slovní-zásoba > srbština

1 - Základní výrazy
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Dobrý den 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Dobré ráno 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Dobrý večer 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Na shledanou 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Na shledanou 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Ano 🔊 Da da
🔊 Ne 🔊 Ne ne
🔊 Prosím! 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Děkuji 🔊 Hvala hvala
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Děkuji mnohokrát! 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Děkuji Vám za pomoc 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Prosím 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Prosím 🔊 Molim! molim
🔊 Souhlasím 🔊 U redu ou redou
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Kolik to stojí, prosím? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Promiňte! 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Pardon! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Nerozumím 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Rozuměla jsem 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Nevím 🔊 Ne znam né znam
🔊 Zakázáno 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Kde jsou záchody, prosím? 🔊 Molim Vas, gde je WC? molim vas, gdé yé vètsé
🔊 Šťastný a veselý nový rok! 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Všechno nejlepší k narozeninám! 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Veselé svátky! 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Blahopřeji! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Konverzace
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Dobrý den. Jak se máš? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Mluvíš srbsky? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Ne, nemluvím srbsky 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Jen trochu 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Odkud jsi? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Odkud jsi? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Jaké jsi národnosti? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Jsem Čech 🔊 Ja sam Čeh ja sam tcheh
🔊 A ty žiješ tady? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Ano, žiji tady 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Jmenuji se Sarah a ty? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien 🔊 Julien youlien
🔊 Co zde děláš? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Co zde děláš? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Jsem na dovolené 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Jsme na dovolené 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Jsem na služební cestě 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Pracuji zde 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Pracujeme zde 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Kde se dá dobře najíst? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Můžu se připojit na Internet? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Učení
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Rozuměl jsem 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Chceš se naučit pár slov? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Ano, souhlasím! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Jak se to jmenuje? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 To je stůl 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Stůl, rozumíš? 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Opakuj, prosím 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Můžeš to napsat, prosím? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Barvy
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 Je to červená 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Modrá 🔊 Plavo plavo
🔊 Žlutá 🔊 Žuto jouto
🔊 Bílá 🔊 Belo bélo
🔊 Černá 🔊 Crno tsrno
🔊 Zelená 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Oranžová 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Fialová 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Šedá 🔊 Sivo sivo
5 - Čísla
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Nula 🔊 Nula noula
🔊 Jedna 🔊 Jedan yedan
🔊 Dva 🔊 Dva dva
🔊 Tři 🔊 Tri tri
🔊 Čtyři 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pět 🔊 Pet pet
🔊 Šest 🔊 Šest chèstt
🔊 Sedm 🔊 Sedam sedamm
🔊 Osm 🔊 Osam osamm
🔊 Devět 🔊 Devet devet
🔊 Deset 🔊 Deset deset
🔊 Jedenáct 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Dvanáct 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Třináct 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Čtrnáct 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Patnáct 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Šestnáct 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Sedmnáct 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Osmnáct 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Devatenáct 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Dvacet 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Dvacet jedna 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Dvacet dva 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Dvacet tři 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Dvacet čtyři 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Dvacet pět 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Dvacet šest 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Dvacet sedm 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Dvacet osm 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Dvacet devět 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Třicet 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Třicet jedna 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Třicet dva 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Třicet tři 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Třicet čtyři 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Třicet pět 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Třicet šest 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Čtyřicet 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Padesát 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Šedesát 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Sedmdesát 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Osmdesát 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Devadesát 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Sto 🔊 Sto sto
🔊 Sto pět 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Dvě stě 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Tři sta 🔊 Trista trista
🔊 Čtyři sta 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tisíc 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Tisíc pět set 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Dva tisíce 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Deset tisíc 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Časové údaje
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Kdy jsi sem přijel? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Kdy jsi sem přijela? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Dnes 🔊 Danas danas
🔊 Včera 🔊 Juče youtche
🔊 Před dvěma dny 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 Před dvěma dny 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Jak dlouho tu zůstaneš? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Odjíždím zítra 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Odjíždím pozítří 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Odjíždím za tři dny 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Pondělí 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Úterý 🔊 Utorak outorak
🔊 Středa 🔊 Sreda sreda
🔊 Čtvrtek 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Pátek 🔊 Petak petak
🔊 Sobota 🔊 Subota soubota
🔊 Neděle 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Leden 🔊 Januar yanouar
🔊 Únor 🔊 Februar febrouar
🔊 Březen 🔊 Mart mart
🔊 Duben 🔊 April april
🔊 Květen 🔊 Maj may
🔊 Červen 🔊 Juni youni
🔊 Červenec 🔊 Juli youli
🔊 Srpen 🔊 Avgust avgoust
🔊 Září 🔊 Septembar septembar
🔊 Říjen 🔊 Oktobar oktobar
🔊 Listopad 🔊 Novembar novembar
🔊 Prosinec 🔊 Decembar detsembar
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 V kolik hodin odjíždíš? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 V osm hodin ráno 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 Ve čtvrt na devět ráno 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 V půl deváté ráno 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 V šest večer 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Mám zpoždění 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kam chcete odvést? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Jedu na nádraží 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 Jedu do hotelu Den a Noc 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Můžete mě odvést na letiště? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Můžete mi vzít zavazadla? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Je to odsud daleko? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Ne, je to kousek 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Ano, je to trochu dál 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Kolik to bude stát? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Odvezte mě sem, prosím 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Vpravo 🔊 Na desno na desno
🔊 Vlevo 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Rovně 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 Jsme zde 🔊 Tu je tou ye
🔊 Je to někde tady 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Zastavte! 🔊 Stop! stop
🔊 Nespěchejte 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Rodina
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Máš zde rodinu? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Můj otec 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Má matka 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Můj syn 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Má dcera 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 Bratr 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Sestra 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Přítel 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Přítelkyně 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Můj přítel 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Má přítelkyně 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Můj manžel 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Má manželka 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - City
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Tvá země se mi moc líbí 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Miluji Tě 🔊 Volim te volim te
🔊 Jsem šťastný 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Jsem šťastná 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Jsem smutný 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Jsem smutná 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Cítím se zde dobře 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Je mi zima 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Je mi zima 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Je mi teplo 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 Je to moc velké 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Je to moc malé 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Je to perfektní 🔊 Taman je taman yé
🔊 Chce dnes večer někam jít? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Dnes večer bych rád někam šel. 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 To je dobrý nápad 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Mám chuť se jít bavit 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 To není dobrý nápad 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Dnes večer se mi nikam nechce 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Chci odpočívat 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Chci odpočívat 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Chceš jít sportovat? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Ano, potřebuji se unavit! 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Hraji tenis 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavená 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bar
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Bar 🔊 Bar bar
🔊 Dáš si něco k pití? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Pít 🔊 Piti piti
🔊 Sklenička 🔊 Čaša tchacha
🔊 Rád 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Co si dáš? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Co mají k pití? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Co mají k pití? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Vodu nebo ovocné džusy 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Voda 🔊 Vode vode
🔊 Voda 🔊 Voda voda
🔊 Můžete mi přinést led, prosím? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Led 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Čokoláda 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Mléko 🔊 Mleka mleka
🔊 Čaj 🔊 Čaja tchaya
🔊 Káva 🔊 Kafe kafe
🔊 S cukrem 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Se smetanou 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Víno 🔊 Vina vina
🔊 Pivo 🔊 Piva piva
🔊 Čaj, prosím 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Pivo, prosím 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Co si dáte k pití? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Dva čaje, prosím! 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Dvě piva, prosím 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Děkuji, nic 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Na zdraví 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdraví 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Na zdraví! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdraví! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 Účet, prosím! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Kolik Vám dám, prosím? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Dvacet eur 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Zvu Tě 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restaurace
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Restaurace 🔊 Restoran restorann
🔊 Dáš si něco k jídlu? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Ano, rád. 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Jíst 🔊 Jesti yesti
🔊 Kde se můžeme najíst? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Kde si můžeme dát oběd? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Večeře 🔊 Večera vetchera
🔊 Snídaně 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Prosím! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Jídelní lístek, prosím! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Tady máte jídelní lístek! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 S rýží 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 S těstovinami 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Brambory 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Brambory 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Zelenina 🔊 Povrće povrtche
🔊 Zelenina 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Pečivo 🔊 Hleb hléb
🔊 Máslo 🔊 Maslac maslats
🔊 Máslo 🔊 Puter pouter
🔊 Salát 🔊 Salata salata
🔊 Moučník 🔊 Desert desert
🔊 Ovoce 🔊 Voće votche
🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Ano, hned Vám ho přinesu 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 Nůž 🔊 Nož noj
🔊 Vidlička 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 Lžíce 🔊 Kašika kachika
🔊 Je to teplé jídlo? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Ano a velmi pálivé! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Teplý 🔊 Toplo toplo
🔊 Teplá 🔊 Vruće vroutche
🔊 Studený 🔊 Hladno hladno
🔊 Pálivý 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Pálivá 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Dám si rybu! 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 Já také 🔊 I ja i ya
12 - Rozloučení
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Už je pozdě! Musím jít! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Ještě se uvidíme? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Ano, ráda 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Bydlím na této adrese 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Dáš mi telefonní číslo? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Ano, tady je 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Bylo mi s Tebou hezky 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Brzy se opět sejdeme 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Také doufám 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Na shledanou! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Ahoj zítra 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Ahoj! 🔊 Zdravo zdravo
13 - Doprava
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Děkuji 🔊 Hvala hvala
🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Kam jede tento vlak, prosím? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Máte vlakový jízdní řád? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 Autobusový jízdní řád 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Tento 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Není zač. Šťastnou cestu! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Autoservis 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Benzinka 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Čerpací stanice 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Plnou nádrž, prosím 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Kolo 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Centrum města 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Předměstí 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 Je to velké město 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 Je to vesnice 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Hory 🔊 Planina planina
🔊 Jezero 🔊 Jezero yézéro
🔊 Venkov 🔊 Selo sélo
14 - Hotel
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Hotel 🔊 Hotel hotel
🔊 Byt 🔊 Apartman apartmann
🔊 Byt 🔊 Stan stan
🔊 Vítejte! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Máte volný pokoj? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Je v pokoji koupelna? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Chcete raději dvě samostatné postele? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Pokoj se snídaní 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Ano, samozřejmě! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 Mohu rezervovat na dnes večer? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Kde je můj pokoj, prosím? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 V prvním patře 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Je zde výtah? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Výtah je po Vaší levici 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 Výtah je po Vaší pravici 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Kde je prádelna? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 V přízemí 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Přízemí 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Pokoj 🔊 Soba soba
🔊 Čistírna 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Kadeřnictví 🔊 Frizer frizer
🔊 Kadeřnictví 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Parkoviště pro auta 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 Jsme v zasedací místnosti? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Zasedací místnost 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Bazén je vyhřívaný 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Bazén 🔊 Bazen bazènn
🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Klíč, prosím 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Kartičku, prosím 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Mám nějaké vzkazy? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Ano, tady jsou 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Ne, nemáte nic 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Kde si můžu rozměnit peníze? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Jít pro někoho
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Je tu Sarah, prosím? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Ano, je tady 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Někam šla 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Někam šla 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Můžete jí zavolat na mobil 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Víte, kde ji najdu? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Je v práci 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Je doma 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Je tu Julien, prosím? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Ano, je tady 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Někam šel 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Někam šel 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Víte, kde ho najdu? 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Můžete mu zavolat na mobil 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Je v práci 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Je doma 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Pláž
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Pláž 🔊 Plaža plaja
🔊 Víte, kde se dá koupit míč? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Tímto směrem je obchod 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Míč 🔊 Lopta lopta
🔊 Dalekohled 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Kšiltovka 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Ručník 🔊 Peškir péchkir
🔊 Sandály 🔊 Sandale sandalé
🔊 Kyblíček 🔊 Kofa kofa
🔊 Kyblíček 🔊 Kanta kanta
🔊 Opalovací krém 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Koupací šortky 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Sluneční brýle 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Korýš 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Korýš 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Opalovat se 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Slunný 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Západ slunce 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Slunečník 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Slunce 🔊 Sunce sountsé
🔊 Stín 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Úžeh 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Není zde plavání nebezpečné? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Ne, není nebezpečné 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Ano, koupání je zde zakázáno 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Plavat 🔊 Plivati plivati
🔊 Plavání 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Vlna 🔊 Talas talass
🔊 Vlna 🔊 Talasi talassi
🔊 Moře 🔊 More moré
🔊 Duna 🔊 Nasip nasip
🔊 Duna 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Písek 🔊 Pesak pésak
🔊 Jaké má být zítra počasí? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Bude změna počasí 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Bude pršet 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Bude svítit sluníčko 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Bude foukat silný vítr 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Plavky 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - V případě problému
Čeština Srbština Výslovnost
🔊 Můžete mi, prosím, pomoci? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Zabloudil jsem 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Zabloudila jsem 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Co si přejete? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Co se stalo? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Kde seženu tlumočníka? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Kde je nebližší lékárna? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím? 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Jaké léky v současnosti užíváte? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Nemocnice 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Lékárna 🔊 Apoteka apoteka
🔊 Lékař 🔊 Lekar lekar
🔊 Doktor 🔊 Doktor doktor
🔊 Lékařská služba 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Ztratil jsem doklady 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Ztratila jsem doklady 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Ukradli mi doklady 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Ztráty a nálezy 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Stanice první pomoci 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Únikový východ 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Policie 🔊 Policija politsiya
🔊 Doklady 🔊 Isprave isprave
🔊 Peníze 🔊 Novac novats
🔊 Pas 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Zavazadla 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Ne, děkuji 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Nechtě mě být! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Běžte pryč! 🔊 Sklonite se! sklonité se

Naše metoda

Stáhněte si mp3 a pdf