vārdnīca > Persiešu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien سلام
salâm
2 Cits formulējums سلام
ruz xoš
3 Labvakar سلام
salâm
4 Cits formulējums سلام
asr bexeyr
5 Uz redzēšanos خداحافظ
xodâ hâfez
6 Cits formulējums خداحافظ
xodâ negahdâr
7 Uz tikšanos تا بعد
tâ ba'd
8 بله
balé
9 Sarunvalodā بله
ore
10 نه
na
11 Atvainojiet لطفاً
lotfan
12 Paldies ممنون
mamnun
13 Liels paldies! خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 Pateicos par palīdzību ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 Lūdzu خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 Labi باشه
bâše
17 Cik tas maksā, lūdzu? ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 Piedodiet! ببخشید
bebaxšid
19 Oficiālā valodā ببخشید
ozr mixâm
20 Es nesaprotu نمی فهمم
nemifahmam
21 Cits formulējums نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 Es sapratu فهمیدم
fahmidam
23 Es nezinu نمیدونم
nemidunam
24 Aizliegts ممنوع
mamnu'
25 Kur ir tualete, lūdzu? ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 Laimīgu Jauno Gadu! سال نو مبارک
sale no mobârak
27 Daudz laimes dzimšanas dienā! تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 Oficiālā valodā تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 Priecīgus svētkus! عیدت مبارک
eydet mobârak
30 Oficiālā valodā عیدت مبارک
eydetun mobârak
31 Apsveicu! مبارکه
mobârake2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 Labdien! Paldies, labi سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 Tikai mazliet فقط یه کم
faqat ye kam
4 No kuras valsts tu esi? اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 Oficiālā valodā اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 Kāda ir tava nacionalitāte? ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 Un tu, vai tu dzīvo šeit? تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 Jā, es dzīvoju šeit آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 Mani sauc Sāra, un tevi? اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 ?iljēns ژولیان
Julien
11 Ar ko tu šeit nodarbojies? اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 Esmu atvaļinājumā اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 Esam atvaļinājumā اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 Esmu komandējumā سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 Es šeit strādāju اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 Mēs šeit strādājam اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 Tu zini labu vietu, kur var paēst? کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 Vai netālu ir kāds muzejs? این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 Kur var pieslēgties internetam? کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 Jā, labi! آره، باشه
âre bâše
3 Kā tas saucās? اسم این چیه؟
esme in cie?
4 Tas ir galds یه میزه
ye mize
5 Galds, saproti یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 Es nesaprotu نمی فهمم
nemifahmam
7 Tu vari atkārtot, lūdzu? میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 Es sapratu فهمیدم
fahmidam4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 Tas ir sarkans قرمزه
qermeze
3 Cits formulējums قرمزه
qermez range
4 Zils آبی
âbiye
5 Dzeltens زرد
zard
6 Balts سفید
sefid
7 Melns سیاه
siâh
8 Zaļš سبز
sabz
9 Oranžs نارنجی
nârenji
10 Violets بنفش
banafš
11 Pelēks خاکستری
xâkestari5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle صفر
sefr
2 Viens یک
yek
3 Divi دو
do
4 Trīs سه
se
5 Četri چهار
câhâr
6 Pieci پنج
panj
7 Seši شش
šeš
8 Ikdienas valodā شش
šiš
9 Septiņi هفت
haft
10 Astoņi هشت
hašt
11 Deviņi نه
noh
12 Desmit ده
dah
13 Vienpadsmit یازده
yâzdah
14 Divpadsmit دوازده
davâzdah
15 Trīspadsmit سیزده
sizdah
16 Četrpadsmit چهارده
câhârdah
17 Piecpadsmit پانزده
pânzdah
18 Ikdienas valodā پانزده
punzdah
19 Sešpadsmit شانزده
šânzdah
20 Ikdienas valodā شانزده
šunzdah
21 Septiņpadsmit هفده
hevdah
22 Ikdienas valodā هفده
hivdah
23 Astoņpadsmit هجده
hejdah
24 Ikdienas valodā هجده
hiždah
25 Deviņpadsmit نوزده
nuzdah
26 Divdesmit بیست
bist
27 Divdesmit viens بیست و یک
bisto yek
28 Divdesmit divi بیست و دو
bisto do
29 Divdesmit trīs بیست و سه
bisto se
30 Divdesmit četri بیست و چهار
bisto câhâr
31 Divdesmit pieci بیست و پنج
bisto panj
32 Divdesmit seši بیست و شش
bisto šeš
33 Ikdienas valodā بیست و شش
bisto šiš
34 Divdesmit septiņi بیست و هفت
bisto haft
35 Divdesmit astoņi بیست و هشت
bisto hašt
36 Divdesmit deviņi بیست و نه
bisto noh
37 Trīsdesmit سی
si
38 Trīsdesmit viens سی و یک
sio yek
39 Trīsdesmit divi سی و دو
sio do
40 Trīsdesmit trīs سی و سه
sio se
41 Trīsdesmit četri سی و چهار
sio câhâr
42 Trīsdesmit pieci سی و پنج
sio panj
43 Trīsdesmit seši سی و شش
sio šeš
44 Ikdienas valodā سی و شش
sio šiš
45 Četrdesmit چهل
cehel
46 Piecdesmit پنجاه
panjâh
47 Sešdesmit شصت
šast
48 Septiņdesmit هفتاد
haftâd
49 Astoņdesmit هشتاد
haštâd
50 Deviņdesmit نود
navad
51 Simts صد
sad
52 Simts pieci پانصد
pânsad
53 Ikdienas valodā پانصد
punsad
54 Divi simti دویست
divist
55 Trīs simti سیصد
sisad
56 Četri simti چهارصد
câhârsad
57 Tūkstotis هزار
hezâr
58 Tūkstotis pieci simti هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 Ikdienas valodā هزار و پانصد
hezâro punsad
60 Divi tūkstoši دو هزار
do hezâr
61 Desmit tūkstoši ده هزار
dah hezâr6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 Šodien امروز
emruz
3 Vakar دیروز
diruz
4 Divas dienas atpakaļ دو روز پیش
do ruz piš
5 Cik ilgi tu paliec šeit? چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 Es braucu prom rīt فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 Es braucu prom parīt پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 Es braucu prom pēc trim dienām سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 Pirmdiena دوشنبه
došambe
10 Otrdiena سه شنبه
sešambe
11 Trešdiena چهارشنبه
câhâršambe
12 Ceturtdiena پنج شنبه
panjšambe
13 Piektdiena جمعه
jome
14 Sestdiena شنبه
šambe
15 Svētdiena یکشنبه
yekšambe
16 Janvāris ژانویه
žânviyeh
17 Februāris فوریه
fevriyeh
18 Marts مارس
mârs
19 Aprīlis آوریل
âvril
20 Maijs مه
me
21 Jūnija ژوئن
žuan
22 Jūlijs ژوئیه
žuiye
23 Augusts اوت
ut
24 Septembris سپتامبر
septâmbr
25 Oktobris اکتبر
octobr
26 Novembris نوامبر
novâmbr
27 Decembris دسامبر
desâmbr
28 Cikos tu brauc prom? ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 Astoņos no rīta صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 Astoņos piecpadsmit no rīta صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 Oficiālā valodā صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 Astoņos trīsdesmit no rīta صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 Oficiālā valodā صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 Astoņos četrdesmit piecās no rīta صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 Oficiālā valodā صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 Sešos vakarā عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 Oficiālā valodā عصر ساعت شش
šeš
38 Es kavēju دیرم شده
diram šode7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! تاکسی!
taksi
2 Kūr Jūs braucat? کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 Man vajag uz staciju میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 Vai tas ir tālu? از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 Nē, tas ir tuvu نه، همین بغله
na hamin baqale
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 Cik tas maksās? چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 Tas ir pa labi سمت راسته
samte râste
13 Tas ir pa kreisi سمت چپه
samte cape
14 Tas ir taisni مستقیمه
mostaqime
15 Tas ir šeit همینجاست
haminjâst
16 Tas ir tur از این طرفه
az in tarafe
17 Apstājieties! همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 Nesteidzieties عجله نکنید
ajale nakonid
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 Es tevi mīlu دوستت دارم
duset dâram
3 Esmu laimīgs خوشحالم
xošhâlam
4 Esmu skumjš ناراحتم
nârâhatam
5 Es labi jūtos šeit اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 Man ir auksti سردمه
sardameh
7 Man ir karsti گرممه
garmameh
8 Tas ir pārāk liels خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 Tas ir pārāk mazs خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 Tas ir perfekti عالیه
âlie
11 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 Laba doma پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 Gribu izklaidēties دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 Tā nav laba doma پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 Es negribu nekur iet šovakar دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 Es gribu atpūsties میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 Varbūt vēlies pasportot? دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 Jā, gribu iztrakoties! نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 Es spēlēju tenisu تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 Mans tēvs پدرم
pedaram
3 Mana māte مادرم
mâdaram
4 Mans dēls پسرم
pesaram
5 Mana meita دخترم
doxtaram
6 Brālis یه برادر
ye barâdar
7 Māsa یه خواهر
ye xâhar
8 Draugs یه دوست
ye dust
9 Draudzene یه دوست
ye dust
10 Mans draugs دوستم
dustam
11 Mana draudzene دوستم
dustam
12 Mans vīrs شوهرم
šoharam
13 Oficiālā valodā شوهرم
hamsaram
14 Mana sieva زنم
zanam
15 Oficiālā valodā زنم
xânumam/hamsaram10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs بار
bâr
2 Vēlies kaut ko iedzert? نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 Dzert نوشیدن
nušidan
4 Glāze لیوان
livân
5 Labprāt با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 Ko tu ņemsi? چی میخوری؟
ci mixori?
7 Ko Jūs piedāvājat iedzert? نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 Ir ūdens vai augļu sulas آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 Ūdens آب
âb
10 Pielieciet ledu lūdzu میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 Ledu یخ
yax
12 Šokolādi شکلات
šokolât
13 Pienu شیر
šir
14 Tēju چای
cây
15 Kafiju قهوه
qahve
16 Ar cukuru با شکر
bâ šekar
17 Ar saldo krējumu با خامه
bâ xâme
18 Vīnu شراب
šarâb
19 Alu آبجو
âbejo
20 Tēju, lūdzu یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 Alu, lūdzu یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 Ko jūs dzersiet? نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 Divas tējas, lūdzu دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 Divus alus, lūdzu دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 Neko, paldies هیچی. ممنون
hici mamnun
26 Priekā! به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 Uz veselību! به سلامتی
be salâmati
28 Cits formulējums به سلامتی
nuš
29 Sarēķiniet lūdzu صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 Cik man ir jāmaksā, lūzu? چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 Divdesmit eiro بیست یورو
bist yoro
32 Es uzsaucu مهمون منی
mehmune mani11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns رستوران
resturân
2 Tu gribi ēst? غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 Jā, labrāt آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 Ēst خوردن
xordan
5 Kur mēs varam paēst? کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 Kur mēs varam paēst brokastis? کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 Vakariņas شام
šâm
8 Brokastis صبحانه
sobhâne
9 Lūdzu! لطفا!
lotfan
10 Ēdienkarti, lūdzu! منو، لطفا!
meno lotfan
11 Lūk, ēdienkarte! بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 Ar rīsiem با برنج
bâ berenj
14 Ar marakoniem با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 Kartupeļi سیب زمینی
sib zamini
16 Dārzeņi سبزیجات
sabzijât
17 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 Maize نان
nân
19 Sviests کره
karé
20 Lapu salāti سالاد
sâlâd
21 Deserts دسر
deser
22 Augļi میوه
mive
23 Vai Jūs varat iedot nazi? میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 Jā, tūlīt atnesīšu بله، الساعه
bale assâ'e
25 Nazis چاقو
câqu
26 Dakša چنگال
cangâl
27 Karote قاشق
qâšoq
28 Tas ir siltais ēdiens? این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 Jā, un tajā ir daudz garšvielu بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 Silts داغ
dâq
31 Auksts سرد
sard
32 Ass تند
tond
33 Es ņemšu zivi من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 Es arī من هم همینطور
man ham hamintor12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 Jā, ar prieku آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 Es dzīvoju šajā adresē من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 Cits formulējums من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 Vai tev ir tālruņa numurs خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 Jā, lūk آره، بیا
âre biâ
8 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 Man arī bija bija prieks tevi satikt من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 Mēs drīz atkal tiksimies به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 Es arī ceru من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 Uz redzēšanos خداحافظ
xodâ hâfez
13 Līdz rītam! تا فردا
tâ fardâ
14 Čau! خداحافظ
xodâ hâfez13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 Sarunvalodā این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 Vai Jums ir vilcienu saraksts? ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 Autobusu saraksts ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 Tas ir šis اونه
une
13 Paldies ممنون
mamnun
14 Nav par ko. Patīkamu braucienu! خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 Autoserviss گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 Degvielas uzpildes stacija پمپ بنزین
pompe benzin
17 Pilnu bāku, lūdzu پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 Ritenis دوچرخه
docarxe
19 Pilsētas centrs مرکز شهر
markaze šahr
20 Priekšpilsēta حومه
hume
21 Tā ir liela pilsēta شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 Tas ir ciems یه روستاست
ye rustâst
23 Kalns یک کوه
ye kuh
24 Ezers یک دریاچه
ye daryâce
25 Lauki دشت
dašt
26 Izteiciena sinonīms دشت
rustâ14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 Jā, viņa ir šeit بله اینجاست
bale injâst
3 Viņa ir izgājusi رفته بیرون
rafte birun
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 Cits formulējums میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 Viņa ir darbā سر کاره.
sare kâre
8 Viņa ir mājās خونه است
xunast
9 Vai Žiljēns ir, lūdzu? ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 Jā, viņš ir šeit بله اینجاست
bale injâst
11 Viņš ir izgājis رفته بیرون
rafte birun
12 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 Cits formulējums میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 Viņš ir darbā سر کاره.
sare kâre
16 Viņš ir mājās خونه است
xunast15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca هتل
hotel
2 Dzīvoklis آپارتمان
âpârtemân
3 Laipni lūdzam! خوش آمدید!
xoš âmadid
4 Ikdienas valodā خوش آمدید!
xoš umadid
5 Vai Jums ir brīvs numurs? اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 Vai tajā ir vannas istaba? این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 Oficiālā valodā این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 Istaba ar brokastīm اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 Ikdienas valodā اتاق با صبحانه
sobhune
13 Cik maksā par vienu nakti? قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 Jā, protams! بله البته
bale albate
16 Paldies. Man patīk istaba ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 Tā ir otrajā stāvā طبقه اوله
tabaqeye avale
22 Vai Jums ir lifts? آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 Lifts ir pa kreisi آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 Lifts ir pa labi آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 Kur atrodas veļas mazgātava? رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 Tā ir pirmajā stāvā طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 Pirmais stāvs طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 Istaba اتاق
otâq
29 Ķīmiskā tīrītava خشکشویی
xoškšui
30 Frizētava آرایشگاه
ârâyešgâh
31 Automašīnu stāvvieta پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 Tiekamies konferenču zālē? همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 Cits formulējums همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 Konferenču zāle اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 Baseins ir apsildāms آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 Ikdienas valodā آب استخر گرم است
estaxr garme
37 Baseins استخر
estaxr
38 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 Atslēgu, lūdzu کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 Elektronisko atslēgu, lūdzu کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 Vai ir ziņojumi priekš manis? ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 Jā, lūdzu بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 Nē, priekš Jums nekā nav نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 Vai Jūs varētu man samainit naudu? ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale ساحل
sâhel
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 Uz to pusi ir veikals یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 Bumba توپ
tup
5 Binoklis دوربین شکاری
durbine šekâri
6 Naģene کلاه
kolah
7 Dvielis حوله
hole
8 Zandales صندل
sandal
9 Spainis سطل
satl
10 Pretiedeguma krēms کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 Peldbikses - šorti شورت شنا
šorte šena
12 Saules brilles عینک افتابی
eynake âftâbi
13 Vēžveidīgie خرچنگ
xarcang
14 Sauļoties حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 Saulains آفتابی
âftâbi
16 Saulriets غروب
qorub
17 Saulessargs سایبان
sâyebân
18 Saule خورشید
xoršid
19 Saules dūriens آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 Cits formulējums ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 Nē, nav bīstami نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 Jā, šeit ir aizliegts peldēties بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 Peldēt شنا کردن
šenâ kardan
25 Peldēšana شنا
šenâ
26 Vilnis موج
moj
27 Jūra دریا
daryâ
28 Kāpa تپه شنی
tappeye šeni
29 Smiltis شن
šen
30 Kāds būs laiks rīt? پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 Cits formulējums پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 Laiks mainīsies هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 Būs lietus میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 Būs saule آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 Būs liels vējš باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 Peldkostīms لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 Ēna سایه
sâye17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 Esmu apmaldījies من گم شدم
man gom šodam
3 Ko Jūs vēlaties? چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 Kas notika? چی شده؟
ci šode?
5 Kur es varu atrast tulku? کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 Kur atrodas tuvākā aptieka? نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 Oficiālā valodā نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 Slimnīca بیمارستان
bimârestân
11 Aptieka داروخانه
dâruxane
12 Ikdienas valodā داروخانه
dâruxune
13 Ārsts دکتر
doktor
14 Medicīniskā palīdzība خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 Es pazaudēju manus dokumentus مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 Man nozaga manus dokumentus دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 Atradumu birojs دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 Glābšanas dienests درمانگاه
darmângah
19 Avārijas izeja خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 Policija پلیس
polis
21 Dokumenti مدارک
madârek
22 Nauda پول
pul
23 Pase گذرنامه
gozarnâme
24 Bagāža چمدان
camedân
25 Ikdienas valodā چمدان
camedun
26 Paldies, nevajag نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 Lieciet man mieru! راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 Ejiet! برید!
berid
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf