למד עברית

1
התקדמות #1 0%
התקדמות #2 0%
התחל חידון חדש
ביטוים עיקריים ביטוים עיקריים #1 #2
1 שלום שלום
shalom
2 ערב טוב ערב טוב
erev tov
3 להתראות להתראות
le'itraot
4 נתראה יותר מאוחר נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 כן כן
ken
6 לא לא
lo
7 סליחה, בבקשה סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 תודה תודה
toda
9 תודה רבה תודה רבה
toda raba
10 תודה על העזרה תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 בבקשה בבקשה
bevakasha
12 על לא דבר על לא דבר
al lo davar
13 בסדר בסדר
beseder
14 ?מה המחיר בבקשה ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 סליחה סליחה
slyha
16 אני לא מבין אני לא מבין
any lo mevyn
17 הבנתי הבנתי
hevanty
18 אני לא יודעת אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 אסור אסור
asur
20 ?סליחה, איפה השרותים ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 שנה טובה! שנה טובה!
shana tova!
22 יום-הולדת שמח! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 חג שמח! חג שמח!
hag sameah!
24 כל הכבוד! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 ברכות! ברכות!
brahot!

גרסה להדפסה - עברית (אוצר-מילים) ↗15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

שיחה

למידה

צבעים

מספרים

ביטויי זמן

מונית

הרגשות

משפחה

בר

מסעדה

פרידה לשלום

נסיעות

לחפש מישהו

מלון

חוף ים

למקרה חרום