Læring Albansk

1

Fremdrift #1 0%
Fremdrift #2 0%
Start en ny quiz
Viktige uttrykk Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Hei! Mirëdita
miɾədita
2 God kveld Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Ha det Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vi ses senere Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nei Jo
7 Unnskyld meg! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Takk! Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Tusen takk! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Takk for hjelpen Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Vær så god Ju lutem!
ju lutεm
12 Vær så god Asgjë!
asɟə
13 OK Në rregull
nə rεɡuɫ
14 OK Dakord
dakɔɾd
15 Hva koster det? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Hva koster det? Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Unnskyld! Më falni!
mə falni
18 Jeg forstår ikke Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Jeg har forstått Kuptova!
kuptɔva
20 Jeg vet ikke Nuk e di!
nuk ε di
21 Forbudt Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Unnskyld, hvor er toalettet? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Unnskyld, hvor er toalettet? Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Godt nyttår! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Godt nyttår! Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Gratulerer med dagen! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 God Jul - God påske Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Gratulerer! Urime!
uɾimε
29 Gratulerer! Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

Utskriftsvennlig versjon - Albansk (Ordforråd) ↗

17 temaer
17 temaer

Viktige uttrykk

Samtale

Ǻ lære

Fargene

Tallene

Tidsanvisninger

Taxi

Følelser

Familie

Bar

Restaurant

Avskjed

Transport

Lete etter noen

Hotell

Strand

I tvilstilfeller