Pelajari Bahasa Ukraina

1
Selamat pagi
+ Dengan kata lain
Selamat malam
Sampai jumpa 
+ Dengan kata lain
Sampai nanti
Ya
Tidak
+ Dengan kata lain
Terimah kasih
Terima kasih banyak
Terima kasih atas bantuan anda
Kembali kasih
+ Dengan kata lain
Setuju
+ Dengan kata lain
Boleh saya tahu berapa harganya
Maaf
+ Dengan kata lain
Saya tidak mengerti
Saya mengerti
Saya tidak tahu
Dilarang
Boleh saya tahu dimana kamar kecil
Selamat tahun baru
Selamat ulang tahun
Selamat pesta
Selamat
mp3+pdf
Kemajuan 0%
Kemajuan 1 0%
Kemajuan 2 0%
Mulai kuis baru
Kata kata penting Основні вислови 1 2
1 Selamat pagi Добрий день
Dobryi den'
2 Selamat malam Добрий вечір
Dobryj vetchіr
3 Sampai jumpa  До побачення
Do pobatchennja
4 Sampai nanti Побачимось
Pobatchymos'
5 Ya Так
Tak
6 Tidak Ні
Ni
7 Terimah kasih Дякую
Djakuju
8 Terima kasih banyak Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
9 Terima kasih atas bantuan anda Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
10 Kembali kasih Будь ласка
Bud' laska
11 Setuju Гаразд
Gharazd
12 Boleh saya tahu berapa harganya Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
13 Maaf Пробачте!
Probatchte
14 Saya tidak mengerti Я не розумію
Ja ne rozumiju
15 Saya mengerti Зрозуміло
Zrozumilo
16 Saya tidak tahu Я не знаю
Ja ne znaju
17 Dilarang Заборонено
Zaboroneno
18 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
19 Selamat tahun baru З Новим Роком!
Z Novym rokom!
20 Selamat ulang tahun З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
21 Selamat Вітаю!
Vitaju!

Versi cetak - Bahasa Ukraina (Kosakata)

17 tema
17 tema
 • Kata kata penting

 • Diskusi

 • Belajar

 • Warna

 • Nomor

 • Kata kata yang digunakan untuk

 • Taksi

 • Perasaan

 • Keluarga

 • Bar

 • Restoran

 • Perpisahan

 • Transportasi

 • Mencari seseorang

 • Hotel

 • Pantai

 • KeluargaKalau ada masalah