Словарный-запас > Армянский

1 - Главные выражения

Главные выражения
Тест
Kурсы
1 Добрый день Բարև
Barev
2 Более формадьные выражения Բարև
Barev Dzez
3 Добрый вечер Բարի երեկո
Bari ereko
4 До свидания Ցտեսություն
Tstesutyun
5 Более дружеские выражения Ցտեսություն
Hadjorutyun
6 До скорого Առայժմ
Arayjm
7 Да Այո
Ayo
8 Нет Ոչ
Votch
9 Пожалуйста Կներեք
Knerek
10 Спасибо Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
11 Большое спасибо ! Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
12 Спасибо за вашу помощь Շնորհակալություն օգնության համար
Shnorhakalutyun ognutyan hamar
13 Не стоит Խնդրեմ
Xndrem
14 Выражения на языке страны Խնդրեմ
Tcharjé
15 Договорились Եղավ
Erav
16 Другие формулировки Եղավ
Lav
17 Скажите пожалуйста, сколько это стоит? Ներողություն, ինչ արժե՞
Nerorutyun, intch arje?
18 Извините Ներողություն
Nerorutyun
19 Другие формулировки Ներողություն
Knereq
20 Я не понимаю Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
21 Понятно Հասկացա
Haskatsa
22 Я не знаю Չգիտեմ
Tchgitem
23 Запрещено Արգելվում է
Argelvum e
24 Скажите пожалуйста где туалет? Ներողություն, որտե՞ղ է զուգարանը
Nerorutyun, vorter e zugarany ?
25 С новым годом! Շնորհավոր Նոր տարի
Shnorhavor Nor tari
26 Другие формулировки Շնորհավոր Նոր տարի
Snorhavor amanor
27 С днём рождения! Ծնունդդ շնորհավոր
Cnundd shnorhavor
28 С праздником! Հաճելի տոներ
Hatcheli toner
29 Поздравляю! Շնորհավորում եմ
Shnorhavorum em2 - Беседа

Беседа
Тест
Kурсы
1 Привет, как дела? Բարև: Ինչպե՞ս ես
Barev: Intchpes es?
2 Здравствуй! Спасибо, хорошо Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն
Barev: Lav em, shnorhakalutyun
3 Вы говорите по-армянски? Դու խոսու՞մ ես հայերեն
Du khosum es hayeren
4 Нет, я не говорю по-армянски Ոչ, ես չեմ խոսում հայերեն
Votch, yes tchem khosum hayeren
5 Только немного Միայն մի քիչ
Miayn mi qitch
6 Ты из какой страны? Ո՞ր երկրից ես
Vor yerkric es?
7 Какой ты национальности? Ի՞նչ ազգության ես
Intch azgutyan es?
8 Я русский Ես ռուս եմ
Yes rus em
9 А ты, ты живёшь здесь? Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում
Isk du, ayster es aprum?
10 Да, я живу здесь Այո, այստեղ եմ ապրում
Ayo, ayster em aprum
11 Меня зовут Сара, а тебя? Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը
Anuns Sara e, isk qony?
12 Жюльен Ժյուլիեն
Julien
13 Что ты здесь делаешь? Ի՞նչ ես անում այստեղ
Inch es anum ayster?
14 Я на каникулах Արձակուրդ եմ եկել
Ardzakurd em ekel
15 Мы на каникулах Արձակուրդ ենք եկել
Ardzakurd enq ekel
16 Я в командировке Գործնական այցով եմ եկել
Gortsnakan aytsov em ekel
17 Я здесь работаю Այստեղ եմ աշխատում
Ayster em ashxatum
18 Мы здесь работаем Այստեղ ենք աշխատում
Ayster enq ashxatum
19 Где можно хорошо поесть? Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան
Utelu intch lav terer kan?
20 Недалеко отсюда есть музей? Մոտակայքում թանգարան կա՞
Motakayqum tangaran ka?
21 Где я могу подключиться к интернету? Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին
Vorter kareli e mianal Internetin?3 - Изучать

Изучать
Тест
Kурсы
1 Ты хочешь выучить несколько слов? Ցանկանու՞մ ես մի քանի բառ սովորել
Tsankanum es mi qani bar sovorel?
2 Да, конечно! Այո, իհարկե
Ayo, iharke
3 Как это называется? Ինչպե՞ս է սա կոչվում
Inchpes e sa kotchvum?
4 Это стол Սա սեղան է
Sa seran e
5 Стол, ты понимаешь? Սեղան, հասկանու՞մ ես
Seran, haskanum es?
6 Я не понимаю Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
7 Повтори, пожалуйста Խնդրում եմ կրկնել
Xndrum em krknel
8 Не смог бы ты говорить помедленнее? Կարո՞ղ ես մի քիչ ավելի դանդաղ խոսել
Karor es mi qich aveli dandar xosel ?
9 Не смог бы ты написать это? Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես դա գրել
Xndrum em, karor es da grel ?
10 Понятно Հասկացա
Haskatsa4 - Цвета

Цвета
Тест
Kурсы
1 Мне нравиться цвет этого стола Այս սեղանի գույնն ինձ դուր է գալիս
Ays serani guynn indz dur e galis
2 Это красный Կարմիր է
Karmir e
3 Синий Կապույտ
Kapuyt
4 Жёлтый Դեղին
Derin
5 Белый Սպիտակ
Spitak
6 Чёрный Սև
Sev
7 Зелёный Կանաչ
Kanatch
8 Оранжевый Նարնջագույն
Narndjaguyn
9 Фиолетовый Մանուշակագույն
Manushakaguyn
10 Серый Մոխրագույն
Mokhraguyn5 - Цифры

Цифры
Тест
Kурсы
1 Ноль Զրո
Zro
2 один Մեկ
Mek
3 Два Երկու
Erku
4 Три Երեք
Ereq
5 Четыре Չորս
Tchors
6 Пять Հինգ
Hing
7 Шесть Վեց
Vets
8 Семь Յոթ
Yot
9 Восемь Ութ
Ut
10 Девять Ինը
Iny
11 Десять Տաս
Tas
12 Одиннадцать Տասնմեկ
Tasnmek
13 Двенадцать Տասներկու
Tasnerku
14 Тринадцать Տասներեք
Tasnereq
15 Четырнадцать Տասնչորս
Tasntchors
16 Пятнадцать Տասնհինգ
Tasnhing
17 Шестнадцать Տասնվեց
Tasnvets
18 Семнадцать Տասնյոթ
Tasnyot
19 Восемнадцать Տասնութ
Tasnut
20 Девятнадцать Տասնինը
Tasniny
21 Двадцать Քսան
Qsan
22 Двадцать один Քսանմեկ
Qsanmek
23 Двадцать два Քսաներկու
Qsanerku
24 Двадцать три Քսաներեք
Qsanereq
25 Двадцать четыре Քսանչորս
Qsantchors
26 Двадцать пять Քսանհինգ
Qsanhing
27 Двадцать шесть Քսանվեց
Qsanvets
28 Двадцать семь Քսանյոթ
Qsanyot
29 Двадцать восемь Քսանութ
Qsanut
30 Двадцать девять Քսանինը
Qsaniny
31 Тридцать Երեսուն
Eresun
32 Тридцать один Երեսունմեկ
Eresunmek
33 Тридцать два Երեսուներկու
Eresunerku
34 Тридцать три Երեսուներեք
Eresunereq
35 Тридцать четыре Երեսունչորս
Eresuntchors
36 Тридцать пять Երեսունհինգ
Eresunhing
37 Тридцать шесть Երեսունվեց
Eresunvets
38 Сорок Քառասուն
Qarasun
39 Пятьдесят Հիսուն
Hisun
40 Шестьдесят Վաթսուն
Vatsun
41 Семьдесят Յոթանասուն
Yotanasun
42 Восемьдесят Ութսուն
utsun
43 Девяносто Իննսուն
Innsun
44 Сто Հարյուր
Haryur
45 Сто пять Հարյուր հինգ
Haryur hing
46 Двести Երկու հարյուր
Erku haryur
47 Триста Երեք հարյուր
Ereq haryur
48 Четыреста Չորս հարյուր
Tchors haryur
49 Тысяча Հազար
Hazar
50 Тысяча пятьсот Հազար հինգ հարյուր
Hazar hing haryur
51 Две тысячи Երկու հազար
Yerku hazar
52 Десять тысяч Տաս հազար
Tas hazar6 - Временные ориентиры

Временные ориентиры
Тест
Kурсы
1 Когда ты сюда приехал? Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Yerb es yekel ayster?
2 Сегодня Այսօր
Aysor
3 Вчера Երեկ
Yerek
4 Два дня тому назад Երկու օր առաջ
Yerku or araj
5 Сколько времени ты пробудешь? Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու
Vorqan jhamanak es mnalu
6 Я уезжаю завтра Ես վաղը մեկնում եմ
Yes vary meknum em
7 Я уезжаю послезавтра Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը
Yes meknum em vary tche myus ory
8 Я уезжаю через три дня Ես մեկնում եմ երեք օրից
Es meknum em ereq oric
9 Понедельник Երկուշաբթի
Yerkushabti
10 Вторник Երեքշաբթի
Yereqshabti
11 Среда Չորեքշաբթի
Tchoreqshabti
12 Четверг Հինգշաբթի
Hingshabti
13 Пятница Ուրբաթ
Urbat
14 Суббота Շաբաթ
Shabat
15 Воскресенье Կիրակի
Kiraki
16 январь Հունվար
Hunvar
17 февраль Փետրվար
Petrvar
18 Март Մարտ
Mart
19 Апрель Ապրիլ
April
20 Май Մայիս
Mayis
21 Июнь Հունիս
Hunis
22 Июль Հուլիս
Hulis
23 Август Օգոստոս
Ogostos
24 Сентябрь Սեպտեմբեր
September
25 Октябрь Հոկտեմբեր
Hoktember
26 Ноябрь Նոյեմբեր
Noyember
27 Декабрь Դեկտեմբեր
Dektember
28 Во сколько ты уезжаешь? Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Jhamy qanisin es du meknum?
29 В восемь часов утра Առավոտյան, ժամը ութին
Aravotyan, jamy utin
30 Утром, в четверть девятого Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին
Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
31 Утром, в половине девятого Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին
Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
32 Утром, в без четверти девять Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին
Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
33 Вечером, в восемнадцать часов Երեկոյան, ժամը տասնութին
Yerekoyan, jamy tasnutin
34 Я опаздываю Ես ուշանում եմ
Yes ushanum em7 - Такси

Такси
Тест
Kурсы
1 Такси! Տաքսի'
Taksi
2 Куда вам ехать? Ու՞ր եք ցանկանում գնալ
ur eq tsankanum gnal?
3 Я еду на вокзал Ես գնում եմ կայարան
yes gnum em kayaran
4 Я еду в гостиницу День и Ночь Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց
yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
5 Не могли бы вы довезти меня до аэропорта? Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել
Karor eq indz odanavakayan tanel?
6 Не могли бы вы взять мой багаж? Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել
Karor eq urebers vertsel?
7 Это далеко отсюда? Այստեղից հեռու՞ է
Aysterits heru e?
8 Нет, это рядом Ոչ, շատ մոտ է
Votch, shat mot e
9 Да, это немного дальше Այո, մի քիչ հեռու է
Ayo, mi qitch heru e
10 Сколько это будет стоить? Որքա՞ն դա կարժենա
Vorqan da karjhena?
11 Привизите меня сюда, пожалуйста Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ
Tareq indz ays tery, xndrum em
12 Это cправa Դեպի աջ
Depi adj
13 Это cлева Դեպի ձախ
Depi dzakh
14 Прямо Ուղիղ
urir
15 Это здесь Այստեղ է
Ayster e
16 По этой дороге Այս կողմով
Ays kormov
17 Стоп! Կանգնե'ք
Kangneq
18 Выражения на языке страны Կանգնե'ք
Stop
19 Не торопитесь Մի' շտապեք
Mi shtapeq
20 Не могли бы вы мне дать чек? Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ
Karor eq indz ktron tal?8 - Чувства

Чувства
Тест
Kурсы
1 Мне очень нравится твоя страна Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը
Yes shat em sirum qo erkiry
2 Ятебя люблю Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
3 Я счастлив Ես երջանիկ եմ
Yes erdjanik em
4 Мне грустно Ես տխուր եմ
Yes txur em
5 Я себя хорошо эдесь чувствую Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում
Yes indz ayster lav em zgum
6 Мне холодно Ես մրսում եմ
Yes mrsum em
7 Мне жарко Ես շոգում եմ
Yes shogum em
8 Великовато Մեծ է
Mets e
9 Маловато Փոքր է
Poqr e
10 Это прекрасно Հիանալի է
Hianali e
11 Ты хочешь пойти куда-нибудь сегодня вечером? Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
12 Мне хотелось бы куда-нибудь пойти сегодня вечером Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո
Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
13 Это хорошая идея Լավ միտք է
Lav mitq e
14 Мне хочется развлечься Ցանկանում եմ զվարճանալ
Tsankanum em zvartchanal?
15 Это не очень хорошая идея Լավ միտք չէ
Lav mitq tche
16 Мне никуда не хочется идти сегодня вечером Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ
Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
17 Мне хочется отдохнуть Ցանկանում եմ հանգստանալ
Tsankanum em hangstanal
18 Выражения на языке страны Ցանկանում եմ հանգստանալ
Uzum em hangstanal
19 Тебе хочется занятся спортом? Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել
Ktsankanayir sportov zbarvel?
20 Да, мне необходимо разрядиться! Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել
Ayo, indz petq e litsqatapvel
21 Я играю в теннис Ես թենիս եմ խաղում
Yes tenis em xarum
22 Нет спасибо, я устал Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ
Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em9 - Семья

Семья
Тест
Kурсы
1 У тебя есть здесь семья? Այստեղ ընտանիք ունե՞ս
Ayster yntaniq unes?
2 Мой отец Հայրս
Hayrs
3 Моя мать Մայրս
Mayrs
4 Мой сын Որդիս
Vordis
5 Более дружеские выражения Որդիս
Tras
6 Моя дочь Դուստրս
Dustrs
7 Более дружеские выражения Դուստրս
Ardjiks
8 Брат Եղբայր
Yerbayr
9 Сестра Քույր
Quyr
10 Друг Ընկեր
Ynker
11 Подруга Ընկերուհի
Ynkeruhi
12 Мой друг Ընկերս
Ynkers
13 Моя подруга Ընկերուհիս
Ynkeruhis
14 Мой муж Ամուսինս
Amusins
15 Моя жена Կինս
Kins10 - Бар

Бар
Тест
Kурсы
1 Бар Բար
Bar
2 Ты хочешь чего-нибудь выпить? Կցանկանա՞ս մի բան խմել
Ktsnkanas mi ban xmel?
3 Пить / Выпить Խմել
Xmel
4 стакан Բաժակ
Bajak
5 С удовольствием! Հաճույքով
Hatchuyqov
6 Что ты возьмёшь? Ի՞նչ ես վերցնում
Intch es vercnum?
7 Что есть выпить? Խմելու ի՞նչ կա
Xmelu intch ka?
8 Есть вода или фруктовый сок Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ka djur kam mrgi hyut
9 Вода Ջուր
Djur
10 Не могли бы вы добавить kубики льда, пожалуйста Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել
Karor eq saruyc avelacnel?
11 Кубики льда Սառույց
Saruyc
12 Шоколад Շոկոլադ
Shokolad
13 Молоко Կաթ
Kat
14 Чай Թեյ
Tey
15 Кофе Սուրճ
Surtch
16 Выражения на языке страны Սուրճ
Kofe
17 С сахаром Շաքարով
Shaqarov
18 Со сливками Սերուցքով
Serutsqov
19 Вино Գինի
Gini
20 Пиво Գարեջուր
Garedjur
21 Чай, пожалуйста Թեյ, խնդրեմ
Tey, xndrem
22 Кружку пива, пожалуйста Գարեջուր, խնդրեմ
Garedjur, xndrem
23 Что вы хотите выпить? Ի՞նչ եք ցանկանում խմել
Inch eq cankanum xmel
24 Два чая, пожалуйста! Երկու թեյ, խնդրեմ
Erku tey, xndrem
25 Два пива, пожалуйста! Երկու գարեջուր, խնդրեմ
Erku garedjur, xndrem
26 Ничего, спасибо Ոչ մի բան, շնորհակալություն
Votch mi ban, shnorhakalutyun
27 Будем здоровы!! Կենացդ
Kenatsd
28 За здоровье! Կենաց
Kenats
29 Счёт, пожалуйста! Հաշիվը, խնդրե'մ
Hashivy, xndre'm
30 Сколько я вам должен? Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ
Vorqan petq e Dzez vtcharem?
31 Двадцать евро Քսան եվրո
Qsan evro
32 Я тебя приглашаю Ես քեզ հրավիրում եմ
Yes qez hravirum em11 - Ресторан

Ресторан
Тест
Kурсы
1 Ресторан Ռեստորան
Restoran
2 Ты хочешь есть? Ուտել ցանկանու՞մ ես
utel cankanum es?
3 Да, хочу Այո, ցանկանում եմ
Ayo, cankanum em
4 Есть Ուտել
utel
5 Где мы можем поесть? Որտե՞ղ կարող ենք ուտել
Vorter karor enq utel?
6 Где мы можем пообедать? Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել
Vorter karor enq tchashel?
7 Поужинать Ընթրիք
Yntriq
8 Позавтракать Նախաճաշ
Naxatchash
9 Пожалуйста Ներողություն
Nerorutyun
10 Меню, пожалуйста Ճաշացանկը, խնդրեմ
Tchashacanky, xndrem
11 Пожалуйста, меню Ահա ճաշացանկը
Aha tchashacanky
12 Что ты предпочитаешь: мясо или рыбу? Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ
Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
13 С рисом Բրնձով
Brndzov
14 С макаронами Մակարոնով
Makaronov
15 Картошка Կարտոֆիլ
Kartofil
16 Овощи Բանջարեղեն
Bandjareren
17 Яичница болтунья; глазунья; яйцо в смятку Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու
omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
18 Хлеб Հաց
Hac
19 Сливочное масло Կարագ
Karag
20 Салат Աղցան
Artsan
21 Десерт Աղանդեր
Arander
22 Фрукты Միրգ
Mirg
23 Извините, у вас есть нож? Ներողություն, դանակ ունե՞ք
Nerorutyun, danak uneq?
24 Да, я вам его сейчас принесу Այո, հիմա կբերեմ
Ayo, hima kberem
25 Нож Դանակ
Danak
26 Вилка Պատառաքաղ
Pataraqar
27 Ложка Գդալ
Gdal
28 Это горячее блюдо? Սա տա՞ք ճաշատեսակ է
Sa taq tchashatesak e?
29 Да, и очень острое Այո, և շատ կծու
Ayo, ev shat ktsu
30 Горячее Տաք
Taq
31 Холодное Սառը
Sary
32 Острое Կծու
Ktsu
33 Я хочу взять рыбу Ես կվերցնեմ ձուկ
Es kvercnem dzuk
34 Я тоже Ես նույնպես
Yes nuynpes12 - Прощаться

Прощаться
Тест
Kурсы
1 Уже поздно! Я должен идти! Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ
Arden ush e: Es petq e gnam
2 Могли бы мы снова увидеться? Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել
Karor enq krkin handipel?
3 Да, с удовольствием Այո, հաճույքով
Ayo, hatchuyqov
4 Вот мой адрес Ես ապրում եմ այս հասցեում
Yes aprum em ays hasceum
5 У тебя есть телефон? Հեռախոսահամար ունե՞ս
Herakhosahamar unes?
6 Да, вот номер Այո, ահա այն
Ayo, aha ayn
7 Мне было хорошо с тобой Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ
Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
8 Мне тоже доставило удовольствие наше знакомство Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը
Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
9 Мы скоро снова увидимся Շուտով կրկին կհանդիպենք
Shutov krkin khandipenq
10 Я тоже надеюсь на это Ես նույնպես հուսով եմ
Es nuynpes husov em
11 До свидания! Ցտեսությու'ն
Tstesutyun
12 До завтра! Մինչ վաղը
Minch vaghy
13 Пока! Առա'յժմ
Arayjhm13 - Транспорт

Транспорт
Тест
Kурсы
1 Скажите пожалуйста где остановка автобуса? Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը
Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
2 Сколько стоит билет в Солнечный город? Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը
Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
3 Скажите пожалуйста куда едет этот поезд? Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը
Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
4 Этот поезд останавливается в Солнечном городе? Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է
Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
5 Когда отходит поезд в Солнечный город? Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
6 Когда приезжает поезд в Солнечный город? Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
7 Дайте мне пожалуйста билет в Солнечный город Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ
Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
8 У вас есть расписание поездов? Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք
Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
9 Расписание автобусов Ավտոբուսների չվացուցակ
Avtobusneri tchvatsutsak
10 Какой поезд едет в Солнечный город? Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը
Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
11 Вот этот Ահա, այս
Aha, ays
12 Спасибо Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
13 Не за что. Счастливого пути! Չարժե: Բարի ճանապարհ
Tcharje: Bari tchanaparh
14 Гараж - ремонтная мастерская Ավտոսպասարկման կայան
Avtospasarkman kayan
15 Заправочная станция Բենզալցակայան
Benzaltsakayan
16 Полный бак, пожалуйста Խնդրում եմ լիցքավորել
Xndrum em litsqavorel
17 Велосипед Հեծանիվ
Hetsaniv
18 Центр города Քաղաքի կենտրոն
Qaraqi kentron
19 Пригород Արվարձան
Arvardzan
20 Это большой город Սա մեծ քաղաք է
Sa mets qaraq e
21 Это деревня Սա գյուղ է
Sa gyur e
22 Гора Սար
Sar
23 Синонимичное выражение Սար
Ler
24 Озеро Լիճ
Litch
25 Деревня Գյուղ
Gyur14 - Поиск человека

Поиск человека
Тест
Kурсы
1 Вы не скажете, Сара здесь? Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է
Nerorutyun, Saran aydter e?
2 Да, она здесь Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
3 Она ушла Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
4 Не смогли бы вы позвонить ей по сотовому? Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
5 Вы не скажете где я могу её найти? Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
6 Она на работе Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
7 Она у себя Նա իր տանն է
Na ir tann e
8 Вы не скажете Жюльен здесь? Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է
Neroghutyun, Julienn aydter e?
9 Да, он здесь Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
10 Он ушёл Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
11 Вы не скажете где я могу его найти? Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
12 Не могли бы вы позвонить ему по сотовому? Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
13 Он на работе Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
14 Он у себя Նա իր տանն է
Na ir tann e15 - Гостиница

Гостиница
Тест
Kурсы
1 Гостиница Հյուրանոց
Hyuranots
2 Квартира Բնակարան
Bnakaran
3 Добро пожаловать! Բարի' գալուստ
Bari galust
4 У вас есть свободный номер? Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat senyak uneq?
5 Другие формулировки Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat hamar unek
6 Есть ли ванная в номере? Սենյակում լոգարան կա՞
Senyakum logaran ka?
7 Вы предпочитаете две односпальные кровати? Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ
Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
8 Вы хотите номер на два человека? Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ
Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
9 Номер с ванной - с балконом - сдушем Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով
Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
10 Номер с завтраком Սենյակ նախաճաշով
Senyak naxatchashov
11 Сколько стоит одна ночь? Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը
Vorqan e mek gisherva arjeqy?
12 Пожалуйста, сначала покажите мне номер Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը
Nax ktsankanayi tesnel senyaky
13 Да, конечно! Այո, իհարկե'
Ayo, iharke
14 Спасибо, номер очень хороший Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է
Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
15 Могу ли я забронировать номер на сегодня? Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար
Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
16 Это дороговато для меня, спасибо Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն
Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
17 Не смогли бы вы заняться моим багажом? Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար
Karor eq hog tanel ureberis hamar?
18 Где находится мой номер? Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը
Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
19 Он на первом этаже Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
20 А лифт есть? Վերելակ կա՞
Verelak ka?
21 Лифт налево от вас Վերելակը ձախի վրա է
Verelaky dzaxi vra e
22 Лифт справа от вас Վերելակը աջի վրա է
Verelaky adji vra e
23 Где находится прачечная? Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը
Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
24 Она на первом этаже Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
25 Первый этаж Առաջին հարկ
Aradjin hark
26 Номер или комната Սենյակ
Senyak
27 Пункт чистки и глажения Լվացքատուն
Lvatsqatun
28 Парикмахерская Վարսավիրանոց
Varsaviranots
29 Автостоянка Ավտոկանգառ
Avtokangar
30 Мы встретимся в зале собраний? Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը
Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
31 Зал собраний Նիստերի դահլիճ
Nisteri dahlitch
32 Бассейн с подогревом Լողավազանը տաքացվում է
Loravazany taqacvum e
33 Бассейн Լողավազան
Loravazan
34 Пожалуйста, разбудите меня в 7 часов утра Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ
Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
35 Ключ, пожалуйста Բանալին, խնդրե'մ
Banalin, xndrem
36 Электронный ключ, пожалуйста Քարտ-բանալին, խնդրե'մ
Qart-banalin, xndrem
37 Есть ли для меня cообщения? Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞
Indz hamar harordagrutyun ka?
38 Да, вот они Այո, խնդրեմ դրանք
Ayo, xndrem dranq
39 Нет, вы ничего не получили Ոչ, ոչինչ չեք ստացել
Votch, votchintch tcheq statsel
40 Где бы я мог разменять деньги? Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել
Vorter karor em por manrel?
41 Не могли бы вы разменять мне деньги? Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ
Karor eq manrel, xndrem?
42 Да, конечно. Сколько вы хотите? Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել
Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel16 - Пляж

Пляж
Тест
Kурсы
1 Пляж Լողափ
Lorap
2 Скажите, где я могу купить мяч? Որտեղ կարող եմ գնդակ գնել
Vorter karor em gndak gnel
3 В этом направлении есть магазин Այս ուղղությամբ խանութ կա
Ays urutyamb xanut ka
4 Мяч Գնդակ
Gndak
5 Бинокль Հեռադիտակ
Heraditak
6 фуражка Գլխարկ
Glxark
7 Полотенце Սրբիչ
Srbitch
8 Сандали Սանդալներ
Sandalner
9 Ведро Դույլ
Duyl
10 Крем от солнца Արևից պաշտպանիչ քսուք
Arevits pashtpanitch qsouq
11 Плавки Լողավարտիք
Loravartiq
12 Солнечные очки Արևային ակնոցներ
Arevayin aknotsner
13 Ракообразные Խեցեմորթներ
Xetemortner
14 Загорать Արևային լոգանք ընդունել
Arevayin loganq yndunel
15 Солнечный Արևոտ
Arevot
16 Закат Մայրամուտ
Mayramut
17 Пляжный зонт Լողափնյա հովանոց
Lorapnya hovanots
18 Солнце Արև
Arev
19 Солнечный удар Արևահարում
Arevaharum
20 Опасно ли здесь купаться? Լողալն այստեղ վտանգավո՞ր է
Loraln ayster vtangavor e?
21 Нет, не опасно Ոչ, վտանգավոր չէ
Votch, vtangavor tche
22 Да, здесь запрещено купаться Այո, լողալն այստեղ վտանգավոր է
Ayo, loraln ayster vtangavor e
23 Плавать Լողալ
Loral
24 Плаванье Լող
Lor
25 Волна Ալիք
Aliq
26 Море Ծով
Tsov
27 Дюна Ավազաբլուր
Avazablur
28 Песок Ավազ
Avaz
29 Каков прогноз погоды на завтра? Ի՞նչ եղանակ է սպասվում վաղը
Intch yeranak e spasvum vary?
30 Погода изменится Եղանակը փոխվելու է
Yeranaky poxvelu e
31 Пойдёт дождь Անձրև է գալու
Andzrev e galu
32 Будет солнечно Արև է լինելու
Arev e linelu
33 Будет ветренно Քամի է լինելու
Qami e linelu
34 Купальник Լողազգեստ
Lorazgest
35 Тень Ստվեր
Stver17 - В случае неприятности

В случае неприятности
Тест
Kурсы
1 Не могли бы вы мне помочь? Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ
Karor eq indz ognel, xndrum em?
2 Я растерян Ես մոլորվել եմ
Es molorvel em
3 Что вы хотите? Ի՞նչ եք ցանկանում
Inch eq tsankanum?
4 Что случилось? Ի՞նչ է պատահել
Inch e patahel?
5 Где я могу найти переводчика? Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել
Vorter karor em targmanich gtnel?
6 Где находится ближайшая аптека? Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա
Motakayqum vorter deratun ka?
7 Не могли бы вы вызвать врача? Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ
Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
8 От чего вы лечитесь в данный момент? Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին
Inch bujum eq stanum nerka pahin?
9 Больница Հիվանդանոց
Hivandanots
10 Аптека Դեղատուն
Deratun
11 Доктор Բժիշկ
Bjhishk
12 Медицинское обслуживание Բժշկական սպասարկում
Bjhshkakan spasarkum
13 Я потерял свои документы Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը
Yes kortsrel em im pastatrtery
14 Уменя украли мои документы Իմ փաստաթղթերը գողացել են
Im pastatrtery goracel en
15 Бюро находок Գտնված իրերի բաժին
Gtnvats ireri bajhin
16 Пост первой помощи Օգնության կետ
Ognutyan ket
17 Запасной выход Պահեստային ելք
Pahestayin yelq
18 Полиция Ոստիկանություն
Vostikanutyun
19 Документы Փաստաթղթեր
Pastatrter
20 Деньги Փող
Por
21 Паспорт Անձնագիր
Andznagir
22 Багаж Ուղեբեռ
Ureber
23 Всё хорошо, спасибо Պետք չէ, շնորհակալություն
Petq che, shnorhakalutyun
24 Оставьте меня в покое! Հանգիստ թողե'ք ինձ
Hangist torek indz
25 Уходите! Հեռացե'ք
Heratsek
Скачать mp3 и pdf
MP3 + PDF

Скачать все выражения

Бесплатная демоверсияначинать

Скачать mp3 и pdf