למד אוקראינית

1

התקדמות Q1 0%
התקדמות Q2 0%
התחל חידון חדש
עברית אוקראינית Q1 Q2
1 שלום Добрий день
Dobryi den'
2 שלום Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 ערב טוב Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 להתראות До побачення
Do pobatchennja
5 להתראות Бувай
Buvaj!
6 נתראה יותר מאוחר Побачимось
Pobatchymos'
7 כן Так
Tak
8 לא Ні
Ni
9 סליחה, בבקשה Вибачте
Vybatchte
10 סליחה, בבקשה Перепрошую
Pereprochuju
11 תודה Дякую
Djakuju
12 תודה רבה Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 תודה על העזרה Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 בבקשה Будь ласка
Bud' laska
15 בבקשה Прошу
Prochu
16 בסדר Гаразд
Gharazd
17 בסדר Добре
Dobre
18 ?מה המחיר בבקשה Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 סליחה Пробачте!
Probatchte
20 סליחה Даруйте!
Darujte!
21 אני לא מבין Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 הבנתי Зрозуміло
Zrozumilo
23 אני לא יודעת Я не знаю
Ja ne znaju
24 אסור Заборонено
Zaboroneno
25 ?סליחה, איפה השרותים Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 שנה טובה! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 יום-הולדת שמח! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 חג שמח! Зі святом!
Zi svjatom!
29 כל הכבוד! Вітаю!
Vitaju!15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

שיחה

למידה

צבעים

מספרים

ביטויי זמן

מונית

הרגשות

משפחה

בר

מסעדה

פרידה לשלום

נסיעות

לחפש מישהו

מלון

חוף ים

למקרה חרום