למד איטלקית

1

התקדמות #1 0%
התקדמות #2 0%
התחל חידון חדש
ביטוים עיקריים Espressioni essenziali #1 #2
1 שלום Buongiorno
2 ערב טוב Buonasera
3 להתראות Arriverderci
4 נתראה יותר מאוחר A dopo
5 כן
6 לא No
7 סליחה, בבקשה Per favore!
8 תודה Grazie
9 תודה רבה Grazie mille
10 תודה על העזרה Grazie per il suo aiuto
11 בבקשה Prego
12 בסדר Va bene
13 ?מה המחיר בבקשה Quanto costa, per favore?
14 סליחה Mi scusi !
15 אני לא מבין Non ho capito
16 הבנתי Ho capito
17 אני לא יודעת Non so
18 אסור Vietato
19 ?סליחה, איפה השרותים Dov'è il bagno per favore ?
20 שנה טובה! Buon anno!
21 יום-הולדת שמח! Buon compleanno!
22 חג שמח! Buone feste!
23 כל הכבוד! Congratulazioni!

גרסה להדפסה - איטלקית (אוצר-מילים) ↗

15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

שיחה

למידה

צבעים

מספרים

ביטויי זמן

מונית

הרגשות

משפחה

בר

מסעדה

פרידה לשלום

נסיעות

לחפש מישהו

מלון

חוף ים

למקרה חרום