vārdnīca > Horvātu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien Dobar dan
dobar dan
2 Labvakar Dobra večer
dobra vetcher
3 Uz redzēšanos Doviđenja
dovidyegna
4 Uz tikšanos Vidimo se
Vidimo sé
5 Da
da
6 Ne
ne
7 Atvainojiet Oprostite!
oprostite
8 Paldies Hvala
hvala
9 Liels paldies! Puno hvala!
pouno hvala
10 Pateicos par palīdzību Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
11 Lūdzu Nema na čemu
nema na tchemou
12 Labi U redu
ou redou
13 Cik tas maksā, lūdzu? Koliko košta?
koliko kochta
14 Piedodiet! Oprostite
oprostite
15 Es nesaprotu Ne razumijem
né razoumiyem
16 Es sapratu Razumio sam
razoumio sam
17 Es nezinu Ne znam
né znam
18 Aizliegts Zabranjeno
zabragneno
19 Kur ir tualete, lūdzu? Molim Vas, gdje je klozet?
molim vas, gdyé yé klozet
20 Laimīgu Jauno Gadu! Sretna Nova godina
sretna nova godina
21 Daudz laimes dzimšanas dienā! Sretan rođendan
sretan rodyendan
22 Priecīgus svētkus! Sretni praznici!
sretni praznitsi
23 Apsveicu! Čestitam!
tchestitam2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? Bok. Kako si?
bok. kako si
2 Labdien! Paldies, labi Bok. Hvala, dobro.
bok. hvala, dobro.
3 Vai tu runā horvātiski? Govoriš li hrvatski?
govorich li hrvatski
4 Nē, es nerunāju horvātiski Ne, ne govorim hrvatski
ne, ne govorim hrvatski
5 Tikai mazliet Samo malo
samo malo
6 No kuras valsts tu esi? Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
7 Kāda ir tava nacionalitāte? Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
8 Es esmu latvietis Ja sam Letonac
ja sam letonac
9 Un tu, vai tu dzīvo šeit? Ti živiš ovdje?
ti jivich ovdye
10 Jā, es dzīvoju šeit Da, živim ovdje
da, jivim ovdye
11 Mani sauc Sāra, un tevi? Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
12 ?iljēns Julien
youlien
13 Ar ko tu šeit nodarbojies? Što radiš tu?
chto radich tou
14 Esmu atvaļinājumā Na odmoru sam
na odmorou sam
15 Esam atvaļinājumā Na odmoru smo
na odmorou smo
16 Esmu komandējumā Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
17 Es šeit strādāju Radim ovdje
radim ovdye
18 Mēs šeit strādājam Radimo ovdje
radimo ovdye
19 Tu zini labu vietu, kur var paēst? Gdje se može nešto dobro pojesti?
gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
20 Vai netālu ir kāds muzejs? Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
21 Kur var pieslēgties internetam? Gdje se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? Želiš li naučiti par riječi?
jelich li naoutchiti par riyetchi
2 Jā, labi! Da, naravno!
da, naravno
3 Kā tas saucās? Što je to?
chto yé to
4 Tas ir galds To je stol
to yé stol
5 Galds, saproti Stol. Razumiješ?
stol. razoumiyech
6 Es nesaprotu Ne razumijem
né razoumiyem
7 Tu vari atkārtot, lūdzu? Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
8 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
9 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
10 Es sapratu Razumio sam
razoumio sam4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
2 Tas ir sarkans To je crveno
to yé tsrvéno
3 Zils Plavo
plavo
4 Dzeltens Žuto
jouto
5 Balts Bijelo
biyélo
6 Melns Crno
tsrno
7 Zaļš Zeleno
zeleno
8 Oranžs Narančasto
narantchasto
9 Violets Ljubičasto
lyoubitchasto
10 Pelēks Sivo
sivo5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle Nula
noula
2 Viens Jedan
yedan
3 Divi Dva
dva
4 Trīs Tri
tri
5 Četri Četiri
tchètiri
6 Pieci Pet
pet
7 Seši Šest
chèstt
8 Septiņi Sedam
sedamm
9 Astoņi Osam
osamm
10 Deviņi Devet
devet
11 Desmit Deset
deset
12 Vienpadsmit Jedanaest
yèdanaèsstt
13 Divpadsmit Dvanaest
dvanaèsstt
14 Trīspadsmit Trinaest
trinaèsstt
15 Četrpadsmit Četrnaest
tchètrnaèsstt
16 Piecpadsmit Petnaest
pètnaèsstt
17 Sešpadsmit Šesnaest
chèssnaèsstt
18 Septiņpadsmit Sedamnaest
sèdammnaèsstt
19 Astoņpadsmit Osamnaest
ossammnaèsstt
20 Deviņpadsmit Devetnaest
dèvètnaèsstt
21 Divdesmit Dvadeset
Dvadèssètt
22 Divdesmit viens Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
23 Divdesmit divi Dvadeset dva
dvadèssètt dva
24 Divdesmit trīs Dvadeset tri
dvadèssètt tri
25 Divdesmit četri Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
26 Divdesmit pieci Dvadeset pet
dvadèssètt pet
27 Divdesmit seši Dvadeset šest
dvadèssètt chest
28 Divdesmit septiņi Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
29 Divdesmit astoņi Dvadeset osam
dvadèssètt osam
30 Divdesmit deviņi Dvadeset devet
dvadèssètt devet
31 Trīsdesmit Trideset
tridèssètt
32 Trīsdesmit viens Trideset jedan
tridèssètt yedan
33 Trīsdesmit divi Trideset dva
tridèssètt dva
34 Trīsdesmit trīs Trideset tri
tridèssètt tri
35 Trīsdesmit četri Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
36 Trīsdesmit pieci Trideset pet
tridèssètt pet
37 Trīsdesmit seši Trideset šest
tridèssètt chèstt
38 Četrdesmit Četrdeset
tchetrdèssètt
39 Piecdesmit Pedeset
pèdèssètt
40 Sešdesmit Šezdeset
chezdèssètt
41 Septiņdesmit Sedamdeset
sèdammdèssètt
42 Astoņdesmit Osamdeset
ossamdèssètt
43 Deviņdesmit Devedeset
dèvèdèssètt
44 Simts Sto
sto
45 Simts pieci Sto pet
sto pet
46 Divi simti Dvjesto
dvyèssto
47 Trīs simti Tristo
tristo
48 Četri simti Četiristo
tchètiristo
49 Tūkstotis Tisuća
tissoutcha
50 Tūkstotis pieci simti Tisuću petsto
tisoutchou petsto
51 Divi tūkstoši Dvije tisuće
dviyé tissoutchè
52 Desmit tūkstoši Deset tisuća
deset tissoutcha6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? Kad si stigao?
kad si stigao
2 Šodien Danas
danas
3 Vakar Jučer
youtcher
4 Divas dienas atpakaļ Prije dva dana
priyé dva dana
5 Cik ilgi tu paliec šeit? Koliko ostaješ?
koliko ostayech
6 Es braucu prom rīt Odlazim sutra
odlazim soutra
7 Es braucu prom parīt Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
8 Es braucu prom pēc trim dienām Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
9 Pirmdiena Ponedjeljak
ponedyelyak
10 Otrdiena Utorak
outorak
11 Trešdiena Srijeda
sriyeda
12 Ceturtdiena Četvrtak
tchetvrtak
13 Piektdiena Petak
petak
14 Sestdiena Subota
soubota
15 Svētdiena Nedjelja
nedyelya
16 Janvāris Siječanj
siyetchagn
17 Februāris Veljača
velyatcha
18 Marts Ožujak
ojouyak
19 Aprīlis Travanj
travagn
20 Maijs Svibanj
svibagn
21 Jūnija Lipanj
lipagn
22 Jūlijs Srpanj
srpagn
23 Augusts Kolovoz
kolovoz
24 Septembris Rujan
rouyan
25 Oktobris Listopad
listopad
26 Novembris Studeni
stoudeni
27 Decembris Prosinac
prosinats
28 Cikos tu brauc prom? U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
29 Astoņos no rīta Ujutro, u osam sati
ouyoutro, ou osam sati
30 Astoņos piecpadsmit no rīta Ujutro, u osam i petnaest
ouyoutro, ou osam i petnaest
31 Astoņos trīsdesmit no rīta Ujutro, u pola devet
ouyoutro, ou pola devet
32 Astoņos četrdesmit piecās no rīta Ujutro, u osam i četrdeset pet
ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
33 Sešos vakarā Navečer, u šest sati
navetcher, ou chest sati
34 Es kavēju Kasnim
kasnim7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! Taxi!
taxi
2 Kūr Jūs braucat? Kamo ćete?
kamo tchètè
3 Man vajag uz staciju Na kolodvor, molim
na kolodvor, molim
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu U hotel Dan i Noć
ou hotel dan i notch
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? Možete li me odvesti na zračnu luku?
mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? Možete li uzeti moju prtljagu?
mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
7 Vai tas ir tālu? Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
8 Nē, tas ir tuvu Ne, blizu je
ne, blizou ye
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
10 Cik tas maksās? Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu Odvedite me tu
odvedité mé tou
12 Tas ir pa labi Na desno
na desno
13 Tas ir pa kreisi Na lijevo
na liyevo
14 Tas ir taisni Samo ravno
samo ravno
15 Tas ir šeit Tu je
tou ye
16 Tas ir tur Tamo je
tamo yé
17 Apstājieties! Stop!
stop
18 Nesteidzieties Ne morate se žuriti
né moraté sé jouriti
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
2 Es tevi mīlu Volim te
volim te
3 Esmu laimīgs Sretan sam
srétan sam
4 Esmu skumjš Žalostan sam
jalostan sam
5 Es labi jūtos šeit Uživam ovdje
oujivamm ovdyé
6 Man ir auksti Zima mi je
zima mi yé
7 Man ir karsti Vruće mi je
vroutché mi yé
8 Tas ir pārāk liels Preveliko je
prévéliko yé
9 Tas ir pārāk mazs Premalo je
prémalo yé
10 Tas ir perfekti Taman je
taman yé
11 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? Želiš li izaći večeras?
jélich li izatchi vetchérass
12 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar Htio bi izaći večeras
htio bi izatchi vetchérass
13 Laba doma To je dobra ideja
to yé dobra idéya
14 Gribu izklaidēties Želim se zabaviti
jelim sé zabaviti
15 Tā nav laba doma To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
16 Es negribu nekur iet šovakar Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
17 Es gribu atpūsties Htio bih se odmoriti
htio bih sé odmoriti
18 Varbūt vēlies pasportot? Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
19 Jā, gribu iztrakoties! Da, trebam se rasteretiti
da, trebam sé rastérétiti
20 Es spēlēju tenisu Igram tenis
igramm tenis
21 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris Ne hvala, preumoran sam
né hvala, préoumorann samm9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? Imaš li rodbinu ovdje?
imach li rodbinou ovdye
2 Mans tēvs Imam Oca
imam otsa
3 Mana māte Imam Majku
imam maykou
4 Mans dēls Imam Sina
imam sina
5 Mana meita Imam Kćer
imam ktcher
6 Brālis Imam Brata
imam brata
7 Māsa Imam Sestru
imam sestrou
8 Draugs Imam Prijatelja
imam priyatélya
9 Draudzene Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
10 Mans draugs Imam Dečka
imam detchka
11 Mana draudzene Imam Djevojku
imam dyévoykou
12 Mans vīrs Imam Muža
imam mouja
13 Mana sieva Imam Ženu
imam jénou10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs Bar
bar
2 Vēlies kaut ko iedzert? Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
3 Dzert Piti
piti
4 Glāze Čaša
tchacha
5 Labprāt Vrlo rado
vrlo rado
6 Ko tu ņemsi? Što ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
7 Ko Jūs piedāvājat iedzert? Što ima od pića?
chto ima od pitcha
8 Ir ūdens vai augļu sulas Ima vode ili voćnih sokova?
ima vodé ili votchnih sokova
9 Ūdens Voda
voda
10 Pielieciet ledu lūdzu Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
11 Ledu Kocke leda
kotské leda
12 Šokolādi Čokolade
tchokolade
13 Pienu Mlijeka
mliyeka
14 Tēju Čaja
tchaya
15 Kafiju Kave
kave
16 Ar cukuru Sa šećerom
sa chetcherom
17 Ar saldo krējumu S tučenim vrhnjem
s toutchenim vrhgnem
18 Vīnu Vina
vina
19 Alu Piva
piva
20 Tēju, lūdzu Čaj, molim te
tchay, molim te
21 Alu, lūdzu Pivo, molim te
pivo, molim te
22 Ko jūs dzersiet? Što želite piti?
chto jelité piti
23 Divas tējas, lūdzu Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
24 Divus alus, lūdzu Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
25 Neko, paldies Ništa, hvala
nichta, hvala
26 Priekā! Na zdravlje!
na zdravlye
27 Uz veselību! Na zdravlje!
na zdravlye
28 Sarēķiniet lūdzu Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
29 Cik man ir jāmaksā, lūzu? Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
30 Divdesmit eiro Dvadeset eura
dvadeset eoura
31 Es uzsaucu Ja častim
ya tchastim11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns Restoran
restorann
2 Tu gribi ēst? Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
3 Jā, labrāt Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 Ēst Jesti
yesti
5 Kur mēs varam paēst? Gdje možemo jesti?
gdyé mojémo yesti
6 Kur mēs varam paēst brokastis? Gdje možemo ručati?
gdyé mojémo routchati
7 Vakariņas Večera
vetchera
8 Brokastis Doručak
doroutchak
9 Lūdzu! Molim Vas!
molim vas
10 Ēdienkarti, lūdzu! Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
11 Lūk, ēdienkarte! Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
12 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? Što više voliš? Meso ili ribu?
chto viché volich meso ili ribou
13 Ar rīsiem S rižom
s rijom
14 Ar marakoniem S tijestom
s tiyestom
15 Kartupeļi Krumpiri
kroumpiri
16 Dārzeņi Povrće
povrtche
17 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
18 Maize Kruh
krouh
19 Sviests Maslac
maslats
20 Lapu salāti Salata
salata
21 Deserts Desert
desert
22 Augļi Voće
votche
23 Vai Jūs varat iedot nazi? Molim Vas, nož
molim vas, noj
24 Jā, tūlīt atnesīšu Da, odmah ću ga donijeti
da, odmah tchou ga doniyeti
25 Nazis Nož
noj
26 Dakša Vilica
vilitsa
27 Karote Žlica
jlitsa
28 Tas ir siltais ēdiens? Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
29 Jā, un tajā ir daudz garšvielu Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
30 Silts Toplo
toplo
31 Auksts Hladno
hladno
32 Ass Začinjeno
zatchigneno
33 Es ņemšu zivi Uzet ću ribu
ouzet tchou ribou
34 Es arī I ja
i ya12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
2 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? Možemo li se ponovo vidjeti?
mojemo li sé ponovo vidyeti
3 Jā, ar prieku Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 Es dzīvoju šajā adresē Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
5 Vai tev ir tālruņa numurs Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
6 Jā, lūk Da, evo
da, évo
7 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi Bilo mi je lijepo s tobom
bilo mi yé liyepo s tobom
8 Man arī bija bija prieks tevi satikt I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
9 Mēs drīz atkal tiksimies Vidjet ćemo se ponovno uskoro
vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
10 Es arī ceru Nadam se
nadam se
11 Uz redzēšanos Doviđenja
dovidyegna
12 Līdz rītam! Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
13 Čau! Bok
bok13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? Koliko stoji karta za Grad Sunca?
koliko stoyi karta za grad sountsa
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
molim vas, kamo idé ovay vlak
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? Kad kreće vlak za Grad Sunca?
kad kretché vlak za grad sountsa
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
yednou kartou za grad sountsa, molim
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? Imate li vozni red vlakova?
imaté li vozni red vlakova
9 Autobusu saraksts Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
11 Tas ir šis Ovaj, ovdje
ovay, ovdye
12 Paldies Hvala
hvala
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! Nema na čemu. Sretan put!
nema na tchemou. sretan poutt
14 Autoserviss Mehaničar
méhanitchar
15 Degvielas uzpildes stacija Benzinska stanica
benzinska stanitsa
16 Pilnu bāku, lūdzu Do vrha, molim
do veurha, molim
17 Ritenis Bicikl
bitsikl
18 Pilsētas centrs Centar grada
tsèntar grada
19 Priekšpilsēta Predgrađe
predgradye
20 Tā ir liela pilsēta To je velik grad
to yé velik grad
21 Tas ir ciems To je selo
to yé selo
22 Kalns Planina
planina
23 Ezers Jezero
yézéro
24 Lauki Selo
sélo14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
2 Jā, viņa ir šeit Da, tu je
Da, tou yé
3 Viņa ir izgājusi Izašla je
izachla yé
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo Možete je nazvati na njen mobitel
mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Znate li gdje je mogu naći?
znaté li gdyé yé mogou natchi
6 Viņa ir darbā Na poslu je
na poslou yé
7 Viņa ir mājās Kod kuće je
kod koutché yé
8 Vai Žiljēns ir, lūdzu? Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
9 Jā, viņš ir šeit Da, tu je
da, tou yé
10 Viņš ir izgājis Izašao je
izachao yé
11 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Znate li gdje ga mogu naći
znaté li gdyé ga mogou natchi
12 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo Možete ga nazvati na njegov mobitel
mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
13 Viņš ir darbā Na poslu je
na poslou yé
14 Viņš ir mājās Kod kuće je
kod koutché yé15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca Hotel
hotel
2 Dzīvoklis Apartman
apartmann
3 Laipni lūdzam! Dobrodošli
dobrodochli
4 Vai Jums ir brīvs numurs? Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
5 Vai tajā ir vannas istaba? Ima li soba kupaonu?
ima li soba koupaonou
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? Želite li rađe dva odvojena kreveta?
jelité li radyé dva odvoyena kreveta
7 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
8 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
9 Istaba ar brokastīm Soba s doručkom
soba s doroutchkom
10 Cik maksā par vienu nakti? Koliko stoji jedno noćenje?
koliko stoyi yedno notchègnè
11 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
12 Jā, protams! Da, naravno!
da, naravno
13 Paldies. Man patīk istaba Hvala. Soba je vrlo lijepa
hvala. soba yé vrlo liyépa
14 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
15 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
16 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
17 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? Molim Vas, gdje je moja soba?
molim vas, gdyé yé moya soba
18 Tā ir otrajā stāvā Na prvom katu
na prvom katou
19 Vai Jums ir lifts? Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
20 Lifts ir pa kreisi Lift je na lijevoj strani?
lift yé na liyevoy strani?
21 Lifts ir pa labi Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
22 Kur atrodas veļas mazgātava? Gdje je praona?
gdyé yé praona
23 Tā ir pirmajā stāvā U prizemlju
ou prizemlyou
24 Pirmais stāvs Prizemlje
prizemlyé
25 Istaba Soba
soba
26 Ķīmiskā tīrītava Čistiona
tchistiona
27 Frizētava Frizer
frizer
28 Automašīnu stāvvieta Parkiralište za osobne automobile
parkiralichté za osobné aoutomobile
29 Tiekamies konferenču zālē? Gdje se nalazi sala za sastanke?
gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
30 Konferenču zāle Sala za sastanke
ssala za ssastanké
31 Baseins ir apsildāms Grijani bazen
griyani bazènn
32 Baseins Bazen
bazènn
33 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
34 Atslēgu, lūdzu Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
35 Elektronisko atslēgu, lūdzu Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
36 Vai ir ziņojumi priekš manis? Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
37 Jā, lūdzu Da, izvolite
da, izvolite
38 Nē, priekš Jums nekā nav Ne, nema
ne, néma
39 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? Gdje mogu dobiti sitniš?
gdyé mogou dobiti sitnich
40 Vai Jūs varētu man samainit naudu? Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
41 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale Plaža
plaja
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? Znate li gdje mogu kupiti loptu?
znaté li gdyé mogou koupiti loptou
3 Uz to pusi ir veikals Ima jedna trgovina u ovom smjeru
ima yedna trgovina ou ovom smyérou
4 Bumba Lopta
lopta
5 Binoklis Dvogled
dvogled
6 Naģene Kačket
katchkètt
7 Dvielis Ručnik
routchnik
8 Zandales Sandale
sandalé
9 Spainis Kantica
kantitsa
10 Pretiedeguma krēms Krema za sunčanje
krema za sountchagné
11 Peldbikses - šorti Kupaće bermude
koupatché bermoudé
12 Saules brilles Sunčane naočale
sountchané naotchalé
13 Vēžveidīgie Rakovi
rakovi
14 Sauļoties Sunčati se
sountchati se
15 Saulains Sunčano
sountchano
16 Saulriets Zalaz sunca
zalaz sountsa
17 Saulessargs Suncobran
sountsobrann
18 Saule Sunce
sountsé
19 Saules dūriens Sunčanica
sountchanitsa
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
21 Nē, nav bīstami Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
22 Jā, šeit ir aizliegts peldēties Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
23 Peldēt Plivati
plivati
24 Peldēšana Plivanje
plivagné
25 Vilnis Val
val
26 Jūra More
moré
27 Kāpa Duna nasip
douna
28 Smiltis Pijesak
piyésak
29 Kāds būs laiks rīt? Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
30 Laiks mainīsies Vrijeme će se promijeniti
vriyémé tché sé promiyéniti
31 Būs lietus Bit će kiše
bit tché kiché
32 Būs saule Bit će sunčano
bit tché sountchano
33 Būs liels vējš Bit će puno vjetra
bit tché pouno vyètra
34 Peldkostīms Kupaći kostim
koupatchi kostim
35 Ēna Hladovina
hladovina17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
2 Esmu apmaldījies Izgubio sam se
izgoubio sam se
3 Ko Jūs vēlaties? Što trebate?
chto trebate
4 Kas notika? Što se dogodilo?
chto sé dogodilo
5 Kur es varu atrast tulku? Gdje mogu naći tumača?
gdyé mogou natchi toumatcha
6 Kur atrodas tuvākā aptieka? Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
7 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
8 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? Da li ste trenutno pod tretmanom?
da li sté trenoutno pod tretmanom
9 Slimnīca Bolnica
bolnitsa
10 Aptieka Ljekarna
lekarna
11 Ārsts Liječnik
liyetchnik
12 Medicīniskā palīdzība Liječnička
liyetchnitchka
13 Es pazaudēju manus dokumentus Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
14 Man nozaga manus dokumentus Netko mi je ukrao isprave
netko mi yé oukrao isprave
15 Atradumu birojs Ured za izgubljene stvari
oured za izgoublyené stvari
16 Glābšanas dienests Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
17 Avārijas izeja Izlaz u nuždi
izlaz ou noujdi
18 Policija Policija
politsiya
19 Dokumenti Isprave
isprave
20 Nauda Novac
novats
21 Pase Putovnica
poutovnitsa
22 Bagāža Prtljaga
prtlyaga
23 Paldies, nevajag Ne treba, hvala
né tréba, hvala
24 Lieciet man mieru! Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
25 Ejiet! Maknite se!
maknité se
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf