Your browser does not support JavaScript! Mācīties Birman valoda online - bezmaksas Birman valoda nodarbības - Runājot

Mācīties Birman valoda

1

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Labdien
မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
Labvakar
မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
Uz redzēšanos
သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
Uz tikšanos
ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
Atvainojiet
တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
Paldies
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
Liels paldies!
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
Pateicos par palīdzību
ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
Lūdzu
ရပါတယ္
ya ba tei
Labi
ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
Cik tas maksā, lūdzu?
ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
Piedodiet!
စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
Es nesaprotu
နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
Es sapratu
နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
Es nezinu
မသိဘူး
ma thi bū
Aizliegts
မလုပ္ရ
ma loʔ ya
Kur ir tualete, lūdzu?
အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
Laimīgu Jauno Gadu!
မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
Daudz laimes dzimšanas dienā!
ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
Priecīgus svētkus!
မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
Apsveicu!
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa taiSaruna

Saruna
Labdien! Kā tev iet?
ေနေကာင္လား
nai kaung lā
Labdien! Paldies, labi
ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
Vai tu runā birmiski?
ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
Nē, es nerunāju birmiski
ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
Tikai mazliet
နည္းနည္းေလး
nei nei lai
No kuras valsts tu esi?
ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
Kāda ir tava nacionalitāte?
ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
Es esmu mjanmietis
က်မ ျမန္မာ လူမ်ိဳးပါ
kya ma myanmar lu myo ba
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
Jā, es dzīvoju šeit
ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
Mani sauc Sāra, un tevi?
က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
Žiljēns
ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
Ar ko tu šeit nodarbojies?
ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
Esmu atvaļinājumā
အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
Esam atvaļinājumā
က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
Esmu komandējumā
အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
Es šeit strādāju
ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
Mēs šeit strādājam
က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
Vai netālu ir kāds muzejs?
ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
Kur var pieslēgties internetam?
အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the leiVēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
Jā, labi!
ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
Kā tas saucās?
ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
Tas ir galds
စားပြဲ
sa pwè
Galds, saproti
နားလည္လား
na lei lā
Es nesaprotu
နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
Tu vari atkārtot, lūdzu?
ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
ေရးျပပါ
yé pya ba
Es sapratu
သိျပီ
thi pyiKrāsas

Krāsas
Man patīk šī galda krāsa
ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
Tas ir sarkans
အနီေရာင္
ah ni yaung
Zils
အျပာေရာင္
ah pya yaung
Dzeltens
အဝါေရာင္
ah woh yaung
Balts
အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
Melns
အမဲရာင္
ah méi yaung
Zaļš
အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
Oranžs
လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
Violets
ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
Pelēks
မီးခိုးေရာင္
mi go yaungSkaitļi

Skaitļi
Nulle
သုည / ၀
thoN ŋya
Viens
တစ္ / ၁
titʔ
Divi
ႏွစ္ / ၂
nhit'
Trīs
သံုး / ၃
thouN
Četri
ေလး / ၄
léi
Pieci
ငါး / ၅
ŋa
Seši
ေျခာက္ / ၆
chaukʔ
Septiņi
ခုႏွစ္ / ၇
kouN nhit'
Astoņi
ရွစ္ / ၈
chit ?
Deviņi
ကိုး / ၉
ko
Desmit
တစ္ဆယ္ / ၁၀
thit sai
Vienpadsmit
ဆယ့္တစ္ / ၁၁
seʔ titʔ
Divpadsmit
ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂
seʔ nhit'
Trīspadsmit
ဆယ့္သံုး / ၁၃
seʔthouN
Četrpadsmit
တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄
seʔ léi
Piecpadsmit
တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅
seʔ ŋa
Sešpadsmit
တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆
seʔ chaukʔ
Septiņpadsmit
တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇
seʔ kouN nhit
Astoņpadsmit
တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈
seʔ chitʔ
Deviņpadsmit
ဆယ့္ကိုး / ၁၉
Seʔ ko
Divdesmit
ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀
nhit sai
Divdesmit viens
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁
nhit seʔ titʔ
Divdesmit divi
ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂
nhit seʔ nhit'
Divdesmit trīs
ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃
nhit seʔ thouN
Divdesmit četri
ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄
nhit seʔ léi
Divdesmit pieci
ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅
nhit seʔ ŋa
Divdesmit seši
ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆
nhit seʔ chauk
Divdesmit septiņi
ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
Divdesmit astoņi
ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈
nhit seʔ chitʔ
Divdesmit deviņi
ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉
nhit seʔ ko
Trīsdesmit
သံုးဆယ္ / ၃၀
thouN sai
Trīsdesmit viens
သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁
thouN seʔ titʔ
Trīsdesmit divi
သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂
thouN seʔ nhit
Trīsdesmit trīs
သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃
thouN seʔ thouN
Trīsdesmit četri
သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄
thouN seʔ léi
Trīsdesmit pieci
သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅
thouN seʔ ŋa
Trīsdesmit seši
သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆
thouN seʔ chauk
Četrdesmit
ေလးဆယ္ / ၄၀
léi sai
Piecdesmit
ငါးဆယ္ / ၅၀
ŋa sai
Sešdesmit
ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀
chauk sai
Septiņdesmit
ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀
kouN nhit' sai
Astoņdesmit
ရွစ္ဆယ္ / ၈၀
chit ? Sai
Deviņdesmit
ကိုးဆယ္ / ၉၀
ko sai
Simts
တစ္ရာ / ၁၀၀
titʔ ya
Simts pieci
တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅
titʔ ya ŋa
Divi simti
ႏွစ္ရာ / ၂၀၀
nhit ya
Trīs simti
သံုးရာ / ၃၀၀
thouN ya
Četri simti
ေလးရာ / ၄၀၀
léi ya
Tūkstotis
တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀
titʔ taung
Tūkstotis pieci simti
တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
Divi tūkstoši
ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀
nhit taung
Desmit tūkstoši
တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀
titʔ thaungLaiks

Laiks
Kad tu esi atbraucis šeit?
ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
Šodien
ဒီေန႕။
di nei'
Vakar
မေန႕က။
me nei' ka
Divas dienas atpakaļ
ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
Cik ilgi tu paliec šeit?
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
Es braucu prom rīt
မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
Es braucu prom parīt
သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
Es braucu prom pēc trim dienām
ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
Pirmdiena
တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
Otrdiena
အဂၤါေန႕
iN ga nei'
Trešdiena
ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
Ceturtdiena
ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
Piektdiena
ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
Sestdiena
စေနေန႕
sa nei nei'
Svētdiena
တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
Janvāris
ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
Februāris
ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
Marts
မတ္(ခ်)
ma ch
Aprīlis
ဧျပီ
a pa ril
Maijs
ေမ
may
Jūnija
ဇြန္
june
Jūlijs
ဇူလိုင္
ju liaN
Augusts
ဩဂုတ္
ah to ba
Septembris
စက္တင္ဘာ
sé tem ba
Oktobris
ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
Novembris
ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
Decembris
ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
Cikos tu brauc prom?
ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
Astoņos no rīta
မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
Astoņos piecpadsmit no rīta
မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
Astoņos trīsdesmit no rīta
မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
Sešos vakarā
ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
Es kavēju
က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei piTaksometrs

Taksometrs
Taksi!
တက္(က) စီ
taxi
Kūr Jūs braucat?
ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
Man vajag uz staciju
ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
Braucu uz Diennakts viesnīcu
ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
Vai tas ir tālu?
ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
Nē, tas ir tuvu
နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
Jā, tas ir nedaudz tālāk
ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
Cik tas maksās?
ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
Aizvediet mani šeit, lūdzu
ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
Tas ir pa labi
ညာဘက္
nya betʔ
Tas ir pa kreisi
ဘယ္ဘက္
bai betʔ
Tas ir taisni
တည့္တည့္
téi téi
Tas ir šeit
ဒီမွာ
di mha
Tas ir tur
ဟိုမွာ
ho mha
Apstājieties!
ရပ္ !
yatʔ
Nesteidzieties
ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei paEmocijas

Emocijas
Man ļoti patīk tava zeme
က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
Es tevi mīlu
ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
Esmu laimīgs
ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
Esmu skumjš
စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
Es labi jūtos šeit
ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
Man ir auksti
ခ်မ္းတယ္
chaN tai
Man ir karsti
အိုက္တယ္
aitɁ tai
Tas ir pārāk liels
ၾကီးတယ္
kyī tai
Tas ir pārāk mazs
ေသးတယ္
thé tai
Tas ir perfekti
အေတာ္ပဲ
ah tau pai
Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
Laba doma
ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
Gribu izklaidēties
ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
Tā nav laba doma
ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
Es negribu nekur iet šovakar
ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
Es gribu atpūsties
က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
Varbūt vēlies pasportot?
အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
Jā, gribu iztrakoties!
ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
Es spēlēju tenisu
က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁĢimene

Ģimene
Vai tev šeit ir radi?
ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
Mans tēvs
အေဖ
ah pei
Mana māte
အေမ
ah mei
Mans dēls
သား
thɑ̄
Mana meita
သမီး
thɑ̄ mi
Brālis
အစ္ကို
ah ko
Māsa
အစ္မ
ah ma
Draugs
သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
Draudzene
သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
Mans draugs
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
Mana draudzene
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
Mans vīrs
က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
Mana sieva
က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nīBārs

Bārs
Bārs
ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
Vēlies kaut ko iedzert?
ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
Dzert
ေသာက္
thauʔ
Glāze
ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
Labprāt
ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
Ko tu ņemsi?
ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
Ko Jūs piedāvājat iedzert?
ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
Ir ūdens vai augļu sulas
ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
Ūdens
ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
Pielieciet ledu lūdzu
ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
Ledu
ေရခဲ
yei khé
Šokolādi
ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
Pienu
ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
Tēju
ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
Kafiju
ေကာ္ဖီ
kau pi
Ar cukuru
သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
Ar saldo krējumu
ႏို႕နဲ႕
no' nei'
Vīnu
ဝိုင္
waiN
Alu
ဘီယာ
bi ya
Tēju, lūdzu
လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
Alu, lūdzu
ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
Ko jūs dzersiet?
ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
Divas tējas, lūdzu
လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
Divus alus, lūdzu
ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
Neko, paldies
ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
Priekā!
သင့္အတြက္
thin ah toué
Uz veselību!
ခ်ီယားစ္
cheers
Sarēķiniet lūdzu
ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
Cik man ir jāmaksā, lūzu?
ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
Divdesmit eiro
ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
Es uzsaucu
က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya saiRestorāns

Restorāns
Restorāns
စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
Tu gribi ēst?
စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
Jā, labrāt
ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
Ēst
စားမယ္။
sɑ̄ mei
Kur mēs varam paēst?
ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
Kur mēs varam paēst brokastis?
ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
Vakariņas
ညစာ
nya sa
Brokastis
နံနက္စာ
naN neiʔ sa
Lūdzu!
ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
Ēdienkarti, lūdzu!
မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
Lūk, ēdienkarte!
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
Ar rīsiem
ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
Ar marakoniem
ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
Kartupeļi
အာလူး။
ah ū
Dārzeņi
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
Maize
ေပါင္မုန္႕
paung moN'
Sviests
ေထာပတ္
tau baʔ
Lapu salāti
ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
Deserts
အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
Augļi
အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
Vai Jūs varat iedot nazi?
ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
Jā, tūlīt atnesīšu
အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
Nazis
ဓား
dā
Dakša
ခက္ရင္း
keiʔ yiN
Karote
ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
Tas ir siltais ēdiens?
ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
Jā, un tajā ir daudz garšvielu
ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
Silts
ပူတယ္။
pu tei
Auksts
ေအးတယ္။
'ai tei
Ass
စပ္တယ္။
satʔ tei
Es ņemšu zivi
ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
Es arī
က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu beiAtvadīšanās

Atvadīšanās
Ir vēls! Man ir jāiet!
သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
Jā, ar prieku
ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
Es dzīvoju šajā adresē
ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
Vai tev ir tālruņa numurs
ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
Jā, lūk
ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
Man arī bija bija prieks tevi satikt
က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
Mēs drīz atkal tiksimies
ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
Es arī ceru
ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
Uz redzēšanos
သြားေတာ့မယ္
thwa mei
Līdz rītam!
မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
Čau!
တာ့တာ
ta taTransports

Transports
Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
Kur iet šis vilciens, lūdzu?
ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
Autobusu saraksts
ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
Tas ir šis
ဒီရထား
di yet tɑ̄
Paldies
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
Nav par ko. Patīkamu braucienu!
ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
Autoserviss
ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
Degvielas uzpildes stacija
ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
Pilnu bāku, lūdzu
ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
Ritenis
စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
Pilsētas centrs
ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
Priekšpilsēta
ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
Tā ir liela pilsēta
ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
Tas ir ciems
ရြာ
ywoa
Kalns
ေတာင္
taung
Ezers
ေရကန္
ye kaN
Lauki
ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiNMeklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Vai Sāra ir, lūdzu?
ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
Jā, viņa ir šeit
ရွိပါတယ္
chitɁ tai
Viņa ir izgājusi
အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
Viņa ir darbā
သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
Viņa ir mājās
သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
Vai Žiljēns ir, lūdzu?
ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
Jā, viņš ir šeit
ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
Viņš ir izgājis
အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
Viņš ir darbā
သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
Viņš ir mājās
သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ taiViesnīcā

Viesnīcā
Viesnīca
ဟိုတယ္
ho tai
Dzīvoklis
တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
Laipni lūdzam!
ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
Vai Jums ir brīvs numurs?
အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
Vai tajā ir vannas istaba?
ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
Istaba ar brokastīm
မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
Cik maksā par vienu nakti?
တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
Jā, protams!
ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
Paldies. Man patīk istaba
အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
Tā ir otrajā stāvā
ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
Vai Jums ir lifts?
ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
Lifts ir pa kreisi
ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
Lifts ir pa labi
ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
Kur atrodas veļas mazgātava?
ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
Tā ir pirmajā stāvā
ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
Pirmais stāvs
ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
Istaba
အခန္း
ah kaN
Ķīmiskā tīrītava
ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
Frizētava
ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
Automašīnu stāvvieta
ကားပါကင္။
kā pa kiN
Tiekamies konferenču zālē?
အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
Konferenču zāle
အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
Baseins ir apsildāms
ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
Baseins
ေရကူးကန္
yé kū kaN
Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
Atslēgu, lūdzu
ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
Elektronisko atslēgu, lūdzu
ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
Vai ir ziņojumi priekš manis?
က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
Jā, lūdzu
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
Nē, priekš Jums nekā nav
ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
Vai Jūs varētu man samainit naudu?
ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the léPludmale

Pludmale
Pludmale
ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
Uz to pusi ir veikals
ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
Bumba
ေဘာလုံး
bau loN
Binoklis
မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
Naģene
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
Dvielis
မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
Zandales
ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
Spainis
ေရပုံး
yé poN
Pretiedeguma krēms
ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
Peldbikses - šorti
ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
Saules brilles
ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
Vēžveidīgie
ပင္လယ္စာ
piN lai sa
Sauļoties
ေနစာလႈံ
nai sa loN
Saulains
ေနသာတယ္
nai tha tai
Saulriets
ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
Saulessargs
ေနကာထီး
nai ka tī
Saule
ေန
nai
Saules dūriens
ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
Vai šeit ir bīstami peldēties?
ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
Nē, nav bīstami
အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
Jā, šeit ir aizliegts peldēties
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
Peldēt
ေရကူးတယ္
yé kū tai
Peldēšana
ေရကူး
yé kū
Vilnis
လိႈင္း
hlaing
Jūra
ပင္လယ္
piN lai
Kāpa
သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
Smiltis
သဲ
thé
Kāds būs laiks rīt?
မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
Laiks mainīsies
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
Būs lietus
မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
Būs saule
ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
Būs liels vējš
ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
Peldkostīms
ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
Ēna
အရိပ္
ah yaitɁJa ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
Esmu apmaldījies
က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
Ko Jūs vēlaties?
ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
Kas notika?
ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
Kur es varu atrast tulku?
စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
Kur atrodas tuvākā aptieka?
ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
Slimnīca
ေဆးရုံ
sei youN
Aptieka
ေဆးဆိုင္
sei saiN
Ārsts
ဆရာဝန္
sa ya ouN
Medicīniskā palīdzība
ေဆးခန္း
sai kaN
Es pazaudēju manus dokumentus
က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
Man nozaga manus dokumentus
က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
Atradumu birojs
ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
Glābšanas dienests
အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
Avārijas izeja
အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
Policija
ရဲ
Dokumenti
စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
Nauda
ပိုက္ဆံ
péʔ saN
Pase
ပတ္(စ)ပို႕
Passport
Bagāža
ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
Paldies, nevajag
ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
Lieciet man mieru!
မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
Ejiet!
သြား
thwaū