Словарный-запас > Украинский

1 - Главные выражения

Главные выражения
Тест
Kурсы
1 Добрый день Добрий день
Dobryi den'
2 Другие формулировки Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Добрый вечер Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 До свидания До побачення
Do pobatchennja
5 Другие формулировки Бувай
Buvaj!
6 До скорого Побачимось
Pobatchymos'
7 Да Так
Tak
8 Нет Ні
Ni
9 Пожалуйста Вибачте
Vybatchte
10 Другие формулировки Перепрошую
Pereprochuju
11 Спасибо Дякую
Djakuju
12 Большое спасибо ! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Спасибо за вашу помощь Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Не стоит Будь ласка
Bud' laska
15 Другие формулировки Прошу
Prochu
16 Договорились Гаразд
Gharazd
17 Другие формулировки Добре
Dobre
18 Скажите пожалуйста, сколько это стоит? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Извините Пробачте!
Probatchte
20 Другие формулировки Даруйте!
Darujte!
21 Я не понимаю Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Понятно Зрозуміло
Zrozumilo
23 Я не знаю Я не знаю
Ja ne znaju
24 Запрещено Заборонено
Zaboroneno
25 Скажите пожалуйста где туалет? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 С новым годом! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 С днём рождения! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 С праздником! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Поздравляю! Вітаю!
Vitaju!2 - Беседа

Беседа
Тест
Kурсы
1 Привет, как дела? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Другие формулировки Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Здравствуй! Спасибо, хорошо Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Другие формулировки Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Вы говорите по-украински? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Нет, я не говорю по-украински Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Только немного Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Ты из какой страны? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Другие формулировки Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Какой ты национальности? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Я русский Я росіянин
Ja rosijanyn
12 Когда говорит женщина Я росіянка
Ja rosijanka
13 А ты, ты живёшь здесь? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Да, я живу здесь Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Меня зовут Сара, а тебя? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Жюльен Жульєн
Ʒul'jen
17 Что ты здесь делаешь? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Я на каникулах Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Мы на каникулах Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Я в командировке Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Я здесь работаю Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Мы здесь работаем Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Где можно хорошо поесть? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Другие формулировки Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Недалеко отсюда есть музей? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Где я могу подключиться к интернету? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Изучать

Изучать
Тест
Kурсы
1 Ты хочешь выучить несколько слов? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Да, конечно! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Как это называется? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 Это стол Це стіл
Tse stil
5 Стол, ты понимаешь? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Я не понимаю Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Повтори, пожалуйста Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Не смог бы ты говорить помедленнее? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Не смог бы ты написать это? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Понятно Зрозуміло
Zrozumilo4 - Цвета

Цвета
Тест
Kурсы
1 Мне нравиться цвет этого стола Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Это красный Це червоний
Tse tchervonyj
3 Синий Блакитний
Blakytnyj
4 Жёлтый Жовтий
Ʒovtyj
5 Белый Білий
Bilyj
6 Чёрный Чорний
Tchornyj
7 Зелёный Зелений
Zelenyj
8 Оранжевый Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Фиолетовый Фіолетовий
Fioletovyj
10 Серый Сірий
Siryj5 - Цифры

Цифры
Тест
Kурсы
1 Ноль Нуль
Nul'
2 один Один
Odyn
3 Два Два
Dva
4 Три Три
Try
5 Четыре Чотири
Tchotyry
6 Пять П'ять
P`jat'
7 Шесть Шість
Shist'
8 Семь Сім
Sim
9 Восемь Вісім
Visim
10 Девять Дев'ять
Dev`jat'
11 Десять Десять
Desjat'
12 Одиннадцать Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Двенадцать Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Тринадцать Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Четырнадцать Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Пятнадцать П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Шестнадцать Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Семнадцать Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Восемнадцать Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Девятнадцать Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Двадцать Двадцять
Dvadtsjat'
22 Двадцать один Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Двадцать два Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Двадцать три Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Двадцать четыре Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Двадцать пять Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Двадцать шесть Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Двадцать семь Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Двадцать восемь Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Двадцать девять Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Тридцать Тридцять
Trydtsjat'
32 Тридцать один Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Тридцать два Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Тридцать три Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Тридцать четыре Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Тридцать пять Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Тридцать шесть Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Сорок Сорок
Sorok
39 Пятьдесят П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Шестьдесят Шістдесят
Shistdesjat
41 Семьдесят Сімдесят
Simdesjat
42 Восемьдесят Вісімдесят
Visimdesjat
43 Девяносто Дев'яносто
Dev`janosto
44 Сто Сто
Sto
45 Сто пять Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Двести Двісті
Dvisti
47 Триста Триста
Trysta
48 Четыреста Чотириста
Tchotyrysta
49 Тысяча Тисяча
Tysjatcha
50 Тысяча пятьсот Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Две тысячи Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Десять тысяч Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Временные ориентиры

Временные ориентиры
Тест
Kурсы
1 Когда ты сюда приехал? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Сегодня Сьогодні
S'oghodni
3 Вчера Учора
Utchora
4 Два дня тому назад Два дні тому
Dva dni tomu
5 Сколько времени ты пробудешь? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Я уезжаю завтра Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Я уезжаю послезавтра Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Я уезжаю через три дня Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Понедельник Понеділок
Ponedilok
10 Вторник Вівторок
Vivtorok
11 Среда Середа
Sereda
12 Четверг Четвер
Tchetver
13 Пятница П'ятниця
P'jatnytsja
14 Суббота Субота
Subota
15 Воскресенье Неділя
Nedilja
16 январь Січень
Sitchen'
17 февраль Лютий
Ljutyj
18 Март Березень
Berezen'
19 Апрель Квітень
Kviten'
20 Май Травень
Traven'
21 Июнь Червень
Tcherven'
22 Июль Липень
Lypen'
23 Август Серпень
Serpen'
24 Сентябрь Вересень
Veresen'
25 Октябрь Жовтень
Ʒovten'
26 Ноябрь Листопад
Lystopad
27 Декабрь Грудень
Ghruden'
28 Во сколько ты уезжаешь? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 В восемь часов утра О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Утром, в четверть девятого Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Другие формулировки О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Утром, в половине девятого Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Другие формулировки О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Утром, в без четверти девять Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Другие формулировки О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Вечером, в восемнадцать часов Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Я опаздываю Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Такси

Такси
Тест
Kурсы
1 Такси! Таксі!
Taksi!
2 Куда вам ехать? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Я еду на вокзал Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Я еду в гостиницу День и Ночь Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Не могли бы вы довезти меня до аэропорта? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Не могли бы вы взять мой багаж? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Это далеко отсюда? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Нет, это рядом Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Да, это немного дальше Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Сколько это будет стоить? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Привизите меня сюда, пожалуйста Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Это cправa Це справа
Tse sprava
13 Это cлева Це зліва
Tse zliva
14 Прямо Прямо
Prjamo
15 Это здесь Це тут
Tse tut
16 По этой дороге По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Стоп! Стоп!
Stop!
18 Не торопитесь Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Не могли бы вы мне дать чек? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Чувства

Чувства
Тест
Kурсы
1 Мне очень нравится твоя страна Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Ятебя люблю Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Другие формулировки Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Я счастлив Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Мне грустно Мені сумно
Meni sumno
6 Я себя хорошо эдесь чувствую Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Мне холодно Мені холодно
Meni kholodno
8 Мне жарко Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Великовато Великувато
Velykuvato
10 Если указанный человек или предмет женскl Завеликий
Zavelykyj
11 Маловато Замало
Zamalo
12 Если указанный человек или предмет женскl Малий
Malyj
13 Это прекрасно Чудово
Tchudovo
14 Ты хочешь пойти куда-нибудь сегодня вечером? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Мне хотелось бы куда-нибудь пойти сегодня вечером Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 Это хорошая идея Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Другие формулировки Гарна ідея
Gharna ideja
18 Мне хочется развлечься Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 Это не очень хорошая идея Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Мне никуда не хочется идти сегодня вечером Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Мне хочется отдохнуть Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Тебе хочется занятся спортом? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Да, мне необходимо разрядиться! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Я играю в теннис Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Нет спасибо, я устал Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Семья

Семья
Тест
Kурсы
1 У тебя есть здесь семья? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Мой отец Мій батько
Mij bat'ko
3 Моя мать Моя мати
Moja maty
4 Мой сын Мій син
Mij syn
5 Моя дочь Моя донька
Moja don'ka
6 Брат Брат
Brat
7 Сестра Сестра
Sestra
8 Друг Друг
Drug
9 Другие формулировки Приятель
Pryjatel'
10 Подруга Подруга
Podruga
11 Другие формулировки Приятелька
Pryjatel'ka
12 Мой друг Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Моя подруга Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Мой муж Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Моя жена Моя дружина
Moja druʒyna10 - Бар

Бар
Тест
Kурсы
1 Бар Бар
Bar
2 Ты хочешь чего-нибудь выпить? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Пить / Выпить Пити
Pyty
4 стакан Склянка
Skljanka
5 С удовольствием! Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Другие формулировки Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Что ты возьмёшь? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Что есть выпить? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Есть вода или фруктовый сок Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Вода Вода
Voda
11 Не могли бы вы добавить kубики льда, пожалуйста Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Кубики льда Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Шоколад Шоколад
Chokolad
14 Молоко Молоко
Moloko
15 Чай Чай
Tchaj
16 Кофе Кава
Kava
17 С сахаром З цукром
Z tsukrom
18 Со сливками З вершками
Z verchkamy
19 Вино Вино
Vyno
20 Пиво Пиво
Pyvo
21 Чай, пожалуйста Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Кружку пива, пожалуйста Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Что вы хотите выпить? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Два чая, пожалуйста! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Два пива, пожалуйста! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Ничего, спасибо Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Будем здоровы!! Будьмо!
Bud'mo!
28 За здоровье! Будьмо!
Bud'mo!
29 Счёт, пожалуйста! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Сколько я вам должен? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Двадцать евро Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Я тебя приглашаю Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Ресторан

Ресторан
Тест
Kурсы
1 Ресторан Ресторан
Restoran
2 Ты хочешь есть? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Да, хочу Так, хочу
Tak, khotchu
4 Есть Їсти
Jisty
5 Где мы можем поесть? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Где мы можем пообедать? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Поужинать Вечеря
Vetcherja
8 Позавтракать Сніданок
Snidanok
9 Пожалуйста Будь ласка!
Bud' laska!
10 Меню, пожалуйста Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Пожалуйста, меню Ось меню!
Os' menju!
12 Что ты предпочитаешь: мясо или рыбу? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 С рисом З рисом
Z rysom
14 С макаронами З макаронами
Z makaronamy
15 Картошка З картоплею
Z kartopleju
16 Овощи З овочами
Z ovotchamy
17 Яичница болтунья; глазунья; яйцо в смятку Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Хлеб Хліб
Khlib
19 Сливочное масло Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Салат Салат
Salat
21 Десерт Десерт
Desert
22 Фрукты Фрукти
Frukty
23 Извините, у вас есть нож? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Да, я вам его сейчас принесу Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Нож Ніж
Niʒ
26 Вилка Виделка
Vydelka
27 Ложка Ложка
Loʒka
28 Это горячее блюдо? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Да, и очень острое Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Горячее Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Холодное Холодна страва
Kholodna strava
32 Острое Гостра страва
Ghostra strava
33 Я хочу взять рыбу Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Я тоже Я також
Ja takoʒ12 - Прощаться

Прощаться
Тест
Kурсы
1 Уже поздно! Я должен идти! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Другие формулировки Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Могли бы мы снова увидеться? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Да, с удовольствием Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Вот мой адрес Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 У тебя есть телефон? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Да, вот номер Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Мне было хорошо с тобой Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Мне тоже доставило удовольствие наше знакомство Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Когда партнёр женщина Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Мы скоро снова увидимся Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Я тоже надеюсь на это Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 До свидания! До побачення!
Do pobatchennja
14 До завтра! До завтра!
Do zavtra!
15 Пока! Бувай!
Buvaj!13 - Транспорт

Транспорт
Тест
Kурсы
1 Скажите пожалуйста где остановка автобуса? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Сколько стоит билет в Солнечный город? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Скажите пожалуйста куда едет этот поезд? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Этот поезд останавливается в Солнечном городе? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Когда отходит поезд в Солнечный город? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Когда приезжает поезд в Солнечный город? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Дайте мне пожалуйста билет в Солнечный город Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 У вас есть расписание поездов? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Расписание автобусов Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Какой поезд едет в Солнечный город? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Вот этот Ось цей
Os' tsej
12 Спасибо Дякую
Djakuju
13 Не за что. Счастливого пути! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Гараж - ремонтная мастерская Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Заправочная станция Заправка
Zapravka
16 Полный бак, пожалуйста Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Велосипед Велосипед
Velosyped
18 Центр города Центр міста
Tsentr mista
19 Пригород Передмістя
Peredmistja
20 Другие формулировки Пригород
Pryghorod
21 Это большой город Це велике місто
Tse velyke misto
22 Это деревня Це село
Tse selo
23 Гора Гора
Ghora
24 Озеро Озеро
Ozero
25 Деревня Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Поиск человека

Поиск человека
Тест
Kурсы
1 Вы не скажете, Сара здесь? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Да, она здесь Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Она ушла Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Не смогли бы вы позвонить ей по сотовому? Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Вы не скажете где я могу её найти? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Она на работе Вона на роботі
Vona na roboti
7 Она у себя Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Вы не скажете Жюльен здесь? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Да, он здесь Так, він тут
Tak, vin tut
10 Он ушёл Він вийшов
Vin vyjshov
11 Вы не скажете где я могу его найти? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Не могли бы вы позвонить ему по сотовому? Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Он на работе Він на роботі
Vin na roboti
14 Он у себя Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Гостиница

Гостиница
Тест
Kурсы
1 Гостиница Готель
Ghotel'
2 Квартира Квартира
Kvartyra
3 Добро пожаловать! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 У вас есть свободный номер? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Есть ли ванная в номере? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Вы предпочитаете две односпальные кровати? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Вы хотите номер на два человека? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Номер с ванной - с балконом - сдушем Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Номер с завтраком Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Сколько стоит одна ночь? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Пожалуйста, сначала покажите мне номер Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Да, конечно! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Спасибо, номер очень хороший Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Могу ли я забронировать номер на сегодня? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Это дороговато для меня, спасибо Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Не смогли бы вы заняться моим багажом? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Где находится мой номер? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Он на первом этаже Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 А лифт есть? А ліфт є?
A lift je?
20 Лифт налево от вас Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Лифт справа от вас Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Где находится прачечная? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Она на первом этаже Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Первый этаж Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Номер или комната Номер
Nomer
26 Пункт чистки и глажения Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Парикмахерская Перукарня
Perukarnja
28 Автостоянка Автостоянка
Avtostojanka
29 Мы встретимся в зале собраний? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Зал собраний Конференц-зал
Konferents-zal
31 Бассейн с подогревом Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Бассейн Басейн
Basejn
33 Пожалуйста, разбудите меня в 7 часов утра Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Ключ, пожалуйста Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Электронный ключ, пожалуйста Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Есть ли для меня cообщения? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Да, вот они Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Нет, вы ничего не получили Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Где бы я мог разменять деньги? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Не могли бы вы разменять мне деньги? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Да, конечно. Сколько вы хотите? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Пляж

Пляж
Тест
Kурсы
1 Пляж Пляж
Pljaʒ
2 Скажите, где я могу купить мяч? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 В этом направлении есть магазин У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Мяч М'яч
M'jatch
5 Бинокль Бінокль
Binokl'
6 фуражка Кепка
Kepka
7 Полотенце Рушник
Rushnyk
8 Сандали Сандалі
Sandali
9 Ведро Відро
Vidro
10 Крем от солнца Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Плавки Плавки
Plavky
12 Солнечные очки Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Ракообразные Ракоподібні
Rakopodibni
14 Загорать Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Солнечный Сонячний
Sonjatchnyj
16 Закат Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Пляжный зонт Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Солнце Сонце
Sontse
19 Солнечный удар Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Опасно ли здесь купаться? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Нет, не опасно Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Да, здесь запрещено купаться Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Плавать Плавати
Plavaty
24 Плаванье Плавання
Plavannja
25 Волна Хвиля
Khvylja
26 Море Море
More
27 Дюна Дюна
Djuna
28 Песок Пісок
Pisok
29 Каков прогноз погоды на завтра? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Погода изменится Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Пойдёт дождь Піде дощ
Pide dochtch
32 Будет солнечно Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Будет ветренно Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Купальник Купальник
Kupal'nyk
35 Тень Тінь
Tin'17 - В случае неприятности

В случае неприятности
Тест
Kурсы
1 Не могли бы вы мне помочь? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Я растерян Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Что вы хотите? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Что случилось? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Другие формулировки Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Где я могу найти переводчика? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Где находится ближайшая аптека? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Не могли бы вы вызвать врача? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 От чего вы лечитесь в данный момент? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Больница Лікарня
Likarnja
11 Аптека Аптека
Apteka
12 Доктор Лікар
Likar
13 Медицинское обслуживание Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Я потерял свои документы Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Уменя украли мои документы У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Бюро находок Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Пост первой помощи Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Запасной выход Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Полиция Міліція
Militsija
20 Другие формулировки Поліція
Politsija
21 Документы Папери
Papery
22 Другие формулировки Документи
Dokumenty
23 Деньги Гроші
Ghrochi
24 Паспорт Паспорт
Pasport
25 Багаж Багаж
Baghaʒ
26 Всё хорошо, спасибо Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Оставьте меня в покое! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Уходите! Залиште мене!
Zalychte mene!
Скачать mp3 и pdf
MP3 + PDF

Скачать все выражения

Бесплатная демоверсияначинать

Скачать mp3 и pdf