Your browser does not support JavaScript! למד סינית מקוון - בחינם סינית שיעורים - לדבר

למד סינית

1

15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
שלום
你好
nǐhǎo
ערב טוב
晚上好
wǎnshànghǎo
להתראות
再见
zàijiàn
נתראה יותר מאוחר
回头见
huí tóu jiàn
כן

shì
לא
不是
búshì
סליחה, בבקשה

qǐng
תודה
谢谢
xièxiè
תודה רבה
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
תודה על העזרה
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
בבקשה
没关系
méiguànxì
בסדר

hǎo
?מה המחיר בבקשה
多少钱?
duōshǎo qián
סליחה
对不起!
duì bu qǐ
אני לא מבין
我不懂
wǒ bù dǒng
הבנתי
我懂了
wǒ dǒng le
אני לא יודעת
我不知道
wǒ bù zhīdào
אסור
禁止
jìnzhǐ
?סליחה, איפה השרותים
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
שנה טובה!
新年好!
xīnnián hǎo
יום-הולדת שמח!
生日快乐!
shēngrìkuàilè
חג שמח!
节日快乐!
jiérì kuàilè
כל הכבוד!
祝贺您!
zhùhè nínשיחה

שיחה
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?שלום, מה שלומך
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
שלום, טוב, תודה
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
?אתה מדבר סינית
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
לא, אני לא מדבר סינית
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
רק קצת
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
?מאיזו מדינה אתה
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
?מה האזרחות שלך
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
אני סיני
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
?ואת, את גרה כאן
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
כן, אני גרה כאן
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
?קוראים לי שרה, ולך
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
ג'וליאן
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
?מה אתה עושה כאן
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
אני בחופשה
我在休假
wǒ zài xiūjià
אנחנו בחופשה
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
אני בנסיעת עסקים
我在出差
wǒ zài chūchāi
אני עובד כאן
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
אנחנו עובדים כאן
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
?מה הם המקומות הטובים לאכול
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
?יש מוזיאון קרוב לכאן
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
?איפה אני יכול להתחבר לרשת
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngלמידה

למידה
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
כן, בסדר!
好的!
hǎo de
איך זה נקרא
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
זה שולחן
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
?שולחן, אתה מבין
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
אני לא מבין
我不懂
wǒ bù dǒng
?את יכולה לומר שוב בבקשה
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
את יכולה לדבר מעט לאט יותר
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
הבנתי
我懂了
wǒ dǒng leצבעים

צבעים
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
זה אדום
这是红色的
zhè shì hóngsè de
כחול
蓝色
lánsè
צהוב
黄色
huángsè
לבן
白色
báisè
שחור
黑色
hēisè
ירוק
绿色
lǜsè
כתום
橙色
chéngsè
סגול
紫色
zǐ sè
אפור
灰色
huīsèמספרים

מספרים
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
אפס

líng
אחת

שתים

èr
שלוש

sān
ארבע

חמש

שש

liù
שבע

שמונה

תשע

jiǔ
עשר

shí
אחת-עשרה
十一
shíyī
שתים-עשרה
十二
shí'èr
שלוש-עשרה
十三
shísān
ארבע-עשרה
十四
shísì
חמש-עשרה
十五
shíwǔ
שש-עשרה
十六
shíliù
שבע-עשרה
十七
shíqī
שמונה-עשרה
十八
shíbā
תשע-עשרה
十九
shíjiǔ
עשרים
二十
èrshí
עשרים ואחת
二十一
èrshíyī
עשרים ושתים
二十二
èrshíèr
עשרים ושלוש
二十三
èrshísān
עשרים וארבע
二十四
èrshísì
עשרים וחמש
二十五
èrshíwǔ
עשרים ושש
二十六
èrshíliù
עשרים ושבע
二十七
èrshíqī
עשרים ושמונה
二十八
èrshíbā
עשרים ותשע
二十九
èrshíjiǔ
שלושים
三十
sānshí
שלושים ואחת
三十一
sānshí yī
שלושים ושתים
三十二
sānshí èr
שלושים ושלוש
三十三
sānshí sān
שלושים וארבע
三十四
sānshí sì
שלושים חמש
三十五
sānshí wǔ
שלושים ושש
三十六
sānshí liù
ארבעים
四十
sìshí
חמשים
五十
wǔshí
ששים
六十
liùshí
שבעים
七十
qīshí
שמונים
八十
bāshí
תשעים
九十
jiǔshí
מאה
一百
yībǎi
מאה וחמש
一百零五
yībǎi líng wǔ
מאתים
二百
èrbǎi
שלוש מאות
三百
sānbǎi
ארבע מאות
四百
sìbǎi
אלף
一千
yīqiān
אלף חמש מאות
一千五百
yīqiān wǔbǎi
אלפיים
二千
èrqiān
עשרת אלפים
一万
yīwànביטויי זמן

ביטויי זמן
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?מתי הגעת לכאן
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
היום
今天
jīntiān
אתמול
昨天
zuótiān
לפני יומיים
两天前
liǎng tiān qián
?כמה זמן אתה נשאר
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
אני נוסע שוב מחר
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
אני נוסע שוב מחרתים
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
יום שני
星期一
xīngqīyī
יום שלישי
星期二
xīngqīèr
יום רביעי
星期三
xīngqīsān
יום חמישי
星期四
xīngqīsì
יום שישי
星期五
xīngqīwǔ
שבת
星期六
xīngqīliù
יום ראשון
星期天
xīngqītiān
ינואר
1月
yī yuè
פברואר
2月
èr yuè
מרץ
3月
sān yuè
אפריל
4月
sì yuè
מאי
5月
wǔ yuè
יוני
6月
liù yuè
יולי
7月
qī yuè
אוגוסט
8月
bā yuè
ספטמבר
9月
jiǔ yuè
אוקטובר
10月
shí yuè
נובמבר
11月
shí yī yuè
דצמבר
12月
shí èr yuè
?מתי אתה נוסע
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
בשמונה בבוקר
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
בשמונה ורבע בבוקר
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
בשמונה וחצי בבוקר
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
ברבע לתשע בבוקר
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
בשש בערב
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
אני מאחר
我迟到了
wǒ chídào leמונית

מונית
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
מונית!
出租车!
chūzū chē
?לאן אתה רוצה לנסוע
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
אני נוסע לתחנה
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
אני נוסע למלון ג'ור ונויי
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
?זה רחוק מכאן
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
לא, זה קרוב
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
כן, זה מעט רחוק יותר
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
?כמה זה יעלה
多少钱?
duōshǎo qián
קח אותי לכאן בבקשה
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
זה ימינה
朝右边
cháo yòubiān
זה שמאלה
朝左边
cháo zuǒbian
זה ישר
笔直走
bǐzhí zǒu
זה כאן
到了
dào le
זה משם
在那儿
zài nà ér
עצור!
停!
tíng
קח את הזמן
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maהרגשות

הרגשות
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
אני אוהב מאד את המדינה שלך
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
אני אוהבת אותך
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
אני שמח
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
אני עצובה
我很难过
wǒ hěn nánguò
אני מרגיש טוב כאן
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
קר לי
我很冷
wǒ hěn lěng
חם לי
我很热
wǒ hěn rè
זה גדול מדי
太大了
tài dà le
זה קטן מדי
太小了
tài xiǎo le
זה מושלם
非常好
fēicháng hǎo
?אתה רוצה לצאת הערב
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
אני אשמח לצאת הערב
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
זה רעיון טוב
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
יש לי חשק לעשות חיים
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
זה לא רעיון טוב
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
אין לי חשק לצאת הערב
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
יש לי חשק לנוח
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
אתה רוצה לעשות ספורט
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
כן, אני צריך להתפרק!
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
אני משחק טניס
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
לא, תודה, אני די עיף
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiמשפחה

משפחה
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?יש לך כאן משפחה
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
אבא שלי
我的父亲
wǒde fùqīn
אמא שלי
我的母亲
wǒde mǔqīn
הבן שלי
我的儿子
wǒde érzi
הבת שלי
我的女儿
wǒde nǚer
אח
一个哥哥
yī gè gēgē
אח קטן
弟弟
yi gè dìdì
אחות
一个姐姐
yī gè jiějiě
אחות קטנה
妹妹
yi gè mèimei
חבר
一个朋友
yī gè péngyou
ידידה
一个朋友
yī gè péngyou
חבר שלי
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
ידידה שלי
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
בעלי
我的丈夫
wǒde zhàngfu
אשתי
我的妻子
wǒde qīziבר

בר
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
בר
酒吧
jiǔbā
?אתה רוצה לשתות משהו
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
לשתות

כוס
杯子
bēizi
בשמחה
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
?מה אתה שותה
你喝什么?
nǐ hē shénme
?מה יש לשתות
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
יש מים או מיץ
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
מים

shuǐ
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
קוביות קרח
冰块
bīng kuài
שוקו
巧克力
qiǎokèlì
חלב
牛奶
niúnǎi
תה

chá
קפה
咖啡
kāfēi
עם סוכר
加糖
jiā táng
עם קצפת
加奶油
jiā nǎiyóu
יין
葡萄酒
pútáojiǔ
בירה
啤酒
píjiǔ
תה בבקשה
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
בירה בבקשה
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
?מה תרצה לשתות
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
פעמיים תה בבקשה
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
פעמיים בירה בבקשה
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
כלום, תודה
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
לחייך
干杯
gānbēi
לחיים!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
חשבון בבקשה!
我要买单
wǒ yào mǎi dān
סליחה ,כמה אני חייב לך
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
עשרים יורו
二十欧元
èrshí ōuyuán
אני מזמינה אותך
我请你
wǒ qǐng nǐמסעדה

מסעדה
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
המסעדה
餐馆
cānguǎn
?אתה רוצה לאכול
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
כן, אני אשמח
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
לאכול
吃饭
chīfàn
?איפה אנחנו יכולים לאכול
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
ארוחת-ערב
晚餐
wǎncān
ארחתת-בוקר
早餐
zǎocān
סליחה, בבקשה
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
תפריט, בבקשה!
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
הנה התפריט!
这是菜单!
zhè shì càidān
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
עם אורז
再加饭
zài jiā fàn
עם אטריות
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
תפוחי-אדמה
土豆
tǔdòu
ירקות
蔬菜
shūcài
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
לחם
面包
miànbāo
חמאה
黄油
huángyóu
סלט
一份色拉
yī fèn sè lā
קינוח
一份甜点
yī fèn tián diǎn
פרות
水果
shuǐguǒ
?סליחה, יש לך סכין
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
כן, אני תיכף מביא לך אותו
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
סכין

dāo
מזלג

chā
כף
勺子
sháozi
?זו מנה חמה
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
כן, וגם מאד מתובלת
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
חם

קר

lěng
מתובל

אני אקח דגים!
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
גם אני
我也一样
wǒ yě yīyàngפרידה לשלום

פרידה לשלום
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
מאוחר! אני חייבת ללכת!
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
?נוכל להפגש
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
כן, בשמחה
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
אני גרה בכתובת הזו
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
?יש לך מספר טלפון
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
כן, הנה
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
היה לי נחמד איתך
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
גם לי, נעים להכיר אותך
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
נתראה בקרוב
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
אני גם מקוה
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
להתראות!
再见!
zàijiàn
נפגש מחר
明天见!
míngtiān jiàn
ביי!
再见!
zàijiànנסיעות

נסיעות
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
כרטיס לעיר השמש בבקשה
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
לוח-הזמנים של האוטובוס
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
הרכבת הזאת
就是这列
jiùshì zhè liè
תודה
谢谢
xièxiè
על לא דבר, נסיעה טובה!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
מוסך תקונים
修车库
xiū chēkù
תחנת-דלק
加油站
jiāyóu zhàn
לתדלק בבקשה
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
אופנים
自行车
zìxíngchē
מרכז העיר
市中心
shì zhōngxīn
פרבר
郊区
jiāoqū
זו עיר גדולה
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
זה כפר
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
הר
一座山
yīzuòshān
אגם
一条湖
yī tiáo hú
כפר
乡村
xiāngcūnלחפש מישהו

לחפש מישהו
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?סליחה, שרה נמצאת
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
כן, היא נמצאת כאן
是的,她在
shìde tā zài
היא יצאה
她出去了
tā chūqù le
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
היא בעבודה שלה
她在上班
tā zài shàngbān
היא בבית שלה
她在家
tā zàijiā
?סליחה, ג'וליאן נמצא
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
כן, הוא נמצא כאן
是的,他在
shìde tā zài
הוא יצא
他出去了
tā chūqù le
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
הוא בעבודה שלו
他在上班
tā zài shàngbān
הוא בבית שלו
他在家
tā zàijiāמלון

מלון
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
המלון
酒店
jiǔdiàn
דירה
公寓
gōngyù
ברוכים הבאים!
欢迎
huānyíng
?יש לכם חדר פנוי
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
?יש חדר-אמבטיה בחדר
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
?אתה מעונינים בחדר כפול
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
חדר עם ארוחת-בוקר
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
?מה המחיר ללילה
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
כן, בודאי!
当然可以!
dāngrán kěyǐ
תודה, החדר הוא טוב מאד
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
הוא בקומה הראשונה
在二楼
zài èr lóu
?יש מעלית
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
המעלית היא משמאל
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
המעלית היא מימין
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
?איפה נמצאת המכבסה
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
היא בקומת הקרקע
在底楼
zài dǐ lóu
קומת קרקע
底楼
dǐ lóu
חדר
房间
fángjiān
מכבסה
干洗店
gānxǐ diàn
מספרה
美发厅
měi fà tīng
חניה למכוניות
停车场
tíngchēchǎng
נפגשים באולם האספות
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
אולם האספות
会议室
huìyì shì
הבריכה מחוממת
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
הבריכה
游泳池
yóuyǒngchí
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
את המפתח בבקשה
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
את הדרכון בבקשה
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
?יש הודעות בשבילי
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
כן, הנה הן
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
לא, לא קיבלת שום-הודעה
没有
méiyǒu
?איפה אני יכול לפרוט כסף
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoחוף ים

חוף ים
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
החוף
海滩
hǎitān
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
יש חנות בכיוון הזה
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
כדור
足球
zúqiú
משקפת
望远镜
wàngyuǎnjìng
כובע מצחיה
太阳帽
tàiyáng mào
מגבת
浴巾
yùjīn
סנדלים
拖鞋
tuōxié
דלי
塑料桶
sùliào tǒng
קרם שיזוף
防晒霜
fángshàishuāng
בגד-ים
游泳裤
yóuyǒng kù
משקפי-שמש
太阳眼镜
tài
סרטן
贝壳类
bèiké lèi
להשתזף
太阳浴
tàiyáng yù
מחומם
阳光明媚
yángguāng míngmèi
שקיעת השמש
日落
rìluò
שמשיה
遮阳伞
zhē yángsǎn
שמש
太阳
tàiyáng
מכת-שמש
中暑
zhòngshǔ
?מסוכן לשחות כאן
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
לא, זה לא מסוכן
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
כן, אסור להתרחץ כאן
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
לשחות
游泳
yóuyǒng
שחיה
游泳
yóuyǒng
גל
海浪
hǎi làng
ים
大海
dàhǎi
דיונה
沙丘
shāqiū
חול

shā
?מה תחזית מזג-האויר למחר
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
מזג האויר ישתנה
天气要变了
tiānqì yào biàn le
ירד גשם
要下雨
yào xiàyǔ
תהיה שמש
要出太阳
yào chū tàiyáng
תהיה רוח חזקה
要刮大风
yào guā dà fēng
בגד-ים
游泳衣
yóuyǒng yī
צל
影子
yǐngziלמקרה חרום

למקרה חרום
התקדמות
0%
התחל חידון חדש
Q1
?את יכולה לעזור לי בבקשה
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
הלכתי לאבוד
我迷路了
wǒ mílù le
מה את רוצה
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
?מה קרה
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
?איפה אני יכול למצוא מתרגם
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
בית-חולים
一所医院
yī suǒ yīyuàn
בית-מרקחת
一家药房
yī jiā yàofáng
רופא
一位医生
yī wèi yīshēng
שרות רפואי
医疗服务
yīliáo fúwù
איבדתי את התעודות שלי
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
גנבו לי את התעודות
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
משרד לאבידות ולמציאות
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
תחנת עזרה ראשונה
医务室
yīwù shì
יציאת-חרום
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
המשטרה
警察局
jǐngchájú
תעודות
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
כסף

qián
דרכון
护照
hùzhào
מטען
行李
xíngli
זה בסדר, לא תודה
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
עזוב אותי בשקט!
别烦我!
bié fán wǒ
הסתלק!
走开!
zǒukāi