למד קוריאנית

1

התקדמות #1 0%
התקדמות #2 0%
התחל חידון חדש
ביטוים עיקריים 기본적인 표현 #1 #2
1 שלום 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 שלום 안녕
Annyeong
3 ערב טוב 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 ערב טוב 안녕
Annyeong
5 להתראות 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 להתראות 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 נתראה יותר מאוחר 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 נתראה יותר מאוחר 나중에 보자
Najung-e boja
9 כן
Ne
10 כן
Ye
11 לא 아니요
Aniyo
12 לא 아니
Ani
13 סליחה, בבקשה 실례합니다
Sillyehabnida
14 סליחה, בבקשה 저기요
Jeogiyo
15 תודה 감사합니다
Gamsahabnida
16 תודה 고마워
Gomawo
17 תודה רבה 감사합니다
Gamsahabnida
18 תודה על העזרה 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 תודה על העזרה 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 בבקשה 아니예요
Aniyeyo
21 בסדר 알았습니다
Al-assseubnida
22 בסדר 알았어
Al-ass-eo
23 ?מה המחיר בבקשה 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 סליחה 죄송해요
Joesonghaeyo
25 סליחה 미안해
Mianhae
26 אני לא מבין 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 אני לא מבין 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 הבנתי 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 הבנתי 이해했어
Ihaehaess-eo
30 אני לא יודעת 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 אני לא יודעת 잘 몰라
Jal molla
32 אסור 금지
Geumji
33 ?סליחה, איפה השרותים 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 שנה טובה! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 יום-הולדת שמח! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 חג שמח! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 כל הכבוד! 축하해요
Chughahaeyo
38 כל הכבוד! 축하해
Chughahae

גרסה להדפסה - קוריאנית (אוצר-מילים) ↗

15 נושאים
15 נושאים

ביטוים עיקריים

שיחה

למידה

צבעים

מספרים

ביטויי זמן

מונית

הרגשות

משפחה

בר

מסעדה

פרידה לשלום

נסיעות

לחפש מישהו

מלון

חוף ים

למקרה חרום