečné
23 Ano, koupání je zde zakázáno Áno, koupanie je tu zakázané
24 Plavat Plávať
25 Plavání Plávanie
26 Vlna Vlna
27 Moře More
28 Duna Duna
29 Písek Piesok
30 Jaké má být zítra počasí? Aké má býť zajtra počasie?
31 Bude změna počasí Bude zmena počasia
32 Bude pršet Bude pršať
33 Bude svítit sluníčko Bude svietiť slniečko
34 Bude foukat silný vítr Bude fúkať silný vietor
35 Plavky Plavky
36 Stín Tieň17 - V případě problému

V případě problému
Kvíz
Naučit se
1 Můžete mi, prosím, pomoci? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Zabloudil jsem Zablúdil som
3 Když mluví žena Zablúdila som
4 Co si přejete? Čo si želáte?
5 Co se stalo? Čo sa stalo?
6 Kde seženu tlumočníka? Kde nájdem tlmočníka?
7 Kde je nebližší lékárna? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Můžete zavolat lékaře, prosím? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Jaké léky v současnosti užíváte? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Nemocnice Nemocnicq
11 Lékárna Lekáreň
12 Lékař Lekár
13 Hovorovější výraz Doktor
14 Lékařská služba Lekarská služba
15 Ztratil jsem doklady Ztratil som doklady
16 Když mluví žena Ztratila som doklady
17 Ukradli mi doklady Ukradli mi doklady
18 Ztráty a nálezy Ztraty a nálezy
19 Stanice první pomoci Stanica prvej pomoci
20 Únikový východ Únikový východ
21 Policie Polícia
22 Doklady Doklady
23 Peníze Peniaze
24 Pas Pas
25 Zavazadla Batožina
26 Ne, děkuji Nie, ďakujem
27 Nechtě mě být! Neotravujte ma!
28 Obměna Dajte mi pokoj!
29 Běžte pryč! Choďte preč!
30 Vyjádřeno jinak Odíďte!
Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf