vārdnīca > Albāņu valoda

1 - Pamatfrāzes
🔊 Labdien 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Labvakar 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Uz tikšanos 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Jā 🔊 Po
🔊 Nē 🔊 Jo
🔊 Atvainojiet 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Paldies 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Liels paldies! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Lūdzu 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Lūdzu 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Labi 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Labi 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Piedodiet! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Es nesaprotu 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Es sapratu 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Es nezinu 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Aizliegts 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Apsveicu! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Apsveicu! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Saruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Vai tu runā albāniski? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nē, es nerunāju albāniski 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Tikai mazliet 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Unë jam letonez
unə jam lɛtɔnɛz
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Unë jam letoneze
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 ?iljēns 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Vēlos iemācīties
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Jā, labi! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Jā, labi! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Tas ir galds 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Tas ir galds 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Galds, saproti 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Es nesaprotu 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Es sapratu 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Krāsas
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Tas ir sarkans 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Tas ir sarkans 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Zils 🔊 Blu
blu
🔊 Dzeltens 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Dzeltens 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Balts 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Balts 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Melns 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Melns 🔊 I zi
i zi
🔊 Zaļš 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Oranžs 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Violets 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Pelēks 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Skaitļi
🔊 Nulle 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Viens 🔊 Një
ɲə
🔊 Divi 🔊 Dy
dy
🔊 Trīs 🔊 Tre
tɾε
🔊 Četri 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Pieci 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Seši 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Septiņi 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Astoņi 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Deviņi 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Desmit 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Vienpadsmit 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Divpadsmit 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Trīspadsmit 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Četrpadsmit 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Piecpadsmit 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Sešpadsmit 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Divdesmit 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Divdesmit viens 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Divdesmit divi 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Divdesmit četri 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Divdesmit seši 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trīsdesmit 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Četrdesmit 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Piecdesmit 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Sešdesmit 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Septiņdesmit 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Astoņdesmit 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Deviņdesmit 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Simts 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Simts pieci 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Divi simti 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trīs simti 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Četri simti 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Tūkstotis 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Laiks
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Šodien 🔊 Sot
sɔt
🔊 Vakar 🔊 Dje
djε
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Pirmdiena 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Otrdiena 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Trešdiena 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Ceturtdiena 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Piektdiena 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sestdiena 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Svētdiena 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Janvāris 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februāris 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Marts 🔊 Mars
maɾs
🔊 Aprīlis 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Maijs 🔊 Maj
maj
🔊 Jūnija 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Jūlijs 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Augusts 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Septembris 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Oktobris 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Novembris 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Decembris 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Sešos vakarā 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Es kavēju 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taksometrs
🔊 Taksi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Tas ir taisni 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Tas ir šeit 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Tas ir šeit 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Tas ir tur 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Apstājieties! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Nesteidzieties 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nesteidzieties 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Ģimene
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Mans tēvs 🔊 Babai im
babai im
🔊 Mans tēvs 🔊 Im atë
im atə
🔊 Mana māte 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Mana māte 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Mans dēls 🔊 Djali im
djali im
🔊 Mans dēls 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Mana meita 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Brālis 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Māsa 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Draugs 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Draudzene 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Mans draugs 🔊 Miku im
miku im
🔊 Mana draudzene 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Mana draudzene 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Mans vīrs 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Mans vīrs 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Mana sieva 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Mana sieva 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Emocijas
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Esmu skumjš 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Man ir auksti 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Man ir karsti 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Laba doma 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Tā nav laba doma 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bārs
🔊 Bārs 🔊 Bari
baɾi
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Dzert 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Glāze 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Labprāt 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Ūdens 🔊 Ujë
ujə
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Ledu 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Šokolādi 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Pienu 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Tēju 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Kafiju 🔊 Kafe
kafε
🔊 Ar cukuru 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vīnu 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Alu 🔊 Birrë
birə
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Neko, paldies 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Neko, paldies 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Priekā! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Priekā! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Uz veselību! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Es uzsaucu 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restorāns
🔊 Restorāns 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Jā, labrāt 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Ēst 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Vakariņas 🔊 Darka
daɾka
🔊 Brokastis 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Lūdzu! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Ar rīsiem 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Ar marakoniem 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Ar marakoniem 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Kartupeļi 🔊 Patate
patatε
🔊 Dārzeņi 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Maize 🔊 Bukë
bukə
🔊 Sviests 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Lapu salāti 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Deserts 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Augļi 🔊 Fruta
fruta
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nazis 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Dakša 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Karote 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Silts 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Auksts 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Ass 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Es arī 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Atvadīšanās
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Jā, lūk 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Es arī ceru 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Līdz rītam! 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Čau! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transports
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Tas ir šis 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Paldies 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Autoserviss 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Autoserviss 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Ritenis 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Tas ir ciems 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Kalns 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Ezers 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Lauki 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Viesnīcā
🔊 Viesnīca 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Dzīvoklis 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Jā, protams! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Istaba 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Frizētava 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Konferenču zāle 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Baseins 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Meklēt cilvēku
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Viņš ir darbā 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Viņš ir mājās 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Pludmale
🔊 Pludmale 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Bumba 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Binoklis 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Naģene 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Dvielis 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Zandales 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Spainis 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Saules brilles 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Sauļoties 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sauļoties 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Saulains 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Saulains 🔊 Me diell
🔊 Saulriets 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Saulessargs 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Saule 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Saules dūriens 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Peldēt 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Peldēšana 🔊 Not
nɔt
🔊 Vilnis 🔊 Valë
valə
🔊 Vilnis 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Jūra 🔊 Det
dεt
🔊 Kāpa 🔊 Dunë
dunə
🔊 Smiltis 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Būs lietus 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Būs saule 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Būs liels vējš 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Peldkostīms 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Ēna 🔊 Hije
hijɛ
17 - Ja ir radušās problēmas
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Kas notika? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Slimnīca 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Aptieka 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Aptieka 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Ārsts 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Ārsts 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Atradumu birojs 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Avārijas izeja 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policija 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Dokumenti 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Nauda 🔊 Para
paɾa
🔊 Pase 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagāža 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Ejiet! 🔊 Nisuni!
nisuni