Your browser does not support JavaScript! Pelajari Bahasa Albania online - Gratis Bahasa Albania pelajaran - Bicara

Pelajari Bahasa Albania

1

17 tema
17 tema

Kata kata penting

Kata kata penting
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Selamat pagi
Mirëdita
miɾədita
Selamat malam
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Sampai jumpa 
Mirupafshim
miɾupafʃim
Sampai nanti
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Ya
Po
Tidak
Jo
Terimah kasih
Faleminderit!
falεmindεɾit
Terima kasih banyak
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Terima kasih atas bantuan anda
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Kembali kasih
Ju lutem!
ju lutεm
Kembali kasih
Asgjë!
asɟə
Setuju
Në rregull
nə rεɡuɫ
Setuju
Dakord
dakɔɾd
Boleh saya tahu berapa harganya
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Boleh saya tahu berapa harganya
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Maaf
Më falni!
mə falni
Saya tidak mengerti
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Saya mengerti
Kuptova!
kuptɔva
Saya tidak tahu
Nuk e di!
nuk ε di
Dilarang
Ndalohet!
ndalɔhεt
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Selamat tahun baru
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Selamat tahun baru
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Selamat ulang tahun
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Selamat pesta
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Selamat
Urime!
uɾimε
Selamat
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛDiskusi

Diskusi
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Selamat pagi, apa kabar ?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Selamat pagi, apa kabar ?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Selamat pagi, baik baik terima kasih
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Cuma sedikit aja
Vetëm pak
vεtəm pak
Kamu datang dari negara yang mana
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Kamu datang dari negara yang mana
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Apakah warga negara kamu
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Apakah warga negara kamu
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Saya orang Albania
Unë jam shqiptar
Dan kamu, apakah kamu tinggal disini ?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Ya saya tinggal disini
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Nama saya sarah, dan kamu ?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Nama saya sarah, dan kamu ?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Julien
Zhyljen
Ʒyljεn
Kamu bikin apa disini ?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Kamu bikin apa disini ?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Saya sedang berlibur
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Saya sedang berlibur
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Kita sedang berlibur 
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Kita sedang berlibur 
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan 
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan 
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Saya bekerja disini
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Kita bekerja disini
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Dimana tempat yang enak untuk makan
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Apakah ada musium di dekat sini ?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Dimana saya bisa dapet saluran internet?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Belajar

Belajar
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Ya, dengan senang hati
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Ya, dengan senang hati
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Apa namanya itu ?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Apa namanya itu ?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
Itu meja
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
Itu meja
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Meja, apakah kamu mengerti?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Saya tidak mengerti
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Mohon diulang?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Apa kamu bisa bicara pelan-pelan?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Apa kamu bisa tulis kata itu?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Saya mengerti
Kuptova!
kuptɔvaWarna

Warna
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Saya suka warna meja ini
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
Itu merah
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
Itu merah
Është i kuq
əʃtə i kuc
Biru
Blu
blu
Kuning
E verdhë
ε vεɾðə
Kuning
I verdhë
i vεɾðə
Putih
E bardhë
ε baɾðə
Putih
I bardhë
i baɾðə
Hitam
E zezë
ε zεzə
Hitam
I zi
i zi
Hijau
Jeshile
jεʃilε
Oranye
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Ungu
Lejla
lεjla
Abu abu
Gri
ɡɾiNomor

Nomor
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Enol
Zero
zεɾɔ
Satu
Një
ɲə
Dua
Dy
dy
Tiga
Tre
tɾε
Empat
Katër
katəɾ
Lima
Pesë
pεsə
Enam
Gjashtë
ɟaʃtə
Tujuh
Shtatë
ʃtatə
Delapan
Tetë
tεtə
Sembilan
Nëntë
nəntə
Sepuluh
Dhjetë
ðjεtə
Sebelas
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Dua belas
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Tiga belas
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Empat belas
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Lima belas
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Enam belas
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Tujuh belas
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Delapan belas
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Sembilan belas
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Dua puluh
Njëzetë
ɲəzεtə
Dua puluh satu
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Dua puluh dua
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Dua puluh tiga
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Dua puluh empat
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Dua puluh lima
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Dua puluh enam
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dua puluh tujuh
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Dua puluh delapan
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Dua pulu sembilan
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Tiga puluh
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Tiga puluh satu
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Tiga puluh dua
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Tiga puluh tiga
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Tiga puluh empat
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Tiga puluh lima
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Tigu puluh enam
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Empat pulu
Dyzetë
dyzεt
Lima puluh
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Enam puluh
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Tujuh puluh
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Delapan puluh
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Sembilan puluh
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Seratus
Njëqind
ɲəcind
Seratu lima
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Dua ratus
Dyqind
dycind
Tiga ratus
Treqind
tɾεcind
Empat ratus
Katërqind
katəɾcind
Seribu
Një mijë
ɲə mijə
Seribu lima ratus
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Dua ribu
Dy mijë
dymijə
Sepuluh ribu
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəKata kata yang digunakan untuk

Kata kata yang digunakan untuk
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Kapan kamu tiba disini
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Kapan kamu tiba disini
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Hari ini
Sot
sɔt
Kemarin
Dje
djε
Dua hari yang lalu
Ka dy ditë
ka dy ditə
Dua hari yang lalu
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Berapa lama kamu tinggal disini
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Berapa lama kamu tinggal disini
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Saya akan pergi lagi besok
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Saya akan pergi lagi besok
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Saya akan pergi lagi besok lusa
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Saya akan pergi lagi besok lusa
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Saya akan pergi tiga hari lagi
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Saya akan pergi tiga hari lagi
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Senin
E hënë
ε hənə
Selasa
E martë
ε maɾtə
Rabu
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Kamis
E enjte
ε εɲtε
Jum'at
E premte
ε pɾεmtε
Sabtu
E shtunë
ε ʃtunə
Minggu
E dielë
ε diεlə
Januari
Janar
janaɾ
Februari
Shkurt
ʃkuɾt
Maret
Mars
maɾs
April
Prill
pɾiɫ
Mei
Maj
maj
Juni
Qershor
cεɾʃɔɾ
Juli
Korrik
kɔrik
Agustus
Gusht
ɡuʃt
September
Shtator
ʃtatɔɾ
Oktober
Tetor
tεtɔɾ
November
Nëntor
nəntɔɾ
Desember
Dhjetor
ðjεtɔɾ
Kamu pergi jam berapa ?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
Kamu pergi jam berapa ?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Jam delapan pagi
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Jam delapan seperempat pagi
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Jam delapan seperempat pagi
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Jam setengah sembilan pagi
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
Jam setengah sembilan pagi
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Jam sembilan kurang seperempat pagi
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Jam enam malam
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Saya terlambat
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaksi

Taksi
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Taksi
Taksi!
taksi
Anda mau kemana
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Saya mau pergi ke stasiun
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Saya mau ke hotel « siang dan malam »
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Anda bisa antar aku ke bandara udara?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Boleh saya minta anda untuk bawa koper saya
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Apakah jauh dari sini
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Tidak, dekat dari sini
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Ya sedikit lebih jauh
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Berapa kira-kira biayanya?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Mohon antar saya dialamat ini
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Disebelah kanan
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Disebelah kiri
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Lurus
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Disini
Është këtu!
əʃtə kətu
Disini
Arritëm!
aritəm
Disana
Është andej!
əʃtə andεj
Berhenti
Ndalo!
ndalɔ
Jangan buru-buru
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Jangan buru-buru
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Mohon minta kwitansi
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Perasaan

Perasaan
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Aku senang sekali negara kamu
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Saya cinta kamu
Të dua
tə dua
Saya cinta kamu
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Saya bahagia
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Saya sedih
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Saya betah disini
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Saya kedinginan
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Saya kepanasan
Kam vapë
kam vapə
Terlalu besar
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Terlalu kecil
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Sempurna
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Kamu mau keluar nanti malam ?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Saya ingin keluar nanti malam
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
Ide yang bagus
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Saya ingin bersenang senang
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Itu bukan ide yang bagus
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Saya tidak ingin keluar nanti malam
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Saya mau istirahat
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Kamu mau olah raga
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Ya saya perlu bergerak
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Saya main tenis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Tidak terimah kasih, saya sedikit lelah
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾKeluarga

Keluarga
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Kamu ada keluarga disini
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Ayah saya
Babai im
babai im
Ayah saya
Im atë
im atə
Ibu saya
Nëna ime
nəna imε
Ibu saya
Ime më
imɛ mə
Putra saya
Djali im
djali im
Putra saya
Im bir
im biɾ
Putri saya
Vajza ime
vajza imε
Kakak laki laki
Një vëlla
ɲə vəɫa
Kakak perempuan
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Teman
Një mik
ɲə mik
Teman
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Teman saya
Miku im
miku im
Teman saya
Mikja ime
mikja imε
Teman saya
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Suami saya
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Suami saya
Im shoq
im ʃɔc
Istri saya
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Istri saya
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Bar
Bari
baɾi
Apakah kamu mau pesan minum ?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Minum
Të pish
tə piʃ
Gelas
Gotë
ɡɔtə
Dengan senang hati
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Kamu mau pesan apa ?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Ada minuman apa ?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Ada air atau jus buah
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Air
Ujë
ujə
Apakah saya boleh tambah es batu ?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Es batu
Akull
akuɫ
Coklat
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Susu
Qumësht
cuməʃt
Teh
Çaj
ʧaj
Kopi
Kafe
kafε
Pakai gula
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Pakai susu crem
Me krem
mε kɾεm
Anggur merah
Verë
vεɾə
Bir
Birrë
birə
Boleh saya pesan satu teh
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Boleh saya pesan satu bir
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Mau minum apa kalian ?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Mau minum apa kalian ?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Boleh saya minta dua teh
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Boleh saya minta dua bir
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Cheers
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Cheers
Për ty!
pəɾ ty!
Cheers
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Apakah saya boleh minta bon?
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Berapa saya harus bayar anda?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Dua puluh euro
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Saya yang undang
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestoran

Restoran
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Restoran
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Apakah kamu mau makan?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Ya saya mau makan
Po, dua
pɔ dua
Makan
Të hash
tə haʃ
Dimana kita bisa makan ?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Dimana kita bisa makan siang
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Dimana kita bisa makan siang
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Makan malam
Darka
daɾka
Makan pagi
Mëngjësi
mənɟεsi
Maaf,
Ju lutem!
ju lutεm
Boleh saya minta menu
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Ini menunya
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Kamu lebih suka makan apa? Daging atau ikan
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
Pakai nasi
Me oriz.
mε ɔɾiz
Pakai pasta
Me makarona
mε makaɾɔna
Pakai pasta
Me pasta
mɛ pasta
Kentang
Patate
patatε
Sayur
Perime
pεɾimε
Telur dadar, telur mata sapi, telur rebus
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Roti
Bukë
bukə
Mentega
Gjalpe
ɟalp
Selada
Një sallatë
ɲə saɫatə
Pencuci mulut
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Buah buahan
Fruta
fruta
Boleh saya minta satu pisau
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Boleh saya minta satu pisau
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Ya, saya ambil dan bawa secepatnya
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Pisau
Një thikë
ɲə θikə
Garpu
Një pirun
ɲə piɾun
Sendok
Një lugë
ɲə luɡə
Apakah itu hidangan panas
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Ya, dan sangat pedas juga
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Panas
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Dingin
E ftohtë
ε ftɔhtə
Pedas
Pikante
pikantε
Saya akan pesan ikan
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Saya juga sama
Edhe unë
εðε unəPerpisahan

Perpisahan
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Sudah malam, saya harus pergi
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Kapan kita bisa ketemu lagi ?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Ya dengan senang hati
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Saya tinggal di alamat ini
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Kamu punya nomor telepon ?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Ya ini nomornya
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Terimah kasih,pertemuan ini sangat berkesan
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Saya juga, saya senang ketemu dengan kamu
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Pasti kita akan ketemu lagi secepatnya
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Saya harap juga
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Sampai jumpa
Mirupafshim
miɾupafʃim
Sampai besok
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Halo
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεTransportasi

Transportasi
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Permisi, saya sedang mencari tempat pemberhentian bis
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Boleh saya tanya berapa harga karcis untuk pergi « ke kota matahari »
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kereta ini pergi kearah mana?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Apakah kereta ini berhenti di « kota matahari »
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Kereta menuju « kota matahari » akan berangkat jam berapa?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Jam berapa tiba kereta yang menuju kota matahari?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Boleh saya beli satu karcis untuk « kota matahari »?
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Apakah anda punya jadwal kereta?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Jadwal bis
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Boleh saya tanya, kereta yang mana yang akan pergi ke kota matahari
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kereta yang ini
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Terimah kasih
Faleminderit!
falεmindεɾit
Sama sama.Selamat Jalan
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Garasi reparasi
Auto-servis
auto-sεɾvis
Garasi reparasi
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Pompa bensin
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Penuh
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Sepeda
Biçikletë
biʧiklεtə
Dyrrotak
dyrɔtak
Pusat kota
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Daerah pinggiran kota
Periferia
pεɾifεɾia
Itu kota yang besar
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
Itu desa
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Gunung
Një mal
ɲə mal
Danau
Një liqen
ɲə licen
Pedesaan
Fshati
f ʃatiMencari seseorang

Mencari seseorang
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Apakah sara ada disini
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Ya dia disini
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Dia keluar
Ka dalë
ka dalə
Anda bisa telpon dia di hpnya
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Dia sedang di kantor
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Dia sedang di rumahnya
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Apakah julien ada disini
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Ya dia disini
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Dia keluar
Ka dalë
ka dalə
Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Anda bisa telpon dia di hpnya
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Dia sedang di kantor
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
Dia sedang di rumahnya
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Hotel
Hoteli
hɔtɛli
Apartemen
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Selamat datang
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Apakah ada kamar kosong?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Boleh saya tanya kalau di dalam kamar ada kamar mandinya
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Anda ingin kamar dobel untuk dua orang?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Anda ingin kamar dobel untuk dua orang?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Kamar dengan kamar mandi bathroom, teras/balkoni, shower
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Kamar dan termasuk makan pagi
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Berapa harganya untuk satu malam ?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Berapa harganya untuk satu malam ?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Ya tentu saja
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Terima kasih, kamarnya bagus sekali
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Terima kasih, kamarnya bagus sekali
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Baik, boleh saya pesan untuk malam ini?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Maaf, harganya sedikit terlalu mahal buat saya, terima kasih
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Dimana kamar saya?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
Kamarnya di lantai pertama
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Disini ada lift ?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Lift ada disebelah kanan anda
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Lift ada disebelah kiri anda
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Dimana laundry
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
Laundry ada dilantai dasar
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Lantai dasar
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Kamar
Dhomë
ðɔmə
Laundry
Patrim kimik
pastɾim kimik
Salon rambut
Parukeri
paɾukεɾi
Parking mobil
Parking
paɾkinɡ
Kita ketemu di ruang rapat?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Ruang rapat
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Kolam renang dipanaskan
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Kolam renang
Pishina
piʃina
Mohon saya ingin dibangunkan jam tujuh pagi
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Mohon kuncinya
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Mohon passnya
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Apakah ada pesan buat saya
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Ya, ini
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Tidak, tidak ada pesan untuk anda
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Dimana saya bisa tukar uang?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Apakah saya bisa tukar uang recehan dengan anda?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Ya, berapa anda ingin tukar?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Ya, berapa anda ingin tukar?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Pantai

Pantai
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Pantai
Plazhi
plaʒi
Anda tahu dimana saya bisa beli balon
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Ada toko di jalan ini
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Balon
Një top
ɲə tɔp
Teropong
Dylbi
dylbi
Topi
Kapele
kapεle
Handuk
Peshqir
pεʃciɾ
Sandal
Sandale
sandalε
Ember
Kovë
kɔvə
Creme pelindung matahari
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Celana renang
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Kaca mata hitam
Syze dielli
syzε diεɫi
Udang
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Menjemur di matahari
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Menjemur di matahari
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Cerah
Me diell
mε diεɫ
Cerah
Me diell
Matahari terbenam
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Parasol
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Matahari
Diell
diεɫ
Sengatan matahari
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Apakah berbahaya kalau berenang disini ?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Tidak, disini tidak berbahaya
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Ya, dilarang berenang disini
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Renang
Notoj
nɔtɔj
Renang
Not
nɔt
Ombak
Valë
valə
Ombak
Dallgë
daɫɡə
Laut
Det
dεt
Bukit pasir
Dunë
dunə
Pasir
Rërë
ɾəɾə
Bagaimana cuacanya besok
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Cuaca akan berubah
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Nanti akan turun hujan
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Nanti akan ada matahari
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Nanti akan ada banyak angin
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Baju renang
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Bayangan
Hije
hijɛKeluargaKalau ada masalah

KeluargaKalau ada masalah
Kemajuan
0%
Mulai kuis baru
Q1
Apakah anda bisa membantu saya?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Saya tersesat
Kam humbur
kam humbuɾ
Anda mau apa ?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Apa yang terjadi
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Dimana saya bisa menemukan penterjemah
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Dimana apotik yang paling dekat
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Dimana apotik yang paling dekat
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Apakah anda bisa telpon dokter
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Anda sedang dalam pengobatan apa saat ini
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Rumah sakit
Një spital
ɲə spital
Apotik
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Apotik
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Dokter
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
Dokter
Një mjek
ɲə mjɛk
Service kedokteran
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Saya kehilangan surat surat penting
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Surat surat penting saya dicopet
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Pos untuk barang hilang
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Pos darurat
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Pintu keluar
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Polisi
Policia
pɔliʦia
Surat-surat
Dokumenta
dɔkumεnta
Uang
Para
paɾa
Paspor
Pasaportë
pasapɔɾtə
Koper
Bagazhe
baɡaʒε
Tidah usah,terima kasih
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Maaf, jangan diganggu
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Maaf, jangan diganggu
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Pergi
Nisuni!
nisuni