Your browser does not support JavaScript! Kурсы Иврит бесплатно | научиться Иврит

Kурсы Иврит

1

17 тем
17 тем

Главные выражения

Главные выражения
Добрый день
שלום
shalom
Добрый вечер
ערב טוב
erev tov
До свидания
להתראות
le'itraot
До скорого
נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
Да
כן
ken
Нет
לא
lo
Пожалуйста
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Спасибо
תודה
toda
Большое спасибо !
תודה רבה
toda raba
Спасибо за вашу помощь
תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
Не стоит
בבקשה
bevakasha
בבקשה
על לא דבר
al lo davar
Договорились
בסדר
beseder
Скажите пожалуйста, сколько это стоит?
?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
Извините
סליחה
slyha
Я не понимаю
אני לא מבין
any lo mevyn
Понятно
הבנתי
hevanty
Я не знаю
אני לא יודעת
any lo yoda'at
Запрещено
אסור
asur
Скажите пожалуйста где туалет?
?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
С новым годом!
שנה טובה!
shana tova!
С днём рождения!
יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
С праздником!
חג שמח!
hag sameah!
Поздравляю!
כל הכבוד!
kol hkavod!
כל הכבוד!
ברכות!
brahot!Беседа

Беседа
Привет, как дела?
?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
Здравствуй! Спасибо, хорошо
שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
Вы говорите на иврите?
?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
Нет, я не говорю на иврите
לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
Только немного
רק קצת
rak ktsat
Ты из какой страны?
?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
Какой ты национальности?
?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
Я израильтянин
אני ישראלי
any yshraly
Я израильтянка
אני ישראלית
any yshralyt
А ты, ты живёшь здесь?
?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
Да, я живу здесь
כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
Меня зовут Сара, а тебя?
?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
Жюльен
ג'וליאן
g'ulyan
Что ты здесь делаешь?
?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
Я на каникулах
אני בחופשה
any behufsha
Мы на каникулах
אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
Я в командировке
אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
Я здесь работаю
אני עובד כאן
any - oved kan
Мы здесь работаем
אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
Где можно хорошо поесть?
?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
Недалеко отсюда есть музей?
?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
Где я могу подключиться к интернету?
?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?Изучать

Изучать
Ты хочешь выучить несколько слов?
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
Да, конечно!
כן, בסדר!
ken, beseder!
Как это называется?
איך זה נקרא
eyh ze nykra?
Это стол
זה שולחן
ze shulhan
Стол, ты понимаешь?
?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
Я не понимаю
אני לא מבין
any lo mevyn
Повтори, пожалуйста
?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
Не смог бы ты говорить помедленнее?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
Не смог бы ты написать это?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
Понятно
הבנתי
hevantyЦвета

Цвета
Мне нравиться цвет этого стола
הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
Это красный
זה אדום
ze adom
Синий
כחול
kahol
Жёлтый
צהוב
tsaov
Белый
לבן
lavan
Чёрный
שחור
shahor
Зелёный
ירוק
yarok
Оранжевый
כתום
katom
Фиолетовый
סגול
sagol
Серый
אפור
aforЦифры

Цифры
Ноль
אפס
efes
один
אחת
ahat
אחת
אחד
ehad
Два
שתים
shtaym
שתים
שנים
shnaym
Три
שלוש
shalosh
שלוש
שלושה
shlosha
Четыре
ארבע
arba
ארבע
ארבעה
arba'a
Пять
חמש
hamesh
חמש
חמישה
hamysha
Шесть
שש
shesh
שש
ששה
shysha
Семь
שבע
sheva
שבע
שבעה
shyva
Восемь
שמונה
shmone
שמונה
שמונה
shmona
Девять
תשע
tesha
תשע
תשעה
tysha
Десять
עשר
eser
עשר
עשרה
asara
Одиннадцать
אחת-עשרה
ahat-'esre
אחת-עשרה
אחד-עשר
ehad-asar
Двенадцать
שתים-עשרה
shteym-esre
שתים-עשרה
שנים-עשר
shneym-asar
Тринадцать
שלוש-עשרה
shlosh-esre
שלוש-עשרה
שלושה-עשר
shlosha-asar
Четырнадцать
ארבע-עשרה
arba-esre
ארבע-עשרה
ארבעה-עשר
arbaa-asar
Пятнадцать
חמש-עשרה
hamesh-esre
חמש-עשרה
חמישה-עשר
hamysha-asar
Шестнадцать
שש-עשרה
shesh-esre
שש-עשרה
ששה-עשר
shysha-asar
Семнадцать
שבע-עשרה
shva-esre
שבע-עשרה
שבעה-עשר
shyva-asar
Восемнадцать
שמונה-עשרה
shmone-esre
שמונה-עשרה
שמונה-עשר
shmona-asar
Девятнадцать
תשע-עשרה
tsha-esre
תשע-עשרה
תשעה-עשר
tysha-asar
Двадцать
עשרים
esrym
Двадцать один
עשרים ואחת
esrym ve'ahat
עשרים ואחת
עשרים ואחד
esrym veehad
Двадцать два
עשרים ושתים
esrym ushtaym
עשרים ושתים
עשרים ושנים
esrym veshnaym
Двадцать три
עשרים ושלוש
esrym veshalosh
עשרים ושלוש
עשרים ושלושה
esrym veshlosha
Двадцать четыре
עשרים וארבע
esrym vearba
עשרים וארבע
עשרים וארבעה
esrym vearbaa
Двадцать пять
עשרים וחמש
esrym vehamesh
עשרים וחמש
עשרים וחמישה
esrym vehamysha
Двадцать шесть
עשרים ושש
esrym veshesh
עשרים ושש
עשרים וששה
esrym veshysha
Двадцать семь
עשרים ושבע
esrym vesheva
עשרים ושבע
עשרים ושבעה
esrym veshyva
Двадцать восемь
עשרים ושמונה
esrym veshmone
עשרים ושמונה
עשרים ושמונה
esrym veshmona
Двадцать девять
עשרים ותשע
esrym vetesha
עשרים ותשע
עשרים ותשעה
esrym vetysha
Тридцать
שלושים
shloshym
Тридцать один
שלושים ואחת
shloshym veahat
שלושים ואחת
שלושים ואחד
shloshym vehad
Тридцать два
שלושים ושתים
shloshym ushtaym
שלושים ושתים
שלושים ושנים
shloshym veshnaym
Тридцать три
שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
שלושים ושלוש
שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
Тридцать четыре
שלושים וארבע
shloshym vearba
שלושים וארבע
שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
Тридцать пять
שלושים חמש
shloshym vehamesh
שלושים חמש
שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
Тридцать шесть
שלושים ושש
shloshym veshesh
שלושים ושש
שלושים וששה
shloshym veshysha
Сорок
ארבעים
arbaym
Пятьдесят
חמשים
hamyshym
Шестьдесят
ששים
shyshym
Семьдесят
שבעים
shyv'eym
Восемьдесят
שמונים
shmonym
Девяносто
תשעים
tysh'eym
Сто
מאה
mea
Сто пять
מאה וחמש
mea vehamesh
מאה וחמש
מאה וחמישה
mea vehamysha
Двести
מאתים
mataym
Триста
שלוש מאות
shlosh meot
Четыреста
ארבע מאות
arba meot
Тысяча
אלף
elef
Тысяча пятьсот
אלף חמש מאות
elef hamesh meot
Две тысячи
אלפיים
alpaym
Десять тысяч
עשרת אלפים
aseret alafymВременные ориентиры

Временные ориентиры
Когда ты сюда приехал?
?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
Сегодня
היום
hayom
Вчера
אתמול
etmol
Два дня тому назад
לפני יומיים
lifney yomaym
לפני יומיים
שלשום
shylshom
Сколько времени ты пробудешь?
?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
Я уезжаю завтра
אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
Я уезжаю послезавтра
אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
Я уезжаю через три дня
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
Понедельник
יום שני
yom sheny
Вторник
יום שלישי
yom shlyshy
Среда
יום רביעי
yom revy'y
Четверг
יום חמישי
yom hamyshy
Пятница
יום שישי
yom shyshy
Суббота
שבת
shabat
Воскресенье
יום ראשון
yom rishon
январь
ינואר
yanuar
февраль
פברואר
fevbruar
Март
מרץ
merts
Апрель
אפריל
apryl
Май
מאי
may
Июнь
יוני
yuny
Июль
יולי
yuly
Август
אוגוסט
ogust
Сентябрь
ספטמבר
september
Октябрь
אוקטובר
oktober
Ноябрь
נובמבר
november
Декабрь
דצמבר
detsember
Во сколько ты уезжаешь?
?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
В восемь часов утра
בשמונה בבוקר
bishmone baboker
Утром, в четверть девятого
בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
Утром, в половине девятого
בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
Утром, в без четверти девять
ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
Вечером, в восемнадцать часов
בשש בערב
beshesh ba'erev
Я опаздываю
אני מאחר
any meaherТакси

Такси
Такси!
מונית!
monyt!
Куда вам ехать?
?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
Я еду на вокзал
אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
Я еду в гостиницу День и Ночь
אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
Не могли бы вы довезти меня до аэропорта?
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
Не могли бы вы взять мой багаж?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
Это далеко отсюда?
?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
Нет, это рядом
לא, זה קרוב
lo, ze karov
Да, это немного дальше
כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
Сколько это будет стоить?
?כמה זה יעלה
kama ze ole?
Привизите меня сюда, пожалуйста
קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
Это cправa
זה ימינה
ze yamyna
Это cлева
זה שמאלה
za smola
Прямо
זה ישר
ze yashar
Это здесь
זה כאן
ze kan
По этой дороге
זה משם
ze mysham
Стоп!
עצור!
atsor!
Не торопитесь
קח את הזמן
kah et hazman
Не могли бы вы мне дать чек?
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?Чувства

Чувства
Мне очень нравится твоя страна
אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
Ятебя люблю
אני אוהבת אותך
any oevet otha
Я счастлив
אני שמח
any sameh
Мне грустно
אני עצובה
any atsuva
Я себя хорошо эдесь чувствую
אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
Мне холодно
קר לי
kar ly
Мне жарко
חם לי
ham ly
Великовато
זה גדול מדי
ze gadol myday
Маловато
זה קטן מדי
ze katan myday
Это прекрасно
זה מושלם
ze mushlam
Ты хочешь пойти куда-нибудь сегодня вечером?
?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
Мне хотелось бы куда-нибудь пойти сегодня вечером
אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
Это хорошая идея
זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
Мне хочется развлечься
יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
Это не очень хорошая идея
זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
Мне никуда не хочется идти сегодня вечером
אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
Мне хочется отдохнуть
יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
Тебе хочется занятся спортом?
אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
Да, мне необходимо разрядиться!
כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
Я играю в теннис
אני משחק טניס
any mesahek tenys
Нет спасибо, я устал
לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayefСемья

Семья
У тебя есть здесь семья?
?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
Мой отец
אבא שלי
aba shely
Моя мать
אמא שלי
yma shely
Мой сын
הבן שלי
haben shely
Моя дочь
הבת שלי
habat shely
Брат
אח
ah
Сестра
אחות
ahot
Друг
חבר
haver
Подруга
ידידה
yedyda
Мой друг
חבר שלי
haver shely
Моя подруга
ידידה שלי
yedyda shely
Мой муж
בעלי
ba'aly
Моя жена
אשתי
ishtyБар

Бар
Бар
בר
bar
Ты хочешь чего-нибудь выпить?
?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
Пить / Выпить
לשתות
lishtot
стакан
כוס
kos
С удовольствием!
בשמחה
besimha
בשמחה
בכיף
bekeyf
Что ты возьмёшь?
?מה אתה שותה
ma ata shote?
Что есть выпить?
?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
Есть вода или фруктовый сок
יש מים או מיץ
yesh maym o myts
Вода
מים
maym
Не могли бы вы добавить kубики льда, пожалуйста
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
Кубики льда
קוביות קרח
kubyot kerah
Шоколад
שוקו
shoko
Молоко
חלב
halav
Чай
תה
te
Кофе
קפה
kafe
С сахаром
עם סוכר
im sukar
Со сливками
עם קצפת
im katsefet
Вино
יין
yayn
Пиво
בירה
byra
Чай, пожалуйста
תה בבקשה
te bevakasha
Кружку пива, пожалуйста
בירה בבקשה
byra bevakasha
Что вы хотите выпить?
?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
Два чая, пожалуйста!
פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
Два пива, пожалуйста!
פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
Ничего, спасибо
כלום, תודה
klum, toda
Будем здоровы!!
לחייך
lehayeha
За здоровье!
לחיים!
lehaym!
Счёт, пожалуйста!
חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
Сколько я вам должен?
סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
Двадцать евро
עשרים יורו
esrym yuru
Я тебя приглашаю
אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'haРесторан

Ресторан
Ресторан
המסעדה
hamis'eada
Ты хочешь есть?
?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
Да, хочу
כן, אני אשמח
ken, any esmah
Есть
לאכול
lehol
Где мы можем поесть?
?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
Где мы можем пообедать?
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
Поужинать
ארוחת-ערב
aruhat-'erev
Позавтракать
ארחתת-בוקר
aruhat-boker
Пожалуйста
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Меню, пожалуйста
תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
Пожалуйста, меню
הנה התפריט!
ine hatafrit!
Что ты предпочитаешь: мясо или рыбу?
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
С рисом
עם אורז
im orez
С макаронами
עם אטריות
im itryot
Картошка
תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
Овощи
ירקות
yeraquot
Яичница болтунья; глазунья; яйцо в смятку
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
Хлеб
לחם
lehem
Сливочное масло
חמאה
hemah
Салат
סלט
salat
Десерт
קינוח
kynuah
Фрукты
פרות
perot
Извините, у вас есть нож?
?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
Да, я вам его сейчас принесу
כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
Нож
סכין
sakyn
Вилка
מזלג
mazleg
Ложка
כף
kaf
Это горячее блюдо?
?זו מנה חמה
zo mana hama?
Да, и очень острое
כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
Горячее
חם
ham
Холодное
קר
kar
Острое
מתובל
metubal
Я хочу взять рыбу
אני אקח דגים!
any ekah dagym!
Я тоже
גם אני
gam anyПрощаться

Прощаться
Уже поздно! Я должен идти!
מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
Могли бы мы снова увидеться?
?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
?נוכל להפגש
?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
Да, с удовольствием
כן, בשמחה
ken, besymha
כן, בשמחה
כן, בכיף
ken, bekeif
Вот мой адрес
אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
У тебя есть телефон?
?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
Да, вот номер
כן, הנה
ken, yne
Мне было хорошо с тобой
היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
Мне тоже доставило удовольствие наше знакомство
גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
Мы скоро снова увидимся
נתראה בקרוב
nytrae bekarov
Я тоже надеюсь на это
אני גם מקוה
any gam mekave
До свидания!
להתראות!
lehytraot!
До завтра!
נפגש מחר
nipagesh mahar
Пока!
ביי!
bay!Транспорт

Транспорт
Скажите пожалуйста где остановка автобуса?
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
Сколько стоит билет в Солнечный город?
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
Скажите пожалуйста куда едет этот поезд?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
Этот поезд останавливается в Солнечном городе?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
Когда отходит поезд в Солнечный город?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
Когда приезжает поезд в Солнечный город?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
Дайте мне пожалуйста билет в Солнечный город
כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
У вас есть расписание поездов?
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
Расписание автобусов
לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
Какой поезд едет в Солнечный город?
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
Вот этот
הרכבת הזאת
arakevet azot
Спасибо
תודה
toda
Не за что. Счастливого пути!
על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
על לא דבר, נסיעה טובה!
!בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
Гараж - ремонтная мастерская
מוסך תקונים
musah tykunym
Заправочная станция
תחנת-דלק
tahanat-delek
Полный бак, пожалуйста
לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
Велосипед
אופנים
ofnaym
Центр города
מרכז העיר
merkaz ayr
Пригород
פרבר
parvar
Это большой город
זו עיר גדולה
zu yr gdola
Это деревня
זה כפר
ze kfar
Гора
הר
ar
Озеро
אגם
agam
Деревня
כפר
kfarПоиск человека

Поиск человека
Вы не скажете, Сара здесь?
?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
Да, она здесь
כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
Она ушла
היא יצאה
y yatsa
Не смогли бы вы позвонить ей по сотовому?
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
Вы не скажете где я могу её найти?
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
Она на работе
היא בעבודה שלה
y baavoda shela
Она у себя
היא בבית שלה
y babayt shela
Вы не скажете Жюльен здесь?
?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
Да, он здесь
כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
Он ушёл
הוא יצא
u yatsa
Вы не скажете где я могу его найти?
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
Не могли бы вы позвонить ему по сотовому?
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
Он на работе
הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
Он у себя
הוא בבית שלו
u babayt sheloГостиница

Гостиница
Гостиница
המלון
amalon
Квартира
דירה
dyra
Добро пожаловать!
ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
У вас есть свободный номер?
?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
Есть ли ванная в номере?
?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
Вы предпочитаете две односпальные кровати?
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
Вы хотите номер на два человека?
?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
Номер с ванной - с балконом - сдушем
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
Номер с завтраком
חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
Сколько стоит одна ночь?
?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
Пожалуйста, сначала покажите мне номер
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
Да, конечно!
כן, בודאי!
ken, bevaday!
Спасибо, номер очень хороший
תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
Могу ли я забронировать номер на сегодня?
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
Это дороговато для меня, спасибо
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
Не смогли бы вы заняться моим багажом?
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
Где находится мой номер?
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
Он на первом этаже
הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
А лифт есть?
?יש מעלית
yesh ma'alyt?
Лифт налево от вас
המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
Лифт справа от вас
המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
Где находится прачечная?
?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
Она на первом этаже
היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
Первый этаж
קומת קרקע
komat karka
Номер или комната
חדר
heder
Пункт чистки и глажения
מכבסה
mahbesa
Парикмахерская
מספרה
myspara
Автостоянка
חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
Мы встретимся в зале собраний?
נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
Зал собраний
אולם האספות
ulam a'asefot
Бассейн с подогревом
הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
Бассейн
הבריכה
abryha
Пожалуйста, разбудите меня в 7 часов утра
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
Ключ, пожалуйста
את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
Электронный ключ, пожалуйста
את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
Есть ли для меня cообщения?
?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
Да, вот они
כן, הנה הן
ken, yne en
Нет, вы ничего не получили
לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
Где бы я мог разменять деньги?
?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
Не могли бы вы разменять мне деньги?
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
Да, конечно. Сколько вы хотите?
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?Пляж

Пляж
Пляж
החוף
ahof
Скажите, где я могу купить мяч?
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
В этом направлении есть магазин
יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
Мяч
כדור
kadur
Бинокль
משקפת
myshkefet
фуражка
כובע מצחיה
kova mytshya
Полотенце
מגבת
magevet
Сандали
סנדלים
sandalym
Ведро
דלי
dly
Крем от солнца
קרם שיזוף
Krem shyzuf
Плавки
בגד-ים
beged-yam
Солнечные очки
משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
Ракообразные
סרטן
sartan
Загорать
להשתזף
leyshtazef
Солнечный
מחומם
mehumam
Закат
שקיעת השמש
shky'at hashemesh
Пляжный зонт
שמשיה
shymshya
Солнце
שמש
shemesh
Солнечный удар
מכת-שמש
makat-shemesh
Опасно ли здесь купаться?
?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
Нет, не опасно
לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
Да, здесь запрещено купаться
כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
Плавать
לשחות
lysh'hot
Плаванье
שחיה
shhya
Волна
גל
gal
Море
ים
yam
Дюна
דיונה
dyuna
Песок
חול
hol
Каков прогноз погоды на завтра?
?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
Погода изменится
מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
Пойдёт дождь
ירד גשם
yered geshem
Будет солнечно
תהיה שמש
tyye shemesh
Будет ветренно
תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
Купальник
בגד-ים
beged-yam
Тень
צל
tselВ случае неприятности

В случае неприятности
Не могли бы вы мне помочь?
?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
Я растерян
הלכתי לאבוד
halahty leybud
Что вы хотите?
מה את רוצה
ma at rotsa?
Что случилось?
?מה קרה
ma kara?
Где я могу найти переводчика?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
Где находится ближайшая аптека?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
Не могли бы вы вызвать врача?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
От чего вы лечитесь в данный момент?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
Больница
בית-חולים
beyt-holym
Аптека
בית-מרקחת
beyt-myrkahat
Доктор
רופא
rofe
Медицинское обслуживание
שרות רפואי
sherut refuy
Я потерял свои документы
איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
Уменя украли мои документы
גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
Бюро находок
משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
Пост первой помощи
תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
Запасной выход
יציאת-חרום
yetsyat-herum
Полиция
המשטרה
hamishtara
Документы
תעודות
teudot
תעודות
מסמכים
mysmahym
Деньги
כסף
kesef
Паспорт
דרכון
darkon
Багаж
מטען
mytan
מטען
ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
Всё хорошо, спасибо
זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
Оставьте меня в покое!
עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
Уходите!
הסתלק!
ystalek!