vārdnīca > Japāņu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien こんにちは
kon'nichiwa
2 Tikai no rīta おはよう
ohayō
3 Labvakar こんばんは
konbanwa
4 Uz redzēšanos さようなら
sayōnara
5 Sarunvalodā またね
mata ne
6 Uz tikšanos また後でね
mata ato de ne
7 はい
hai
8 Sarunvalodas izteiciens. Mājot ar galvu うん
un
9 いいえ
iie
10 Sarunvalodas izteiciens. Mājot ar galvu ううん
uun
11 Atvainojiet すみません
sumimasen
12 Paldies ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Ikdienas valodā ありがとう
arigatō
14 Liels paldies! どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Pateicos par palīdzību 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Sarunvalodā 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 Lūdzu どういたしまして
dōitashimashite
18 Labi 了解です
ryōkai desu
19 Sarunvalodā オーケー
ōkē
20 Cik tas maksā, lūdzu? すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 Piedodiet! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Sarunvalodā ごめん!
gomen !
23 Es nesaprotu わかりません
wakarimasen
24 Sarunvalodā わからない
wakaranai
25 Es sapratu わかりました
wakarimashita
26 Sarunvalodā わかった
wakatta
27 Es nezinu 知りません
shirimasen
28 Sarunvalodā 知らない
shiranai
29 Aizliegts 禁止
kinshi
30 Kur ir tualete, lūdzu? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 Laimīgu Jauno Gadu! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Sarunvalodā 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 Daudz laimes dzimšanas dienā! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Sarunvalodā お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 Priecīgus svētkus! よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 Apsveicu! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Sarunvalodā おめでとう!
omedetō !2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Ikdienas valodā 元気?
genki ?
3 Labdien! Paldies, labi こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Ikdienas valodā うん、元気
un, genki
5 Vai tu runā japāniski? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 Nē, es nerunāju japāniski いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Tikai mazliet 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Sarunvalodā 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 No kuras valsts tu esi? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Sarunvalodā どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 Kāda ir tava nacionalitāte? お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Sarunvalodā 何人なの?
nani jin nano ?
13 Es esmu latvietis ラトビア人です
ratobia jin desu 
14 Un tu, vai tu dzīvo šeit? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Sarunvalodā きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Jā, es dzīvoju šeit はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Sarunvalodā うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 Mani sauc Sāra, un tevi? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Sarunvalodā 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 ?iljēns ジュリアンです
jurian desu
21 Sarunvalodā ジュリアン
jurian
22 Ar ko tu šeit nodarbojies? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Sarunvalodā ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Esmu atvaļinājumā バカンス中です
bakansu chū desu
25 Sarunvalodā バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Esam atvaļinājumā 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Sarunvalodā 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Esmu komandējumā 出張中です
shucchō chū desu
29 Es šeit strādāju ここで働いています
koko de hataraite imasu
30 Sarunvalodā ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
31 Mēs šeit strādājam 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
32 Sarunvalodā 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
33 Tu zini labu vietu, kur var paēst? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
34 Sarunvalodā ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
35 Vai netālu ir kāds muzejs? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
36 Sarunvalodā この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
37 Kur var pieslēgties internetam? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
38 Sarunvalodā どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Sarunvalodā 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 Jā, labi! はい、是非!
hai, zehi !
4 Sarunvalodā うん、いいよ!
un, iiyo !
5 Kā tas saucās? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Sarunvalodā これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 Tas ir galds それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Sarunvalodā それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 Galds, saproti テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Sarunvalodā テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 Es nesaprotu わかりません
wakarimasen
12 Tu vari atkārtot, lūdzu? すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
13 Sarunvalodā お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
14 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
15 Sarunvalodā もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
16 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
17 Sarunvalodā お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
18 Es sapratu わかりました
wakarimashita4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Ikdienas valodā このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 Tas ir sarkans 赤です
aka desu
4 Sarunvalodā 赤だね
aka dane
5 Zils
ao
6 Dzeltens 黄色
kiiro
7 Balts
shiro
8 Melns
kuro
9 Zaļš
midori
10 Oranžs オレンジ
orenji
11 Violets
murasaki
12 Pelēks 灰色
haiiro5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle ゼロ
zero
2 Viens
ichi
3 Divi
ni
4 Trīs
san
5 Četri
shi
6 Pieci
go
7 Seši
roku
8 Septiņi
shichi
9 Astoņi
hachi
10 Deviņi
ku
11 Cits formulējums
kyū
12 Desmit
13 Vienpadsmit 十一
jū ichi
14 Divpadsmit 十二
jū ni
15 Trīspadsmit 十三
jū san
16 Četrpadsmit 十四
jū shi
17 Piecpadsmit 十五
jū go
18 Sešpadsmit 十六
jū roku
19 Septiņpadsmit 十七
jū shichi
20 Cits formulējums 十七
jū nana
21 Astoņpadsmit 十八
jū hachi
22 Deviņpadsmit 十九
jū ku
23 Cits formulējums 十九
jū kyū
24 Divdesmit 二十
ni jū
25 Divdesmit viens 二十一
ni jū ichi
26 Divdesmit divi 二十二
ni jū ni
27 Divdesmit trīs 二十三
ni jū san
28 Divdesmit četri 二十四
ni jū shi
29 Cits formulējums 二十四
ni jū yon
30 Divdesmit pieci 二十五
ni jū go
31 Divdesmit seši 二十六
ni jū roku
32 Divdesmit septiņi 二十七
ni jū shichi
33 Cits formulējums 二十七
ni jū nana
34 Divdesmit astoņi 二十八
ni jū hachi
35 Divdesmit deviņi 二十九
ni jū ku
36 Cits formulējums 二十九
ni jū kyū
37 Trīsdesmit 三十
san jū
38 Trīsdesmit viens 三十一
san jū ichi
39 Trīsdesmit divi 三十二
san jū ni
40 Trīsdesmit trīs 三十三
san jū san
41 Cits formulējums 三十四
san jū yon
42 Trīsdesmit četri 三十四
san jū shi
43 Trīsdesmit pieci 三十五
san jū go
44 Trīsdesmit seši 三十六
san jū roku
45 Četrdesmit 四十
yon jū
46 Piecdesmit 五十
go jū
47 Sešdesmit 六十
roku jū
48 Septiņdesmit 七十
nana jū
49 Astoņdesmit 八十
hachi jū
50 Deviņdesmit 九十
kyū jū
51 Simts
hyaku
52 Simts pieci 百五
hyaku go
53 Divi simti 二百
ni hyaku
54 Trīs simti 三百
san byaku
55 Četri simti 四百
yon hyaku
56 Tūkstotis
sen
57 Tūkstotis pieci simti 千五百
sen go hyaku
58 Divi tūkstoši 二千
ni sen
59 Desmit tūkstoši 一万
ichi man6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Sarunvalodā いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Šodien 今日
kyō
4 Vakar 昨日
kinō
5 Divas dienas atpakaļ 二日前
futsuka mae
6 Cik ilgi tu paliec šeit? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Sarunvalodā どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Es braucu prom rīt 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Sarunvalodā 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Es braucu prom parīt あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Sarunvalodā あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Es braucu prom pēc trim dienām 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
13 Sarunvalodā 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
14 Pirmdiena 月曜日
getsuyō bi
15 Otrdiena 火曜日
kayō bi
16 Trešdiena 水曜日
suiyō bi
17 Ceturtdiena 木曜日
mokuyō bi
18 Piektdiena 金曜日
kinyō bi
19 Sestdiena 土曜日
doyō bi
20 Svētdiena 日曜日
nichiyō bi
21 Janvāris 一月
ichi gatsu
22 Februāris 二月
ni gatsu
23 Marts 三月
san gatsu
24 Aprīlis 四月
shi gatsu
25 Maijs 五月
go gatsu
26 Jūnija 六月
roku gatsu
27 Jūlijs 七月
shichi gatsu
28 Augusts 八月
hachi gatsu
29 Septembris 九月
ku gatsu
30 Oktobris 十月
jū gatsu
31 Novembris 十一月
jūichi gatsu
32 Decembris 十二月
jūni gatsu
33 Cikos tu brauc prom? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
34 Sarunvalodā 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
35 Astoņos no rīta 朝の8時です
asa no hachi ji desu
36 Sarunvalodā 朝の8時
asa no hachi ji
37 Astoņos piecpadsmit no rīta 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
38 Sarunvalodā 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
39 Astoņos trīsdesmit no rīta 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
40 Sarunvalodā 朝の8時半
asa no hachi ji han
41 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
42 Sarunvalodā 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
43 Sešos vakarā 夜の6時です
yoru no roku ji desu
44 Sarunvalodā 夜の6時
yoru no roku ji
45 Es kavēju 遅刻です
chikoku desu
46 Sarunvalodā 遅刻だ
chikoku da7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! タクシー!
takushī
2 Kūr Jūs braucat? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 Man vajag uz staciju 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 Vai tas ir tālu? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 Nē, tas ir tuvu いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 Cik tas maksās? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 Tas ir pa labi 右です
migi desu
13 Tas ir pa kreisi 左です
hidari desu
14 Tas ir taisni 真っ直ぐです
massugu desu
15 Tas ir šeit ここです
koko desu
16 Tas ir tur あちらです
achira desu
17 Apstājieties! ストップ!
stoppu!
18 Nesteidzieties ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Es tevi mīlu 愛してます
aishite masu
3 Sarunvalodā 愛してる
aishiteru
4 Esmu laimīgs 嬉しいです
ureshii desu
5 Sarunvalodā 嬉しいよ
ureshii yo
6 Esmu skumjš 悲しいです
kanashii desu
7 Sarunvalodā 悲しいよ
kanashii yo
8 Es labi jūtos šeit いい気分です
ii kibun desu
9 Sarunvalodā いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Man ir auksti 寒いですね
samui desu ne
11 Sarunvalodā 寒いね
samui ne
12 Man ir karsti 暑いですね
atsui desu ne
13 Sarunvalodā 暑いね
atsui ne
14 Tas ir pārāk liels 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Sarunvalodā 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 Tas ir pārāk mazs 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Sarunvalodā 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 Tas ir perfekti 完璧です!
kanpeki desu !
19 Ikdienas valodā ぴったり!
pittari !
20 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Sarunvalodā 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Sarunvalodā 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 Laba doma いい案ですね
ii an desu ne
25 Ikdienas valodā それ、いいね!
sore ii ne !
26 Gribu izklaidēties 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Sarunvalodā パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 Tā nav laba doma いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Sarunvalodā いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 Es negribu nekur iet šovakar 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Sarunvalodā 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Es gribu atpūsties 休みたいです
yasumi tai desu
33 Sarunvalodā 休みたいな
yasumi tai na
34 Varbūt vēlies pasportot? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Sarunvalodā スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Jā, gribu iztrakoties! はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Es spēlēju tenisu テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Sarunvalodā テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Sarunvalodā いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Sarunvalodā 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 Mans tēvs 私のお父さん
watashi no otōsan
4 Ja runā vīrietis 僕のお父さん
boku no otōsan
5 Mana māte 私のお母さん
watashi no okāsan
6 Ja runā vīrietis 僕のお母さん
boku no okāsan
7 Mans dēls 私の息子
watashi no musuko
8 Ja runā vīrietis 僕の息子
boku no musuko
9 Mana meita 私の娘
watashi no musume
10 Ja runā vīrietis 僕の娘
boku no musume
11 Brālis
ani
12 兄=Vecākais brālis - 弟=Pikkuveli
otōto
13 Māsa
ane
14 姉=Vecākā māsa - 妹=Jaunākā māsa
imōto
15 Draugs 男友達
otoko tomodachi
16 Draudzene 女友達
on'na tomodachi
17 Mans draugs 私の彼氏
watashi no kareshi
18 Mana draudzene 僕の彼女
boku no kanojo
19 Mans vīrs 私の夫
watashi no otto
20 Mana sieva 僕の妻
boku no tsuma10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs バー
2 Vēlies kaut ko iedzert? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Sarunvalodā 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 Dzert 飲む
nomu
5 Glāze グラス
gurasu
6 Cits formulējums コップ
koppu
7 Labprāt 喜んで
yorokonde
8 Sarunvalodā いいね
iine
9 Ko tu ņemsi? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Sarunvalodā 何にする?
nani ni suru ?
11 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Sarunvalodā 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 Ir ūdens vai augļu sulas 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Sarunvalodā 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 Ūdens
mizu
16 Pielieciet ledu lūdzu すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Ledu
kōri
18 Šokolādi チョコレート
chokorēto
19 Pienu ミルク
miruku
20 Cits formulējums 牛乳
gyūnyū
21 Tēju 紅茶
kōcha
22 Kafiju コーヒー
kōhī 
23 Ar cukuru 砂糖 と
satō to
24 Ar saldo krējumu クリーム と
kurīmu to
25 Vīnu ワイン
wain
26 Alu ビール
bīru
27 Tēju, lūdzu 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Sarunvalodā 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 Alu, lūdzu ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Sarunvalodā ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 Ko jūs dzersiet? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Sarunvalodā ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 Divas tējas, lūdzu 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Sarunvalodā 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Divus alus, lūdzu ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Sarunvalodā ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Neko, paldies 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Sarunvalodā 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 Priekā! 乾杯
kanpai
40 Uz veselību! 乾杯
kanpai
41 Sarēķiniet lūdzu お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 Cik man ir jāmaksā, lūzu? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Divdesmit eiro 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 Es uzsaucu ご馳走します
gochisō shimasu
45 Ikdienas valodā おごるよ
ogoru yo11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns レストラン
resutoran
2 Tu gribi ēst? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Sarunvalodā 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Jā, labrāt はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
5 Sarunvalodā うん、食べたい
un, tabe tai
6 Ēst 食べる
taberu
7 Kur mēs varam paēst? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
8 Sarunvalodā どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
9 Kur mēs varam paēst brokastis? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
10 Sarunvalodā どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
11 Vakariņas 夕食
yūshoku
12 Ikdienas valodā 晩ごはん
bangohan
13 Brokastis 朝食
chōshoku
14 Ikdienas valodā 朝ごはん
asagohan
15 Lūdzu! すみません!
sumimasen !
16 Ēdienkarti, lūdzu! すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
17 Lūk, ēdienkarte! こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
18 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
19 Ikdienas valodā 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
20 Ar rīsiem ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
21 Ar marakoniem パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
22 Kartupeļi ポテト
poteto
23 Cits formulējums じゃがいも
jyagaimo
24 Dārzeņi 野菜
yasai
25 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
26 Maize パン
pan
27 Sviests バター
batā
28 Lapu salāti サラダ
sarada
29 Deserts デザート
dezāto
30 Augļi フルーツ
furūtsu
31 Cits formulējums 果物
kudamono
32 Vai Jūs varat iedot nazi? すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
33 Jā, tūlīt atnesīšu はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
34 Nazis ナイフ
naifu
35 Dakša フォーク
fōku
36 Karote スプーン
supūn
37 Tas ir siltais ēdiens? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
38 Jā, un tajā ir daudz garšvielu はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
39 Silts 温かい
atatakai
40 Auksts 冷たい
tsumetai
41 Ass 辛い
karai
42 Es ņemšu zivi 魚にします!
sakana ni shimasu !
43 Sarunvalodā 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
44 Es arī 私も
watashi mo
45 Ja runā vīrietis 僕も
boku mo12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Sarunvalodā もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Sarunvalodā また会える?
mata ae ru ?
5 Jā, ar prieku うん、喜んで
un, yorokonde
6 Es dzīvoju šajā adresē この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Sarunvalodā ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 Vai tev ir tālruņa numurs 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Sarunvalodā 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Jā, lūk はい、これです
hai kore desu
11 Sarunvalodā はい、これ
hai kore
12 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Sarunvalodā 楽しかった!
tanoshikatta
14 Man arī bija bija prieks tevi satikt 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Sarunvalodā 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Mēs drīz atkal tiksimies 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Sarunvalodā 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Es arī ceru そうですね
sō desu ne
19 Sarunvalodā そうだね
sō da ne
20 Uz redzēšanos さようなら
sayōnara
21 Līdz rītam! また明日
mata ashita
22 Čau! バイバイ!
bai bai13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 Autobusu saraksts バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 Tas ir šis あれです
are desu
12 Paldies ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 Autoserviss 整備工場
seibi kōjō
15 Degvielas uzpildes stacija ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Pilnu bāku, lūdzu 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Ritenis 自転車
jitensha
18 Pilsētas centrs 中心街
chūshingai
19 Priekšpilsēta 郊外
kōgai
20 Tā ir liela pilsēta 大都市です
daitoshi desu
21 Tas ir ciems 村です
mura desu
22 Kalns
yama
23 Ezers
mizu'umi
24 Lauki 田舎
inaka14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Jā, viņa ir šeit はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Sarunvalodā うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 Viņa ir izgājusi 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Sarunvalodā 出かけたよ
dekake ta yo
6 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir sieviešu dzimtas 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Sarunvalodā どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 Viņa ir darbā 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Sarunvalodā 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 Viņa ir mājās 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Sarunvalodā 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 Vai Žiljēns ir, lūdzu? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Jā, viņš ir šeit はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Sarunvalodā うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 Viņš ir izgājis 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Sarunvalodā 出かけたよ
dekake ta yo
19 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Sarunvalodā どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir vīriešu dzimtas 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 Viņš ir darbā 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Sarunvalodā 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 Viņš ir mājās 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Sarunvalodā 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca ホテル
hoteru
2 Dzīvoklis マンション
manshon
3 Laipni lūdzam! いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 Vai Jums ir brīvs numurs? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 Vai tajā ir vannas istaba? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 Istaba ar brokastīm 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 Cik maksā par vienu nakti? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Jā, protams! はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Paldies. Man patīk istaba ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 Ja runā sieviete すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 Tā ir otrajā stāvā 二階です
nikai desu
20 Vai Jums ir lifts? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 Lifts ir pa kreisi エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 Lifts ir pa labi エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 Kur atrodas veļas mazgātava? コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 Tā ir pirmajā stāvā 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Pirmais stāvs 一階
ikkai
26 Istaba 部屋
heya
27 Ķīmiskā tīrītava クリーニング店
kurīningu ten
28 Frizētava 美容院
biyōin
29 Automašīnu stāvvieta 駐車場
chūshajō
30 Tiekamies konferenču zālē? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 Konferenču zāle 会議室
kaigishitsu
32 Baseins ir apsildāms プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 Baseins プール
pūru
34 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 Atslēgu, lūdzu 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 Elektronisko atslēgu, lūdzu カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 Vai ir ziņojumi priekš manis? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 Ja runā sieviete 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Jā, lūdzu はい、こちらです
hai, kochira desu
40 Nē, priekš Jums nekā nav いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 Vai Jūs varētu man samainit naudu? すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale ビーチ
bīchi
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 Uz to pusi ir veikals この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 Bumba ビーチボール
bīchi bōru
5 Binoklis 双眼鏡
sōgankyō
6 Naģene 帽子
bōshi
7 Dvielis タオル
taoru
8 Zandales サンダル
sandaru
9 Spainis バケツ
baketsu
10 Pretiedeguma krēms 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Peldbikses - šorti 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Saules brilles サングラス
sangurasu
13 Vēžveidīgie 甲殻類
kōkakurui
14 Sauļoties 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Saulains 晴れた
hareta
16 Saulriets 日没
nichibotsu
17 Saulessargs パラソル
parasoru
18 Saule 太陽
taiyō
19 Saules dūriens 日射病
nisshabyō
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Sarunvalodā ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 Nē, nav bīstami いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Sarunvalodā ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Jā, šeit ir aizliegts peldēties はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Sarunvalodā うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 Peldēt 泳ぐ
oyogu
27 Peldēšana 水泳
suiei
28 Vilnis
nami
29 Jūra
umi
30 Kāpa 砂丘
sakyū
31 Smiltis
suna
32 Kāds būs laiks rīt? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Sarunvalodā 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 Laiks mainīsies 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Sarunvalodā 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Būs lietus 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Sarunvalodā 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Būs saule 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Sarunvalodā 晴れるみたい
hareru mitai
40 Būs liels vējš 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Sarunvalodā 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Peldkostīms 水着
mizugi
43 Ēna 日陰
hikage17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Ikdienas valodā すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 Esmu apmaldījies 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 Ko Jūs vēlaties? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Ikdienas valodā 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 Kas notika? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 Kur es varu atrast tulku? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 Kur atrodas tuvākā aptieka? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Slimnīca 病院
byōin
12 Aptieka 薬局
yakkyoku
13 Ārsts 医者
isha
14 Medicīniskā palīdzība 医療サービス
iryō sābisu
15 Es pazaudēju manus dokumentus 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Man nozaga manus dokumentus 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Atradumu birojs お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Glābšanas dienests 救護所
kyūgosho
19 Avārijas izeja 非常口
hijyōguchi
20 Policija 警察
keisatsu
21 Dokumenti 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Nauda お金
okane
23 Pase パスポート
pasupōto
24 Bagāža 荷物
nimotsu
25 Paldies, nevajag 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 Lieciet man mieru! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Sarunvalodā ほっといて!
hottoite!
28 Ejiet! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Sarunvalodā あっちに行って!
acchi ni itte !
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf