Pelajari Bahasa Albania

1
Selamat pagi
Selamat malam
Sampai jumpa 
Sampai nanti
Ya
Tidak
Terimah kasih
Terima kasih banyak
Terima kasih atas bantuan anda
Kembali kasih
+ Perkataan yang lebih akrab
Setuju
+ Dengan kata lain
Boleh saya tahu berapa harganya
+ Dengan kata lain
Maaf
Saya tidak mengerti
Saya mengerti
Saya tidak tahu
Dilarang
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
+ Dengan kata lain
Selamat tahun baru
+ Dengan kata lain
Selamat ulang tahun
Selamat pesta
Selamat
+ Dengan kata lain
mp3+pdf
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Selamat pagi Mirëdita
miɾədita
2 Selamat malam Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Sampai jumpa  Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Sampai nanti Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ya Po
6 Tidak Jo
7 Terimah kasih Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Terima kasih banyak Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Terima kasih atas bantuan anda Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Kembali kasih Ju lutem!
ju lutεm
11 Setuju Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Boleh saya tahu berapa harganya Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Maaf Më falni!
mə falni
14 Saya tidak mengerti Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Saya mengerti Kuptova!
kuptɔva
16 Saya tidak tahu Nuk e di!
nuk ε di
17 Dilarang Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Selamat tahun baru Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Selamat ulang tahun Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Selamat Urime!
uɾimε

Versi cetak - Bahasa Albania (Kosakata)

17 tema
17 tema
 • Kata kata penting

 • Diskusi

 • Belajar

 • Warna

 • Nomor

 • Kata kata yang digunakan untuk

 • Taksi

 • Perasaan

 • Keluarga

 • Bar

 • Restoran

 • Perpisahan

 • Transportasi

 • Mencari seseorang

 • Hotel

 • Pantai

 • KeluargaKalau ada masalah