Vārdnīca grieķu valodā iesācējiem un ceļotājiem

1 - Pamatfrāzes
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Labdien 🔊 Καλημέρα kaliméra
🔊 Labvakar 🔊 Καλησπέρα kalispéra
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Αντίο adío
🔊 Uz tikšanos 🔊 Τα λέμε αργότερα ta léme argótera
🔊 Jā 🔊 Ναι ne
🔊 Nē 🔊 Όχι óhi
🔊 Atvainojiet 🔊 Παρακαλώ parakaló
🔊 Paldies 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Liels paldies! 🔊 Ευχαριστώ πολύ! efharistó polí!
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 Lūdzu 🔊 Σας παρακαλώ sas parakaló
🔊 Labi 🔊 Σύμφωνη símfoni
🔊 Labi 🔊 Σύμφωνος símfonos
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Πόσο κάνει; póso káni
🔊 Piedodiet! 🔊 Συγγνώμη signómi
🔊 Es nesaprotu 🔊 Δεν καταλαβαίνω den katalavéno
🔊 Es sapratu 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Es nezinu 🔊 Δεν ξέρω den xéro
🔊 Aizliegts 🔊 Απαγορεύεται apagorévete
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; pou íne i toualétes parakaló
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Καλή χρονιά! kalí hroniá
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Χρόνια πολλά! hrónia polá
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Καλές γιορτές! kalés giortés
🔊 Apsveicu! 🔊 Συγχαρητήρια! sigharitíria
2 - Saruna
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; kaliméra. ti kánis
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 Vai tu runā grieķiski? 🔊 Μιλάς Ελληνικά; milás Eliniká
🔊 Nē, es nerunāju grieķiski 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά óhi, den miló Eliniká
🔊 Tikai mazliet 🔊 Μόνο λιγάκι móno ligáki
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Από ποια χώρα είσαι; apó pia hóra íse
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; pia íne i ethikotitá sou
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Είμαι Λετονός íme Letonós
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; ki esi, edó ménis
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Ναι, εδώ μένω ne, edó méno
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; me léne sára, eséna pos se léne
🔊 ?iljēns 🔊 Ιουλιανό ioulianó
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Τι κάνεις εδώ; ti kánis edó
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Είμαι σε διακοπές íme se diakopés
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Είμαστε σε διακοπές ímaste se diakopés
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι íme se epagelmatikó taxídi
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Εδώ δουλεύω edó doulévo
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Εδώ δουλεύουμε edó doulévoume
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; pou mou protínete na páo na fáo
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; pou boró na sindethó sto internét
3 - Vēlos iemācīties
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Es sapratu 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 Jā, labi! 🔊 Ναι, εντάξει! ne, edáxi!
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Πώς λέγεται αυτό; pos légete afto
🔊 Tas ir galds 🔊 Είναι ένα τραπέζι íne éna trapézi
🔊 Galds, saproti 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; éna trapézi, katálaves
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; borís na epanalávis parakaló
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; lígo pio argá, se parakaló
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; borís na to grápsis, se parakaló
4 - Krāsas
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 Tas ir sarkans 🔊 Είναι κόκκινο íne kókino
🔊 Zils 🔊 Μπλε ble
🔊 Dzeltens 🔊 Κίτρινο kítrino
🔊 Balts 🔊 Άσπρο áspro
🔊 Melns 🔊 Μαύρο mávro
🔊 Zaļš 🔊 Πράσινο prásino
🔊 Oranžs 🔊 Πορτοκαλί portokalí
🔊 Violets 🔊 Μοβ mov
🔊 Pelēks 🔊 Γκρίζο gkrízo
5 - Skaitļi
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Nulle 🔊 Μηδέν midén
🔊 Viens 🔊 Ένα éna
🔊 Divi 🔊 Δύο dío
🔊 Trīs 🔊 Τρία tría
🔊 Četri 🔊 Τέσσερα téssera
🔊 Pieci 🔊 Πέντε péde
🔊 Seši 🔊 Έξι éxi
🔊 Septiņi 🔊 Εφτά eftá
🔊 Astoņi 🔊 Οκτώ ohtó
🔊 Deviņi 🔊 Εννέα enéa
🔊 Desmit 🔊 Δέκα déka
🔊 Vienpadsmit 🔊 Έντεκα édeka
🔊 Divpadsmit 🔊 Δώδεκα dódeka
🔊 Trīspadsmit 🔊 Δεκατρία dekatría
🔊 Četrpadsmit 🔊 Δεκατέσσερα dekatéssera
🔊 Piecpadsmit 🔊 Δεκαπέντε dekapéde
🔊 Sešpadsmit 🔊 Δεκαέξι dekaéxi
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Δεκαεφτά dekaeftá
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Δεκαοκτώ dekaohtó
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Δεκαεννέα dekaenéa
🔊 Divdesmit 🔊 Είκοσι íkosi
🔊 Divdesmit viens 🔊 Εικοσιένα ikosiéna
🔊 Divdesmit divi 🔊 Είκοσιδύο ikosidío
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Είκοσιτρία ikositría
🔊 Divdesmit četri 🔊 Είκοσιτέσσερα ikositéssera
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Είκοσιπέντε ikosipéde
🔊 Divdesmit seši 🔊 Είκοσιέξι ikosiéxi
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Είκοσιεφτά ikosieftá
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Είκοσιοκτώ ikosiohtó
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Είκοσιεννέα ikosienéa
🔊 Trīsdesmit 🔊 Τριάντα triáda
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Τριανταένα triadaéna
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Τριανταδύο triadadío
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Τριαντατρία triadatría
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Τριαντατέσσερα triadatéssera
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Τριανταπέντε triadapénte
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Τριανταέξι triadaéxi
🔊 Četrdesmit 🔊 Σαράντα saráda
🔊 Piecdesmit 🔊 Πενήντα penída
🔊 Sešdesmit 🔊 Εξήντα exída
🔊 Septiņdesmit 🔊 Εβδομήντα evdomída
🔊 Astoņdesmit 🔊 Ογδόντα ogdóda
🔊 Deviņdesmit 🔊 Ενενήντα enenída
🔊 Simts 🔊 εκατό ekató
🔊 Simts pieci 🔊 πεντακόσια pedakósia
🔊 Divi simti 🔊 διακόσια diakósia
🔊 Trīs simti 🔊 Τριακόσια triakósia
🔊 Četri simti 🔊 Τετρακόσια tetrakósia
🔊 Tūkstotis 🔊 Χίλια hília
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Χίλιαπεντακόσια hiliapedakósia
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Δυο χιλιάδες dío hiliádes
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Δέκα χιλιάδες déka hiliádes
6 - Laiks
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Πότε ήρθες εδώ; póte írthes edó
🔊 Šodien 🔊 Σήμερα símera
🔊 Vakar 🔊 Χθες hthes
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Πριν δυο μέρες prin dío méres
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; gia póso kairó tha mínis
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Θα φύγω αύριο tha fígo ávrio
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 θα Φύγω μεθαύριο tha fígo methávrio
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες tha fígo se tris méres
🔊 Pirmdiena 🔊 Δευτέρα deftéra
🔊 Otrdiena 🔊 Τρίτη tríti
🔊 Trešdiena 🔊 Τετάρτη tetárti
🔊 Ceturtdiena 🔊 Πέμπτη pébti
🔊 Piektdiena 🔊 Παρασκευή paraskeví
🔊 Sestdiena 🔊 Σάββατο sávato
🔊 Svētdiena 🔊 Κυριακή kiriakí
🔊 Janvāris 🔊 Ιανουάριος ianouários
🔊 Februāris 🔊 Φεβρουάριος fevrouários
🔊 Marts 🔊 Μάρτιος mártios
🔊 Aprīlis 🔊 Απρίλιος aprílios
🔊 Maijs 🔊 Μάιος máios
🔊 Jūnija 🔊 Ιούνιος ioúnios
🔊 Jūlijs 🔊 Ιούλιος ioúlios
🔊 Augusts 🔊 Αύγουστος ávgoustos
🔊 Septembris 🔊 Σεπτέμβριος septévrios
🔊 Oktobris 🔊 Οκτώβριος októvrios
🔊 Novembris 🔊 Νοέμβριος noévrios
🔊 Decembris 🔊 Δεκέμβριος dekévrios
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 Τι ώρα φεύγεις; ti óra févgeis
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ to proí, stis ohtó
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 Sešos vakarā 🔊 Το βράδυ, στις έξι to vrádi, stis éxi
🔊 Es kavēju 🔊 Έχω αργήσει ého argísi
7 - Taksometrs
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Taksi! 🔊 Ταξί taxi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Που θέλετε να πάτε; pou thélete na páte
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Πάω στο σταθμό páo sto stathmó
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ sto aerodrómio parakaló
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; boríte na párete tis valítses mou
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Είναι μακριά από εδώ; íne makriá apó edó
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Όχι, είναι κοντά óhi, íne kodá
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά ne, íne lígo pio makriá
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει; póso tha stihísi
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; boríte na me páte edó, parakaló
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Είναι δεξιά íne dexiá
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Είναι αριστερά íne aristerá
🔊 Tas ir taisni 🔊 Ευθεία είναι efthía íne
🔊 Tas ir šeit 🔊 Είναι εδώ íne edó
🔊 Tas ir tur 🔊 Από δω είναι apó do íne
🔊 Apstājieties! 🔊 Σταματήστε εδώ! stamatíste edó
🔊 Nesteidzieties 🔊 Με την ησυχία σας me tin isihía sas
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - Ģimene
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; éhis sigkenís edó
🔊 Mans tēvs 🔊 Ο πατέρας μου o patéras mou
🔊 Mana māte 🔊 Η μητέρα μου i mitéra mou
🔊 Mans dēls 🔊 Ο γιος μου o gios mou
🔊 Mana meita 🔊 Η κόρη μου i kóri mou
🔊 Brālis 🔊 Έναν αδελφό énan adelfó
🔊 Māsa 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 Māsa 🔊 Μία αδελφή mia adelfí
🔊 Māsa 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 Draugs 🔊 Έναν φίλο énan fílo
🔊 Draudzene 🔊 Μια φίλη mia fíli
🔊 Mans draugs 🔊 Ο φίλος μου o fílos mou
🔊 Mana draudzene 🔊 Η φίλη μου i fíli mou
🔊 Mans vīrs 🔊 Ο άνδρας μου o ádras mou
🔊 Mana sieva 🔊 Η γυναίκα μου i ginéka mou
9 - Emocijas
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας mou arési polí i hóra sas
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Σ' αγαπώ sagapó
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Είμαι χαρούμενος íme haroúmenos
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Είμαι χαρούμενη íme haroúmeni
🔊 Esmu skumjš 🔊 Είμαι λυπημένος íme lipiménos
🔊 Esmu skumjš 🔊 Είμαι λυπημένη
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ esthánome áneta edó
🔊 Man ir auksti 🔊 Κρυώνω krióno
🔊 Man ir karsti 🔊 Ζεσταίνομαι zesténome
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Είναι πολύ μεγάλο íne polí megálo
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Είναι πολύ μικρό íne polí mikró
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Είναι τέλειο íne télio
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Laba doma 🔊 Καλή ιδέα kalí idéa
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Θέλω να διασκεδάσω thélo na diaskedáso
🔊 Tā nav laba doma 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα den íne kalí idéa
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ thélo na ksekourastó
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; thélis na kánoume kápio sport
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. ne, ého anági na xedóso
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Παίζω τένις pézo ténis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - Bārs
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Bārs 🔊 Το μπαρ to bar
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Θες να πιεις κάτι; thes na piis káti
🔊 Dzert 🔊 Πίνω píno
🔊 Glāze 🔊 Ποτήρι potíri
🔊 Labprāt 🔊 Ευχαρίστως efharístos
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Τι θα ήθελες; ti tha ítheles
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν; ti potá ipárhoun
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων ipárhi neró i himós froúton
🔊 Ūdens 🔊 Νερό neró
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 Ledu 🔊 Παγάκια pagákia
🔊 Šokolādi 🔊 Σοκολάτα sokoláta
🔊 Pienu 🔊 Γάλα gála
🔊 Tēju 🔊 Τσάι tsái
🔊 Kafiju 🔊 Καφές kafés
🔊 Ar cukuru 🔊 Με ζάχαρη me záhari
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 Με κρέμα me kréma
🔊 Vīnu 🔊 Κρασί krasí
🔊 Alu 🔊 Μπίρα bíra
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ éna tsái parakaló
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ mia bíra parakaló
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε; ti thélete na píite
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! dio tsái parakaló!
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ dio bíres parakaló
🔊 Neko, paldies 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ típota, efharistó
🔊 Priekā! 🔊 Στην υγειά σου! stin igiiá sou!
🔊 Uz veselību! 🔊 Γεια μας! giiá mas!
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! to logariasmó parakaló!
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; ti sas ofílo parakaló
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Είκοσι ευρώ íkosi evró
🔊 Es uzsaucu 🔊 Σε προσκαλώ se proskaló
11 - Restorāns
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Restorāns 🔊 Το εστιατόριο to estiatório
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Θα ήθελες να φας; tha ítheles na fas
🔊 Jā, labrāt 🔊 Ναι θα ήθελα ne tha íthela
🔊 Ēst 🔊 Τρώω tróo
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 Vakariņas 🔊 Βραδινό γεύμα vradinó gévma
🔊 Brokastis 🔊 Πρωινό proinó
🔊 Lūdzu! 🔊 Σας παρακαλώ! sas parakaló!
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! ton katálogo, parakaló
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Ορίστε ο κατάλογος! oríste o katálogos
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 Ar rīsiem 🔊 Με ρύζι me rízi
🔊 Ar marakoniem 🔊 Με μακαρόνια me makarónia
🔊 Kartupeļi 🔊 Με πατάτες me patátes
🔊 Dārzeņi 🔊 Με λαχανικά me lahaniká
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 Maize 🔊 Ψωμί psomí
🔊 Sviests 🔊 Βούτυρο voútiro
🔊 Lapu salāti 🔊 Μια σαλάτα mia saláta
🔊 Deserts 🔊 Ένα επιδόρπιο éna epidórpio
🔊 Augļi 🔊 Φρούτα froúta
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! éna mahéri, parakaló
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Σας φέρνω αμέσως. sas férno amésos
🔊 Nazis 🔊 Ένα μαχαίρι éna mahéri
🔊 Dakša 🔊 Ένα πιρούνι éna piroúni
🔊 Karote 🔊 Ένα κουτάλι éna koutáli
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; to piáto aftó íne zestó
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! ne ke arketá kafteró epísis
🔊 Silts 🔊 Ζεστό zestó
🔊 Auksts 🔊 Κρύο krío
🔊 Ass 🔊 Καυτερό kafteró
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Θα πάρω ψάρι tha páro psári
🔊 Es arī 🔊 Κι εγώ το ίδιο ki egó to ídio
12 - Atvadīšanās
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! íne argá, prépi na pigéno!
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; boroúme na idothoúme xaná
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Ναι, μετά χαράς ne, metá harás
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση méno saftí ti diéfthinsi
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; éhis kápio tiléfono
🔊 Jā, lūk 🔊 Ναι, να το ne, na to
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου pérasa polí oréa mazí sou
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 Es arī ceru 🔊 Το ελπίζω to elpízo
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Αντίο! adío!
🔊 Līdz rītam! 🔊 Τα λέμε αύριο ta léme ávrio
🔊 Čau! 🔊 Γειά σου! giia sou!
13 - Transports
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Paldies 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 0
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; éhete ta orária ton trénon
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων ta orária ton leoforíon
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 Tas ir šis 🔊 Αυτό είναι aftó íne
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι típota. kaló taxídi
🔊 Autoserviss 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων sinergío aftokiníton
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Το βενζινάδικο to venzinádiko
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ gemíste to parakaló
🔊 Ritenis 🔊 Ποδήλατο podílato
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Το κέντρο της πόλης to kédro tis pólis
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Τα προάστια ta proástia
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη íne mia megáli póli
🔊 Tas ir ciems 🔊 Είναι ένα χωριό íne éna horió
🔊 Kalns 🔊 Ένα βουνό éna vounó
🔊 Ezers 🔊 Μία λίμνη mia límni
🔊 Lauki 🔊 Η εξοχή i eksohí
14 - Viesnīcā
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Viesnīca 🔊 Ένα ξενοδοχείο éna ksenodohío
🔊 Dzīvoklis 🔊 Διαμέρισμα diamérisma
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Καλωσορίσατε! kalosorísate
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; éhete éna eléfthero domátio
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ipárhi bánio sto domátio
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; thélete dío moná krevátia
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; thélete éna díklino
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Δωμάτιο με πρωινό domátio me proinó
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 Jā, protams! 🔊 Ναι, βεβαίως! ne, vevéos
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; pou íne to domátio mou parakaló
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. íne ston próto órofo
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ; ipárhi asansér
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. to asansér íne sta aristéra
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. to asansér íne sta dexiá
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 Στο ισόγειο sto isógio
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Ισόγειο isógio
🔊 Istaba 🔊 Δωμάτιο domátio
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Καθαριστήριο ρούχων katharistírio roúhon
🔊 Frizētava 🔊 Κομμωτήριο komotírio
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Πάρκιγκ parking
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 Konferenču zāle 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων éthousa sinedriáseon
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη i pisína íne thermenómeni
🔊 Baseins 🔊 Πισίνα pisína
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ to klidí, sas parakaló
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; ého kápio mínima
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Ναι, ορίστε ne oríste
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Όχι, κανένα óhi kanéna
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; pou mporó na káno psilá
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - Meklēt cilvēku
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; i sára íne ekí parakaló
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; xérete pou boró na tin vro
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Είναι στη δουλειά της. íne sti douliá tis
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Είναι σπίτι της. íne spíti tis
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; o julien íne ekí parakaló
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; xérete pou boró na ton vro
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 Viņš ir darbā 🔊 Είναι στην δουλειά του íne sti douliá tou
🔊 Viņš ir mājās 🔊 Είναι σπίτι του íne spíti tou
16 - Pludmale
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Pludmale 🔊 Η παραλία i paralía
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 Bumba 🔊 Μία μπάλα mia bála
🔊 Binoklis 🔊 Κιάλια kiália
🔊 Naģene 🔊 Ένα καπέλο éna kapélo
🔊 Dvielis 🔊 Πετσέτα petséta
🔊 Zandales 🔊 Σανδάλια sandália
🔊 Spainis 🔊 Κουβαδάκι kouvadáki
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Αντιηλιακή κρέμα anti iliakí kréma
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Μαγιό magió
🔊 Saules brilles 🔊 Γυαλία ηλίου gialiá ilíou
🔊 Vēžveidīgie 🔊 οστρακόδερμο ostrakóderma
🔊 Sauļoties 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία káno iliotherapía
🔊 Saulains 🔊 Ηλιόλουστος ilióloustos
🔊 Saulriets 🔊 Ηλιοβασίλεμα iliovasílema
🔊 Saulessargs 🔊 Ομπρέλα obréla
🔊 Saule 🔊 Ήλιος ílios
🔊 Ēna 🔊 Σκιά skiá
🔊 Saules dūriens 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία iliakí aktinovolía
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο óhi, den íne epikíndino
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 Peldēt 🔊 Κολυμπώ kolibó
🔊 Peldēšana 🔊 Κολύμβηση kolíbisi
🔊 Vilnis 🔊 Κύμα kíma
🔊 Jūra 🔊 Θάλασσα thálasa
🔊 Kāpa 🔊 Αμμόλοφος amólofos
🔊 Smiltis 🔊 Άμμος ámos
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει o kairós tha aláxi
🔊 Būs lietus 🔊 Θα βρέξει tha vréxi
🔊 Būs saule 🔊 Θα έχει ήλιο tha éhi ílio
🔊 Būs liels vējš 🔊 Θα φυσάει πολύ tha fisái polí
🔊 Peldkostīms 🔊 Μαγιό magió
17 - Ja ir radušās problēmas
Latviešu valoda Grieķu valoda Izruna
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; boríte na me voithísete parakaló
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Χάθηκα háthika
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Τι θα θέλατε; ti tha thélate
🔊 Kas notika? 🔊 Τι συνέβη; ti sinévi
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; pou boró na vro éna dierminéa
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; ti therapía akolouthís
🔊 Slimnīca 🔊 Ένα νοσοκομείο éna nosokomío
🔊 Aptieka 🔊 Ένα φαρμακείο éna farmakío
🔊 Ārsts 🔊 Ένας γιατρός énas giatrós
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Ιατρική υπηρεσία iatrikí ipiresía
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου éhasa ta hartiá mou
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά mou éklepsan ta hartiá
🔊 Atradumu birojs 🔊 Γραφείο απολεσθέντων grafío apolesthédon
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών stathmós próton voithión
🔊 Avārijas izeja 🔊 Έξοδος κινδύνου éxodos kindínou
🔊 Policija 🔊 Η αστυνομία i astinomía
🔊 Dokumenti 🔊 Χαρτιά hartiá
🔊 Nauda 🔊 Χρήματα hrímata
🔊 Pase 🔊 Διαβατήριο diavatírio
🔊 Bagāža 🔊 Αποσκευές aposkevés
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ íme edáxi, efharistó
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Αφήστε με ήσυχη afíste me ísihi
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Αφήστε με ήσυχο afíste me ísiho
🔊 Ejiet! 🔊 Φύγετε! fígete!