Pelajari Bahasa Inggris

1
Selamat pagi
Selamat malam
Sampai jumpa 
Sampai nanti
Ya
Tidak
Terimah kasih
Terima kasih banyak
Terima kasih atas bantuan anda
Kembali kasih
Setuju
Boleh saya tahu berapa harganya
Maaf
Saya tidak mengerti
Saya mengerti
Saya tidak tahu
Dilarang
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Selamat tahun baru
Selamat ulang tahun
Selamat pesta
Selamat
mp3+pdf
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting Essentials 1 2
1 Selamat pagi Hello
2 Selamat malam Good evening
3 Sampai jumpa  Goodbye
4 Sampai nanti See you later
5 Ya Yes
6 Tidak No
7 Terimah kasih Thanks
8 Terima kasih banyak Thanks a lot
9 Terima kasih atas bantuan anda Thank you for your help
10 Kembali kasih Don't mention it
11 Setuju Ok
12 Boleh saya tahu berapa harganya How much is it?
13 Maaf Sorry!
14 Saya tidak mengerti I don't understand
15 Saya mengerti I get it
16 Saya tidak tahu I don't know
17 Dilarang Forbidden
18 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Excuse me, where are the toilets?
19 Selamat tahun baru Happy New Year!
20 Selamat ulang tahun Happy birthday!
21 Selamat Congratulations!

Versi cetak - Bahasa Inggris (Kosakata)

17 tema
17 tema
 • Kata kata penting

 • Diskusi

 • Belajar

 • Warna

 • Nomor

 • Kata kata yang digunakan untuk

 • Taksi

 • Perasaan

 • Keluarga

 • Bar

 • Restoran

 • Perpisahan

 • Transportasi

 • Mencari seseorang

 • Hotel

 • Pantai

 • KeluargaKalau ada masalah

Alfabet : Bahasa Inggris

Alfabet > Bahasa Inggris

Videos: English Pronunciation
+ 17 videos