vārdnīca > Horvātu valoda

1 - Pamatfrāzes
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Labdien 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Labvakar 🔊 Dobra večer dobra vetcher
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Uz tikšanos 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Jā 🔊 Da da
🔊 Nē 🔊 Ne ne
🔊 Atvainojiet 🔊 Oprostite! oprostite
🔊 Paldies 🔊 Hvala hvala
🔊 Liels paldies! 🔊 Puno hvala! pouno hvala
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Lūdzu 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Labi 🔊 U redu ou redou
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Piedodiet! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Es nesaprotu 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 Es sapratu 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 Es nezinu 🔊 Ne znam né znam
🔊 Aizliegts 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gdje je klozet? molim vas, gdyé yé klozet
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Sretna Nova godina sretna nova godina
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Sretan rođendan sretan rodyendan
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Sretni praznici! sretni praznitsi
🔊 Apsveicu! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Saruna
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Bok. Kako si? bok. kako si
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Bok. Hvala, dobro. bok. hvala, dobro.
🔊 Vai tu runā horvātiski? 🔊 Govoriš li hrvatski? govorich li hrvatski
🔊 Nē, es nerunāju horvātiski 🔊 Ne, ne govorim hrvatski ne, ne govorim hrvatski
🔊 Tikai mazliet 🔊 Samo malo samo malo
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Ja sam Letonac ja sam letonac
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Ti živiš ovdje? ti jivich ovdye
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Da, živim ovdje da, jivim ovdye
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 ?iljēns 🔊 Julien youlien
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Što radiš tu? chto radich tou
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Radim ovdje radim ovdye
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Radimo ovdje radimo ovdye
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Vēlos iemācīties
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Želiš li naučiti par riječi? jelich li naoutchiti par riyetchi
🔊 Jā, labi! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Što je to? chto yé to
🔊 Tas ir galds 🔊 To je stol to yé stol
🔊 Galds, saproti 🔊 Stol. Razumiješ? stol. razoumiyech
🔊 Es nesaprotu 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
🔊 Es sapratu 🔊 Razumio sam razoumio sam
4 - Krāsas
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 Tas ir sarkans 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Zils 🔊 Plavo plavo
🔊 Dzeltens 🔊 Žuto jouto
🔊 Balts 🔊 Bijelo biyélo
🔊 Melns 🔊 Crno tsrno
🔊 Zaļš 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Oranžs 🔊 Narančasto narantchasto
🔊 Violets 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Pelēks 🔊 Sivo sivo
5 - Skaitļi
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Nulle 🔊 Nula noula
🔊 Viens 🔊 Jedan yedan
🔊 Divi 🔊 Dva dva
🔊 Trīs 🔊 Tri tri
🔊 Četri 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pieci 🔊 Pet pet
🔊 Seši 🔊 Šest chèstt
🔊 Septiņi 🔊 Sedam sedamm
🔊 Astoņi 🔊 Osam osamm
🔊 Deviņi 🔊 Devet devet
🔊 Desmit 🔊 Deset deset
🔊 Vienpadsmit 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Divpadsmit 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Trīspadsmit 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Četrpadsmit 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Piecpadsmit 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Sešpadsmit 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Divdesmit 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Divdesmit viens 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Divdesmit divi 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Divdesmit četri 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Divdesmit seši 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trīsdesmit 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Četrdesmit 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Piecdesmit 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Sešdesmit 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Septiņdesmit 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Astoņdesmit 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Deviņdesmit 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Simts 🔊 Sto sto
🔊 Simts pieci 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Divi simti 🔊 Dvjesto dvyèssto
🔊 Trīs simti 🔊 Tristo tristo
🔊 Četri simti 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tūkstotis 🔊 Tisuća tissoutcha
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Tisuću petsto tisoutchou petsto
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Dvije tisuće dviyé tissoutchè
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Deset tisuća deset tissoutcha
6 - Laiks
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Šodien 🔊 Danas danas
🔊 Vakar 🔊 Jučer youtcher
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Prije dva dana priyé dva dana
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Pirmdiena 🔊 Ponedjeljak ponedyelyak
🔊 Otrdiena 🔊 Utorak outorak
🔊 Trešdiena 🔊 Srijeda sriyeda
🔊 Ceturtdiena 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Piektdiena 🔊 Petak petak
🔊 Sestdiena 🔊 Subota soubota
🔊 Svētdiena 🔊 Nedjelja nedyelya
🔊 Janvāris 🔊 Siječanj siyetchagn
🔊 Februāris 🔊 Veljača velyatcha
🔊 Marts 🔊 Ožujak ojouyak
🔊 Aprīlis 🔊 Travanj travagn
🔊 Maijs 🔊 Svibanj svibagn
🔊 Jūnija 🔊 Lipanj lipagn
🔊 Jūlijs 🔊 Srpanj srpagn
🔊 Augusts 🔊 Kolovoz kolovoz
🔊 Septembris 🔊 Rujan rouyan
🔊 Oktobris 🔊 Listopad listopad
🔊 Novembris 🔊 Studeni stoudeni
🔊 Decembris 🔊 Prosinac prosinats
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Ujutro, u osam sati ouyoutro, ou osam sati
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Ujutro, u osam i petnaest ouyoutro, ou osam i petnaest
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Ujutro, u pola devet ouyoutro, ou pola devet
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Sešos vakarā 🔊 Navečer, u šest sati navetcher, ou chest sati
🔊 Es kavēju 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taksometrs
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Taksi! 🔊 Taxi! taxi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Kamo ćete? kamo tchètè
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Na kolodvor, molim na kolodvor, molim
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 U hotel Dan i Noć ou hotel dan i notch
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Na desno na desno
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Na lijevo na liyevo
🔊 Tas ir taisni 🔊 Samo ravno samo ravno
🔊 Tas ir šeit 🔊 Tu je tou ye
🔊 Tas ir tur 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Apstājieties! 🔊 Stop! stop
🔊 Nesteidzieties 🔊 Ne morate se žuriti né moraté sé jouriti
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Ģimene
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Imaš li rodbinu ovdje? imach li rodbinou ovdye
🔊 Mans tēvs 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Mana māte 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Mans dēls 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Mana meita 🔊 Imam Kćer imam ktcher
🔊 Brālis 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Māsa 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Draugs 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Draudzene 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Mans draugs 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Mana draudzene 🔊 Imam Djevojku imam dyévoykou
🔊 Mans vīrs 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Mana sieva 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Emocijas
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Volim te volim te
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Sretan sam srétan sam
🔊 Esmu skumjš 🔊 Žalostan sam jalostan sam
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Uživam ovdje oujivamm ovdyé
🔊 Man ir auksti 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Man ir karsti 🔊 Vruće mi je vroutché mi yé
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Taman je taman yé
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Želiš li izaći večeras? jélich li izatchi vetchérass
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Htio bi izaći večeras htio bi izatchi vetchérass
🔊 Laba doma 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Želim se zabaviti jelim sé zabaviti
🔊 Tā nav laba doma 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Htio bih se odmoriti htio bih sé odmoriti
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Da, trebam se rasteretiti da, trebam sé rastérétiti
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Ne hvala, preumoran sam né hvala, préoumorann samm
10 - Bārs
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Bārs 🔊 Bar bar
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Dzert 🔊 Piti piti
🔊 Glāze 🔊 Čaša tchacha
🔊 Labprāt 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Što ćeš uzeti? chto tchech ouzeti
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Što ima od pića? chto ima od pitcha
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Ima vode ili voćnih sokova? ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Ūdens 🔊 Voda voda
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Ledu 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Šokolādi 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Pienu 🔊 Mlijeka mliyeka
🔊 Tēju 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kafiju 🔊 Kave kave
🔊 Ar cukuru 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 S tučenim vrhnjem s toutchenim vrhgnem
🔊 Vīnu 🔊 Vina vina
🔊 Alu 🔊 Piva piva
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Što želite piti? chto jelité piti
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Neko, paldies 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Priekā! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Uz veselību! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Es uzsaucu 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restorāns
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Restorāns 🔊 Restoran restorann
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Jā, labrāt 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Ēst 🔊 Jesti yesti
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Gdje možemo jesti? gdyé mojémo yesti
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Gdje možemo ručati? gdyé mojémo routchati
🔊 Vakariņas 🔊 Večera vetchera
🔊 Brokastis 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Lūdzu! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? chto viché volich meso ili ribou
🔊 Ar rīsiem 🔊 S rižom s rijom
🔊 Ar marakoniem 🔊 S tijestom s tiyestom
🔊 Kartupeļi 🔊 Krumpiri kroumpiri
🔊 Dārzeņi 🔊 Povrće povrtche
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
🔊 Maize 🔊 Kruh krouh
🔊 Sviests 🔊 Maslac maslats
🔊 Lapu salāti 🔊 Salata salata
🔊 Deserts 🔊 Desert desert
🔊 Augļi 🔊 Voće votche
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Da, odmah ću ga donijeti da, odmah tchou ga doniyeti
🔊 Nazis 🔊 Nož noj
🔊 Dakša 🔊 Vilica vilitsa
🔊 Karote 🔊 Žlica jlitsa
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Silts 🔊 Toplo toplo
🔊 Auksts 🔊 Hladno hladno
🔊 Ass 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Uzet ću ribu ouzet tchou ribou
🔊 Es arī 🔊 I ja i ya
12 - Atvadīšanās
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? mojemo li sé ponovo vidyeti
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Jā, lūk 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Bilo mi je lijepo s tobom bilo mi yé liyepo s tobom
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Es arī ceru 🔊 Nadam se nadam se
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Līdz rītam! 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Čau! 🔊 Bok bok
13 - Transports
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? koliko stoyi karta za grad sountsa
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? molim vas, kamo idé ovay vlak
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? kad kretché vlak za grad sountsa
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? yednou kartou za grad sountsa, molim
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 Imate li vozni red vlakova? imaté li vozni red vlakova
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
🔊 Tas ir šis 🔊 Ovaj, ovdje ovay, ovdye
🔊 Paldies 🔊 Hvala hvala
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Nema na čemu. Sretan put! nema na tchemou. sretan poutt
🔊 Autoserviss 🔊 Mehaničar méhanitchar
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Ritenis 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 To je velik grad to yé velik grad
🔊 Tas ir ciems 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Kalns 🔊 Planina planina
🔊 Ezers 🔊 Jezero yézéro
🔊 Lauki 🔊 Selo sélo
14 - Viesnīcā
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Viesnīca 🔊 Hotel hotel
🔊 Dzīvoklis 🔊 Apartman apartmann
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 Ima li soba kupaonu? ima li soba koupaonou
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? jelité li radyé dva odvoyena kreveta
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Koliko stoji jedno noćenje? koliko stoyi yedno notchègnè
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Jā, protams! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa hvala. soba yé vrlo liyépa
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? molim vas, gdyé yé moya soba
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Na prvom katu na prvom katou
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Lift je na lijevoj strani? lift yé na liyevoy strani?
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Gdje je praona? gdyé yé praona
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Istaba 🔊 Soba soba
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Čistiona tchistiona
🔊 Frizētava 🔊 Frizer frizer
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Parkiralište za osobne automobile parkiralichté za osobné aoutomobile
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Konferenču zāle 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Grijani bazen griyani bazènn
🔊 Baseins 🔊 Bazen bazènn
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? gdyé mogou dobiti sitnich
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Meklēt cilvēku
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Da, tu je Da, tou yé
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Možete je nazvati na njen mobitel mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gdje je mogu naći? znaté li gdyé yé mogou natchi
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Da, tu je da, tou yé
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gdje ga mogu naći znaté li gdyé ga mogou natchi
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
🔊 Viņš ir darbā 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Viņš ir mājās 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
16 - Pludmale
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Pludmale 🔊 Plaža plaja
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? znaté li gdyé mogou koupiti loptou
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru ima yedna trgovina ou ovom smyérou
🔊 Bumba 🔊 Lopta lopta
🔊 Binoklis 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Naģene 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Dvielis 🔊 Ručnik routchnik
🔊 Zandales 🔊 Sandale sandalé
🔊 Spainis 🔊 Kantica kantitsa
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Kupaće bermude koupatché bermoudé
🔊 Saules brilles 🔊 Sunčane naočale sountchané naotchalé
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Sauļoties 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Saulains 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Saulriets 🔊 Zalaz sunca zalaz sountsa
🔊 Saulessargs 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Saule 🔊 Sunce sountsé
🔊 Ēna 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Saules dūriens 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Peldēt 🔊 Plivati plivati
🔊 Peldēšana 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Vilnis 🔊 Val val
🔊 Jūra 🔊 More moré
🔊 Kāpa 🔊 Duna nasip douna
🔊 Smiltis 🔊 Pijesak piyésak
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Vrijeme će se promijeniti vriyémé tché sé promiyéniti
🔊 Būs lietus 🔊 Bit će kiše bit tché kiché
🔊 Būs saule 🔊 Bit će sunčano bit tché sountchano
🔊 Būs liels vējš 🔊 Bit će puno vjetra bit tché pouno vyètra
🔊 Peldkostīms 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - Ja ir radušās problēmas
Latviešu valoda Horvātu valoda Izruna
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Što trebate? chto trebate
🔊 Kas notika? 🔊 Što se dogodilo? chto sé dogodilo
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Gdje mogu naći tumača? gdyé mogou natchi toumatcha
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? da li sté trenoutno pod tretmanom
🔊 Slimnīca 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Aptieka 🔊 Ljekarna lekarna
🔊 Ārsts 🔊 Liječnik liyetchnik
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Liječnička liyetchnitchka
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Netko mi je ukrao isprave netko mi yé oukrao isprave
🔊 Atradumu birojs 🔊 Ured za izgubljene stvari oured za izgoublyené stvari
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Avārijas izeja 🔊 Izlaz u nuždi izlaz ou noujdi
🔊 Policija 🔊 Policija politsiya
🔊 Dokumenti 🔊 Isprave isprave
🔊 Nauda 🔊 Novac novats
🔊 Pase 🔊 Putovnica poutovnitsa
🔊 Bagāža 🔊 Prtljaga prtlyaga
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Ejiet! 🔊 Maknite se! maknité se