Bahasa Albania Kosakata

Video dengan kata-kata paling umum dalam bahasa Albania

Mengapa dan bagaimana belajar kosa kata Albania dengan audio?

Sebagai bahasa yang ada di banyak negara (terutama di Albania dan Kosovo, tetapi juga ada di Serbia dan Turki misalnya), Bahasa Albania akan sangat berguna di banyak petualangan jika anda terbiasa bepergian (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Tolong, bisakah anda mengantar saya ke bandara?"). Albania juga negara dari "Ibunda Teresa", dan dengan demikian, negara tersebut harus menarik bagi pendukung dari kegiatan amal (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "Bisakah anda menolong saya?").

Untuk pembelajaran bahasa, kami sangat menyarankan tidak hanya catatan kosakata kami tetapi juga pilihan konten kami (novel, film, serial dan musik) untuk membiasakan anda dengan bahasanya. Memang, bahasa ini dianggap sebagai cabang tersendiri dalam klasifikasi bahasa Indo-Eropa, sehingga tidak memiliki bahasa terdekat untuk membantu anda....

Pilihan konten untuk memfokuskan diri dalam budaya Albania

Novel:

Film:

Serial:

Musik:

Berikut adalah pilihan 400 kata dan ungkapan yang berguna untuk memulai

Kata-kata dan ungkapan ini diklasifikasikan berdasarkan tema. Dengan mengklik tombol Quiz atau Courses, anda akan memiliki akses gratis ke pelatihan penuh bahasa Albania. Dengan mengklik tombol printer, anda dapat mencetak seluruh tema dari ungkapan. Konten ini tidak dikenai biaya.
1 - Kata kata penting
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Selamat pagi 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Selamat malam 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Sampai jumpa  🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Sampai nanti 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ya 🔊 Po
🔊 Tidak 🔊 Jo
🔊 Terimah kasih 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Terima kasih banyak 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Terima kasih atas bantuan anda 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Kembali kasih 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Kembali kasih 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 Setuju 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 Setuju 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Boleh saya tahu berapa harganya 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Boleh saya tahu berapa harganya 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Maaf 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Saya tidak mengerti 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Saya mengerti 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Saya tidak tahu 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Dilarang 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Boleh saya tahu dimana kamar kecil 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Boleh saya tahu dimana kamar kecil 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Selamat tahun baru 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Selamat tahun baru 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Selamat ulang tahun 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Selamat pesta 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Selamat 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Selamat 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Diskusi
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Selamat pagi, apa kabar ? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Selamat pagi, apa kabar ? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Selamat pagi, baik baik terima kasih 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Cuma sedikit aja 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Kamu datang dari negara yang mana 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Kamu datang dari negara yang mana 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Apakah warga negara kamu 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Apakah warga negara kamu 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Saya orang Indonesia 🔊 Unë jam indonezian unə jam indɔnɛzian
🔊 Dan kamu, apakah kamu tinggal disini ? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Ya saya tinggal disini 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Nama saya sarah, dan kamu ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Nama saya sarah, dan kamu ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Kamu bikin apa disini ? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Kamu bikin apa disini ? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Saya sedang berlibur 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Saya sedang berlibur 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Kita sedang berlibur  🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Kita sedang berlibur  🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan  🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan  🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Saya bekerja disini 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Kita bekerja disini 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Dimana tempat yang enak untuk makan 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Apakah ada musium di dekat sini ? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Dimana saya bisa dapet saluran internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Belajar
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Saya mengerti 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Ya, dengan senang hati 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ya, dengan senang hati 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Apa namanya itu ? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Apa namanya itu ? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Itu meja 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Itu meja 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Meja, apakah kamu mengerti? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Mohon diulang? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Apa kamu bisa bicara pelan-pelan? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Apa kamu bisa tulis kata itu? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Warna
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Saya suka warna meja ini 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Itu merah 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Itu merah 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Biru 🔊 Blu blu
🔊 Kuning 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Kuning 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Putih 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Putih 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Hitam 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Hitam 🔊 I zi i zi
🔊 Hijau 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Oranye 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Ungu 🔊 Lejla lεjla
🔊 Abu abu 🔊 Gri ɡɾi
5 - Nomor
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Enol 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Satu 🔊 Një ɲə
🔊 Dua 🔊 Dy dy
🔊 Tiga 🔊 Tre tɾε
🔊 Empat 🔊 Katër katəɾ
🔊 Lima 🔊 Pesë pεsə
🔊 Enam 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Tujuh 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Delapan 🔊 Tetë tεtə
🔊 Sembilan 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Sepuluh 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Sebelas 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Dua belas 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Tiga belas 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Empat belas 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Lima belas 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Enam belas 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Tujuh belas 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Delapan belas 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Sembilan belas 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Dua puluh 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Dua puluh satu 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dua puluh dua 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Dua puluh tiga 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dua puluh empat 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dua puluh lima 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dua puluh enam 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dua puluh tujuh 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dua puluh delapan 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dua pulu sembilan 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Tiga puluh 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Tiga puluh satu 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Tiga puluh dua 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Tiga puluh tiga 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Tiga puluh empat 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Tiga puluh lima 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Tigu puluh enam 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Empat pulu 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Lima puluh 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Enam puluh 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Tujuh puluh 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Delapan puluh 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Sembilan puluh 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Seratus 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Seratu lima 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Dua ratus 🔊 Dyqind dycind
🔊 Tiga ratus 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Empat ratus 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Seribu 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Seribu lima ratus 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dua ribu 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Sepuluh ribu 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Kata kata yang digunakan untuk
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Kapan kamu tiba disini 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Kapan kamu tiba disini 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Hari ini 🔊 Sot sɔt
🔊 Kemarin 🔊 Dje djε
🔊 Dua hari yang lalu 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Dua hari yang lalu 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Berapa lama kamu tinggal disini 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Berapa lama kamu tinggal disini 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Saya akan pergi lagi besok 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok lusa 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Saya akan pergi lagi besok lusa 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Saya akan pergi tiga hari lagi 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Saya akan pergi tiga hari lagi 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Senin 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Selasa 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Rabu 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Kamis 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Jum'at 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Sabtu 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Minggu 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Januari 🔊 Janar janaɾ
🔊 Februari 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Maret 🔊 Mars maɾs
🔊 April 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Mei 🔊 Maj maj
🔊 Juni 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Agustus 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 September 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Oktober 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 November 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Desember 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 Kamu pergi jam berapa ? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Kamu pergi jam berapa ? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Jam delapan pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Jam delapan seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Jam delapan seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Jam setengah sembilan pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Jam setengah sembilan pagi 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Jam sembilan kurang seperempat pagi 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Jam enam malam 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Saya terlambat 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taksi
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Taksi 🔊 Taksi! taksi
🔊 Anda mau kemana 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Saya mau pergi ke stasiun 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Saya mau ke hotel « siang dan malam » 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Anda bisa antar aku ke bandara udara? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Boleh saya minta anda untuk bawa koper saya 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Apakah jauh dari sini 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Tidak, dekat dari sini 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ya sedikit lebih jauh 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Berapa kira-kira biayanya? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Mohon antar saya dialamat ini 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Disebelah kanan 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Disebelah kiri 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Lurus 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Disini 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Disini 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Disana 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Berhenti 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Jangan buru-buru 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Jangan buru-buru 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Mohon minta kwitansi 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Keluarga
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Kamu ada keluarga disini 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Ayah saya 🔊 Babai im babai im
🔊 Ayah saya 🔊 Im atë im atə
🔊 Ibu saya 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Ibu saya 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Putra saya 🔊 Djali im djali im
🔊 Putra saya 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Putri saya 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Kakak laki laki 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Kakak perempuan 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Teman 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Teman 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Teman saya 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Teman saya 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Teman saya 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Suami saya 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Suami saya 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Istri saya 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Istri saya 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Perasaan
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Aku senang sekali negara kamu 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Saya cinta kamu 🔊 Të dua tə dua
🔊 Saya cinta kamu 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Saya bahagia 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Saya sedih 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Saya betah disini 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Saya kedinginan 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Saya kepanasan 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Terlalu besar 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Terlalu kecil 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Sempurna 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Kamu mau keluar nanti malam ? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Saya ingin keluar nanti malam 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Ide yang bagus 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Saya ingin bersenang senang 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Itu bukan ide yang bagus 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Saya tidak ingin keluar nanti malam 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Saya mau istirahat 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Kamu mau olah raga 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Ya saya perlu bergerak 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Saya main tenis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Tidak terimah kasih, saya sedikit lelah 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Bar 🔊 Bari baɾi
🔊 Apakah kamu mau pesan minum ? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Minum 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Gelas 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Dengan senang hati 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Kamu mau pesan apa ? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ada minuman apa ? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ada air atau jus buah 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Air 🔊 Ujë ujə
🔊 Apakah saya boleh tambah es batu ? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Es batu 🔊 Akull akuɫ
🔊 Coklat 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Susu 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Teh 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Kopi 🔊 Kafe kafε
🔊 Pakai gula 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Pakai susu crem 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Anggur merah 🔊 Verë vεɾə
🔊 Bir 🔊 Birrë birə
🔊 Boleh saya pesan satu teh 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Boleh saya pesan satu bir 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Mau minum apa kalian ? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Mau minum apa kalian ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Boleh saya minta dua teh 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Boleh saya minta dua bir 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Cheers 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Cheers 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Cheers 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Apakah saya boleh minta bon? 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Berapa saya harus bayar anda? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dua puluh euro 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Saya yang undang 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restoran
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Restoran 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Apakah kamu mau makan? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Ya saya mau makan 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Makan 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Dimana kita bisa makan ? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Dimana kita bisa makan siang 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Dimana kita bisa makan siang 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Makan malam 🔊 Darka daɾka
🔊 Makan pagi 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Maaf, 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Boleh saya minta menu 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Ini menunya 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Kamu lebih suka makan apa? Daging atau ikan 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Pakai nasi 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Pakai pasta 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Pakai pasta 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Kentang 🔊 Patate patatε
🔊 Sayur 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Telur dadar, telur mata sapi, telur rebus 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Roti 🔊 Bukë bukə
🔊 Mentega 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Selada 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Pencuci mulut 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Buah buahan 🔊 Fruta fruta
🔊 Boleh saya minta satu pisau 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Boleh saya minta satu pisau 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ya, saya ambil dan bawa secepatnya 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Pisau 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Garpu 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Sendok 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Apakah itu hidangan panas 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Ya, dan sangat pedas juga 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Panas 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Dingin 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Pedas 🔊 Pikante pikantε
🔊 Saya akan pesan ikan 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Saya juga sama 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Perpisahan
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Sudah malam, saya harus pergi 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Kapan kita bisa ketemu lagi ? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Ya dengan senang hati 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Saya tinggal di alamat ini 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Kamu punya nomor telepon ? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ya ini nomornya 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Terimah kasih,pertemuan ini sangat berkesan 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Saya juga, saya senang ketemu dengan kamu 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Pasti kita akan ketemu lagi secepatnya 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Saya harap juga 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Sampai jumpa 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Sampai besok 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Halo 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Transportasi
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Terimah kasih 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Permisi, saya sedang mencari tempat pemberhentian bis 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Boleh saya tanya berapa harga karcis untuk pergi « ke kota matahari » 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kereta ini pergi kearah mana? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Apakah kereta ini berhenti di « kota matahari » 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kereta menuju « kota matahari » akan berangkat jam berapa? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jam berapa tiba kereta yang menuju kota matahari? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Boleh saya beli satu karcis untuk « kota matahari »? 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Apakah anda punya jadwal kereta? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Jadwal bis 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Boleh saya tanya, kereta yang mana yang akan pergi ke kota matahari 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kereta yang ini 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Sama sama.Selamat Jalan 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Garasi reparasi 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Garasi reparasi 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Pompa bensin 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Penuh 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Sepeda 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Pusat kota 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Daerah pinggiran kota 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 Itu kota yang besar 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 Itu desa 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Gunung 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Danau 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Pedesaan 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotel
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Hotel 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Apartemen 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Selamat datang 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Apakah ada kamar kosong? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Boleh saya tanya kalau di dalam kamar ada kamar mandinya 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Anda ingin kamar dobel untuk dua orang? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Anda ingin kamar dobel untuk dua orang? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Kamar dengan kamar mandi bathroom, teras/balkoni, shower 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Kamar dan termasuk makan pagi 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Berapa harganya untuk satu malam ? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Berapa harganya untuk satu malam ? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ya tentu saja 🔊 Po, sigurisht
🔊 Terima kasih, kamarnya bagus sekali 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Terima kasih, kamarnya bagus sekali 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Baik, boleh saya pesan untuk malam ini? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Maaf, harganya sedikit terlalu mahal buat saya, terima kasih 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Dimana kamar saya? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Kamarnya di lantai pertama 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Disini ada lift ? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lift ada disebelah kanan anda 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lift ada disebelah kiri anda 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Dimana laundry 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 Laundry ada dilantai dasar 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Lantai dasar 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Kamar 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Laundry 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Salon rambut 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Parking mobil 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Kita ketemu di ruang rapat? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Ruang rapat 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Kolam renang dipanaskan 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Kolam renang 🔊 Pishina piʃina
🔊 Mohon saya ingin dibangunkan jam tujuh pagi 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Mohon kuncinya 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Mohon passnya 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Apakah ada pesan buat saya 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ya, ini 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Tidak, tidak ada pesan untuk anda 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Dimana saya bisa tukar uang? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Apakah saya bisa tukar uang recehan dengan anda? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Ya, berapa anda ingin tukar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Ya, berapa anda ingin tukar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Mencari seseorang
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Apakah sara ada disini 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Ya dia disini 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Dia keluar 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Anda bisa telpon dia di hpnya 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Dia sedang di kantor 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Dia sedang di rumahnya 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Apakah julien ada disini 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Ya dia disini 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Dia keluar 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Anda bisa telpon dia di hpnya 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Dia sedang di kantor 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Dia sedang di rumahnya 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pantai
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Pantai 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Anda tahu dimana saya bisa beli balon 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Ada toko di jalan ini 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Balon 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Teropong 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Topi 🔊 Kapele kapεle
🔊 Handuk 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Sandal 🔊 Sandale sandalε
🔊 Ember 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Creme pelindung matahari 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Celana renang 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Kaca mata hitam 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Udang 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Menjemur di matahari 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Menjemur di matahari 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Cerah 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Matahari terbenam 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Parasol 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Matahari 🔊 Diell diεɫ
🔊 Bayangan 🔊 Hije hijɛ
🔊 Sengatan matahari 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Apakah berbahaya kalau berenang disini ? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Tidak, disini tidak berbahaya 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ya, dilarang berenang disini 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Renang 🔊 Not nɔt
🔊 Renang 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Ombak 🔊 Valë valə
🔊 Ombak 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Laut 🔊 Det dεt
🔊 Bukit pasir 🔊 Dunë dunə
🔊 Pasir 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Bagaimana cuacanya besok 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Cuaca akan berubah 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Nanti akan turun hujan 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Nanti akan ada matahari 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Nanti akan ada banyak angin 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Baju renang 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - KeluargaKalau ada masalah
Bahasa Indonesia Bahasa albania Pengucapan
🔊 Apakah anda bisa membantu saya? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Saya tersesat 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Anda mau apa ? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Apa yang terjadi 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Dimana saya bisa menemukan penterjemah 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Dimana apotik yang paling dekat 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Dimana apotik yang paling dekat 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Apakah anda bisa telpon dokter 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Anda sedang dalam pengobatan apa saat ini 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Rumah sakit 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Apotik 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Apotik 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Dokter 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Dokter 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Service kedokteran 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Saya kehilangan surat surat penting 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Surat surat penting saya dicopet 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Pos untuk barang hilang 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Pos darurat 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Pintu keluar 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Polisi 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Surat-surat 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Uang 🔊 Para paɾa
🔊 Paspor 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Koper 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Tidah usah,terima kasih 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Maaf, jangan diganggu 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Maaf, jangan diganggu 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Pergi 🔊 Largohu! largohu