Pelajari Bahasa Italia

1
Selamat pagi
Selamat malam
Sampai jumpa 
Sampai nanti
Ya
Tidak
Terimah kasih
Terima kasih banyak
Terima kasih atas bantuan anda
Kembali kasih
Setuju
Boleh saya tahu berapa harganya
Maaf
Saya tidak mengerti
Saya mengerti
Saya tidak tahu
Dilarang
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Selamat tahun baru
Selamat ulang tahun
Selamat pesta
Selamat
Mulai kuis baru
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Kata kata penting Espressioni essenziali 1 2
1 Selamat pagi Buongiorno
2 Selamat malam Buonasera
3 Sampai jumpa  Arrivederci
4 Sampai nanti A dopo
5 Ya
6 Tidak No
7 Terimah kasih Grazie
8 Terima kasih banyak Grazie mille
9 Terima kasih atas bantuan anda Grazie per il suo aiuto
10 Kembali kasih Prego
11 Setuju Va bene
12 Boleh saya tahu berapa harganya Quanto costa, per favore?
13 Maaf Mi scusi !
14 Saya tidak mengerti Non ho capito
15 Saya mengerti Ho capito
16 Saya tidak tahu Non so
17 Dilarang Vietato
18 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Dov'è il bagno per favore ?
19 Selamat tahun baru Buon anno!
20 Selamat ulang tahun Buon compleanno!
21 Selamat Congratulazioni!

Versi cetak - Bahasa Italia (Kosakata)

17 tema
17 tema
 • Kata kata penting

 • Diskusi

 • Belajar

 • Warna

 • Nomor

 • Kata kata yang digunakan untuk

 • Taksi

 • Perasaan

 • Keluarga

 • Bar

 • Restoran

 • Perpisahan

 • Transportasi

 • Mencari seseorang

 • Hotel

 • Pantai

 • KeluargaKalau ada masalah

Alfabet : Bahasa Italia

Alfabet > Bahasa Italia