vārdnīca > Čehu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien Dobrý den
2 Labvakar Dobrý večer
3 Uz redzēšanos Na shledanou
4 Uz tikšanos Na shledanou
5 Ano
6 Ne
7 Atvainojiet Prosím!
8 Paldies Děkuji
9 Liels paldies! Děkuji mnohokrát!
10 Pateicos par palīdzību Děkuji Vám za pomoc
11 Lūdzu Prosím
12 Labi Souhlasím
13 Cik tas maksā, lūdzu? Kolik to stojí, prosím?
14 Piedodiet! Promiňte!
15 Es nesaprotu Nerozumím
16 Es sapratu Rozuměl jsem
17 Es nezinu Nevím
18 Aizliegts Zakázáno
19 Kur ir tualete, lūdzu? Kde jsou záchody, prosím?
20 Laimīgu Jauno Gadu! Šťastný a veselý nový rok!
21 Daudz laimes dzimšanas dienā! Všechno nejlepší k narozeninám!
22 Priecīgus svētkus! Veselé svátky!
23 Apsveicu! Blahopřeji!2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? Dobrý den. Jak se máš?
2 Labdien! Paldies, labi Dobrý den. Dobře. Děkuji
3 Vai tu runā čehiski? Mluvíš česky?
4 Nē, es nerunāju čehiski Ne, nemluvím česky
5 Tikai mazliet Jen trochu
6 No kuras valsts tu esi? Odkud jsi?
7 Kāda ir tava nacionalitāte? Jaké jsi národnosti?
8 Es esmu latvietis Jsem Lotyš
9 Un tu, vai tu dzīvo šeit? A ty žiješ tady?
10 Jā, es dzīvoju šeit Ano, žiji tady
11 Mani sauc Sāra, un tevi? Jmenuji se Sarah a ty?
12 ?iljēns Julien
13 Ar ko tu šeit nodarbojies? Co zde děláš?
14 Esmu atvaļinājumā Jsem na dovolené
15 Esam atvaļinājumā Jsme na dovolené
16 Esmu komandējumā Jsem na služební cestě
17 Es šeit strādāju Pracuji zde
18 Mēs šeit strādājam Pracujeme zde
19 Tu zini labu vietu, kur var paēst? Kde se dá dobře najíst?
20 Vai netālu ir kāds muzejs? Je tu poblíž nějaké muzeum?
21 Kur var pieslēgties internetam? Můžu se připojit na Internet?3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? Chceš se naučit pár slov?
2 Jā, labi! Ano, souhlasím!
3 Kā tas saucās? Jak se to jmenuje?
4 Tas ir galds To je stůl
5 Galds, saproti Stůl, rozumíš?
6 Es nesaprotu Nerozumím
7 Tu vari atkārtot, lūdzu? Opakuj, prosím
8 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
9 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? Můžeš to napsat, prosím?
10 Es sapratu Rozuměl jsem4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa Líbí se mi barva tohoto stolu
2 Tas ir sarkans Je to červená
3 Zils Modrá
4 Dzeltens Žlutá
5 Balts Bílá
6 Melns Černá
7 Zaļš Zelená
8 Oranžs Oranžová
9 Violets Fialová
10 Pelēks Šedá5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle Nula
2 Viens Jedna
3 Divi Dva
4 Trīs Tři
5 Četri Čtyři
6 Pieci Pět
7 Seši Šest
8 Septiņi Sedm
9 Astoņi Osm
10 Deviņi Devět
11 Desmit Deset
12 Vienpadsmit Jedenáct
13 Divpadsmit Dvanáct
14 Trīspadsmit Třináct
15 Četrpadsmit Čtrnáct
16 Piecpadsmit Patnáct
17 Sešpadsmit Šestnáct
18 Septiņpadsmit Sedmnáct
19 Astoņpadsmit Osmnáct
20 Deviņpadsmit Devatenáct
21 Divdesmit Dvacet
22 Divdesmit viens Dvacet jedna
23 Divdesmit divi Dvacet dva
24 Divdesmit trīs Dvacet tři
25 Divdesmit četri Dvacet čtyři
26 Divdesmit pieci Dvacet pět
27 Divdesmit seši Dvacet šest
28 Divdesmit septiņi Dvacet sedm
29 Divdesmit astoņi Dvacet osm
30 Divdesmit deviņi Dvacet devět
31 Trīsdesmit Třicet
32 Trīsdesmit viens Třicet jedna
33 Trīsdesmit divi Třicet dva
34 Trīsdesmit trīs Třicet tři
35 Trīsdesmit četri Třicet čtyři
36 Trīsdesmit pieci Třicet pět
37 Trīsdesmit seši Třicet šest
38 Četrdesmit Čtyřicet
39 Piecdesmit Padesát
40 Sešdesmit Šedesát
41 Septiņdesmit Sedmdesát
42 Astoņdesmit Osmdesát
43 Deviņdesmit Devadesát
44 Simts Sto
45 Simts pieci Sto pět
46 Divi simti Dvě stě
47 Trīs simti Tři sta
48 Četri simti Čtyři sta
49 Tūkstotis Tisíc
50 Tūkstotis pieci simti Tisíc pět set
51 Divi tūkstoši Dva tisíce
52 Desmit tūkstoši Deset tisíc6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? Kdy jsi sem přijel?
2 Šodien Dnes
3 Vakar Včera
4 Divas dienas atpakaļ Před dvěma dny
5 Cik ilgi tu paliec šeit? Jak dlouho tu zůstaneš?
6 Es braucu prom rīt Odjíždím zítra
7 Es braucu prom parīt Odjíždím pozítří
8 Es braucu prom pēc trim dienām Odjíždím za tři dny
9 Pirmdiena Pondělí
10 Otrdiena Úterý
11 Trešdiena Středa
12 Ceturtdiena Čtvrtek
13 Piektdiena Pátek
14 Sestdiena Sobota
15 Svētdiena Neděle
16 Janvāris Leden
17 Februāris Únor
18 Marts Březen
19 Aprīlis Duben
20 Maijs Květen
21 Jūnija Červen
22 Jūlijs Červenec
23 Augusts Srpen
24 Septembris Září
25 Oktobris Říjen
26 Novembris Listopad
27 Decembris Prosinec
28 Cikos tu brauc prom? V kolik hodin odjíždíš?
29 Astoņos no rīta V osm hodin ráno
30 Astoņos piecpadsmit no rīta Ve čtvrt na devět ráno
31 Astoņos trīsdesmit no rīta V půl deváté ráno
32 Astoņos četrdesmit piecās no rīta Ve tři čtvrtě na devět ráno
33 Sešos vakarā V šest večer
34 Es kavēju Mám zpoždění7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! Taxi!
2 Kūr Jūs braucat? Kam chcete odvést?
3 Man vajag uz staciju Jedu na nádraží
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu Jedu do hotelu Den a Noc
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? Můžete mě odvést na letiště?
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? Můžete mi vzít zavazadla?
7 Vai tas ir tālu? Je to odsud daleko?
8 Nē, tas ir tuvu Ne, je to kousek
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk Ano, je to trochu dál
10 Cik tas maksās? Kolik to bude stát?
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu Odvezte mě sem, prosím
12 Tas ir pa labi Vpravo
13 Tas ir pa kreisi Vlevo
14 Tas ir taisni Rovně
15 Tas ir šeit Jsme zde
16 Tas ir tur Je to někde tady
17 Apstājieties! Zastavte!
18 Nesteidzieties Nespěchejte
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? Můžete mi, prosím, vystavit účet?8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme Tvá země se mi moc líbí
2 Es tevi mīlu Miluji Tě
3 Esmu laimīgs Jsem šťastný
4 Esmu skumjš Jsem smutný
5 Es labi jūtos šeit Cítím se zde dobře
6 Man ir auksti Je mi zima
7 Man ir karsti Je mi teplo
8 Tas ir pārāk liels Je to moc velké
9 Tas ir pārāk mazs Je to moc malé
10 Tas ir perfekti Je to perfektní
11 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? Chce dnes večer někam jít?
12 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar Dnes večer bych rád někam šel.
13 Laba doma To je dobrý nápad
14 Gribu izklaidēties Mám chuť se jít bavit
15 Tā nav laba doma To není dobrý nápad
16 Es negribu nekur iet šovakar Dnes večer se mi nikam nechce
17 Es gribu atpūsties Chci odpočívat
18 Varbūt vēlies pasportot? Chceš jít sportovat?
19 Jā, gribu iztrakoties! Ano, potřebuji se unavit!
20 Es spēlēju tenisu Hraji tenis
21 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris Ne, děkuji. Jsem příliš unavený9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? Máš zde rodinu?
2 Mans tēvs Můj otec
3 Mana māte Má matka
4 Mans dēls Můj syn
5 Mana meita Má dcera
6 Brālis Bratr
7 Māsa Sestra
8 Draugs Přítel
9 Draudzene Přítelkyně
10 Mans draugs Můj přítel
11 Mana draudzene Má přítelkyně
12 Mans vīrs Můj manžel
13 Mana sieva Má manželka10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs Bar
2 Vēlies kaut ko iedzert? Dáš si něco k pití?
3 Dzert Pít
4 Glāze Sklenička
5 Labprāt Rád
6 Ko tu ņemsi? Co si dáš?
7 Ko Jūs piedāvājat iedzert? Co mají k pití?
8 Ir ūdens vai augļu sulas Vodu nebo ovocné džusy
9 Ūdens Voda
10 Pielieciet ledu lūdzu Můžete mi přinést led, prosím?
11 Ledu Led
12 Šokolādi Čokoláda
13 Pienu Mléko
14 Tēju Čaj
15 Kafiju Káva
16 Ar cukuru S cukrem
17 Ar saldo krējumu Se smetanou
18 Vīnu Víno
19 Alu Pivo
20 Tēju, lūdzu Čaj, prosím
21 Alu, lūdzu Pivo, prosím
22 Ko jūs dzersiet? Co si dáte k pití?
23 Divas tējas, lūdzu Dva čaje, prosím!
24 Divus alus, lūdzu Dvě piva, prosím
25 Neko, paldies Děkuji, nic
26 Priekā! Na zdraví
27 Uz veselību! Na zdraví!
28 Sarēķiniet lūdzu Účet, prosím!
29 Cik man ir jāmaksā, lūzu? Kolik Vám dám, prosím?
30 Divdesmit eiro Dvacet eur
31 Es uzsaucu Zvu Tě11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns Restaurace
2 Tu gribi ēst? Dáš si něco k jídlu?
3 Jā, labrāt Ano, rád.
4 Ēst Jíst
5 Kur mēs varam paēst? Kde se můžeme najíst?
6 Kur mēs varam paēst brokastis? Kde si můžeme dát oběd?
7 Vakariņas Večeře
8 Brokastis Snídaně
9 Lūdzu! Prosím!
10 Ēdienkarti, lūdzu! Jídelní lístek, prosím!
11 Lūk, ēdienkarte! Tady máte jídelní lístek!
12 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? Co máš raději? Maso nebo ryby?
13 Ar rīsiem S rýží
14 Ar marakoniem S těstovinami
15 Kartupeļi Brambory
16 Dārzeņi Zelenina
17 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
18 Maize Pečivo
19 Sviests Máslo
20 Lapu salāti Salát
21 Deserts Moučník
22 Augļi Ovoce
23 Vai Jūs varat iedot nazi? Můžete mi přinést nůž, prosím?
24 Jā, tūlīt atnesīšu Ano, hned Vám ho přinesu
25 Nazis Nůž
26 Dakša Vidlička
27 Karote Lžíce
28 Tas ir siltais ēdiens? Je to teplé jídlo?
29 Jā, un tajā ir daudz garšvielu Ano a velmi pálivé!
30 Silts Teplý
31 Auksts Studený
32 Ass Pálivý
33 Es ņemšu zivi Dám si rybu!
34 Es arī Já také12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! Už je pozdě! Musím jít!
2 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? Ještě se uvidíme?
3 Jā, ar prieku Ano, ráda
4 Es dzīvoju šajā adresē Bydlím na této adrese
5 Vai tev ir tālruņa numurs Dáš mi telefonní číslo?
6 Jā, lūk Ano, tady je
7 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi Bylo mi s Tebou hezky
8 Man arī bija bija prieks tevi satikt Mně také, ráda jsem Tě poznala
9 Mēs drīz atkal tiksimies Brzy se opět sejdeme
10 Es arī ceru Také doufám
11 Uz redzēšanos Na shledanou!
12 Līdz rītam! Ahoj zítra
13 Čau! Ahoj!13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? Kam jede tento vlak, prosím?
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? Staví tento vlak ve Slunečním městě?
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu Jeden lístek do Slunečního města, prosím
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? Máte vlakový jízdní řád?
9 Autobusu saraksts Autobusový jízdní řád
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
11 Tas ir šis Tento
12 Paldies Děkuji
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! Není zač. Šťastnou cestu!
14 Autoserviss Autoservis
15 Degvielas uzpildes stacija Benzinka
16 Pilnu bāku, lūdzu Plnou nádrž, prosím
17 Ritenis Kolo
18 Pilsētas centrs Centrum města
19 Priekšpilsēta Předměstí
20 Tā ir liela pilsēta Je to velké město
21 Tas ir ciems Je to vesnice
22 Kalns Hory
23 Ezers Jezero
24 Lauki Venkov14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? Je tu Sarah, prosím?
2 Jā, viņa ir šeit Ano, je tady
3 Viņa ir izgājusi Někam šla
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo Můžete jí zavolat na mobil
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Víte, kde ji najdu?
6 Viņa ir darbā Je v práci
7 Viņa ir mājās Je doma
8 Vai Žiljēns ir, lūdzu? Je tu Julien, prosím?
9 Jā, viņš ir šeit Ano, je tady
10 Viņš ir izgājis Někam šel
11 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Víte, kde ho najdu?
12 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo Můžete mu zavolat na mobil
13 Viņš ir darbā Je v práci
14 Viņš ir mājās Je doma15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca Hotel
2 Dzīvoklis Byt
3 Laipni lūdzam! Vítejte!
4 Vai Jums ir brīvs numurs? Máte volný pokoj?
5 Vai tajā ir vannas istaba? Je v pokoji koupelna?
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? Chcete raději dvě samostatné postele?
7 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? Přejete si dvoulůžkový pokoj?
8 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
9 Istaba ar brokastīm Pokoj se snídaní
10 Cik maksā par vienu nakti? Kolik stojí ubytování na jednu noc?
11 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
12 Jā, protams! Ano, samozřejmě!
13 Paldies. Man patīk istaba Děkuji. Pokoj se mi líbí
14 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? Mohu rezervovat na dnes večer?
15 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
16 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
17 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? Kde je můj pokoj, prosím?
18 Tā ir otrajā stāvā V prvním patře
19 Vai Jums ir lifts? Je zde výtah?
20 Lifts ir pa kreisi Výtah je po Vaší levici
21 Lifts ir pa labi Výtah je po Vaší pravici
22 Kur atrodas veļas mazgātava? Kde je prádelna?
23 Tā ir pirmajā stāvā V přízemí
24 Pirmais stāvs Přízemí
25 Istaba Pokoj
26 Ķīmiskā tīrītava Čistírna
27 Frizētava Kadeřnictví
28 Automašīnu stāvvieta Parkoviště pro auta
29 Tiekamies konferenču zālē? Jsme v zasedací místnosti?
30 Konferenču zāle Zasedací místnost
31 Baseins ir apsildāms Bazén je vyhřívaný
32 Baseins Bazén
33 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
34 Atslēgu, lūdzu Klíč, prosím
35 Elektronisko atslēgu, lūdzu Kartičku, prosím
36 Vai ir ziņojumi priekš manis? Mám nějaké vzkazy?
37 Jā, lūdzu Ano, tady jsou
38 Nē, priekš Jums nekā nav Ne, nemáte nic
39 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? Kde si můžu rozměnit peníze?
40 Vai Jūs varētu man samainit naudu? Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
41 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? Můžeme. Kolik chcete rozměnit?16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale Pláž
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? Víte, kde se dá koupit míč?
3 Uz to pusi ir veikals Tímto směrem je obchod
4 Bumba Míč
5 Binoklis Dalekohled
6 Naģene Kšiltovka
7 Dvielis Ručník
8 Zandales Sandály
9 Spainis Kyblíček
10 Pretiedeguma krēms Opalovací krém
11 Peldbikses - šorti Koupací šortky
12 Saules brilles Sluneční brýle
13 Vēžveidīgie Korýš
14 Sauļoties Opalovat se
15 Saulains Slunný
16 Saulriets Západ slunce
17 Saulessargs Slunečník
18 Saule Slunce
19 Saules dūriens Úžeh
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? Není zde plavání nebezpečné?
21 Nē, nav bīstami Ne, není nebezpečné
22 Jā, šeit ir aizliegts peldēties Ano, koupání je zde zakázáno
23 Peldēt Plavat
24 Peldēšana Plavání
25 Vilnis Vlna
26 Jūra Moře
27 Kāpa Duna
28 Smiltis Písek
29 Kāds būs laiks rīt? Jaké má být zítra počasí?
30 Laiks mainīsies Bude změna počasí
31 Būs lietus Bude pršet
32 Būs saule Bude svítit sluníčko
33 Būs liels vējš Bude foukat silný vítr
34 Peldkostīms Plavky
35 Ēna Stín17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? Můžete mi, prosím, pomoci?
2 Esmu apmaldījies Zabloudil jsem
3 Ko Jūs vēlaties? Co si přejete?
4 Kas notika? Co se stalo?
5 Kur es varu atrast tulku? Kde seženu tlumočníka?
6 Kur atrodas tuvākā aptieka? Kde je nebližší lékárna?
7 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu Můžete zavolat lékaře, prosím?
8 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? Jaké léky v současnosti užíváte?
9 Slimnīca Nemocnice
10 Aptieka Lékárna
11 Ārsts Lékař
12 Medicīniskā palīdzība Lékařská služba
13 Es pazaudēju manus dokumentus Ztratil jsem doklady
14 Man nozaga manus dokumentus Ukradli mi doklady
15 Atradumu birojs Ztráty a nálezy
16 Glābšanas dienests Stanice první pomoci
17 Avārijas izeja Únikový východ
18 Policija Policie
19 Dokumenti Doklady
20 Nauda Peníze
21 Pase Pas
22 Bagāža Zavazadla
23 Paldies, nevajag Ne, děkuji
24 Lieciet man mieru! Nechtě mě být!
25 Ejiet! Běžte pryč!
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf