slovní-zásoba > Ukrajinština

1 - Základní výrazy

Základní výrazy
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den Добрий день
Dobryi den'
2 Vyjádřeno jinak Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Dobrý večer Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Na shledanou До побачення
Do pobatchennja
5 Vyjádřeno jinak Бувай
Buvaj!
6 Na shledanou Побачимось
Pobatchymos'
7 Ano Так
Tak
8 Ne Ні
Ni
9 Prosím! Вибачте
Vybatchte
10 Vyjádřeno jinak Перепрошую
Pereprochuju
11 Děkuji Дякую
Djakuju
12 Děkuji mnohokrát! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Děkuji Vám za pomoc Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Prosím Будь ласка
Bud' laska
15 Vyjádřeno jinak Прошу
Prochu
16 Souhlasím Гаразд
Gharazd
17 Vyjádřeno jinak Добре
Dobre
18 Kolik to stojí, prosím? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Promiňte! Пробачте!
Probatchte
20 Vyjádřeno jinak Даруйте!
Darujte!
21 Nerozumím Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Rozuměl jsem Зрозуміло
Zrozumilo
23 Nevím Я не знаю
Ja ne znaju
24 Zakázáno Заборонено
Zaboroneno
25 Kde jsou záchody, prosím? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Šťastný a veselý nový rok! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Všechno nejlepší k narozeninám! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Veselé svátky! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Blahopřeji! Вітаю!
Vitaju!2 - Konverzace

Konverzace
Kvíz
Naučit se
1 Dobrý den. Jak se máš? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Vyjádřeno jinak Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Dobrý den. Dobře. Děkuji Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Vyjádřeno jinak Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Mluvíš ukrajinsky? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Ne, nemluvím ukrajinsky Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Jen trochu Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Odkud jsi? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Vyjádřeno jinak Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Jaké jsi národnosti? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Jsem Čech Я чех
Ja tchekh
12 Když mluví žena Я чешка
Ja tcheshka
13 A ty žiješ tady? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Ano, žiji tady Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Jmenuji se Sarah a ty? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julien Жульєн
Ʒul'jen
17 Co zde děláš? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Jsem na dovolené Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Jsme na dovolené Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Jsem na služební cestě Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Pracuji zde Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Pracujeme zde Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Kde se dá dobře najíst? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Vyjádřeno jinak Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Je tu poblíž nějaké muzeum? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Můžu se připojit na Internet? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Učení

Učení
Kvíz
Naučit se
1 Chceš se naučit pár slov? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Ano, souhlasím! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Jak se to jmenuje? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 To je stůl Це стіл
Tse stil
5 Stůl, rozumíš? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Nerozumím Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Opakuj, prosím Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Můžeš to napsat, prosím? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Rozuměl jsem Зрозуміло
Zrozumilo4 - Barvy

Barvy
Kvíz
Naučit se
1 Líbí se mi barva tohoto stolu Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Je to červená Це червоний
Tse tchervonyj
3 Modrá Блакитний
Blakytnyj
4 Žlutá Жовтий
Ʒovtyj
5 Bílá Білий
Bilyj
6 Černá Чорний
Tchornyj
7 Zelená Зелений
Zelenyj
8 Oranžová Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Fialová Фіолетовий
Fioletovyj
10 Šedá Сірий
Siryj5 - Čísla

Čísla
Kvíz
Naučit se
1 Nula Нуль
Nul'
2 Jedna Один
Odyn
3 Dva Два
Dva
4 Tři Три
Try
5 Čtyři Чотири
Tchotyry
6 Pět П'ять
P`jat'
7 Šest Шість
Shist'
8 Sedm Сім
Sim
9 Osm Вісім
Visim
10 Devět Дев'ять
Dev`jat'
11 Deset Десять
Desjat'
12 Jedenáct Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Dvanáct Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Třináct Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Čtrnáct Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Patnáct П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Šestnáct Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Sedmnáct Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Osmnáct Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Devatenáct Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Dvacet Двадцять
Dvadtsjat'
22 Dvacet jedna Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Dvacet dva Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Dvacet tři Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Dvacet čtyři Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Dvacet pět Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Dvacet šest Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Dvacet sedm Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Dvacet osm Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Dvacet devět Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Třicet Тридцять
Trydtsjat'
32 Třicet jedna Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Třicet dva Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Třicet tři Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Třicet čtyři Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Třicet pět Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Třicet šest Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Čtyřicet Сорок
Sorok
39 Padesát П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Šedesát Шістдесят
Shistdesjat
41 Sedmdesát Сімдесят
Simdesjat
42 Osmdesát Вісімдесят
Visimdesjat
43 Devadesát Дев'яносто
Dev`janosto
44 Sto Сто
Sto
45 Sto pět Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Dvě stě Двісті
Dvisti
47 Tři sta Триста
Trysta
48 Čtyři sta Чотириста
Tchotyrysta
49 Tisíc Тисяча
Tysjatcha
50 Tisíc pět set Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Dva tisíce Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Deset tisíc Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Časové údaje

Časové údaje
Kvíz
Naučit se
1 Kdy jsi sem přijel? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Dnes Сьогодні
S'oghodni
3 Včera Учора
Utchora
4 Před dvěma dny Два дні тому
Dva dni tomu
5 Jak dlouho tu zůstaneš? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Odjíždím zítra Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Odjíždím pozítří Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Odjíždím za tři dny Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Pondělí Понеділок
Ponedilok
10 Úterý Вівторок
Vivtorok
11 Středa Середа
Sereda
12 Čtvrtek Четвер
Tchetver
13 Pátek П'ятниця
P'jatnytsja
14 Sobota Субота
Subota
15 Neděle Неділя
Nedilja
16 Leden Січень
Sitchen'
17 Únor Лютий
Ljutyj
18 Březen Березень
Berezen'
19 Duben Квітень
Kviten'
20 Květen Травень
Traven'
21 Červen Червень
Tcherven'
22 Červenec Липень
Lypen'
23 Srpen Серпень
Serpen'
24 Září Вересень
Veresen'
25 Říjen Жовтень
Ʒovten'
26 Listopad Листопад
Lystopad
27 Prosinec Грудень
Ghruden'
28 V kolik hodin odjíždíš? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 V osm hodin ráno О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Ve čtvrt na devět ráno Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Vyjádřeno jinak О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 V půl deváté ráno Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Vyjádřeno jinak О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Ve tři čtvrtě na devět ráno Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Vyjádřeno jinak О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 V šest večer Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Mám zpoždění Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taxi

Taxi
Kvíz
Naučit se
1 Taxi! Таксі!
Taksi!
2 Kam chcete odvést? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Jedu na nádraží Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Jedu do hotelu Den a Noc Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Můžete mě odvést na letiště? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Můžete mi vzít zavazadla? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Je to odsud daleko? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Ne, je to kousek Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Ano, je to trochu dál Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Kolik to bude stát? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Odvezte mě sem, prosím Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Vpravo Це справа
Tse sprava
13 Vlevo Це зліва
Tse zliva
14 Rovně Прямо
Prjamo
15 Jsme zde Це тут
Tse tut
16 Je to někde tady По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Zastavte! Стоп!
Stop!
18 Nespěchejte Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Můžete mi, prosím, vystavit účet? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - City

City
Kvíz
Naučit se
1 Tvá země se mi moc líbí Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Miluji Tě Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Vyjádřeno jinak Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Jsem šťastný Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Jsem smutný Мені сумно
Meni sumno
6 Cítím se zde dobře Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Je mi zima Мені холодно
Meni kholodno
8 Je mi teplo Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Je to moc velké Великувато
Velykuvato
10 Pokud je daná osoba (předmět) ženského rodu Завеликий
Zavelykyj
11 Je to moc malé Замало
Zamalo
12 Pokud je daná osoba (předmět) ženského rodu Малий
Malyj
13 Je to perfektní Чудово
Tchudovo
14 Chce dnes večer někam jít? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Dnes večer bych rád někam šel. Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 To je dobrý nápad Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Vyjádřeno jinak Гарна ідея
Gharna ideja
18 Mám chuť se jít bavit Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 To není dobrý nápad Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Dnes večer se mi nikam nechce Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Chci odpočívat Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Chceš jít sportovat? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Ano, potřebuji se unavit! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Hraji tenis Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Rodina

Rodina
Kvíz
Naučit se
1 Máš zde rodinu? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Můj otec Мій батько
Mij bat'ko
3 Má matka Моя мати
Moja maty
4 Můj syn Мій син
Mij syn
5 Má dcera Моя донька
Moja don'ka
6 Bratr Брат
Brat
7 Sestra Сестра
Sestra
8 Přítel Друг
Drug
9 Vyjádřeno jinak Приятель
Pryjatel'
10 Přítelkyně Подруга
Podruga
11 Vyjádřeno jinak Приятелька
Pryjatel'ka
12 Můj přítel Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Má přítelkyně Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Můj manžel Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Má manželka Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Kvíz
Naučit se
1 Bar Бар
Bar
2 Dáš si něco k pití? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Pít Пити
Pyty
4 Sklenička Склянка
Skljanka
5 Rád Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Vyjádřeno jinak Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Co si dáš? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Co mají k pití? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Vodu nebo ovocné džusy Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Voda Вода
Voda
11 Můžete mi přinést led, prosím? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Led Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Čokoláda Шоколад
Chokolad
14 Mléko Молоко
Moloko
15 Čaj Чай
Tchaj
16 Káva Кава
Kava
17 S cukrem З цукром
Z tsukrom
18 Se smetanou З вершками
Z verchkamy
19 Víno Вино
Vyno
20 Pivo Пиво
Pyvo
21 Čaj, prosím Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Pivo, prosím Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Co si dáte k pití? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Dva čaje, prosím! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Dvě piva, prosím Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Děkuji, nic Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Na zdraví Будьмо!
Bud'mo!
28 Na zdraví! Будьмо!
Bud'mo!
29 Účet, prosím! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Kolik Vám dám, prosím? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Dvacet eur Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Zvu Tě Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restaurace

Restaurace
Kvíz
Naučit se
1 Restaurace Ресторан
Restoran
2 Dáš si něco k jídlu? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Ano, rád. Так, хочу
Tak, khotchu
4 Jíst Їсти
Jisty
5 Kde se můžeme najíst? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Kde si můžeme dát oběd? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Večeře Вечеря
Vetcherja
8 Snídaně Сніданок
Snidanok
9 Prosím! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Jídelní lístek, prosím! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Tady máte jídelní lístek! Ось меню!
Os' menju!
12 Co máš raději? Maso nebo ryby? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 S rýží З рисом
Z rysom
14 S těstovinami З макаронами
Z makaronamy
15 Brambory З картоплею
Z kartopleju
16 Zelenina З овочами
Z ovotchamy
17 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Pečivo Хліб
Khlib
19 Máslo Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Salát Салат
Salat
21 Moučník Десерт
Desert
22 Ovoce Фрукти
Frukty
23 Můžete mi přinést nůž, prosím? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Ano, hned Vám ho přinesu Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nůž Ніж
Niʒ
26 Vidlička Виделка
Vydelka
27 Lžíce Ложка
Loʒka
28 Je to teplé jídlo? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Ano a velmi pálivé! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Teplý Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Studený Холодна страва
Kholodna strava
32 Pálivý Гостра страва
Ghostra strava
33 Dám si rybu! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Já také Я також
Ja takoʒ12 - Rozloučení

Rozloučení
Kvíz
Naučit se
1 Už je pozdě! Musím jít! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Vyjádřeno jinak Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Ještě se uvidíme? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Ano, ráda Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Bydlím na této adrese Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Dáš mi telefonní číslo? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Ano, tady je Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Bylo mi s Tebou hezky Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Mně také, ráda jsem Tě poznala Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Když mluvíme s ženou Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Brzy se opět sejdeme Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Také doufám Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Na shledanou! До побачення!
Do pobatchennja
14 Ahoj zítra До завтра!
Do zavtra!
15 Ahoj! Бувай!
Buvaj!13 - Doprava

Doprava
Kvíz
Naučit se
1 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Kam jede tento vlak, prosím? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Staví tento vlak ve Slunečním městě? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Jeden lístek do Slunečního města, prosím Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Máte vlakový jízdní řád? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Autobusový jízdní řád Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Který vlak jede do Slunečního města, prosím? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Tento Ось цей
Os' tsej
12 Děkuji Дякую
Djakuju
13 Není zač. Šťastnou cestu! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Autoservis Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Benzinka Заправка
Zapravka
16 Plnou nádrž, prosím Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Kolo Велосипед
Velosyped
18 Centrum města Центр міста
Tsentr mista
19 Předměstí Передмістя
Peredmistja
20 Vyjádřeno jinak Пригород
Pryghorod
21 Je to velké město Це велике місто
Tse velyke misto
22 Je to vesnice Це село
Tse selo
23 Hory Гора
Ghora
24 Jezero Озеро
Ozero
25 Venkov Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Jít pro někoho

Jít pro někoho
Kvíz
Naučit se
1 Je tu Sarah, prosím? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Ano, je tady Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Někam šla Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Můžete jí zavolat na mobil Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Víte, kde ji najdu? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Je v práci Вона на роботі
Vona na roboti
7 Je doma Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Je tu Julien, prosím? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Ano, je tady Так, він тут
Tak, vin tut
10 Někam šel Він вийшов
Vin vyjshov
11 Víte, kde ho najdu? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Můžete mu zavolat na mobil Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Je v práci Він на роботі
Vin na roboti
14 Je doma Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotel

Hotel
Kvíz
Naučit se
1 Hotel Готель
Ghotel'
2 Byt Квартира
Kvartyra
3 Vítejte! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Máte volný pokoj? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Je v pokoji koupelna? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Chcete raději dvě samostatné postele? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Přejete si dvoulůžkový pokoj? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Pokoj se snídaní Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Kolik stojí ubytování na jednu noc? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout? Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Ano, samozřejmě! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Děkuji. Pokoj se mi líbí Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Mohu rezervovat na dnes večer? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé. Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Můžete mi odnést zavazadla, prosím? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Kde je můj pokoj, prosím? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 V prvním patře Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Je zde výtah? А ліфт є?
A lift je?
20 Výtah je po Vaší levici Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Výtah je po Vaší pravici Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Kde je prádelna? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 V přízemí Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Přízemí Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Pokoj Номер
Nomer
26 Čistírna Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Kadeřnictví Перукарня
Perukarnja
28 Parkoviště pro auta Автостоянка
Avtostojanka
29 Jsme v zasedací místnosti? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Zasedací místnost Конференц-зал
Konferents-zal
31 Bazén je vyhřívaný Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Bazén Басейн
Basejn
33 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Klíč, prosím Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Kartičku, prosím Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Mám nějaké vzkazy? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Ano, tady jsou Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Ne, nemáte nic Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Kde si můžu rozměnit peníze? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Můžete mi rozměnit peníze, prosím? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Můžeme. Kolik chcete rozměnit? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Pláž

Pláž
Kvíz
Naučit se
1 Pláž Пляж
Pljaʒ
2 Víte, kde se dá koupit míč? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Tímto směrem je obchod У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Míč М'яч
M'jatch
5 Dalekohled Бінокль
Binokl'
6 Kšiltovka Кепка
Kepka
7 Ručník Рушник
Rushnyk
8 Sandály Сандалі
Sandali
9 Kyblíček Відро
Vidro
10 Opalovací krém Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Koupací šortky Плавки
Plavky
12 Sluneční brýle Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Korýš Ракоподібні
Rakopodibni
14 Opalovat se Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Slunný Сонячний
Sonjatchnyj
16 Západ slunce Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Slunečník Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Slunce Сонце
Sontse
19 Úžeh Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Není zde plavání nebezpečné? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Ne, není nebezpečné Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Ano, koupání je zde zakázáno Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Plavat Плавати
Plavaty
24 Plavání Плавання
Plavannja
25 Vlna Хвиля
Khvylja
26 Moře Море
More
27 Duna Дюна
Djuna
28 Písek Пісок
Pisok
29 Jaké má být zítra počasí? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Bude změna počasí Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Bude pršet Піде дощ
Pide dochtch
32 Bude svítit sluníčko Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Bude foukat silný vítr Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Plavky Купальник
Kupal'nyk
35 Stín Тінь
Tin'17 - V případě problému

V případě problému
Kvíz
Naučit se
1 Můžete mi, prosím, pomoci? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Zabloudil jsem Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Co si přejete? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Co se stalo? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Vyjádřeno jinak Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Kde seženu tlumočníka? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Kde je nebližší lékárna? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Můžete zavolat lékaře, prosím? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Jaké léky v současnosti užíváte? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Nemocnice Лікарня
Likarnja
11 Lékárna Аптека
Apteka
12 Lékař Лікар
Likar
13 Lékařská služba Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Ztratil jsem doklady Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Ukradli mi doklady У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Ztráty a nálezy Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Stanice první pomoci Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Únikový východ Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policie Міліція
Militsija
20 Vyjádřeno jinak Поліція
Politsija
21 Doklady Папери
Papery
22 Vyjádřeno jinak Документи
Dokumenty
23 Peníze Гроші
Ghrochi
24 Pas Паспорт
Pasport
25 Zavazadla Багаж
Baghaʒ
26 Ne, děkuji Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Nechtě mě být! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Běžte pryč! Залиште мене!
Zalychte mene!
Stáhněte si mp3 a pdf
MP3 + PDF

Stáhnout všechny idiomy a fráze

Demo zdarmaZačít

Stáhněte si mp3 a pdf