slovní-zásoba > Slovenština

1 - Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Dobrý den 🔊 Dobrý deň
🔊 Dobrý den 🔊 Dobré ráno
🔊 Dobrý večer 🔊 Dobrý večer
🔊 Na shledanou 🔊 Dovidenia
🔊 Na shledanou 🔊 Dovidenia
🔊 Ano 🔊 Áno
🔊 Ano 🔊 No
🔊 Ne 🔊 Nie
🔊 Prosím! 🔊 Prosím
🔊 Děkuji 🔊 Ďakujem
🔊 Děkuji 🔊 Díky
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Díky!
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Prosím 🔊 Prosím
🔊 Souhlasím 🔊 Súhlasím
🔊 Souhlasím 🔊 Platí
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Promiňte! 🔊 Prepáčte!
🔊 Nerozumím 🔊 Nerozumiem
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Rozumel som
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Rozumela som
🔊 Nevím 🔊 Neviem
🔊 Zakázáno 🔊 Zakázané
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 ?ťastný a veselý nový rok! 🔊 ?ťastný a veselý nový rok!
🔊 V?echno nejlep?í k narozeninám! 🔊 V?etko nejlep?ie k narodeninám!
🔊 Veselé svátky! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Blahopřeji! 🔊 Blaho?elám!
2 - Konverzace
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Dobrý den. Jak se má?? 🔊 Dobrý deň. Ako sa má??
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Mluví? slovensky? 🔊 Hovorí? slovensky?
🔊 Ne, nemluvím slovensky 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Jen trochu 🔊 Len trochu
🔊 Odkud jsi? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Jsem Čech 🔊 Som Čech
🔊 A ty ?ije? tady? 🔊 A ty ?ije? tu?
🔊 Ano, ?iji tady 🔊 Áno, ?ijem tu
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Julien 🔊 Julien
🔊 Co zde dělá?? 🔊 Čo tu robi??
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Som na dovolenke
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Jsem na slu?ební cestě 🔊 Som na slu?ebnej ceste
🔊 Pracuji zde 🔊 Pracujem tu
🔊 Pracujeme zde 🔊 Pracujeme tu
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 Je tu poblí? nějaké muzeum? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Mů?u se připojit na Internet? 🔊 Kde sa mô?em pripojiť na Internet?
3 - Učení
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Chce? se naučit pár slov? 🔊 Chce? sa naučiť pár slov?
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 To je stůl 🔊 Kde je stôl?
🔊 Stůl, rozumí?? 🔊 Stôl, rozumie??
🔊 Nerozumím 🔊 Nerozumiem
🔊 Opakuj, prosím 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Mů?e? mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 Mô?e? hovoriť trochu pomal?ie, prosím?
🔊 Mů?e? to napsat, prosím? 🔊 Mô?e? to napísať, prosím?
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Rozumel som
4 - Barvy
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 Je to červená 🔊 To je červená
🔊 Je to červená 🔊 Červený
🔊 Modrá 🔊 Modrá
🔊 Modrá 🔊 Modrý
🔊 ?lutá 🔊 ?ltá
🔊 ?lutá 🔊 ?ltý
🔊 Bílá 🔊 Biela
🔊 Bílá 🔊 Biely
🔊 Černá 🔊 Čierna
🔊 Černá 🔊 Čierny
🔊 Zelená 🔊 Zelená
🔊 Zelená 🔊 Zelený
🔊 Oran?ová 🔊 Oran?ová
🔊 Oran?ová 🔊 Oran?ový
🔊 Fialová 🔊 Fialová
🔊 Fialová 🔊 Fialový
🔊 ?edá 🔊 Sivá
🔊 ?edá 🔊 Sivý
5 - Čísla
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Nula 🔊 Nula
🔊 Jedna 🔊 Jedna
🔊 Jedna 🔊 Jeden
🔊 Dva 🔊 Dva
🔊 Tři 🔊 Tri
🔊 Čtyři 🔊 ?tyri
🔊 Pět 🔊 Päť
🔊 ?est 🔊 ?esť
🔊 Sedm 🔊 Sedem
🔊 Osm 🔊 Osem
🔊 Devět 🔊 Deväť
🔊 Deset 🔊 Desať
🔊 Jedenáct 🔊 Jedenácť
🔊 Dvanáct 🔊 Dvanácť
🔊 Třináct 🔊 Trinácť
🔊 Čtrnáct 🔊 ?trnácť
🔊 Patnáct 🔊 Pätnácť
🔊 ?estnáct 🔊 ?estnácť
🔊 Sedmnáct 🔊 Sedemnácť
🔊 Osmnáct 🔊 Osemnácť
🔊 Devatenáct 🔊 Devätnácť
🔊 Dvacet 🔊 Dvadsať
🔊 Dvacet jedna 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Dvacet dva 🔊 Dvadsať dva
🔊 Dvacet tři 🔊 Dvadsať tri
🔊 Dvacet čtyři 🔊 Dvadsať ?tyri
🔊 Dvacet pět 🔊 Dvadsať päť
🔊 Dvacet ?est 🔊 Dvadsať ?esť
🔊 Dvacet sedm 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Dvacet osm 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Dvacet devět 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Třicet 🔊 Tridsať
🔊 Třicet jedna 🔊 Tridsať jedna
🔊 Třicet dva 🔊 Tridsať dva
🔊 Třicet tři 🔊 Tridsať tri
🔊 Třicet čtyři 🔊 Tridsať ?tyri
🔊 Třicet pět 🔊 Tridsať päť
🔊 Třicet ?est 🔊 Třicet ?esť
🔊 Čtyřicet 🔊 ?tyridsať
🔊 Padesát 🔊 Päťdesiat
🔊 ?edesát 🔊 ?esťdesiat
🔊 Sedmdesát 🔊 Sedemdesiat
🔊 Osmdesát 🔊 Osemdesiat
🔊 Devadesát 🔊 Deväťdesiat
🔊 Sto 🔊 Sto
🔊 Sto pět 🔊 Sto päť
🔊 Dvě stě 🔊 Dve sto
🔊 Tři sta 🔊 Tri sto
🔊 Čtyři sta 🔊 ?tyri sto
🔊 Tisíc 🔊 Tisíc
🔊 Tisíc pět set 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Dva tisíce 🔊 Dve tisíc
🔊 Deset tisíc 🔊 Desať tisíc
6 - Časové údaje
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kedy si sem pri?iel?
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kedy si sem pri?la?
🔊 Dnes 🔊 Dnes
🔊 Včera 🔊 Včera
🔊 Před dvěma dny 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Jak dlouho tu zůstane?? 🔊 Ako dlho tu zostane??
🔊 Odjí?dím zítra 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Odjí?dím pozítří 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 Odjí?dím za tři dny 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Pondělí 🔊 Pondelok
🔊 Úterý 🔊 Utorok
🔊 Středa 🔊 Streda
🔊 Čtvrtek 🔊 ?tvrtok
🔊 Pátek 🔊 Piatok
🔊 Sobota 🔊 Sobota
🔊 Neděle 🔊 Nedeľa
🔊 Leden 🔊 Január
🔊 Únor 🔊 Február
🔊 Březen 🔊 Marec
🔊 Duben 🔊 Apríl
🔊 Květen 🔊 Máj
🔊 Červen 🔊 Jún
🔊 Červenec 🔊 Júl
🔊 Srpen 🔊 August
🔊 Září 🔊 September
🔊 Říjen 🔊 Október
🔊 Listopad 🔊 November
🔊 Prosinec 🔊 December
🔊 V kolik hodin odjí?dí?? 🔊 V ktorej odchádza??
🔊 V osm hodin ráno 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 O ?tvrť na deväť ráno
🔊 V půl deváté ráno 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 O tri ?tvrte na deväť ráno
🔊 V ?est večer 🔊 O ?iestej večer
🔊 Mám zpo?dění 🔊 Me?kám
7 - Taxi
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Jedu na nádra?í 🔊 Idem na stanicu
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Mů?ete mě odvést na leti?tě? 🔊 Mô?ete ma odvieť na letisko?
🔊 Mů?ete mi vzít zavazadla? 🔊 Mô?ete mi vziať bato?inu?
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 Ne, je to kousek 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 Vpravo 🔊 Vpravo
🔊 Vlevo 🔊 Vľavo
🔊 Rovně 🔊 Rovno
🔊 Jsme zde 🔊 Je to tu
🔊 Je to někde tady 🔊 Je to tam
🔊 Zastavte! 🔊 Zastavte!
🔊 Zastavte! 🔊 Stop!
🔊 Nespěchejte 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Mů?ete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 Mô?ete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Rodina
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Má? zde rodinu? 🔊 Má? tu rodinu?
🔊 Můj otec 🔊 Môj otec
🔊 Má matka 🔊 Moja matka
🔊 Můj syn 🔊 Môj syn
🔊 Má dcera 🔊 Moja dcéra
🔊 Bratr 🔊 Brat
🔊 Sestra 🔊 Sestra
🔊 Přítel 🔊 Priateľ
🔊 Přítel 🔊 Kamarád
🔊 Přítelkyně 🔊 Priateľka
🔊 Přítelkyně 🔊 Kamarádka
🔊 Můj přítel 🔊 Môj priateľ
🔊 Má přítelkyně 🔊 Moja priateľka
🔊 Můj man?el 🔊 Môj man?el
🔊 Můj man?el 🔊 Môj mu?
🔊 Má man?elka 🔊 Má man?elka
🔊 Má man?elka 🔊 Moja ?ena
9 - City
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Miluji Tě 🔊 Ľúbim Ťa
🔊 🔊 Mám Ťa rád
🔊 Jsem ?ťastný 🔊 Som ?ťastný
🔊 Jsem ?ťastný 🔊 Som ?ťastná
🔊 Jsem smutný 🔊 Som smutný
🔊 Jsem smutný 🔊 Som smutná
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Je mi zima 🔊 Je mi zima
🔊 Je mi teplo 🔊 Je mi teplo
🔊 Je to moc velké 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 Je to moc malé 🔊 Je to dosť malé
🔊 Je to perfektní 🔊 Je to perfektné
🔊 Je to perfektní 🔊 Je to ú?asné
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 Dnes večer bych rád někam ?el. 🔊 Dnes večer by som rád niekam ?iel.
🔊 Dnes večer bych rád někam ?el. 🔊 Dnes večer by som rada niekam ?la.
🔊 To je dobrý nápad 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 To není dobrý nápad 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 Chci odpočívat 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Chce? jít sportovat? 🔊 Chce? ísť ?portovať?
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 Hraji tenis 🔊 Hrám tenis
🔊 Ne, děkuji. Jsem příli? unavený 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavený
🔊 Ne, děkuji. Jsem příli? unavený 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavená
10 - Bar
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Bar 🔊 Bar
🔊 Bar 🔊 Krčma
🔊 Dá? si něco k pití? 🔊 Dá? si niečo aq pitie?
🔊 Pít 🔊 Piť
🔊 Sklenička 🔊 Pohár
🔊 Rád 🔊 Rád
🔊 Co si dá?? 🔊 Čo si dá??
🔊 Co mají k pití? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 Vodu nebo ovocné d?usy 🔊 Vodu alebo ovocné d?úsy
🔊 Voda 🔊 Voda
🔊 Mů?ete mi přinést led, prosím? 🔊 Mô?ete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Led 🔊 Ľad
🔊 Čokoláda 🔊 Čokoláda
🔊 Mléko 🔊 Mlieko
🔊 Čaj 🔊 Čaj
🔊 Káva 🔊 Káva
🔊 S cukrem 🔊 S cukrom
🔊 Se smetanou 🔊 So smotanou
🔊 Víno 🔊 Víno
🔊 Pivo 🔊 Pivo
🔊 Čaj, prosím 🔊 Čaj, prosím
🔊 Pivo, prosím 🔊 Pivo, prosím
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Děkuji, nic 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Na zdraví 🔊 Na zdravie
🔊 Na zdraví! 🔊 Na zdravie
🔊 Účet, prosím! 🔊 Účet, prosím!
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 Koľko vám dl?ím prosím?
🔊 Dvacet eur 🔊 Dvadsať eúr
🔊 Zvu Tě 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restaurace
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Restaurace 🔊 Re?taurácia
🔊 Dá? si něco k jídlu? 🔊 Chce? niečo jesť?
🔊 Ano, rád. 🔊 Áno, rád.
🔊 Ano, rád. 🔊 Áno, rada.
🔊 Jíst 🔊 Jesť
🔊 Kde se mů?eme najíst? 🔊 Kde se mô?eme najesť?
🔊 Kde si mů?eme dát oběd? 🔊 Kde si mô?eme naobedovať?
🔊 Večeře 🔊 Večera
🔊 Snídaně 🔊 Raňajky
🔊 Prosím! 🔊 Prosím!
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 Co má? raději? Maso nebo ryby? 🔊 Čo má? rad?ej? Mäso alebo ryby?
🔊 S rý?í 🔊 S ry?ou
🔊 S těstovinami 🔊 S cestovinami
🔊 Brambory 🔊 Zemiaky
🔊 Zelenina 🔊 Zelenina
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 Pra?enica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Pečivo 🔊 Pečivo
🔊 Máslo 🔊 Maslo
🔊 Salát 🔊 ?alát
🔊 Moučník 🔊 Koláč
🔊 Moučník 🔊 Dezert
🔊 Ovoce 🔊 Ovocie
🔊 Mů?ete mi přinést nů?, prosím? 🔊 Mô?ete mi priniesť nô?, prosím?
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 Nů? 🔊 Nô?
🔊 Vidlička 🔊 Vidlička
🔊 L?íce 🔊 Ly?ica
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Teplý 🔊 Teplý
🔊 Teplý 🔊 Teplá
🔊 Studený 🔊 Studený
🔊 Studený 🔊 Studená
🔊 Pálivý 🔊 Pálivý
🔊 Pálivý 🔊 Pálivá
🔊 Dám si rybu! 🔊 Dám si rybu!
🔊 Já také 🔊 Ja tie?
12 - Rozloučení
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 U? je pozdě! Musím jít! 🔊 U? je neskoro! Musím ísť!
🔊 Je?tě se uvidíme? 🔊 Mô?me sa e?te niekedy stretnúť?
🔊 Ano, ráda 🔊 Áno, rada
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Dá? mi telefonní číslo? 🔊 Dá? mi telefónne číslo?
🔊 Ano, tady je 🔊 Áno, tu je
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 Mne tie?, rada som Ťa poznala
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 Také doufám 🔊 Tie? dúfam!
🔊 Na shledanou! 🔊 Dovidenia!
🔊 Ahoj zítra 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Ahoj! 🔊 Ahoj!
13 - Doprava
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Kdy odjí?dí vlak do Slunečního města? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Tento 🔊 Tento
🔊 Děkuji 🔊 Ďakujem
🔊 Děkuji 🔊 Díky
🔊 Není zač. ?ťastnou cestu! 🔊 Není začo. ?ťastnú cestu!
🔊 Autoservis 🔊 Autoservis
🔊 Benzinka 🔊 Benzínka
🔊 Benzinka 🔊 Pumpa
🔊 Plnou nádr?, prosím 🔊 Plnú nádr?, prosím
🔊 Kolo 🔊 Bicykel
🔊 Centrum města 🔊 Centrum mesta
🔊 Předměstí 🔊 Predmestie
🔊 Je to velké město 🔊 Je to veľké mesto
🔊 Je to vesnice 🔊 Je to dedina
🔊 Hory 🔊 Hory
🔊 Jezero 🔊 Jazero
🔊 Venkov 🔊 Vidiek
14 - Hotel
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Hotel 🔊 Hotel
🔊 Byt 🔊 Byt
🔊 Vítejte! 🔊 Vítajte!
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Chcete rad?ej dve samostatné postele?
🔊 Přejete si dvoulů?kový pokoj? 🔊 Prajete si dvojlô?kovú posteľ?
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 Izba s raňajkami
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 Mo?em rezervovať na dnes večer?
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príli? drahé.
🔊 Mů?ete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Mô?ete mi odniesť bato?inu, prosím?
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 V prvním patře 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 Je zde výtah? 🔊 Je tu výťah?
🔊 Výtah je po Va?í levici 🔊 Výťah je po Va?ej ľavici
🔊 Výtah je po Va?í pravici 🔊 Výťah je po Va?ej pravici
🔊 Kde je prádelna? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 V přízemí 🔊 Na prízemí
🔊 Přízemí 🔊 Prízemie
🔊 Pokoj 🔊 Izba
🔊 Čistírna 🔊 Čistiareň
🔊 Kadeřnictví 🔊 Kaderníctvo
🔊 Parkovi?tě pro auta 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 Zasedací místnost 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Bazén 🔊 Bazén
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 Klíč, prosím 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Kartičku, prosím 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Ano, tady jsou 🔊 Áno, tu sú
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 Nie, nemáte nemáte ?iadny
🔊 Kde si mů?u rozměnit peníze? 🔊 Kde si mô?em zmenit peniaze?
🔊 Mů?ete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 Mô?ete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Mů?eme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Mô?eme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Ano, je tady 🔊 Áno, je tu
🔊 Někam ?la 🔊 Niekam ?la
🔊 Mů?ete jí zavolat na mobil 🔊 Mô?ete jej zavolať na mobil
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Je v práci 🔊 Je v práci
🔊 Je doma 🔊 Je doma
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Ano, je tady 🔊 Áno, je tu
🔊 Někam ?el 🔊 Niekam ?iel
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Mů?ete mu zavolat na mobil 🔊 Mô?ete mu zavolať na mobil
🔊 Je v práci 🔊 Je v práci
🔊 Je doma 🔊 Je doma
16 - Pláž
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Plá? 🔊 Plá?
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Míč 🔊 Lopta
🔊 Dalekohled 🔊 Ďalekohled
🔊 K?iltovka 🔊 ?iltovka
🔊 Ručník 🔊 Uterák
🔊 Sandály 🔊 Sandále
🔊 Kyblíček 🔊 Vedro
🔊 Opalovací krém 🔊 Opaľovací krém
🔊 Koupací ?ortky 🔊 ?ortky
🔊 Sluneční brýle 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Korý? 🔊 Kôrovce
🔊 Opalovat se 🔊 Opaľovať sa
🔊 Slunný 🔊 Slnečný
🔊 Slunný 🔊 Slnečná
🔊 Západ slunce 🔊 Západ slnka
🔊 Slunečník 🔊 Slnečník
🔊 Slunce 🔊 Slnko
🔊 Ú?eh 🔊 Úpal
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Plavat 🔊 Plávať
🔊 Plavání 🔊 Plávanie
🔊 Vlna 🔊 Vlna
🔊 Moře 🔊 More
🔊 Duna 🔊 Duna
🔊 Písek 🔊 Piesok
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 Bude změna počasí 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Bude pr?et 🔊 Bude pr?ať
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Plavky 🔊 Plavky
🔊 Stín 🔊 Tieň
17 - V případě problému
Kvíz
Naučit se
🖨️
🔊 Mů?ete mi, prosím, pomoci? 🔊 Mô?ete mi, prosím, pomocť?
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Zablúdil som
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Zablúdila som
🔊 Co si přejete? 🔊 Čo si ?eláte?
🔊 Co se stalo? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Kde se?enu tlumočníka? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Kde je nebli??í lékárna? 🔊 Kde je najbli??ia lekáreň?
🔊 Mů?ete zavolat lékaře, prosím? 🔊 Mô?ete zavolať lekára, prosím?
🔊 Jaké léky v současnosti u?íváte? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Nemocnice 🔊 Nemocnicq
🔊 Lékárna 🔊 Lekáreň
🔊 Lékař 🔊 Lekár
🔊 Lékař 🔊 Doktor
🔊 Lékařská slu?ba 🔊 Lekarská slu?ba
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Ztratil som doklady
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Stanice první pomoci 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Únikový východ 🔊 Únikový východ
🔊 Policie 🔊 Polícia
🔊 Doklady 🔊 Doklady
🔊 Peníze 🔊 Peniaze
🔊 Pas 🔊 Pas
🔊 Zavazadla 🔊 Bato?ina
🔊 Ne, děkuji 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Bě?te pryč! 🔊 Choďte preč!
🔊 Bě?te pryč! 🔊 Odíďte!

Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf