Pelajari Bahasa Albania

1

Kemajuan #1 0%
Kemajuan #2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Selamat pagi Mirëdita
miɾədita
2 Selamat malam Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Sampai jumpa  Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Sampai nanti Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ya Po
6 Tidak Jo
7 Terimah kasih Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Terima kasih banyak Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Terima kasih atas bantuan anda Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Kembali kasih Ju lutem!
ju lutεm
11 Kembali kasih Asgjë!
asɟə
12 Setuju Në rregull
nə rεɡuɫ
13 Setuju Dakord
dakɔɾd
14 Boleh saya tahu berapa harganya Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
15 Boleh saya tahu berapa harganya Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
16 Maaf Më falni!
mə falni
17 Saya tidak mengerti Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
18 Saya mengerti Kuptova!
kuptɔva
19 Saya tidak tahu Nuk e di!
nuk ε di
20 Dilarang Ndalohet!
ndalɔhεt
21 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
22 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
23 Selamat tahun baru Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
24 Selamat tahun baru Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
25 Selamat ulang tahun Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
26 Selamat pesta Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
27 Selamat Urime!
uɾimε
28 Selamat Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

Versi cetak - Bahasa Albania (Kosakata) ↗

17 tema
17 tema

Kata kata penting

Diskusi

Belajar

Warna

Nomor

Kata kata yang digunakan untuk

Taksi

Perasaan

Keluarga

Bar

Restoran

Perpisahan

Transportasi

Mencari seseorang

Hotel

Pantai

KeluargaKalau ada masalah