Læring Kinesisk

1

Fremdrift Q1 0%
Fremdrift Q2 0%
Start en ny quiz
Norsk Kinesisk Q1 Q2
1 Hei! 你好
nǐhǎo
2 God kveld 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Ha det 再见
zàijiàn
4 Vi ses senere 回头见
huí tóu jiàn
5 Ja
shì
6 Nei 不是
búshì
7 Unnskyld meg!
qǐng
8 Takk! 谢谢
xièxiè
9 Tusen takk! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Takk for hjelpen 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Vær så god 没关系
méiguànxì
12 OK
hǎo
13 Hva koster det? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Unnskyld! 对不起!
duì bu qǐ
15 Jeg forstår ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Jeg har forstått 我懂了
wǒ dǒng le
17 Jeg vet ikke 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Forbudt 禁止
jìnzhǐ
19 Unnskyld, hvor er toalettet? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Godt nyttår! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Gratulerer med dagen! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 God Jul - God påske 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Gratulerer! 祝贺您!
zhùhè nín17 temaer
17 temaer

Viktige uttrykk

Samtale

Ǻ lære

Fargene

Tallene

Tidsanvisninger

Taxi

Følelser

Familie

Bar

Restaurant

Avskjed

Transport

Lete etter noen

Hotell

Strand

I tvilstilfeller