مفردات > فارسية

1 - التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام سلام
salâm
2 صيغة خرا سلام
ruz xoš
3 مسا لخير سلام
salâm
4 صيغة خرا سلام
asr bexeyr
5 بسلامه خداحافظ
xodâ hâfez
6 صيغة خرا خداحافظ
xodâ negahdâr
7 من بعد تا بعد
tâ ba'd
8 ايه بله
balé
9 تعبير معروف كتر بله
ore
10 لا نه
na
11 من فضلك لطفاً
lotfan
12 شكرا ممنون
mamnun
13 شكرا بزاف خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 شكرا على المساعدة ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 بلا جميل خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 واخا باشه
bâše
17 بشحال هدا عافاك؟ ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 عَفْوا ببخشید
bebaxšid
19 تعبير كتر احتراما ببخشید
ozr mixâm
20 ما فهمتش نمی فهمم
nemifahmam
21 صيغة خرا نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 فهمت فهمیدم
fahmidam
23 معرفتش نمیدونم
nemidunam
24 ممنوع ممنوع
mamnu'
25 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 سنة سعيدة سال نو مبارک
sale no mobârak
27 عيد ميلاد سعيد تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 تعبير كتر احتراما تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 مبروك لعواشر عیدت مبارک
eydet mobârak
30 تعبير كتر احتراما عیدت مبارک
eydetun mobârak
31 مبروك مبارکه
mobârake2 - مناقشة

مناقشة
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام، لباس؟ سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 السلام، بخير. سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 غير شوية فقط یه کم
faqat ye kam
4 من اينا بلاد انتا ؟ اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 تعبير كتر احتراما اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 اشنوهي جنسيتك؟ ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 و نتي ساكنة هنا؟ تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 ايه، ساكنة هنا آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 اسميتي سارة و نتا اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 جوليان ژولیان
Julien
11 اش كدير هنا؟ اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 انا في عطلة اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 نحن في عطلة اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 انا في سفر اعمال سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 كانخدم هنا اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 كانخدمو هنا اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 كأين شي متحف قريب من هنا؟ این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 فين نقدر نتكونيكتا؟ کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - التعلم

التعلم
اختبار مختصر
الدروس
1 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 ايه، واخا آره، باشه
âre bâše
3 اسميت هدا؟ اسم این چیه؟
esme in cie?
4 هادي طابلة یه میزه
ye mize
5 طابلة، فهمتي؟ یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 ما فهمتش نمی فهمم
nemifahmam
7 عاود من فضلك میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 فهمت فهمیدم
fahmidam4 - الألوان

الألوان
اختبار مختصر
الدروس
1 عجبني لون هدا الطبلة رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 هادا حمر قرمزه
qermeze
3 صيغة خرا قرمزه
qermez range
4 زرق آبی
âbiye
5 صفر زرد
zard
6 بيض سفید
sefid
7 كحل سیاه
siâh
8 خضر سبز
sabz
9 ليموني نارنجی
nârenji
10 عكري بنفش
banafš
11 رمادي خاکستری
xâkestari5 - الأعداد

الأعداد
اختبار مختصر
الدروس
1 زيرو صفر
sefr
2 واحد یک
yek
3 جوج دو
do
4 تلاتة سه
se
5 ربعة چهار
câhâr
6 خمسة پنج
panj
7 ستة شش
šeš
8 تعبير في اللغة العامية شش
šiš
9 سبعة هفت
haft
10 تمنية هشت
hašt
11 تسعة نه
noh
12 عشرة ده
dah
13 حضاش یازده
yâzdah
14 طناش دوازده
davâzdah
15 تلطاش سیزده
sizdah
16 ربعطاش چهارده
câhârdah
17 خمسطاش پانزده
pânzdah
18 تعبير في اللغة العامية پانزده
punzdah
19 سطاش شانزده
šânzdah
20 تعبير في اللغة العامية شانزده
šunzdah
21 سبعطاش هفده
hevdah
22 تعبير في اللغة العامية هفده
hivdah
23 تمنطاش هجده
hejdah
24 تعبير في اللغة العامية هجده
hiždah
25 تسعطاش نوزده
nuzdah
26 عشرين بیست
bist
27 واحد أو عشرين بیست و یک
bisto yek
28 تنين او عشرين بیست و دو
bisto do
29 تلاتة او عشرين بیست و سه
bisto se
30 ربعة او عشرين بیست و چهار
bisto câhâr
31 خمسة أو عشرين بیست و پنج
bisto panj
32 ستة او عشرين بیست و شش
bisto šeš
33 تعبير في اللغة العامية بیست و شش
bisto šiš
34 سبعة او عشرين بیست و هفت
bisto haft
35 تمنية او عشرين بیست و هشت
bisto hašt
36 تسعة او عشرين بیست و نه
bisto noh
37 تلاتين سی
si
38 واحد أو تلاتين سی و یک
sio yek
39 تنين او تلاتين سی و دو
sio do
40 تلاتة او تلاتين سی و سه
sio se
41 ربعة او تلاتين سی و چهار
sio câhâr
42 خمسة أو تلاتين سی و پنج
sio panj
43 ستة او تلاتين سی و شش
sio šeš
44 تعبير في اللغة العامية سی و شش
sio šiš
45 ربعين چهل
cehel
46 خمسين پنجاه
panjâh
47 ستين شصت
šast
48 سبعين هفتاد
haftâd
49 تمانين هشتاد
haštâd
50 تسعين نود
navad
51 ميا صد
sad
52 ميا او خمسين پانصد
pânsad
53 تعبير في اللغة العامية پانصد
punsad
54 ميتين دویست
divist
55 تلت ميا سیصد
sisad
56 ربع ميا چهارصد
câhârsad
57 ألف هزار
hezâr
58 ألف أو خمس ميا هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 تعبير في اللغة العامية هزار و پانصد
hezâro punsad
60 ألفين دو هزار
do hezâr
61 عشرالاف ده هزار
dah hezâr6 - التوقيت الزمني

التوقيت الزمني
اختبار مختصر
الدروس
1 ايمتا جيتي لهنا؟ کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 ليوم امروز
emruz
3 لبارح دیروز
diruz
4 هادي يومين دو روز پیش
do ruz piš
5 شحال غادي تبقا هنا؟ چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 غادي نمشي غدة فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 غادي نمشي بعد غدة پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 غادي من بعد تلت ايام سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 تنين دوشنبه
došambe
10 تلات سه شنبه
sešambe
11 لاربعا چهارشنبه
câhâršambe
12 لخميس پنج شنبه
panjšambe
13 جمعة جمعه
jome
14 سبت شنبه
šambe
15 لحد یکشنبه
yekšambe
16 شهر واحد ژانویه
žânviyeh
17 شهر جوج فوریه
fevriyeh
18 شهر تلاتة مارس
mârs
19 شهر ربعة آوریل
âvril
20 شهر خمسة مه
me
21 شهر ستة ژوئن
žuan
22 شهر سبعة ژوئیه
žuiye
23 شهر تمنية اوت
ut
24 شهر تسعة سپتامبر
septâmbr
25 شهر عشرة اکتبر
octobr
26 شهر حضاش نوامبر
novâmbr
27 شهر طناش دسامبر
desâmbr
28 أشمن ساعة غادي تمشي؟ ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 الصباح... معا تمنية صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 الصباح... معا تمنية أو ربع صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 تعبير كتر احتراما صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 الصباح... معا تمنية أو نص صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 تعبير كتر احتراما صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 تعبير كتر احتراما صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 لعشية... معا لعشرة عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 تعبير كتر احتراما عصر ساعت شش
šeš
38 انا معطل دیرم شده
diram šode7 - طاكسي

طاكسي
اختبار مختصر
الدروس
1 !?طاكسي تاکسی!
taksi
2 فين غادي ؟ کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 غادي لمحطة میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 غادي لفندق ليل و نهار میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 ممكن توصلني للمطار؟ میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 واش بعيد من هنا؟ از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 لا، قريب نه، همین بغله
na hamin baqale
9 بعيد شوية بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 بشحال؟ چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 ديني هنا عافاك من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 علا ليمن سمت راسته
samte râste
13 علا ليسر سمت چپه
samte cape
14 نيشان مستقیمه
mostaqime
15 كاين هنا همینجاست
haminjâst
16 هنا از این طرفه
az in tarafe
17 !سطوب همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 خود وقتك عجله نکنید
ajale nakonid
19 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - المشاعر

المشاعر
اختبار مختصر
الدروس
1 كنبغي بلادكم بزاف کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 كنبغيك دوستت دارم
duset dâram
3 انا فرحان خوشحالم
xošhâlam
4 انا حزين ناراحتم
nârâhatam
5 كنحس براسي مزيان اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 فيا لبرد سردمه
sardameh
7 فيا الصهد گرممه
garmameh
8 كبير بزاف خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 صغير بزاف خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 هو هاداك عالیه
âlie
11 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 بغيت نخرج ليوم فاليل دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 فكرة مزيانة پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 باغي ننشط دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 لا ماشي فكرة مزيانة پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 مباغيش نخرج ليوم دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 باغي نرتاح میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 بغيت دير الرياضة؟ دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 اه باغي ننشط نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 كنلعب التنيس تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 لا شكرا عيان بزاف نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - العائلة

العائلة
اختبار مختصر
الدروس
1 عند ك لعائلة هنا ؟ خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 لواليد پدرم
pedaram
3 لواليدة مادرم
mâdaram
4 ولدي پسرم
pesaram
5 بنتي دخترم
doxtaram
6 خويا یه برادر
ye barâdar
7 أختي یه خواهر
ye xâhar
8 واحد صاحبي یه دوست
ye dust
9 صديقتي یه دوست
ye dust
10 صاحبي دوستم
dustam
11 صاحبتي دوستم
dustam
12 راجلي شوهرم
šoharam
13 تعبير كتر احتراما شوهرم
hamsaram
14 مراتي زنم
zanam
15 تعبير كتر احتراما زنم
xânumam/hamsaram10 - حانة

حانة
اختبار مختصر
الدروس
1 لبار بار
bâr
2 تشرب شي حاجة؟ نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 الشرب نوشیدن
nušidan
4 الكاس لیوان
livân
5 واخا با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 أشنو تاخد؟ چی میخوری؟
ci mixori?
7 أشنو كاين ما يتشرب ؟ نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 كاين لما أولا لعصير آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 لما آب
âb
10 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 كلاصون یخ
yax
12 شوكلاط شکلات
šokolât
13 لحليب شیر
šir
14 أتاي چای
cây
15 قهوة قهوه
qahve
16 سكر با شکر
bâ šekar
17 بلحليب با خامه
bâ xâme
18 روج شراب
šarâb
19 بيرة آبجو
âbejo
20 أتاي من فضلك یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 بيرة من فضلك یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 أشنو بغيتي تشربي؟ نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 جوج أتاي من فضلك دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 جوج بيرات من فضلك دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 والو، شكرا هیچی. ممنون
hici mamnun
26 في صحتك به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 في صحتنا به سلامتی
be salâmati
28 صيغة خرا به سلامتی
nuš
29 لحساب من فضلك صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 شحال لحساب ؟ چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 ميتين درهم بیست یورو
bist yoro
32 عارضة عليك مهمون منی
mehmune mani11 - مطعم

مطعم
اختبار مختصر
الدروس
1 ريسطورون رستوران
resturân
2 تاكل شي حاجة ؟ غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 واخا آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 الماكلة خوردن
xordan
5 فين نقدرو ناكلو؟ کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 فين نقدرو نتغداو؟ کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 لعشا شام
šâm
8 لفطور صبحانه
sobhâne
9 !من فضلك لطفا!
lotfan
10 !لا كارط عافاك منو، لطفا!
meno lotfan
11 !هاهي لاكارط بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 بروز با برنج
bâ berenj
14 بليبات با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 بي بطاطا سیب زمینی
sib zamini
16 بلخضرة سبزیجات
sabzijât
17 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 لخبز نان
nân
19 زبدة کره
karé
20 شلاضة سالاد
sâlâd
21 ديسير دسر
deser
22 فواكه میوه
mive
23 عندك موس عافاك؟ میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 وخ انا غادي نجيبو دابا بله، الساعه
bale assâ'e
25 موس چاقو
câqu
26 فورشيطة چنگال
cangâl
27 معالقة قاشق
qâšoq
28 واش هادا طبق ساخن؟ این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 !اه و فيه ليقاما بزاف بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 سخون داغ
dâq
31 بارد سرد
sard
32 فيه ليقاما تند
tond
33 غادي ناخد لحوت من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 حتا أنا من هم همینطور
man ham hamintor12 - القراق

القراق
اختبار مختصر
الدروس
1 تعطل لوقت، خصني نمشي دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 واخا آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 كنسكن هنا من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 صيغة خرا من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 واش عندك رقم تيليفون ؟ خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 ايه، هوا هدا آره، بیا
âre biâ
8 دوزت معاك وقت زوين با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 غادي نتلاقاو قريب به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 ان شاء الله من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 بسلامة خداحافظ
xodâ hâfez
13 نتلاقاو غدا تا فردا
tâ fardâ
14 بسلامة خداحافظ
xodâ hâfez13 - المواصلات

المواصلات
اختبار مختصر
الدروس
1 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 فين غادي هاد التران عافاك؟ ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 تعبير معروف كتر این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 تيكي لمدينة الشمش من فضلك ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 عندك توقيت الترانات؟ ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 توقيت الطوبيسات ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 هوا هدا اونه
une
13 شكرا ممنون
mamnun
14 بلا جميل، طريق السلامة خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 لميكانيسيان گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 سطاسيون پمپ بنزین
pompe benzin
17 عمر من فضلك پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 بشكليطة دوچرخه
docarxe
19 الصونطر فيل مرکز شهر
markaze šahr
20 خرجة ديال لمدينة حومه
hume
21 هادي مدينة كبيرة شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 هادا فيلاج یه روستاست
ye rustâst
23 جبل یک کوه
ye kuh
24 واد یک دریاچه
ye daryâce
25 عروبية دشت
dašt
26 تعبير مرادف دشت
rustâ14 - البحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
اختبار مختصر
الدروس
1 واش سارة هنا من فضلك ؟ ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 اه هاهي هنا بله اینجاست
bale injâst
3 لا خرجات رفته بیرون
rafte birun
4 ممكن تعيط ليها في البورطابل میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 عارف فين نفدر نلقاها؟ میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 صيغة خرا میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 هي في الخدمة سر کاره.
sare kâre
8 هي فدارها خونه است
xunast
9 واش جوليان هنا عافاك؟ ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 اه. هاهوهنا بله اینجاست
bale injâst
11 لا خرج رفته بیرون
rafte birun
12 عارفة فين نقدر نلقاها؟ میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 صيغة خرا میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 هو في الخدمة سر کاره.
sare kâre
16 هو فدارو خونه است
xunast15 - فندق

فندق
اختبار مختصر
الدروس
1 اوطيل هتل
hotel
2 ابارتمون آپارتمان
âpârtemân
3 مرحبا خوش آمدید!
xoš âmadid
4 تعبير في اللغة العامية خوش آمدید!
xoš umadid
5 عندك شي بيت خاوي ؟ اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 كأين شي حمام فلبيت؟ این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 تعبير كتر احتراما این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 بغيتي غرفة مزدوجة؟ یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 غرفة بالفطور اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 تعبير في اللغة العامية اتاق با صبحانه
sobhune
13 بشحال الليلة؟ قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 بشحال تمن الليلة؟ اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 !معلوم بله البته
bale albate
16 شكرا, لبيت مزيان ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 غاليا عليا, شكرا برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 فين كأين بيتي عافاك؟ ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 في الطابق الاول طبقه اوله
tabaqeye avale
22 كأين السانسور؟ آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 السانسور عليسر آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 السانسور عليمن آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 فين كأينة المصبنة؟ رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 في الطابق السفلي طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 الطابق السفلي طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 البيت اتاق
otâq
29 البريسينغ خشکشویی
xoškšui
30 صالون الحلاقة آرایشگاه
ârâyešgâh
31 موقف السيارات پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 صيغة خرا همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 قاعة لجتماعات اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 البيسين سخون آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 تعبير في اللغة العامية آب استخر گرم است
estaxr garme
37 البيسين استخر
estaxr
38 فيقيني مع السبعة عافاك لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 الساروت عافاك کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 الباس عافاك کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 كأينين شي ميساجات ليا؟ ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 اه, هاهوما بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 اه متوصلتي بوالو نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 فين نقدر نصرف؟ کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - بحر

بحر
اختبار مختصر
الدروس
1 لبحر ساحل
sâhel
2 فين نقدر نشري كورة؟ میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 كأين حانوت فهاد جيهة یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 كورة توپ
tup
5 منظار دوربین شکاری
durbine šekâri
6 كاصكيط کلاه
kolah
7 سربيتة حوله
hole
8 صاندالة صندل
sandal
9 سطل سطل
satl
10 كريم ضد الشمس کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 مأيو شورت شنا
šorte šena
12 نظاظر د الشمش عینک افتابی
eynake âftâbi
13 قشريات خرچنگ
xarcang
14 نتشمش حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 مشمش آفتابی
âftâbi
16 غروب الشمش غروب
qorub
17 باراصول سایبان
sâyebân
18 الشمش خورشید
xoršid
19 التشماش آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 واش خطر العومان هنا؟ ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 صيغة خرا ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 لا ماشي خطر نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 اه العومان هنا خطر بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 العومان شنا کردن
šenâ kardan
25 السباحة شنا
šenâ
26 الموجة موج
moj
27 لبحر دریا
daryâ
28 الكتبان تپه شنی
tappeye šeni
29 الرملة شن
šen
30 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 صيغة خرا پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 الوقت غادي يتبدل هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 غادية طيح الشتا میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 غاديا تكون الشمش آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 غأيكون الريح بزاف باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 مأيو لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 الظل سایه
sâye17 - في حالة قلق

في حالة قلق
اختبار مختصر
الدروس
1 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 توضرت من گم شدم
man gom šodam
3 اش حب لخاطر؟ چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 اش وقع چی شده؟
ci šode?
5 فين نقدر نلقى مترجم؟ کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 تعبير كتر احتراما نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 اش من طريطمون متبع دابا؟ الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 سبيطار بیمارستان
bimârestân
11 فارماصيان داروخانه
dâruxane
12 تعبير في اللغة العامية داروخانه
dâruxune
13 طبيب دکتر
doktor
14 مصلحة طبية خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 توضرو ليا لوراق مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 تسرقو ليا لوراق دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 مكتب الاغراض اللي تلقات دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 مركز الانقاد درمانگاه
darmângah
19 مخرج الاغاثة خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 لبوليس پلیس
polis
21 لوراق مدارک
madârek
22 لفلوس پول
pul
23 لباسبور گذرنامه
gozarnâme
24 لحوايج چمدان
camedân
25 تعبير في اللغة العامية چمدان
camedun
26 لا بلاش، شكرا نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 بعد مني راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 سير فحالك برید!
berid
تحميل mp3  و pdf
MP3 + PDF

قم بتحميل كل التعبيرات

عرض توضيحي مجانيبداية

تحميل mp3 و pdf