Terjemahan / Kata kata yang digunakan untuk


Pelajari bahasa turki - Kata kata yang digunakan untuk
Pelajari bahasa turki - Kata kata yang digunakan untuk
www.loecsen.com

Bahasa Indonesia Bahasa Turki
Kapan kamu tiba disini Ne zaman geldin buraya? - ne zaman geldin buraya
Hari ini Bugün - bugün
Kemarin Dün - dün
Dua hari yang lalu Iki gün önce - iki gün öndje
Berapa lama kamu tinggal disini Ne kadar kalacaksın? - ne kadar kaladjaksoen
Saya akan pergi lagi besok Yarın döneceğim - yaroen dönedjewhim
Saya akan pergi lagi besok lusa Yarın değil öbür gün döneceğim - yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
Saya akan pergi tiga hari lagi Üç gün sonra döneceğim - ütch gün sonra dönedjewhim
Senin Pazartesi - pazartesi
Selasa Salı - saloe
Rabu Çarşamba - tcharchamba
Kamis Perşembe - perchembe
Jum'at Cuma - djuma
Sabtu Cumartesi - djumartesi
Minggu Pazar - pazar
Januari Ocak - odjak
Februari Şubat - chubat
Maret Mart - mart
April Nisan - nissan
Mei Mayıs - mayoes
Juni Haziran - haziran
Juli Temmuz - temmuz
Agustus Ağustos - awhustos
September Eylül - eylül
Oktober Ekim - ekim
November Kasım - kasoem
Desember Aralık - araloek
Kamu pergi jam berapa ? Bugün saat kaçta gidiyorsun? - bugün saat katchta gidiyorsun
Jam delapan pagi Sabah, saat sekizde - sabah, saat sekizde
Jam delapan seperempat pagi Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
Jam setengah sembilan pagi Sabah, saat sekiz buçukta - sabah, saat sekiz butchukta
Jam sembilan kurang seperempat pagi Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
Jam enam malam Akşam saat altıda - akcham saat altoeda
Saya terlambat Geç kaldım - getch kaldoem
9.0/10 (1 penilaian)

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar