vārdnīca > Ķīniešu valoda

1 - Pamatfrāzes
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Labdien 🔊 你好 nǐhǎo
🔊 Labvakar 🔊 晚上好 wǎnshànghǎo
🔊 Uz redzēšanos 🔊 再见 zàijiàn
🔊 Uz tikšanos 🔊 回头见 huí tóu jiàn
🔊 Jā 🔊 是 shì
🔊 Nē 🔊 不是 búshì
🔊 Atvainojiet 🔊 请 qǐng
🔊 Paldies 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Liels paldies! 🔊 非常感谢! fēicháng gǎnxiè
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 谢谢您的帮助 xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Lūdzu 🔊 没关系 méiguànxì
🔊 Labi 🔊 好 hǎo
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Piedodiet! 🔊 对不起! duì bu qǐ
🔊 Es nesaprotu 🔊 我不懂 wǒ bù dǒng
🔊 Es sapratu 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Es nezinu 🔊 我不知道 wǒ bù zhīdào
🔊 Aizliegts 🔊 禁止 jìnzhǐ
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 请问洗手间在哪里? qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 新年好! xīnnián hǎo
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 生日快乐! shēngrìkuàilè
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 节日快乐! jiérì kuàilè
🔊 Apsveicu! 🔊 祝贺您! zhùhè nín
2 - Saruna
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 你好。最近怎么样? nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 我很好,谢谢。 wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Vai tu runā ķīniski? 🔊 你会说中文吗? nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Nē, es nerunāju ķīniski 🔊 不, 我不会说中文 bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Tikai mazliet 🔊 仅仅一点点 jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 你来自哪个国家? nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 你持有哪国国籍? nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Es esmu latvietis 🔊 我是拉脱维亚人 wǒ shì Lātuōwéiyà rén
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 你住在这里吗? nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 对,我住在这里 duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 我叫萨拉,你呢? wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 ?iljēns 🔊 我叫朱力安 wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 你在这里干什么? nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 我在休假 wǒ zài xiūjià
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 我们在休假 wǒmen zài xiūjià
🔊 Esmu komandējumā 🔊 我在出差 wǒ zài chūchāi
🔊 Es šeit strādāju 🔊 我在这里工作 wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 我们在这里工作 wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 哪里有比较好的餐厅? nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 附近有博物馆吗? fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 到哪里能上网? dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Vēlos iemācīties
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Es sapratu 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 你想学一点词汇吗? nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Jā, labi! 🔊 好的! hǎo de
🔊 Kā tas saucās? 🔊 这个怎么称呼? zhègè zěnme chēnghū
🔊 Tas ir galds 🔊 这是一张桌子 zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Galds, saproti 🔊 桌子,你懂吗? zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 请你重复一遍,好吗? qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 你能说得慢一点吗? nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 你能写下来吗? nǐ néng xiě xiàlái ma
4 - Krāsas
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色 wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 Tas ir sarkans 🔊 这是红色的 zhè shì hóngsè de
🔊 Zils 🔊 蓝色 lánsè
🔊 Dzeltens 🔊 黄色 huángsè
🔊 Balts 🔊 白色 báisè
🔊 Melns 🔊 黑色 hēisè
🔊 Zaļš 🔊 绿色 lǜsè
🔊 Oranžs 🔊 橙色 chéngsè
🔊 Violets 🔊 紫色 zǐ sè
🔊 Pelēks 🔊 灰色 huīsè
5 - Skaitļi
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Nulle 🔊 零 líng
🔊 Viens 🔊 一
🔊 Divi 🔊 二 èr
🔊 Trīs 🔊 三 sān
🔊 Četri 🔊 四
🔊 Pieci 🔊 五
🔊 Seši 🔊 六 liù
🔊 Septiņi 🔊 七
🔊 Astoņi 🔊 八
🔊 Deviņi 🔊 九 jiǔ
🔊 Desmit 🔊 十 shí
🔊 Vienpadsmit 🔊 十一 shíyī
🔊 Divpadsmit 🔊 十二 shí'èr
🔊 Trīspadsmit 🔊 十三 shísān
🔊 Četrpadsmit 🔊 十四 shísì
🔊 Piecpadsmit 🔊 十五 shíwǔ
🔊 Sešpadsmit 🔊 十六 shíliù
🔊 Septiņpadsmit 🔊 十七 shíqī
🔊 Astoņpadsmit 🔊 十八 shíbā
🔊 Deviņpadsmit 🔊 十九 shíjiǔ
🔊 Divdesmit 🔊 二十 èrshí
🔊 Divdesmit viens 🔊 二十一 èrshíyī
🔊 Divdesmit divi 🔊 二十二 èrshíèr
🔊 Divdesmit trīs 🔊 二十三 èrshísān
🔊 Divdesmit četri 🔊 二十四 èrshísì
🔊 Divdesmit pieci 🔊 二十五 èrshíwǔ
🔊 Divdesmit seši 🔊 二十六 èrshíliù
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 二十七 èrshíqī
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 二十八 èrshíbā
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 二十九 èrshíjiǔ
🔊 Trīsdesmit 🔊 三十 sānshí
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 三十一 sānshí yī
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 三十二 sānshí èr
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 三十三 sānshí sān
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 三十四 sānshí sì
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 三十五 sānshí wǔ
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 三十六 sānshí liù
🔊 Četrdesmit 🔊 四十 sìshí
🔊 Piecdesmit 🔊 五十 wǔshí
🔊 Sešdesmit 🔊 六十 liùshí
🔊 Septiņdesmit 🔊 七十 qīshí
🔊 Astoņdesmit 🔊 八十 bāshí
🔊 Deviņdesmit 🔊 九十 jiǔshí
🔊 Simts 🔊 一百 yībǎi
🔊 Simts pieci 🔊 一百零五 yībǎi líng wǔ
🔊 Divi simti 🔊 二百 èrbǎi
🔊 Trīs simti 🔊 三百 sānbǎi
🔊 Četri simti 🔊 四百 sìbǎi
🔊 Tūkstotis 🔊 一千 yīqiān
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 一千五百 yīqiān wǔbǎi
🔊 Divi tūkstoši 🔊 二千 èrqiān
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 一万 yīwàn
6 - Laiks
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 你什么时候到的? nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Šodien 🔊 今天 jīntiān
🔊 Vakar 🔊 昨天 zuótiān
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 两天前 liǎng tiān qián
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 你呆多久呢? nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 我明天走 wǒ míngtiān zǒu
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 我后天走 wǒ hòutiān zǒu
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 我三天后走 wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Pirmdiena 🔊 星期一 xīngqīyī
🔊 Otrdiena 🔊 星期二 xīngqīèr
🔊 Trešdiena 🔊 星期三 xīngqīsān
🔊 Ceturtdiena 🔊 星期四 xīngqīsì
🔊 Piektdiena 🔊 星期五 xīngqīwǔ
🔊 Sestdiena 🔊 星期六 xīngqīliù
🔊 Svētdiena 🔊 星期天 xīngqītiān
🔊 Janvāris 🔊 1月 yī yuè
🔊 Februāris 🔊 2月 èr yuè
🔊 Marts 🔊 3月 sān yuè
🔊 Aprīlis 🔊 4月 sì yuè
🔊 Maijs 🔊 5月 wǔ yuè
🔊 Jūnija 🔊 6月 liù yuè
🔊 Jūlijs 🔊 7月 qī yuè
🔊 Augusts 🔊 8月 bā yuè
🔊 Septembris 🔊 9月 jiǔ yuè
🔊 Oktobris 🔊 10月 shí yuè
🔊 Novembris 🔊 11月 shí yī yuè
🔊 Decembris 🔊 12月 shí èr yuè
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 你几点出发? nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Astoņos no rīta 🔊 早晨...八点 zǎochen bā diǎn
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 早晨... 八点十五分 zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 早晨... 八点三十分 zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 早晨... 八点四十五分 zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Sešos vakarā 🔊 晚上... 十八点 wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Es kavēju 🔊 我迟到了 wǒ chídào le
7 - Taksometrs
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Taksi! 🔊 出租车! chūzū chē
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 你到哪里去? nǐ dào nǎli qù
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 我去火车站 wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 我要去日夜旅馆 wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 您能送我去机场吗? nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 您能帮我提行李吗? nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 离这儿远吗? lí zhèr yuǎn ma
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 不远,就在旁边 bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 有一点儿远 yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Cik tas maksās? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 请送我去这里 qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Tas ir pa labi 🔊 朝右边 cháo yòubiān
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 朝左边 cháo zuǒbian
🔊 Tas ir taisni 🔊 笔直走 bǐzhí zǒu
🔊 Tas ir šeit 🔊 到了 dào le
🔊 Tas ir tur 🔊 在那儿 zài nà ér
🔊 Apstājieties! 🔊 停! tíng
🔊 Nesteidzieties 🔊 慢慢来别着急 mànmàn lái bié zháojí
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 您能给我开张发票吗? nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Ģimene
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 你这儿有亲戚吗? nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Mans tēvs 🔊 我的父亲 wǒde fùqīn
🔊 Mana māte 🔊 我的母亲 wǒde mǔqīn
🔊 Mans dēls 🔊 我的儿子 wǒde érzi
🔊 Mana meita 🔊 我的女儿 wǒde nǚer
🔊 Brālis 🔊 一个哥哥 yī gè gēgē
🔊 Māsa 🔊 一个姐姐 yī gè jiějiě
🔊 Draugs 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Draudzene 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Mans draugs 🔊 我的男朋友 wǒde nánpéngyou
🔊 Mana draudzene 🔊 我的女朋友 wǒde nǚpéngyou
🔊 Mans vīrs 🔊 我的丈夫 wǒde zhàngfu
🔊 Mana sieva 🔊 我的妻子 wǒde qīzi
9 - Emocijas
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 我很喜欢你的国家 wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Es tevi mīlu 🔊 我喜欢你 wǒxǐhuānnǐ
🔊 Esmu laimīgs 🔊 我很幸福 wǒ hěn xìngfú
🔊 Esmu skumjš 🔊 我很难过 wǒ hěn nánguò
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 我在这里感觉很好 wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Man ir auksti 🔊 我很冷 wǒ hěn lěng
🔊 Man ir karsti 🔊 我很热 wǒ hěn rè
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 太大了 tài dà le
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 太小了 tài xiǎo le
🔊 Tas ir perfekti 🔊 非常好 fēicháng hǎo
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 今晚你想出去吗? jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 我今晚想出去 wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 Laba doma 🔊 这是个好主意 zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 我想好好玩玩 wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 Tā nav laba doma 🔊 这不是个好主意 zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 今晚我不想出去 jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 我想休息 wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 你想做运动吗? nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 是的,我想好好放松一下! shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 我打网球 wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 不,谢谢,我很累 bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Bārs
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Bārs 🔊 酒吧 jiǔbā
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 你要不要喝点什么? nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Dzert 🔊 喝
🔊 Glāze 🔊 杯子 bēizi
🔊 Labprāt 🔊 好的,谢谢 hǎo de xièxiè
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 你喝什么? nǐ hē shénme
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 有些什么可以喝的? yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 有矿泉水,还有果汁 yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Ūdens 🔊 水 shuǐ
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 能加点冰块吗? néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Ledu 🔊 冰块 bīng kuài
🔊 Šokolādi 🔊 巧克力 qiǎokèlì
🔊 Pienu 🔊 牛奶 niúnǎi
🔊 Tēju 🔊 茶 chá
🔊 Kafiju 🔊 咖啡 kāfēi
🔊 Ar cukuru 🔊 加糖 jiā táng
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 加奶油 jiā nǎiyóu
🔊 Vīnu 🔊 葡萄酒 pútáojiǔ
🔊 Alu 🔊 啤酒 píjiǔ
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 请给我一杯茶 qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 Alu, lūdzu 🔊 请给我一杯啤酒 qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 您想要喝什么? nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 请给我两杯茶 qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 请给我两杯啤酒 qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Neko, paldies 🔊 什么也不用,谢谢 shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Priekā! 🔊 干杯 gānbēi
🔊 Uz veselību! 🔊 为健康干杯! wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 我要买单 wǒ yào mǎi dān
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 一共多少钱? yīgòng duōshǎo qián
🔊 Divdesmit eiro 🔊 二十欧元 èrshí ōuyuán
🔊 Es uzsaucu 🔊 我请你 wǒ qǐng nǐ
11 - Restorāns
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Restorāns 🔊 餐馆 cānguǎn
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 你想吃点东西吗? nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Jā, labrāt 🔊 是的,我想吃点东西 shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Ēst 🔊 吃饭 chīfàn
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 我们到哪里去吃饭? wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 我们到哪里去吃午饭? wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Vakariņas 🔊 晚餐 wǎncān
🔊 Brokastis 🔊 早餐 zǎocān
🔊 Lūdzu! 🔊 对不起,打扰一下! duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 请给我菜单 qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 这是菜单! zhè shì càidān
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼? nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Ar rīsiem 🔊 再加饭 zài jiā fàn
🔊 Ar marakoniem 🔊 再加意大利面 zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Kartupeļi 🔊 土豆 tǔdòu
🔊 Dārzeņi 🔊 蔬菜 shūcài
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Maize 🔊 面包 miànbāo
🔊 Sviests 🔊 黄油 huángyóu
🔊 Lapu salāti 🔊 一份色拉 yī fèn sè lā
🔊 Deserts 🔊 一份甜点 yī fèn tián diǎn
🔊 Augļi 🔊 水果 shuǐguǒ
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 请问您有刀吗? qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 有,我马上去拿 yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 Nazis 🔊 刀 dāo
🔊 Dakša 🔊 叉 chā
🔊 Karote 🔊 勺子 sháozi
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 这是热菜吗? zhè shì rè cài ma
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 是的,而且很辣! shìde érqiě hěn là
🔊 Silts 🔊 热
🔊 Auksts 🔊 冷 lěng
🔊 Ass 🔊 辣
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 我要一份鱼! wǒ yào yī fèn yú
🔊 Es arī 🔊 我也一样 wǒ yě yīyàng
12 - Atvadīšanās
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 天晚了!我要走了! tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 我们能再见面吗? wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Jā, ar prieku 🔊 当然,我非常愿意 dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 这是我的住址 zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 有没有电话号码? yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Jā, lūk 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 和你过得非常愉快 hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 我也是,很高兴认识你 wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 希望我们不久能再相见 xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Es arī ceru 🔊 我也希望是这样 wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Uz redzēšanos 🔊 再见! zàijiàn
🔊 Līdz rītam! 🔊 明天见! míngtiān jiàn
🔊 Čau! 🔊 再见! zàijiàn
13 - Transports
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Paldies 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗 duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少? qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 请问这列火车去什么地方? qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 这列火车在太阳城停吗? zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 去太阳城的火车什么时候开? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 去太阳城的火车什么时候到? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 我要一张去太阳城的票 wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 您有列车时刻表吗? nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Autobusu saraksts 🔊 汽车时刻表 qìchē shíkèbiǎo
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的? qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Tas ir šis 🔊 就是这列 jiùshì zhè liè
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 不客气,祝您旅途愉快 búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Autoserviss 🔊 修车库 xiū chēkù
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 加油站 jiāyóu zhàn
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 请给我油箱加满 qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Ritenis 🔊 自行车 zìxíngchē
🔊 Pilsētas centrs 🔊 市中心 shì zhōngxīn
🔊 Priekšpilsēta 🔊 郊区 jiāoqū
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 这是个大城市 zhè shì gè dà chéngshì
🔊 Tas ir ciems 🔊 这是个村庄 zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Kalns 🔊 一座山 yīzuòshān
🔊 Ezers 🔊 一条湖 yī tiáo hú
🔊 Lauki 🔊 乡村 xiāngcūn
14 - Viesnīcā
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Viesnīca 🔊 酒店 jiǔdiàn
🔊 Dzīvoklis 🔊 公寓 gōngyù
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 欢迎 huānyíng
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 您这儿有空房间吗? nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 房间带浴室吗? fángjiān dài yùshì ma
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 您更喜欢二张单人床吗? nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 您想要双人房吗? nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 住宿加早餐 zhùsù jiā zǎocān
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 住一晚多少钱? zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 我想先看看房间! wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Jā, protams! 🔊 当然可以! dāngrán kěyǐ
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 谢谢。房间非常不错。 xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 好,我能定今晚的房间吗? hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 太贵了,谢谢。 tài guì le xièxiè
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗? qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 我的房间在哪里? wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 在二楼 zài èr lóu
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 有电梯吗? yǒu diàntī ma
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 电梯在您的左边 diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 电梯在您的右边 diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 洗衣房在哪里? xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 在底楼 zài dǐ lóu
🔊 Pirmais stāvs 🔊 底楼 dǐ lóu
🔊 Istaba 🔊 房间 fángjiān
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 干洗店 gānxǐ diàn
🔊 Frizētava 🔊 美发厅 měi fà tīng
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 停车场 tíngchēchǎng
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 我们在会议室见? wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Konferenču zāle 🔊 会议室 huìyì shì
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 游泳池的暖气开了 yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Baseins 🔊 游泳池 yóuyǒngchí
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 请7点叫醒我 qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 请给我钥匙 qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 请给我房卡 qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 有我的留言吗? yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Jā, lūdzu 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 没有 méiyǒu
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 在哪里能兑换零钱? zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 您能给我换些零钱吗? nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 行,您需要换多少? xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Meklēt cilvēku
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 请问萨拉在吗? qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 是的,她在 shìde tā zài
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 她出去了 tā chūqù le
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 您可以打她的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 您知道她到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Viņa ir darbā 🔊 她在上班 tā zài shàngbān
🔊 Viņa ir mājās 🔊 她在家 tā zàijiā
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 请问朱利安在吗? qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 是的,他在 shìde tā zài
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 他出去了 tā chūqù le
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 您知道他到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 您可以打他的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Viņš ir darbā 🔊 他在上班 tā zài shàngbān
🔊 Viņš ir mājās 🔊 他在家 tā zàijiā
16 - Pludmale
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Pludmale 🔊 海滩 hǎitān
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 您知道在哪里能买足球吗? nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 往这个方向走会有一家店 wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 Bumba 🔊 足球 zúqiú
🔊 Binoklis 🔊 望远镜 wàngyuǎnjìng
🔊 Naģene 🔊 太阳帽 tàiyáng mào
🔊 Dvielis 🔊 浴巾 yùjīn
🔊 Zandales 🔊 拖鞋 tuōxié
🔊 Spainis 🔊 塑料桶 sùliào tǒng
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 防晒霜 fángshàishuāng
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 游泳裤 yóuyǒng kù
🔊 Saules brilles 🔊 太阳眼镜 tài
🔊 Vēžveidīgie 🔊 贝壳类 bèiké lèi
🔊 Sauļoties 🔊 太阳浴 tàiyáng yù
🔊 Saulains 🔊 阳光明媚 yángguāng míngmèi
🔊 Saulriets 🔊 日落 rìluò
🔊 Saulessargs 🔊 遮阳伞 zhē yángsǎn
🔊 Saule 🔊 太阳 tàiyáng
🔊 Ēna 🔊 影子 yǐngzi
🔊 Saules dūriens 🔊 中暑 zhòngshǔ
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 这里游泳危险吗? zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 不,不危险 bù, bù wēixiǎn
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 对,这里禁止游泳 duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Peldēt 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Peldēšana 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Vilnis 🔊 海浪 hǎi làng
🔊 Jūra 🔊 大海 dàhǎi
🔊 Kāpa 🔊 沙丘 shāqiū
🔊 Smiltis 🔊 沙 shā
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 明天天气如何? míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Laiks mainīsies 🔊 天气要变了 tiānqì yào biàn le
🔊 Būs lietus 🔊 要下雨 yào xiàyǔ
🔊 Būs saule 🔊 要出太阳 yào chū tàiyáng
🔊 Būs liels vējš 🔊 要刮大风 yào guā dà fēng
🔊 Peldkostīms 🔊 游泳衣 yóuyǒng yī
17 - Ja ir radušās problēmas
Latviešu valoda Ķīniešu valoda Izruna
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 能帮我一下吗? néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 我迷路了 wǒ mílù le
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 您需要帮忙吗? nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Kas notika? 🔊 发生了什么事? fāshēng le shénme shì
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 在哪里能找到翻译? zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 最近的药房在哪里? zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 请问您能帮我找个医生吗? qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 目前您正接受什么治疗? mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Slimnīca 🔊 一所医院 yī suǒ yīyuàn
🔊 Aptieka 🔊 一家药房 yī jiā yàofáng
🔊 Ārsts 🔊 一位医生 yī wèi yīshēng
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 医疗服务 yīliáo fúwù
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 我的证件丢了 wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 我的证件被偷了 wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Atradumu birojs 🔊 失物招领处 shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Glābšanas dienests 🔊 医务室 yīwù shì
🔊 Avārijas izeja 🔊 紧急出口 jǐnjí chūkǒu
🔊 Policija 🔊 警察局 jǐngchájú
🔊 Dokumenti 🔊 身份证件 shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Nauda 🔊 钱 qián
🔊 Pase 🔊 护照 hùzhào
🔊 Bagāža 🔊 行李 xíngli
🔊 Paldies, nevajag 🔊 不用了,谢谢你 búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 别烦我! bié fán wǒ
🔊 Ejiet! 🔊 走开! zǒukāi