Pelajari Bahasa Hindi

1
Selamat pagi
Selamat malam
Sampai jumpa 
+ Dengan kata lain
Sampai nanti
+ Dengan kata lain
Ya
Tidak
+ Dengan kata lain
Terimah kasih
Terima kasih banyak
+ Dengan kata lain
Terima kasih atas bantuan anda
+ Dengan kata lain
Kembali kasih
Setuju
Boleh saya tahu berapa harganya
+ Dengan kata lain
Maaf
Saya tidak mengerti
Saya mengerti
+ Kalau perempuan yang berbicara
Saya tidak tahu
Dilarang
+ Dengan kata lain
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Selamat tahun baru
+ Kalau pria yang berbicara
Selamat ulang tahun
+ Dengan kata lain
Selamat pesta
Selamat
+ Dengan kata lain

mp3+pdf
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting आवश्यक वाक्य 1 2

Versi cetak - Bahasa Hindi (Kosakata)

17 tema
17 tema

Kata kata penting

Diskusi

Belajar

Warna

Nomor

Kata kata yang digunakan untuk

Taksi

Perasaan

Keluarga

Bar

Restoran

Perpisahan

Transportasi

Mencari seseorang

Hotel

Pantai

KeluargaKalau ada masalah