למד אלבנית

1

התקדמות Q1 0%
התקדמות Q2 0%
התחל חידון חדש
עברית אלבנית Q1 Q2
1 שלום Mirëdita
miɾədita
2 ערב טוב Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 להתראות Mirupafshim
miɾupafʃim
4 נתראה יותר מאוחר Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 כן Po
6 לא Jo
7 סליחה, בבקשה Ju lutem...!
ju lutεm
8 תודה Faleminderit!
falεmindεɾit
9 תודה רבה Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 תודה על העזרה Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 בבקשה Ju lutem!
ju lutεm
12 בבקשה Asgjë!
asɟə
13 בסדר Në rregull
nə rεɡuɫ
14 בסדר Dakord
dakɔɾd
15 ?מה המחיר בבקשה Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 מה המחיר בבקשה? Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 סליחה Më falni!
mə falni
18 אני לא מבין Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 הבנתי Kuptova!
kuptɔva
20 אני לא יודעת Nuk e di!
nuk ε di
21 אסור Ndalohet!
ndalɔhεt
22 ?סליחה, איפה השרותים Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 סליחה, איפה השרותים? Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 שנה טובה! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 שנה טובה! Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 יום-הולדת שמח! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 חג שמח! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 כל הכבוד! Urime!
uɾimε
29 כל הכבוד! Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

שיחה

למידה

צבעים

מספרים

ביטויי זמן

מונית

הרגשות

משפחה

בר

מסעדה

פרידה לשלום

נסיעות

לחפש מישהו

מלון

חוף ים

למקרה חרום