Словарный-запас > Польский

1 - Главные выражения

Главные выражения
Тест
Kурсы
1 Добрый день Dzień dobry
2 Добрый вечер Dobry wieczór
3 До свидания Do widzenia
4 До скорого Do zobaczenia
5 Na razie
6 Да Tak
7 Нет Nie
8 Пожалуйста Przepraszam!
9 Спасибо Dziękuję
10 Большое спасибо ! Dziękuję bardzo!
11 Спасибо за вашу помощь Dziękuję za pomoc
12 Не стоит Proszę
13 Договорились Zgoda!
14 Okej
15 Скажите пожалуйста, сколько это стоит? Przepraszam, ile to kosztuje?
16 Извините Przepraszam!
17 Я не понимаю Nie rozumiem
18 Понятно Zrozumiałem
19 Zrozumiałam
20 Я не знаю Nie wiem
21 Запрещено Wstęp wzbroniony
22 Скажите пожалуйста где туалет? Przepraszam, gdzie są toalety?
23 С новым годом! Szczęśliwego Nowego Roku!
24 С днём рождения! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
25 Поздравляю! Gratulacje!2 - Беседа

Беседа
Тест
Kурсы
1 Привет, как дела? Dzień dobry. Jak się masz?
2 Здравствуй! Спасибо, хорошо Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
3 Вы говорите по-польски? Czy mówisz po polsku?
4 Нет, я не говорю по-польски Nie, nie mówię po polsku
5 Только немного Tylko trochę.
6 Ты из какой страны? Skąd jesteś?
7 Какой ты национальности? Jaka jest twoja narodowość?
8 Я русский Jestem Rosjaninem
9 Когда говорит женщина Jestem Rosjanką
10 А ты, ты живёшь здесь? A ty, mieszkasz tutaj?
11 Да, я живу здесь Tak, mieszkam tu.
12 Меня зовут Сара, а тебя? Nazywam się Sarah, a ty?
13 Жюльен Julien.
14 Что ты здесь делаешь? Co tutaj robisz?
15 Я на каникулах Jestem na wakacjach.
16 Мы на каникулах Jesteśmy na wakacjach.
17 Я в командировке Jestem tu służbowo
18 Я здесь работаю Pracuję tutaj
19 Мы здесь работаем Pracujemy tutaj
20 Где можно хорошо поесть? Gdzie tu można dobrze zjeść?
21 Недалеко отсюда есть музей? Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
22 Где я могу подключиться к интернету? Gdzie mogę skorzystać z internetu?3 - Изучать

Изучать
Тест
Kурсы
1 Ты хочешь выучить несколько слов? Chcesz się nauczyć kilku słów?
2 Да, конечно! Tak, chcę
3 Как это называется? Jak to się nazywa?
4 Это стол To jest stół
5 Стол, ты понимаешь? Stół, rozumiesz?
6 Я не понимаю Nie rozumiem
7 Повтори, пожалуйста Możesz powtórzyć?
8 Не смог бы ты говорить помедленнее? Czy możesz mówić trochę wolniej?
9 Не смог бы ты написать это? Możesz to napisać?
10 Понятно Zrozumiałem
11 Zrozumiałam4 - Цвета

Цвета
Тест
Kурсы
1 Мне нравиться цвет этого стола Lubię kolor tego stołu
2 Это красный To kolor czerwony
3 Синий Niebieski
4 Жёлтый Żółty
5 Белый Biały
6 Чёрный Czarny
7 Зелёный Zielony
8 Оранжевый Pomarańczowy
9 Фиолетовый Fioletowy
10 Серый Szary5 - Цифры

Цифры
Тест
Kурсы
1 Ноль Zero
2 один Jeden
3 Два Dwa
4 Три Trzy
5 Четыре Cztery
6 Пять Pięć
7 Шесть Sześć
8 Семь Siedem
9 Восемь Osiem
10 Девять Dziewięć
11 Десять Dziesięć
12 Одиннадцать Jedenaście
13 Двенадцать Dwanaście
14 Тринадцать Trzynaście
15 Четырнадцать Czternaście
16 Пятнадцать Piętnaście
17 Шестнадцать Szesnaście
18 Семнадцать Siedemnaście
19 Восемнадцать Osiemnaście
20 Девятнадцать Dziewiętnaście
21 Двадцать Dwadzieścia
22 Двадцать один Dwadzieścia jeden
23 Двадцать два Dwadzieścia dwa
24 Двадцать три Dwadzieścia trzy
25 Двадцать четыре Dwadzieścia cztery
26 Двадцать пять Dwadzieścia pięć
27 Двадцать шесть Dwadzieścia sześć
28 Двадцать семь Dwadzieścia siedem
29 Двадцать восемь Dwadzieścia osiem
30 Двадцать девять Dwadzieścia dziewięć
31 Тридцать Trzydzieści
32 Тридцать один Trzydzieści jeden
33 Тридцать два Trzydzieści dwa
34 Тридцать три Trzydzieści trzy
35 Тридцать четыре Trzydzieści cztery
36 Тридцать пять Trzydzieści pięć
37 Тридцать шесть Trzydzieści sześć
38 Сорок Czterdzieści
39 Пятьдесят Pięćdziesiąt
40 Шестьдесят Sześćdziesiąt
41 Семьдесят Siedemdziesiąt
42 Восемьдесят Osiemdziesiąt
43 Девяносто Dziewięćdziesiąt
44 Сто Sto
45 Сто пять Sto pięć
46 Двести Dwieście
47 Триста Trzysta
48 Четыреста Czterysta
49 Тысяча Tysiąc
50 Тысяча пятьсот Tysiąc pięćset
51 Две тысячи Dwa tysiące
52 Десять тысяч Dziesięć tysięcy6 - Временные ориентиры

Временные ориентиры
Тест
Kурсы
1 Когда ты сюда приехал? Kiedy tu przyjechałeś?
2 Kiedy tu przyjechałaś?
3 Сегодня Dzisiaj
4 Вчера Wczoraj
5 Два дня тому назад Dwa dni temu
6 Сколько времени ты пробудешь? Ile czasu zostajesz?
7 Я уезжаю завтра Wyjeżdżam jutro
8 Я уезжаю послезавтра Wyjeżdżam pojutrze
9 Я уезжаю через три дня Wyjeżdżam za trzy dni
10 Понедельник Poniedziałek
11 Вторник Wtorek
12 Среда Środa
13 Четверг Czwartek
14 Пятница Piątek
15 Суббота Sobota
16 Воскресенье Niedziela
17 январь Styczeń
18 февраль Luty
19 Март Marzec
20 Апрель Kwiecień
21 Май Maj
22 Июнь Czerwiec
23 Июль Lipiec
24 Август Sierpień
25 Сентябрь Wrzesień
26 Октябрь Październik
27 Ноябрь Listopad
28 Декабрь Grudzień
29 Во сколько ты уезжаешь? O której godzinie wyjeżdżasz?
30 В восемь часов утра Rano, o godzinie ósmej
31 Утром, в четверть девятого Rano, o godzinie ósmej piętnaście
32 Утром, в половине девятого Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
33 Утром, в без четверти девять Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
34 Вечером, в восемнадцать часов Wieczorem, o godzinie osiemnastej
35 Я опаздываю Jestem spóźniony
36 Jestem spóźniona7 - Такси

Такси
Тест
Kурсы
1 Такси! Taxi!
2 Куда вам ехать? Dokąd jedziemy?
3 Я еду на вокзал Na dworzec, poproszę
4 Я еду в гостиницу День и Ночь Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
5 Не могли бы вы довезти меня до аэропорта? Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
6 Mogłaby mnie pani zawieźć na lotnisko?
7 Не могли бы вы взять мой багаж? Mógłby pan wziąć mój bagaż?
8 Mogłaby pani wziąć mój bagaż?
9 Это далеко отсюда? Czy to daleko stąd?
10 Нет, это рядом Nie, to tuż obok
11 Да, это немного дальше Tak, trochę daleko
12 Сколько это будет стоить? Ile to będzie kosztować?
13 Привизите меня сюда, пожалуйста Proszę mnie zawieźć tutaj
14 Это cправa W prawo
15 Это cлева W lewo
16 Прямо Prosto
17 Это здесь To tutaj
18 По этой дороге Tędy
19 Стоп! Stop!
20 Не торопитесь Proszę się nie spieszyć
21 Не могли бы вы мне дать чек? Czy mogę prosić o paragon?8 - Чувства

Чувства
Тест
Kурсы
1 Мне очень нравится твоя страна Bardzo lubię twój kraj
2 Ятебя люблю Kocham cię
3 Я счастлив Jestem szczęśliwy
4 Jestem szczęśliwa
5 Мне грустно Jestem smutny
6 Jestem smutna
7 Я себя хорошо эдесь чувствую Dobrze mi tutaj
8 Мне холодно Zimno mi
9 Мне жарко Gorąco mi
10 Великовато To jest za duże
11 Маловато To jest za małe
12 Это прекрасно To jest idealne
13 Ты хочешь пойти куда-нибудь сегодня вечером? Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
14 Мне хотелось бы куда-нибудь пойти сегодня вечером Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
15 Chciałabym gdzieś wyjść wieczorem
16 Это хорошая идея To dobry pomysł
17 Мне хочется развлечься Chcę się trochę rozerwać
18 Это не очень хорошая идея To nie jest dobry pomysł
19 Мне никуда не хочется идти сегодня вечером Nie chce mi się wychodzić wieczorem
20 Мне хочется отдохнуть Chcę trochę odpocząć
21 Тебе хочется занятся спортом? Czy chcesz trochę poćwiczyć?
22 Да, мне необходимо разрядиться! Tak, muszę się odprężyć!
23 Я играю в теннис Gram w tenisa
24 Нет спасибо, я устал Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
25 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczona9 - Семья

Семья
Тест
Kурсы
1 У тебя есть здесь семья? Masz tutaj rodzinę?
2 Мой отец Mój ojciec
3 Mój tata
4 Моя мать Moja matka
5 Moja mama
6 Мой сын Mój syn
7 Моя дочь Moja córka
8 Брат Brat
9 Сестра Siostra
10 Друг Przyjaciel
11 Подруга Przyjaciółka
12 Мой друг Mój przyjaciel
13 Моя подруга Moja przyjaciółka
14 Мой муж Mój mąż
15 Моя жена Moja żona10 - Бар

Бар
Тест
Kурсы
1 Бар Bar
2 Ты хочешь чего-нибудь выпить? Chcesz się czegoś napić?
3 Пить / Выпить Pić
4 стакан Szklanka
5 С удовольствием! Z przyjemnością
6 Что ты возьмёшь? Co zamawiasz?
7 Что есть выпить? Co jest do picia?
8 Есть вода или фруктовый сок Jest woda lub soki
9 Вода Woda
10 Не могли бы вы добавить kубики льда, пожалуйста Proszę dorzucić kostki lodu
11 Кубики льда Kostki lodu
12 Шоколад Czekolada do picia
13 Kakao
14 Молоко Mleko
15 Чай Herbata
16 Кофе Kawa
17 С сахаром Z cukrem
18 Со сливками Ze śmietanką
19 Вино Wino
20 Пиво Piwo
21 Чай, пожалуйста Herbatę proszę
22 Кружку пива, пожалуйста Piwo proszę
23 Что вы хотите выпить? Co do picia dla pana?
24 Co do picia dla pani?
25 Два чая, пожалуйста! Dwie herbaty proszę!
26 Два пива, пожалуйста! Dwa piwa proszę!
27 Ничего, спасибо Nic, dziękuję
28 Будем здоровы!! Twoje zdrowie!
29 За здоровье! Na zdrowie!
30 Счёт, пожалуйста! Poproszę rachunek !
31 Сколько я вам должен? Ile jestem panu winien?
32 Ile jestem panu winna?
33 Двадцать евро Dwadzieścia euro
34 Я тебя приглашаю Ja płacę
35 Pozwól, że ja zapłacę11 - Ресторан

Ресторан
Тест
Kурсы
1 Ресторан Restauracja
2 Ты хочешь есть? Chcesz coś zjeść?
3 Да, хочу Tak, chcę
4 Есть Jeść
5 Где мы можем поесть? Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
6 Где мы можем пообедать? Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
7 Поужинать Kolacja
8 Позавтракать Śniadanie
9 Пожалуйста Przepraszam!
10 Меню, пожалуйста Poproszę menu!
11 Пожалуйста, меню Oto menu!
12 Что ты предпочитаешь: мясо или рыбу? Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
13 Co chciałabyś zjeść? Mięso czy rybę?
14 С рисом Z ryżem
15 С макаронами Z makaronem
16 Картошка Ziemniaki
17 Kartofle
18 Овощи Warzywa
19 Яичница болтунья; глазунья; яйцо в смятку Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
20 Хлеб Chleb
21 Сливочное масло Masło
22 Салат Sałata
23 Десерт Deser
24 Фрукты Owoce
25 Извините, у вас есть нож? Czy mogę poprosić o nóż?
26 Да, я вам его сейчас принесу Tak, już przynoszę
27 Нож Nóż
28 Вилка Widelec
29 Ложка Łyżeczka
30 Это горячее блюдо? Czy to danie na gorąco?
31 Да, и очень острое Tak, i też bardzo pikantne!
32 Горячее Gorące
33 Холодное Zimne
34 Острое Pikantne
35 Я хочу взять рыбу Zamówię rybę!
36 Я тоже Ja też12 - Прощаться

Прощаться
Тест
Kурсы
1 Уже поздно! Я должен идти! Już późno! Muszę iść!
2 Могли бы мы снова увидеться? Moglibyśmy się znów spotkać?
3 Да, с удовольствием Tak, z przyjemnością
4 Вот мой адрес Mieszkam pod tym adresem
5 У тебя есть телефон? Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
6 Да, вот номер Tak, proszę
7 Мне было хорошо с тобой Było mi bardzo miło
8 Мне тоже доставило удовольствие наше знакомство Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
9 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałem
10 Мы скоро снова увидимся Zobaczymy się wkrótce
11 Я тоже надеюсь на это Mam taką nadzieję!
12 До свидания! Do widzenia!
13 До завтра! Do jutra!
14 Пока! Cześć!13 - Транспорт

Транспорт
Тест
Kурсы
1 Скажите пожалуйста где остановка автобуса? Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
2 Сколько стоит билет в Солнечный город? Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
3 Скажите пожалуйста куда едет этот поезд? Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
4 Этот поезд останавливается в Солнечном городе? Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
5 Когда отходит поезд в Солнечный город? Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
6 Когда приезжает поезд в Солнечный город? Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
7 Дайте мне пожалуйста билет в Солнечный город Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
8 У вас есть расписание поездов? Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
9 Czy ma pani rozkład jazdy pociągów?
10 Расписание автобусов Rozkład jazdy autobusów
11 Какой поезд едет в Солнечный город? Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
12 Вот этот To ten pociąg
13 Спасибо Dziękuję
14 Не за что. Счастливого пути! Nie ma za co. Miłej podróży!
15 Гараж - ремонтная мастерская Serwis samochodowy
16 Заправочная станция Stacja benzynowa
17 Полный бак, пожалуйста Do pełna proszę
18 Велосипед Rower
19 Центр города Centrum miasta
20 Пригород Przedmieście
21 Это большой город To duże miasto
22 Это деревня To miasteczko
23 Гора Góra
24 Озеро Jezioro
25 Деревня Wieś14 - Поиск человека

Поиск человека
Тест
Kурсы
1 Вы не скажете, Сара здесь? Przepraszam, czy jest Sarah?
2 Да, она здесь Tak, jest
3 Она ушла Sarah wyszła
4 Не смогли бы вы позвонить ей по сотовому? Może pan do niej zadzwonić na komórkę
5 Вы не скажете где я могу её найти? Wie pani gdzie ona jest?
6 Она на работе Jest w pracy
7 Она у себя Jest u siebie
8 Вы не скажете Жюльен здесь? Przepraszam, czy jest Julien?
9 Да, он здесь Tak, jest
10 Он ушёл Julien wyszedł
11 Вы не скажете где я могу его найти? Wie pan gdzie on jest?
12 Не могли бы вы позвонить ему по сотовому? Może pani do niego zadzwonić na komórkę
13 Он на работе Jest w pracy
14 Он у себя Jest u siebie15 - Гостиница

Гостиница
Тест
Kурсы
1 Гостиница Hotel
2 Квартира Mieszkanie
3 Добро пожаловать! Witamy!
4 У вас есть свободный номер? Czy są wolne pokoje?
5 Есть ли ванная в номере? Czy to jest pokój z łazienką?
6 Вы предпочитаете две односпальные кровати? Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
7 Woli pani dwa łóżka jedoosobowe?
8 Вы хотите номер на два человека? Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
9 Życzy pani sobie pokój dwuosobowy?
10 Номер с ванной - с балконом - сдушем Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
11 Номер с завтраком Pokój ze śniadaniem
12 Сколько стоит одна ночь? Jaka jest cena noclegu?
13 Пожалуйста, сначала покажите мне номер Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
14 Mogłabym najpierw zobaczyć pokój?
15 Да, конечно! Tak, oczywiście!
16 Спасибо, номер очень хороший Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
17 Могу ли я забронировать номер на сегодня? Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
18 Это дороговато для меня, спасибо Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
19 Не смогли бы вы заняться моим багажом? Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
20 Mógłby pan zająć się moim bagażem?
21 Где находится мой номер? Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
22 Он на первом этаже Na pierwszym piętrze
23 А лифт есть? Czy jest winda?
24 Лифт налево от вас Winda jest po pani lewej stronie
25 Winda jest po pana lewej stronie
26 Лифт справа от вас Winda jest po pani prawej stronie
27 Winda jest po pana prawej stronie
28 Где находится прачечная? Przepraszam, gdzie jest pralnia?
29 Она на первом этаже Na parterze
30 Первый этаж Parter
31 Номер или комната Pokój
32 Пункт чистки и глажения Prasowalnia
33 Парикмахерская Salon fryzjerski
34 Автостоянка Parking samochodowy
35 Мы встретимся в зале собраний? Spotykamy się w sali konferencyjnej?
36 Зал собраний Sala konferencyjna
37 Бассейн с подогревом Basen z podgrzewaną wodą
38 Бассейн Basen
39 Пожалуйста, разбудите меня в 7 часов утра Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
40 Ключ, пожалуйста Poproszę klucz
41 Электронный ключ, пожалуйста Poproszę kartę
42 Есть ли для меня cообщения? Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
43 Да, вот они Tak, proszę
44 Нет, вы ничего не получили Nie, nie ma
45 Где бы я мог разменять деньги? Gdzie można rozmienić pieniądze?
46 Не могли бы вы разменять мне деньги? Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
47 Mógłby mi pan rozmienić pieniądze?
48 Да, конечно. Сколько вы хотите? Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
49 Tak, mogę. Ile pani chce rozmienić?16 - Пляж

Пляж
Тест
Kурсы
1 Пляж Plaża
2 Скажите, где я могу купить мяч? Gdzie mógłbym kupić piłkę?
3 Gdzie mogłabym kupić piłkę?
4 В этом направлении есть магазин Tam dalej jest sklep
5 Мяч Piłka
6 Бинокль Lornetka
7 фуражка Czapka z daszkiem
8 Полотенце Ręcznik
9 Сандали Sandały
10 Ведро Wiaderko
11 Крем от солнца Krem przeciwsłoneczny
12 Плавки Kąpielówki
13 Солнечные очки Okulary przeciwsłoneczne
14 Ракообразные Owoce morza
15 Загорать Opalać się
16 Солнечный Słonecznie
17 Закат Zachód słońca
18 Пляжный зонт Parasol
19 Солнце Słońce
20 Солнечный удар Udar słoneczny
21 Опасно ли здесь купаться? Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
22 Czy można tu bezpiecznie pływać?
23 Нет, не опасно Nie, tu jest bezpiecznie
24 Да, здесь запрещено купаться Tak, pływanie jest tu zabronione
25 Плавать Pływać
26 Плаванье Pływanie
27 Волна Fala
28 Море Morze
29 Дюна Wydma
30 Песок Piasek
31 Каков прогноз погоды на завтра? Jaka jest prognoza pogody na jutro?
32 Погода изменится Pogoda się zmieni
33 Пойдёт дождь Będzie padać
34 Будет солнечно Będzie słonecznie
35 Будет ветренно Będzie wietrznie
36 Купальник Kostium kąpielowy
37 Тень Cień17 - В случае неприятности

В случае неприятности
Тест
Kурсы
1 Не могли бы вы мне помочь? Mogłaby mi pani pomóc?
2 Mógłby mi pan pomóc?
3 Я растерян Zgubiłem się
4 Zgubiłam się
5 Что вы хотите? Co dla pani?
6 Co dla pana?
7 Что случилось? Co się stało?
8 Где я могу найти переводчика? Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
9 Где находится ближайшая аптека? Gdzie jest najbliższa apteka?
10 Не могли бы вы вызвать врача? Mogłaby pani wezwać lekarza?
11 Mógłby pan wezwać lekarza?
12 От чего вы лечитесь в данный момент? Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
13 Czy przyjmuje pani teraz jakieś leki?
14 Больница Szpital
15 Аптека Apteka
16 Доктор Lekarz
17 Doktor
18 Медицинское обслуживание Służby medyczne
19 Я потерял свои документы Zgubiłem moje dokumenty
20 Zgubiłam moje dokumenty
21 Уменя украли мои документы Skradziono mi moje dokumenty
22 Бюро находок Biuro Rzeczy Znalezionych
23 Пост первой помощи Punkt pierwszej pomocy
24 Запасной выход Wyjście ewakuacyjne
25 Полиция Policja
26 Документы Dokumenty
27 Деньги Pieniądze
28 Паспорт Paszport
29 Багаж Bagaż
30 Всё хорошо, спасибо Już dosyć! Nie, dziękuję!
31 Оставьте меня в покое! Proszę mnie zostawić w spokoju!
32 Уходите! Proszę odejść!
Скачать mp3 и pdf
MP3 + PDF

Скачать все выражения

Бесплатная демоверсияначинать

Скачать mp3 и pdf