Pelajari Bahasa Jepang

1
Selamat pagi
+ Hanya di pagi hari
Selamat malam
Sampai jumpa 
+ Perkataan yang lebih akrab
Sampai nanti
Ya
+ Perkataan lebih akrab . Dengan menganggukkan kepala
Tidak
+ Perkataan lebih akrab . Dengan menganggukkan kepala
Terimah kasih
+ Perkataan sehari hari
Terima kasih banyak
Terima kasih atas bantuan anda
+ Perkataan yang lebih akrab
Kembali kasih
Setuju
+ Perkataan yang lebih akrab
Boleh saya tahu berapa harganya
Maaf
+ Perkataan yang lebih akrab
Saya tidak mengerti
+ Perkataan yang lebih akrab
Saya mengerti
+ Perkataan yang lebih akrab
Saya tidak tahu
+ Perkataan yang lebih akrab
Dilarang
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Selamat tahun baru
+ Perkataan yang lebih akrab
Selamat ulang tahun
+ Perkataan yang lebih akrab
Selamat pesta
Selamat
+ Perkataan yang lebih akrab

mp3+pdf
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting 基本表現 1 2

Versi cetak - Bahasa Jepang (Kosakata)

17 tema
17 tema

Kata kata penting

Diskusi

Belajar

Warna

Nomor

Kata kata yang digunakan untuk

Taksi

Perasaan

Keluarga

Bar

Restoran

Perpisahan

Transportasi

Mencari seseorang

Hotel

Pantai

KeluargaKalau ada masalah