Mācīties Ebreju valoda

Labdien
Labvakar
Uz redzēšanos
Uz tikšanos
Atvainojiet
Paldies
Liels paldies!
Pateicos par palīdzību
Lūdzu
+ Cits formulējums
Labi
Cik tas maksā, lūdzu?
Piedodiet!
Es nesaprotu
Es sapratu
Es nezinu
Aizliegts
Kur ir tualete, lūdzu?
Laimīgu Jauno Gadu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgus svētkus!
Apsveicu!
+ Cits formulējums
audio+pdf
Start a new quiz
Progress 0%
Progress 1 0%
Progress 2 0%
Pamatfrāzes ביטוים עיקריים 1 2
1 Labdien שלום
shalom
2 Labvakar ערב טוב
erev tov
3 Uz redzēšanos להתראות
le'itraot
4 Uz tikšanos נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 כן
ken
6 לא
lo
7 Paldies תודה
toda
8 Liels paldies! תודה רבה
toda raba
9 Pateicos par palīdzību תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
10 Lūdzu בבקשה
bevakasha
11 Labi בסדר
beseder
12 Cik tas maksā, lūdzu? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
13 Piedodiet! סליחה
slyha
14 Es nesaprotu אני לא מבין
any lo mevyn
15 Es sapratu הבנתי
hevanty
16 Es nezinu אני לא יודעת
any lo yoda'at
17 Aizliegts אסור
asur
18 Kur ir tualete, lūdzu? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
19 Laimīgu Jauno Gadu! שנה טובה!
shana tova!
20 Daudz laimes dzimšanas dienā! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
21 Apsveicu! כל הכבוד!
kol hkavod!

Drukājama versija - Ebreju valoda (vārdnīca)

17 tēmas
  Uzlabojiet savu izrunu > Ebreju valoda

  Lejupielādē mp3 un pdf

  Alfabēts > Ebreju valoda


  Alfabēts : Ebreju valoda


  ( 0 balsošana )

  Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

  Parādīt Komentārus ( + )