Vārdnīca albāņu valodā iesācējiem un ceļotājiem

1 - Pamatfrāzes
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Labdien 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Labvakar 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Uz tikšanos 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Jā 🔊 Po
🔊 Nē 🔊 Jo
🔊 Atvainojiet 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Paldies 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Liels paldies! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Lūdzu 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Lūdzu 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 Labi 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 Labi 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Piedodiet! 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Es nesaprotu 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Es sapratu 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Es nezinu 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Aizliegts 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Apsveicu! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Apsveicu! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Saruna
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Vai tu runā albāniski? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nē, es nerunāju albāniski 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Tikai mazliet 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Unë jam letonez unə jam lɛtɔnɛz
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Unë jam letoneze
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 ?iljēns 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Vēlos iemācīties
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Es sapratu 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Jā, labi! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Jā, labi! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Tas ir galds 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Tas ir galds 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Galds, saproti 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Krāsas
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Tas ir sarkans 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Tas ir sarkans 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Zils 🔊 Blu blu
🔊 Dzeltens 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Dzeltens 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Balts 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Balts 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Melns 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Melns 🔊 I zi i zi
🔊 Zaļš 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Oranžs 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Violets 🔊 Lejla lεjla
🔊 Pelēks 🔊 Gri ɡɾi
5 - Skaitļi
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Nulle 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Viens 🔊 Një ɲə
🔊 Divi 🔊 Dy dy
🔊 Trīs 🔊 Tre tɾε
🔊 Četri 🔊 Katër katəɾ
🔊 Pieci 🔊 Pesë pεsə
🔊 Seši 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Septiņi 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Astoņi 🔊 Tetë tεtə
🔊 Deviņi 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Desmit 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Vienpadsmit 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Divpadsmit 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Trīspadsmit 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Četrpadsmit 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Piecpadsmit 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Sešpadsmit 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Divdesmit 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Divdesmit viens 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Divdesmit divi 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Divdesmit četri 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Divdesmit seši 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trīsdesmit 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Četrdesmit 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Piecdesmit 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Sešdesmit 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Septiņdesmit 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Astoņdesmit 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Deviņdesmit 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Simts 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Simts pieci 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Divi simti 🔊 Dyqind dycind
🔊 Trīs simti 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Četri simti 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Tūkstotis 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Laiks
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Šodien 🔊 Sot sɔt
🔊 Vakar 🔊 Dje djε
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Pirmdiena 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Otrdiena 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Trešdiena 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Ceturtdiena 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Piektdiena 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Sestdiena 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Svētdiena 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Janvāris 🔊 Janar janaɾ
🔊 Februāris 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Marts 🔊 Mars maɾs
🔊 Aprīlis 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Maijs 🔊 Maj maj
🔊 Jūnija 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Jūlijs 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Augusts 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Septembris 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Oktobris 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Novembris 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Decembris 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Sešos vakarā 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Es kavēju 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taksometrs
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Taksi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Tas ir taisni 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Tas ir šeit 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Tas ir šeit 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Tas ir tur 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Apstājieties! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Nesteidzieties 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nesteidzieties 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Ģimene
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Mans tēvs 🔊 Babai im babai im
🔊 Mans tēvs 🔊 Im atë im atə
🔊 Mana māte 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Mana māte 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Mans dēls 🔊 Djali im djali im
🔊 Mans dēls 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Mana meita 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Brālis 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Māsa 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Draugs 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Draudzene 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Mans draugs 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Mana draudzene 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Mana draudzene 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Mans vīrs 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Mans vīrs 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Mana sieva 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Mana sieva 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Emocijas
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Të dua tə dua
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Esmu skumjš 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Man ir auksti 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Man ir karsti 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Laba doma 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Tā nav laba doma 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bārs
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Bārs 🔊 Bari baɾi
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Dzert 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Glāze 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Labprāt 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Ūdens 🔊 Ujë ujə
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Ledu 🔊 Akull akuɫ
🔊 Šokolādi 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Pienu 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Tēju 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Kafiju 🔊 Kafe kafε
🔊 Ar cukuru 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Vīnu 🔊 Verë vεɾə
🔊 Alu 🔊 Birrë birə
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Neko, paldies 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Neko, paldies 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Priekā! 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Priekā! 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Uz veselību! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Es uzsaucu 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restorāns
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Restorāns 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Jā, labrāt 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Ēst 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Vakariņas 🔊 Darka daɾka
🔊 Brokastis 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Lūdzu! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Ar rīsiem 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Ar marakoniem 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Ar marakoniem 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Kartupeļi 🔊 Patate patatε
🔊 Dārzeņi 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Maize 🔊 Bukë bukə
🔊 Sviests 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Lapu salāti 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Deserts 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Augļi 🔊 Fruta fruta
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nazis 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Dakša 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Karote 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Silts 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Auksts 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Ass 🔊 Pikante pikantε
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Es arī 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Atvadīšanās
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Jā, lūk 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Es arī ceru 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Līdz rītam! 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Čau! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Transports
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Paldies 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Tas ir šis 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Autoserviss 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Autoserviss 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Ritenis 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 Tas ir ciems 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Kalns 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Ezers 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Lauki 🔊 Fshati f ʃati
14 - Viesnīcā
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Viesnīca 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Dzīvoklis 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Jā, protams! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Istaba 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Frizētava 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Konferenču zāle 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Baseins 🔊 Pishina piʃina
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Meklēt cilvēku
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Viņš ir darbā 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Viņš ir mājās 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pludmale
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Pludmale 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Bumba 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Binoklis 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Naģene 🔊 Kapele kapεle
🔊 Dvielis 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Zandales 🔊 Sandale sandalε
🔊 Spainis 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Saules brilles 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Sauļoties 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sauļoties 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Saulains 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Saulriets 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Saulessargs 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Saule 🔊 Diell diεɫ
🔊 Ēna 🔊 Hije hijɛ
🔊 Saules dūriens 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Peldēt 🔊 Not nɔt
🔊 Peldēšana 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Vilnis 🔊 Valë valə
🔊 Vilnis 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Jūra 🔊 Det dεt
🔊 Kāpa 🔊 Dunë dunə
🔊 Smiltis 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Būs lietus 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Būs saule 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Būs liels vējš 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Peldkostīms 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - Ja ir radušās problēmas
Latviešu valoda Albāņu valoda Izruna
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Kas notika? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Slimnīca 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Aptieka 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Aptieka 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Ārsts 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Ārsts 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Atradumu birojs 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Avārijas izeja 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policija 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Dokumenti 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Nauda 🔊 Para paɾa
🔊 Pase 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Bagāža 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Ejiet! 🔊 Largohu! largohu