למד אלבנית

שלום
ערב טוב
להתראות
נתראה יותר מאוחר
כן
לא
סליחה, בבקשה
תודה
תודה רבה
תודה על העזרה
בבקשה
ביטוי מקובל יותר +
בסדר
נוסח אחר +
?מה המחיר בבקשה
נוסח אחר +
סליחה
אני לא מבין
הבנתי
אני לא יודעת
אסור
?סליחה, איפה השרותים
נוסח אחר +
שנה טובה!
נוסח אחר +
יום-הולדת שמח!
חג שמח!
כל הכבוד!
נוסח אחר +
audio+pdf
התחל חידון חדש
התקדמות 0%
התקדמות 1 0%
התקדמות 2 0%
ביטוים עיקריים Shprehi të përgjithshme 1 2
1 שלום Mirëdita
miɾədita
2 ערב טוב Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 להתראות Mirupafshim
miɾupafʃim
4 נתראה יותר מאוחר Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 כן Po
6 לא Jo
7 תודה Faleminderit!
falεmindεɾit
8 תודה רבה Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 תודה על העזרה Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 בבקשה Ju lutem!
ju lutεm
11 בסדר Në rregull
nə rεɡuɫ
12 ?מה המחיר בבקשה Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 סליחה Më falni!
mə falni
14 אני לא מבין Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 הבנתי Kuptova!
kuptɔva
16 אני לא יודעת Nuk e di!
nuk ε di
17 אסור Ndalohet!
ndalɔhεt
18 ?סליחה, איפה השרותים Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 שנה טובה! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 יום-הולדת שמח! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 כל הכבוד! Urime!
uɾimε

גרסה להדפסה - אלבנית (אוצר-מילים)

15 נושאים
  שפר את ההגייה שלך > אלבנית

  הורד mp3 ו-pdf

  אלפבית > אלבנית


  אלפבית : אלבנית


  ( 0 הצבעות )

  נשמח לקבל מכם הערות!

  הצג תגובות ( + )