vārdnīca > Ķīniešu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien 你好
nǐhǎo
2 Labvakar 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Uz redzēšanos 再见
zàijiàn
4 Uz tikšanos 回头见
huí tóu jiàn
5
shì
6 不是
búshì
7 Atvainojiet
qǐng
8 Paldies 谢谢
xièxiè
9 Liels paldies! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Pateicos par palīdzību 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Lūdzu 没关系
méiguànxì
12 Labi
hǎo
13 Cik tas maksā, lūdzu? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Piedodiet! 对不起!
duì bu qǐ
15 Es nesaprotu 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Es sapratu 我懂了
wǒ dǒng le
17 Es nezinu 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Aizliegts 禁止
jìnzhǐ
19 Kur ir tualete, lūdzu? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Laimīgu Jauno Gadu! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Daudz laimes dzimšanas dienā! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 Priecīgus svētkus! 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Apsveicu! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Labdien! Paldies, labi 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Vai tu runā ķīniski? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Nē, es nerunāju ķīniski 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 Tikai mazliet 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 No kuras valsts tu esi? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Kāda ir tava nacionalitāte? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Es esmu latvietis 我是拉脱维亚人
wǒ shì Lātuōwéiyà rén
9 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Jā, es dzīvoju šeit 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Mani sauc Sāra, un tevi? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 ?iljēns 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Ar ko tu šeit nodarbojies? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Esmu atvaļinājumā 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Esam atvaļinājumā 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Esmu komandējumā 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Es šeit strādāju 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Mēs šeit strādājam 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Vai netālu ir kāds muzejs? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Kur var pieslēgties internetam? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Jā, labi! 好的!
hǎo de
3 Kā tas saucās? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 Tas ir galds 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Galds, saproti 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Es nesaprotu 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Tu vari atkārtot, lūdzu? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Es sapratu 我懂了
wǒ dǒng le4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 Tas ir sarkans 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Zils 蓝色
lánsè
4 Dzeltens 黄色
huángsè
5 Balts 白色
báisè
6 Melns 黑色
hēisè
7 Zaļš 绿色
lǜsè
8 Oranžs 橙色
chéngsè
9 Violets 紫色
zǐ sè
10 Pelēks 灰色
huīsè5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle
líng
2 Viens
3 Divi
èr
4 Trīs
sān
5 Četri
6 Pieci
7 Seši
liù
8 Septiņi
9 Astoņi
10 Deviņi
jiǔ
11 Desmit
shí
12 Vienpadsmit 十一
shíyī
13 Divpadsmit 十二
shí'èr
14 Trīspadsmit 十三
shísān
15 Četrpadsmit 十四
shísì
16 Piecpadsmit 十五
shíwǔ
17 Sešpadsmit 十六
shíliù
18 Septiņpadsmit 十七
shíqī
19 Astoņpadsmit 十八
shíbā
20 Deviņpadsmit 十九
shíjiǔ
21 Divdesmit 二十
èrshí
22 Divdesmit viens 二十一
èrshíyī
23 Divdesmit divi 二十二
èrshíèr
24 Divdesmit trīs 二十三
èrshísān
25 Divdesmit četri 二十四
èrshísì
26 Divdesmit pieci 二十五
èrshíwǔ
27 Divdesmit seši 二十六
èrshíliù
28 Divdesmit septiņi 二十七
èrshíqī
29 Divdesmit astoņi 二十八
èrshíbā
30 Divdesmit deviņi 二十九
èrshíjiǔ
31 Trīsdesmit 三十
sānshí
32 Trīsdesmit viens 三十一
sānshí yī
33 Trīsdesmit divi 三十二
sānshí èr
34 Trīsdesmit trīs 三十三
sānshí sān
35 Trīsdesmit četri 三十四
sānshí sì
36 Trīsdesmit pieci 三十五
sānshí wǔ
37 Trīsdesmit seši 三十六
sānshí liù
38 Četrdesmit 四十
sìshí
39 Piecdesmit 五十
wǔshí
40 Sešdesmit 六十
liùshí
41 Septiņdesmit 七十
qīshí
42 Astoņdesmit 八十
bāshí
43 Deviņdesmit 九十
jiǔshí
44 Simts 一百
yībǎi
45 Simts pieci 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 Divi simti 二百
èrbǎi
47 Trīs simti 三百
sānbǎi
48 Četri simti 四百
sìbǎi
49 Tūkstotis 一千
yīqiān
50 Tūkstotis pieci simti 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 Divi tūkstoši 二千
èrqiān
52 Desmit tūkstoši 一万
yīwàn6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 Šodien 今天
jīntiān
3 Vakar 昨天
zuótiān
4 Divas dienas atpakaļ 两天前
liǎng tiān qián
5 Cik ilgi tu paliec šeit? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Es braucu prom rīt 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Es braucu prom parīt 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Es braucu prom pēc trim dienām 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Pirmdiena 星期一
xīngqīyī
10 Otrdiena 星期二
xīngqīèr
11 Trešdiena 星期三
xīngqīsān
12 Ceturtdiena 星期四
xīngqīsì
13 Piektdiena 星期五
xīngqīwǔ
14 Sestdiena 星期六
xīngqīliù
15 Svētdiena 星期天
xīngqītiān
16 Janvāris 1月
yī yuè
17 Februāris 2月
èr yuè
18 Marts 3月
sān yuè
19 Aprīlis 4月
sì yuè
20 Maijs 5月
wǔ yuè
21 Jūnija 6月
liù yuè
22 Jūlijs 7月
qī yuè
23 Augusts 8月
bā yuè
24 Septembris 9月
jiǔ yuè
25 Oktobris 10月
shí yuè
26 Novembris 11月
shí yī yuè
27 Decembris 12月
shí èr yuè
28 Cikos tu brauc prom? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Astoņos no rīta 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Astoņos piecpadsmit no rīta 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Astoņos trīsdesmit no rīta 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Sešos vakarā 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Es kavēju 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! 出租车!
chūzū chē
2 Kūr Jūs braucat? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Man vajag uz staciju 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Vai tas ir tālu? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Nē, tas ir tuvu 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Cik tas maksās? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 Tas ir pa labi 朝右边
cháo yòubiān
13 Tas ir pa kreisi 朝左边
cháo zuǒbian
14 Tas ir taisni 笔直走
bǐzhí zǒu
15 Tas ir šeit 到了
dào le
16 Tas ir tur 在那儿
zài nà ér
17 Apstājieties! 停!
tíng
18 Nesteidzieties 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Es tevi mīlu 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Esmu laimīgs 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Esmu skumjš 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Es labi jūtos šeit 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Man ir auksti 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Man ir karsti 我很热
wǒ hěn rè
8 Tas ir pārāk liels 太大了
tài dà le
9 Tas ir pārāk mazs 太小了
tài xiǎo le
10 Tas ir perfekti 非常好
fēicháng hǎo
11 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 Laba doma 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Gribu izklaidēties 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 Tā nav laba doma 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Es negribu nekur iet šovakar 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Es gribu atpūsties 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Varbūt vēlies pasportot? 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Jā, gribu iztrakoties! 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Es spēlēju tenisu 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Mans tēvs 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Mana māte 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Mans dēls 我的儿子
wǒde érzi
5 Mana meita 我的女儿
wǒde nǚer
6 Brālis 一个哥哥
yī gè gēgē
7 Māsa 一个姐姐
yī gè jiějiě
8 Draugs 一个朋友
yī gè péngyou
9 Draudzene 一个朋友
yī gè péngyou
10 Mans draugs 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
11 Mana draudzene 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
12 Mans vīrs 我的丈夫
wǒde zhàngfu
13 Mana sieva 我的妻子
wǒde qīzi10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs 酒吧
jiǔbā
2 Vēlies kaut ko iedzert? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Dzert
4 Glāze 杯子
bēizi
5 Labprāt 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Ko tu ņemsi? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 Ir ūdens vai augļu sulas 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Ūdens
shuǐ
10 Pielieciet ledu lūdzu 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Ledu 冰块
bīng kuài
12 Šokolādi 巧克力
qiǎokèlì
13 Pienu 牛奶
niúnǎi
14 Tēju
chá
15 Kafiju 咖啡
kāfēi
16 Ar cukuru 加糖
jiā táng
17 Ar saldo krējumu 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Vīnu 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Alu 啤酒
píjiǔ
20 Tēju, lūdzu 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 Alu, lūdzu 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Ko jūs dzersiet? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 Divas tējas, lūdzu 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 Divus alus, lūdzu 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Neko, paldies 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Priekā! 干杯
gānbēi
27 Uz veselību! 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Sarēķiniet lūdzu 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Divdesmit eiro 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Es uzsaucu 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns 餐馆
cānguǎn
2 Tu gribi ēst? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Jā, labrāt 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Ēst 吃饭
chīfàn
5 Kur mēs varam paēst? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Kur mēs varam paēst brokastis? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Vakariņas 晚餐
wǎncān
8 Brokastis 早餐
zǎocān
9 Lūdzu! 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Ēdienkarti, lūdzu! 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Lūk, ēdienkarte! 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 Ar rīsiem 再加饭
zài jiā fàn
14 Ar marakoniem 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Kartupeļi 土豆
tǔdòu
16 Dārzeņi 蔬菜
shūcài
17 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Maize 面包
miànbāo
19 Sviests 黄油
huángyóu
20 Lapu salāti 一份色拉
yī fèn sè lā
21 Deserts 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Augļi 水果
shuǐguǒ
23 Vai Jūs varat iedot nazi? 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Jā, tūlīt atnesīšu 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 Nazis
dāo
26 Dakša
chā
27 Karote 勺子
sháozi
28 Tas ir siltais ēdiens? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Silts
31 Auksts
lěng
32 Ass
33 Es ņemšu zivi 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 Es arī 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Jā, ar prieku 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Es dzīvoju šajā adresē 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Vai tev ir tālruņa numurs 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Jā, lūk 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 Man arī bija bija prieks tevi satikt 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Mēs drīz atkal tiksimies 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 Es arī ceru 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Uz redzēšanos 再见!
zàijiàn
12 Līdz rītam! 明天见!
míngtiān jiàn
13 Čau! 再见!
zàijiàn13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Autobusu saraksts 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 Tas ir šis 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Paldies 谢谢
xièxiè
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Autoserviss 修车库
xiū chēkù
15 Degvielas uzpildes stacija 加油站
jiāyóu zhàn
16 Pilnu bāku, lūdzu 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Ritenis 自行车
zìxíngchē
18 Pilsētas centrs 市中心
shì zhōngxīn
19 Priekšpilsēta 郊区
jiāoqū
20 Tā ir liela pilsēta 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 Tas ir ciems 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Kalns 一座山
yīzuòshān
23 Ezers 一条湖
yī tiáo hú
24 Lauki 乡村
xiāngcūn14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Jā, viņa ir šeit 是的,她在
shìde tā zài
3 Viņa ir izgājusi 她出去了
tā chūqù le
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Viņa ir darbā 她在上班
tā zài shàngbān
7 Viņa ir mājās 她在家
tā zàijiā
8 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Jā, viņš ir šeit 是的,他在
shìde tā zài
10 Viņš ir izgājis 他出去了
tā chūqù le
11 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 Viņš ir darbā 他在上班
tā zài shàngbān
14 Viņš ir mājās 他在家
tā zàijiā15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca 酒店
jiǔdiàn
2 Dzīvoklis 公寓
gōngyù
3 Laipni lūdzam! 欢迎
huānyíng
4 Vai Jums ir brīvs numurs? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Vai tajā ir vannas istaba? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Istaba ar brokastīm 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Cik maksā par vienu nakti? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Jā, protams! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Paldies. Man patīk istaba 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Tā ir otrajā stāvā 在二楼
zài èr lóu
19 Vai Jums ir lifts? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Lifts ir pa kreisi 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Lifts ir pa labi 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Kur atrodas veļas mazgātava? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 Tā ir pirmajā stāvā 在底楼
zài dǐ lóu
24 Pirmais stāvs 底楼
dǐ lóu
25 Istaba 房间
fángjiān
26 Ķīmiskā tīrītava 干洗店
gānxǐ diàn
27 Frizētava 美发厅
měi fà tīng
28 Automašīnu stāvvieta 停车场
tíngchēchǎng
29 Tiekamies konferenču zālē? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Konferenču zāle 会议室
huìyì shì
31 Baseins ir apsildāms 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Baseins 游泳池
yóuyǒngchí
33 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Atslēgu, lūdzu 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Elektronisko atslēgu, lūdzu 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Vai ir ziņojumi priekš manis? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Jā, lūdzu 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Nē, priekš Jums nekā nav 没有
méiyǒu
39 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale 海滩
hǎitān
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Uz to pusi ir veikals 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 Bumba 足球
zúqiú
5 Binoklis 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 Naģene 太阳帽
tàiyáng mào
7 Dvielis 浴巾
yùjīn
8 Zandales 拖鞋
tuōxié
9 Spainis 塑料桶
sùliào tǒng
10 Pretiedeguma krēms 防晒霜
fángshàishuāng
11 Peldbikses - šorti 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Saules brilles 太阳眼镜
tài
13 Vēžveidīgie 贝壳类
bèiké lèi
14 Sauļoties 太阳浴
tàiyáng yù
15 Saulains 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Saulriets 日落
rìluò
17 Saulessargs 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Saule 太阳
tàiyáng
19 Saules dūriens 中暑
zhòngshǔ
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Nē, nav bīstami 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Peldēt 游泳
yóuyǒng
24 Peldēšana 游泳
yóuyǒng
25 Vilnis 海浪
hǎi làng
26 Jūra 大海
dàhǎi
27 Kāpa 沙丘
shāqiū
28 Smiltis
shā
29 Kāds būs laiks rīt? 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Laiks mainīsies 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Būs lietus 要下雨
yào xiàyǔ
32 Būs saule 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Būs liels vējš 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Peldkostīms 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Ēna 影子
yǐngzi17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Esmu apmaldījies 我迷路了
wǒ mílù le
3 Ko Jūs vēlaties? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Kas notika? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Kur es varu atrast tulku? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Kur atrodas tuvākā aptieka? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Slimnīca 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Aptieka 一家药房
yī jiā yàofáng
11 Ārsts 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Medicīniskā palīdzība 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Es pazaudēju manus dokumentus 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Man nozaga manus dokumentus 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Atradumu birojs 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Glābšanas dienests 医务室
yīwù shì
17 Avārijas izeja 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Policija 警察局
jǐngchájú
19 Dokumenti 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Nauda
qián
21 Pase 护照
hùzhào
22 Bagāža 行李
xíngli
23 Paldies, nevajag 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 Lieciet man mieru! 别烦我!
bié fán wǒ
25 Ejiet! 走开!
zǒukāi
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf