Bahasa Albania Kosakata

Video dengan kata-kata paling umum dalam bahasa Albania

Mengapa dan bagaimana belajar kosa kata Albania dengan audio?

Sebagai bahasa yang ada di banyak negara (terutama di Albania dan Kosovo, tetapi juga ada di Serbia dan Turki misalnya), Bahasa Albania akan sangat berguna di banyak petualangan jika anda terbiasa bepergian (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Tolong, bisakah anda mengantar saya ke bandara?"). Albania juga negara dari "Ibunda Teresa", dan dengan demikian, negara tersebut harus menarik bagi pendukung dari kegiatan amal (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "Bisakah anda menolong saya?").

Untuk pembelajaran bahasa, kami sangat menyarankan tidak hanya catatan kosakata kami tetapi juga pilihan konten kami (novel, film, serial dan musik) untuk membiasakan anda dengan bahasanya. Memang, bahasa ini dianggap sebagai cabang tersendiri dalam klasifikasi bahasa Indo-Eropa, sehingga tidak memiliki bahasa terdekat untuk membantu anda....

Pilihan konten untuk memfokuskan diri dalam budaya Albania

Novel:

Film:

Serial:

Musik:

Berikut adalah pilihan 400 kata dan ungkapan yang berguna untuk memulai

Kata-kata dan ungkapan ini diklasifikasikan berdasarkan tema. Dengan mengklik tombol Quiz atau Courses, anda akan memiliki akses gratis ke pelatihan penuh bahasa Albania. Dengan mengklik tombol printer, anda dapat mencetak seluruh tema dari ungkapan. Konten ini tidak dikenai biaya.
1 - Kata kata penting
🔊 Selamat pagi 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Selamat malam 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Sampai jumpa  🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Sampai nanti 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ya 🔊 Po
🔊 Tidak 🔊 Jo
🔊 Terimah kasih 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Terima kasih banyak 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Terima kasih atas bantuan anda 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Kembali kasih 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Kembali kasih 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Setuju 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Setuju 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Boleh saya tahu berapa harganya 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Boleh saya tahu berapa harganya 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Maaf 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Saya tidak mengerti 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Saya mengerti 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Saya tidak tahu 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Dilarang 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Boleh saya tahu dimana kamar kecil 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Boleh saya tahu dimana kamar kecil 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Selamat tahun baru 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Selamat tahun baru 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Selamat ulang tahun 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Selamat pesta 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Selamat 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Selamat 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Diskusi
🔊 Selamat pagi, apa kabar ? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Selamat pagi, apa kabar ? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Selamat pagi, baik baik terima kasih 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Cuma sedikit aja 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Kamu datang dari negara yang mana 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Kamu datang dari negara yang mana 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Apakah warga negara kamu 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Apakah warga negara kamu 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Saya orang Indonesia 🔊 Unë jam indonezian
unə jam indɔnɛzian
🔊 Dan kamu, apakah kamu tinggal disini ? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Ya saya tinggal disini 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Nama saya sarah, dan kamu ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Nama saya sarah, dan kamu ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Kamu bikin apa disini ? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Kamu bikin apa disini ? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Saya sedang berlibur 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Saya sedang berlibur 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Kita sedang berlibur  🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Kita sedang berlibur  🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan  🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan  🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Saya bekerja disini 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Kita bekerja disini 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Dimana tempat yang enak untuk makan 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Apakah ada musium di dekat sini ? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Dimana saya bisa dapet saluran internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Belajar
🔊 Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Ya, dengan senang hati 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ya, dengan senang hati 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Apa namanya itu ? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Apa namanya itu ? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Itu meja 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Itu meja 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Meja, apakah kamu mengerti? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Saya tidak mengerti 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Mohon diulang? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Apa kamu bisa bicara pelan-pelan? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Apa kamu bisa tulis kata itu? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Saya mengerti 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Warna
🔊 Saya suka warna meja ini 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Itu merah 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Itu merah 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Biru 🔊 Blu
blu
🔊 Kuning 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Kuning 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Putih 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Putih 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Hitam 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Hitam 🔊 I zi
i zi
🔊 Hijau 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Oranye 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Ungu 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Abu abu 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Nomor
🔊 Enol 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Satu 🔊 Një
ɲə
🔊 Dua 🔊 Dy
dy
🔊 Tiga 🔊 Tre
tɾε
🔊 Empat 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Lima 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Enam 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Tujuh 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Delapan 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Sembilan 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Sepuluh 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Sebelas 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Dua belas 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Tiga belas 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Empat belas 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Lima belas 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Enam belas 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Tujuh belas 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Delapan belas 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Sembilan belas 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Dua puluh 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Dua puluh satu 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dua puluh dua 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Dua puluh tiga 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dua puluh empat 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dua puluh lima 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dua puluh enam 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dua puluh tujuh 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dua puluh delapan 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dua pulu sembilan 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Tiga puluh 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Tiga puluh satu 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Tiga puluh dua 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Tiga puluh tiga 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Tiga puluh empat 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Tiga puluh lima 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Tigu puluh enam 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Empat pulu 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Lima puluh 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Enam puluh 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Tujuh puluh 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Delapan puluh 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Sembilan puluh 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Seratus 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Seratu lima 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Dua ratus 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Tiga ratus 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Empat ratus 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Seribu 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Seribu lima ratus 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dua ribu 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Sepuluh ribu 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Kata kata yang digunakan untuk
🔊 Kapan kamu tiba disini 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Kapan kamu tiba disini 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Hari ini 🔊 Sot
sɔt
🔊 Kemarin 🔊 Dje
djε
🔊 Dua hari yang lalu 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Dua hari yang lalu 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Berapa lama kamu tinggal disini 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Berapa lama kamu tinggal disini 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Saya akan pergi lagi besok 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok lusa 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok lusa 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Saya akan pergi tiga hari lagi 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Saya akan pergi tiga hari lagi 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Senin 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Selasa 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Rabu 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Kamis 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Jum'at 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sabtu 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Minggu 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Januari 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februari 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Maret 🔊 Mars
maɾs
🔊 April 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Mei 🔊 Maj
maj
🔊 Juni 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Agustus 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 September 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Oktober 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 November 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Desember 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Kamu pergi jam berapa ? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Kamu pergi jam berapa ? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Jam delapan pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Jam delapan seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Jam delapan seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Jam setengah sembilan pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Jam setengah sembilan pagi 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Jam sembilan kurang seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Jam enam malam 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Saya terlambat 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taksi
🔊 Taksi 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Anda mau kemana 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Saya mau pergi ke stasiun 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Saya mau ke hotel « siang dan malam » 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Anda bisa antar aku ke bandara udara? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Boleh saya minta anda untuk bawa koper saya 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Apakah jauh dari sini 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Tidak, dekat dari sini 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ya sedikit lebih jauh 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Berapa kira-kira biayanya? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Mohon antar saya dialamat ini 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Disebelah kanan 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Disebelah kiri 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Lurus 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Disini 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Disini 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Disana 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Berhenti 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Jangan buru-buru 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Jangan buru-buru 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Mohon minta kwitansi 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Keluarga
🔊 Kamu ada keluarga disini 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Ayah saya 🔊 Babai im
babai im
🔊 Ayah saya 🔊 Im atë
im atə
🔊 Ibu saya 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Ibu saya 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Putra saya 🔊 Djali im
djali im
🔊 Putra saya 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Putri saya 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Kakak laki laki 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Kakak perempuan 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Teman 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Teman 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Teman saya 🔊 Miku im
miku im
🔊 Teman saya 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Teman saya 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Suami saya 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Suami saya 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Istri saya 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Istri saya 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Perasaan
🔊 Aku senang sekali negara kamu 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Saya cinta kamu 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Saya cinta kamu 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Saya bahagia 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Saya sedih 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Saya betah disini 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Saya kedinginan 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Saya kepanasan 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Terlalu besar 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Terlalu kecil 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Sempurna 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Kamu mau keluar nanti malam ? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Saya ingin keluar nanti malam 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Ide yang bagus 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Saya ingin bersenang senang 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Itu bukan ide yang bagus 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Saya tidak ingin keluar nanti malam 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Saya mau istirahat 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Kamu mau olah raga 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Ya saya perlu bergerak 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Saya main tenis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Tidak terimah kasih, saya sedikit lelah 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Bar 🔊 Bari
baɾi
🔊 Apakah kamu mau pesan minum ? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Minum 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Gelas 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Dengan senang hati 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Kamu mau pesan apa ? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ada minuman apa ? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ada air atau jus buah 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Air 🔊 Ujë
ujə
🔊 Apakah saya boleh tambah es batu ? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Es batu 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Coklat 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Susu 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Teh 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Kopi 🔊 Kafe
kafε
🔊 Pakai gula 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Pakai susu crem 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Anggur merah 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Bir 🔊 Birrë
birə
🔊 Boleh saya pesan satu teh 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Boleh saya pesan satu bir 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Mau minum apa kalian ? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Mau minum apa kalian ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Boleh saya minta dua teh 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Boleh saya minta dua bir 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Cheers 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Cheers 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Cheers 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Apakah saya boleh minta bon? 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Berapa saya harus bayar anda? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dua puluh euro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Saya yang undang 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restoran
🔊 Restoran 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Apakah kamu mau makan? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Ya saya mau makan 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Makan 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Dimana kita bisa makan ? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Dimana kita bisa makan siang 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Dimana kita bisa makan siang 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Makan malam 🔊 Darka
daɾka
🔊 Makan pagi 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Maaf, 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Boleh saya minta menu 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Ini menunya 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Kamu lebih suka makan apa? Daging atau ikan 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Pakai nasi 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Pakai pasta 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Pakai pasta 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Kentang 🔊 Patate
patatε
🔊 Sayur 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Telur dadar, telur mata sapi, telur rebus 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Roti 🔊 Bukë
bukə
🔊 Mentega 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Selada 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Pencuci mulut 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Buah buahan 🔊 Fruta
fruta
🔊 Boleh saya minta satu pisau 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Boleh saya minta satu pisau 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ya, saya ambil dan bawa secepatnya 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Pisau 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Garpu 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Sendok 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Apakah itu hidangan panas 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Ya, dan sangat pedas juga 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Panas 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Dingin 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Pedas 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Saya akan pesan ikan 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Saya juga sama 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Perpisahan
🔊 Sudah malam, saya harus pergi 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Kapan kita bisa ketemu lagi ? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Ya dengan senang hati 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Saya tinggal di alamat ini 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Kamu punya nomor telepon ? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ya ini nomornya 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Terimah kasih,pertemuan ini sangat berkesan 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Saya juga, saya senang ketemu dengan kamu 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Pasti kita akan ketemu lagi secepatnya 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Saya harap juga 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Sampai jumpa 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Sampai besok 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Halo 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transportasi
🔊 Permisi, saya sedang mencari tempat pemberhentian bis 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Boleh saya tanya berapa harga karcis untuk pergi « ke kota matahari » 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kereta ini pergi kearah mana? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Apakah kereta ini berhenti di « kota matahari » 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kereta menuju « kota matahari » akan berangkat jam berapa? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jam berapa tiba kereta yang menuju kota matahari? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Boleh saya beli satu karcis untuk « kota matahari »? 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Apakah anda punya jadwal kereta? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Jadwal bis 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Boleh saya tanya, kereta yang mana yang akan pergi ke kota matahari 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kereta yang ini 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Terimah kasih 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Sama sama.Selamat Jalan 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Garasi reparasi 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Garasi reparasi 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Pompa bensin 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Penuh 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Sepeda 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Pusat kota 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Daerah pinggiran kota 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Itu kota yang besar 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Itu desa 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Gunung 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Danau 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Pedesaan 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Apartemen 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Selamat datang 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Apakah ada kamar kosong? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Boleh saya tanya kalau di dalam kamar ada kamar mandinya 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Anda ingin kamar dobel untuk dua orang? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Anda ingin kamar dobel untuk dua orang? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Kamar dengan kamar mandi bathroom, teras/balkoni, shower 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Kamar dan termasuk makan pagi 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Berapa harganya untuk satu malam ? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Berapa harganya untuk satu malam ? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ya tentu saja 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Terima kasih, kamarnya bagus sekali 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Terima kasih, kamarnya bagus sekali 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Baik, boleh saya pesan untuk malam ini? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Maaf, harganya sedikit terlalu mahal buat saya, terima kasih 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Dimana kamar saya? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Kamarnya di lantai pertama 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Disini ada lift ? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lift ada disebelah kanan anda 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lift ada disebelah kiri anda 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Dimana laundry 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Laundry ada dilantai dasar 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Lantai dasar 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Kamar 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Laundry 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Salon rambut 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parking mobil 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Kita ketemu di ruang rapat? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Ruang rapat 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Kolam renang dipanaskan 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Kolam renang 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Mohon saya ingin dibangunkan jam tujuh pagi 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Mohon kuncinya 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Mohon passnya 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Apakah ada pesan buat saya 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ya, ini 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Tidak, tidak ada pesan untuk anda 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Dimana saya bisa tukar uang? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Apakah saya bisa tukar uang recehan dengan anda? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Ya, berapa anda ingin tukar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Ya, berapa anda ingin tukar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Mencari seseorang
🔊 Apakah sara ada disini 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Ya dia disini 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Dia keluar 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Anda bisa telpon dia di hpnya 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Dia sedang di kantor 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Dia sedang di rumahnya 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Apakah julien ada disini 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Ya dia disini 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Dia keluar 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Anda bisa telpon dia di hpnya 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Dia sedang di kantor 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Dia sedang di rumahnya 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pantai
🔊 Pantai 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Anda tahu dimana saya bisa beli balon 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Ada toko di jalan ini 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Balon 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Teropong 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Topi 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Handuk 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandal 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Ember 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Creme pelindung matahari 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Celana renang 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Kaca mata hitam 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Udang 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Menjemur di matahari 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Menjemur di matahari 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Cerah 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Cerah 🔊 Me diell
🔊 Matahari terbenam 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Parasol 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Matahari 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Sengatan matahari 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Apakah berbahaya kalau berenang disini ? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Tidak, disini tidak berbahaya 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ya, dilarang berenang disini 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Renang 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Renang 🔊 Not
nɔt
🔊 Ombak 🔊 Valë
valə
🔊 Ombak 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Laut 🔊 Det
dεt
🔊 Bukit pasir 🔊 Dunë
dunə
🔊 Pasir 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Bagaimana cuacanya besok 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Cuaca akan berubah 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Nanti akan turun hujan 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Nanti akan ada matahari 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Nanti akan ada banyak angin 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Baju renang 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Bayangan 🔊 Hije
hijɛ
17 - KeluargaKalau ada masalah
🔊 Apakah anda bisa membantu saya? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Saya tersesat 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Anda mau apa ? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Apa yang terjadi 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Dimana saya bisa menemukan penterjemah 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Dimana apotik yang paling dekat 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Dimana apotik yang paling dekat 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Apakah anda bisa telpon dokter 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Anda sedang dalam pengobatan apa saat ini 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Rumah sakit 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Apotik 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Apotik 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Dokter 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Dokter 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Service kedokteran 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Saya kehilangan surat surat penting 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Surat surat penting saya dicopet 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Pos untuk barang hilang 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Pos darurat 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Pintu keluar 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Polisi 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Surat-surat 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Uang 🔊 Para
paɾa
🔊 Paspor 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Koper 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Tidah usah,terima kasih 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Maaf, jangan diganggu 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Maaf, jangan diganggu 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Pergi 🔊 Nisuni!
nisuni