Mācīties Birman valoda

Labdien
Labvakar
Uz redzēšanos
Uz tikšanos
Atvainojiet
+ Cits formulējums
Paldies
Liels paldies!
Pateicos par palīdzību
Lūdzu
+ Cits formulējums
Labi
Cik tas maksā, lūdzu?
Piedodiet!
+ Ja runā sieviete
Es nesaprotu
Es sapratu
+ Cits formulējums
Es nezinu
Aizliegts
+ Cits formulējums
Kur ir tualete, lūdzu?
Laimīgu Jauno Gadu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgus svētkus!
Apsveicu!
+ Cits formulējums
audio+pdf
Start a new quiz
Progress 0%
Progress 1 0%
Progress 2 0%
Pamatfrāzes အေျခခံ အသုံးအႏႈံးမ်ား 1 2
1 Labdien မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 Uz redzēšanos သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
3 Uz tikšanos ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
4 ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
5 မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
6 Paldies ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
7 Liels paldies! ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
8 Pateicos par palīdzību ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
9 Lūdzu ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
10 Labi ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
11 Cik tas maksā, lūdzu? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
12 Piedodiet! စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
13 Es nesaprotu နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
14 Es sapratu သိျပီ
thi pyi
15 Es nezinu မသိဘူး
ma thi bū
16 Aizliegts ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
17 Kur ir tualete, lūdzu? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
18 Laimīgu Jauno Gadu! မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
19 Daudz laimes dzimšanas dienā! ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
20 Apsveicu! ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai

Drukājama versija - Birman valoda (vārdnīca)

17 tēmas
  Uzlabojiet savu izrunu > Birman valoda

  Lejupielādē mp3 un pdf

  Alfabēts > Birman valoda


  Alfabēts : Birman valoda


  ( 0 balsošana )

  Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

  Parādīt Komentārus ( + )