vārdnīca > Serbu valoda

1 - Pamatfrāzes
🔊 Labdien 🔊 Dobar dan
dobar dan
🔊 Labdien 🔊 Dobro jutro
dobro youtro
🔊 Labvakar 🔊 Dobro veče
dobro vetche
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 Uz tikšanos 🔊 Vidimo se
Vidimo sé
🔊 Jā 🔊 Da
da
🔊 Nē 🔊 Ne
ne
🔊 Atvainojiet 🔊 Molim vas
molim vas
🔊 Paldies 🔊 Hvala
hvala
🔊 Liels paldies! 🔊 Hvala puno!
hvala pouno
🔊 Liels paldies! 🔊 Hvala lepo!
hvala lepo
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
🔊 Lūdzu 🔊 Nema na čemu
nema na tchemou
🔊 Lūdzu 🔊 Molim!
molim
🔊 Labi 🔊 U redu
ou redou
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Koliko košta?
koliko kochta
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Pošto je?
pochto ye
🔊 Piedodiet! 🔊 Izvinite
izvinite
🔊 Piedodiet! 🔊 Oprostite
oprostite
🔊 Es nesaprotu 🔊 Ne razumem
né razoumem
🔊 Es sapratu 🔊 Razumeo sam
razoumeo sam
🔊 Es sapratu 🔊 Razumela sam
razoumela sam
🔊 Es nezinu 🔊 Ne znam
né znam
🔊 Aizliegts 🔊 Zabranjeno
zabragneno
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Srećna Nova godina
sretchna nova godina
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Srećan rođendan
sretchan rodyendan
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Srećni praznici!
sretchni praznitsi
🔊 Apsveicu! 🔊 Čestitam!
tchestitam
2 - Saruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Vai tu runā serbiski? 🔊 Govoriš li srpski?
govorich li srpski
🔊 Nē, es nerunāju serbiski 🔊 Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
🔊 Tikai mazliet 🔊 Samo malo
samo malo
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Odakle dolazite?
odaklé dolazite
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Ja sam Letonac
ja sam letonac
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
🔊 ?iljēns 🔊 Julien
youlien
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Šta radiš tu?
chta radich tou
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Šta radite tu?
chta radité tou
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Na odmoru sam
na odmorou sam
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Na odmoru smo
na odmorou smo
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Radim ovde
radim ovde
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Radimo ovde
radimo ovde
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Vēlos iemācīties
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči?
Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Jā, labi! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Šta je to?
chta yé to
🔊 Tas ir galds 🔊 To je sto
to yé sto
🔊 Galds, saproti 🔊 Sto. Razumeš?
sto. razoumech
🔊 Es nesaprotu 🔊 Ne razumem
né razoumem
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
🔊 Es sapratu 🔊 Razumeo sam
razoumeo sam
4 - Krāsas
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
🔊 Tas ir sarkans 🔊 To je crveno
to yé tsrvéno
🔊 Zils 🔊 Plavo
plavo
🔊 Dzeltens 🔊 Žuto
jouto
🔊 Balts 🔊 Belo
bélo
🔊 Melns 🔊 Crno
tsrno
🔊 Zaļš 🔊 Zeleno
zeleno
🔊 Oranžs 🔊 Narandžasto
narandjasto
🔊 Violets 🔊 Ljubičasto
lyoubitchasto
🔊 Pelēks 🔊 Sivo
sivo
5 - Skaitļi
🔊 Nulle 🔊 Nula
noula
🔊 Viens 🔊 Jedan
yedan
🔊 Divi 🔊 Dva
dva
🔊 Trīs 🔊 Tri
tri
🔊 Četri 🔊 Četiri
tchètiri
🔊 Pieci 🔊 Pet
pet
🔊 Seši 🔊 Šest
chèstt
🔊 Septiņi 🔊 Sedam
sedamm
🔊 Astoņi 🔊 Osam
osamm
🔊 Deviņi 🔊 Devet
devet
🔊 Desmit 🔊 Deset
deset
🔊 Vienpadsmit 🔊 Jedanaest
yèdanaèsstt
🔊 Divpadsmit 🔊 Dvanaest
dvanaèsstt
🔊 Trīspadsmit 🔊 Trinaest
trinaèsstt
🔊 Četrpadsmit 🔊 Četrnaest
tchètrnaèsstt
🔊 Piecpadsmit 🔊 Petnaest
pètnaèsstt
🔊 Sešpadsmit 🔊 Šesnaest
chèssnaèsstt
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Sedamnaest
sèdammnaèsstt
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Osamnaest
ossammnaèsstt
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Devetnaest
dèvètnaèsstt
🔊 Divdesmit 🔊 Dvadeset
Dvadèssètt
🔊 Divdesmit viens 🔊 Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
🔊 Divdesmit divi 🔊 Dvadeset dva
dvadèssètt dva
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Dvadeset tri
dvadèssètt tri
🔊 Divdesmit četri 🔊 Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Dvadeset pet
dvadèssètt pet
🔊 Divdesmit seši 🔊 Dvadeset šest
dvadèssètt chest
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Dvadeset osam
dvadèssètt osam
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Dvadeset devet
dvadèssètt devet
🔊 Trīsdesmit 🔊 Trideset
tridèssètt
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Trideset jedan
tridèssètt yedan
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Trideset dva
tridèssètt dva
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Trideset tri
tridèssètt tri
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Trideset pet
tridèssètt pet
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Trideset šest
tridèssètt chèstt
🔊 Četrdesmit 🔊 Četrdeset
tchetrdèssètt
🔊 Piecdesmit 🔊 Pedeset
pèdèssètt
🔊 Sešdesmit 🔊 Šezdeset
chezdèssètt
🔊 Septiņdesmit 🔊 Sedamdeset
sèdammdèssètt
🔊 Astoņdesmit 🔊 Osamdeset
ossamdèssètt
🔊 Deviņdesmit 🔊 Devedeset
dèvèdèssètt
🔊 Simts 🔊 Sto
sto
🔊 Simts pieci 🔊 Sto pet
sto pet
🔊 Divi simti 🔊 Dvesta
dvèsta
🔊 Trīs simti 🔊 Trista
trista
🔊 Četri simti 🔊 Četiristo
tchètiristo
🔊 Tūkstotis 🔊 Hiljada
hilyada
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Hiljadu petsto
hilyadou petsto
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Dve hiljade
dvé hilyade
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Deset hiljada
deset hilyada
6 - Laiks
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kad si stigao?
kad si stigao
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kad si stigla?
kad si stigla
🔊 Šodien 🔊 Danas
danas
🔊 Vakar 🔊 Juče
youtche
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Pre dva dana
pré dva dana
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Ima dva dana
ima dva dana
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Koliko ostaješ?
koliko ostayech
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Odlazim sutra
odlazim soutra
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
🔊 Pirmdiena 🔊 Ponedeljak
ponedelyak
🔊 Otrdiena 🔊 Utorak
outorak
🔊 Trešdiena 🔊 Sreda
sreda
🔊 Ceturtdiena 🔊 Četvrtak
tchetvrtak
🔊 Piektdiena 🔊 Petak
petak
🔊 Sestdiena 🔊 Subota
soubota
🔊 Svētdiena 🔊 Nedelja
nedelya
🔊 Janvāris 🔊 Januar
yanouar
🔊 Februāris 🔊 Februar
febrouar
🔊 Marts 🔊 Mart
mart
🔊 Aprīlis 🔊 April
april
🔊 Maijs 🔊 Maj
may
🔊 Jūnija 🔊 Juni
youni
🔊 Jūlijs 🔊 Juli
youli
🔊 Augusts 🔊 Avgust
avgoust
🔊 Septembris 🔊 Septembar
septembar
🔊 Oktobris 🔊 Oktobar
oktobar
🔊 Novembris 🔊 Novembar
novembar
🔊 Decembris 🔊 Decembar
detsembar
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Sešos vakarā 🔊 Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
🔊 Es kavēju 🔊 Kasnim
kasnim
7 - Taksometrs
🔊 Taksi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Kuda ćete?
kouda tchètè
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Idem na stanicu
Idem na stanitsou
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Ne, blizu je
ne, blizou ye
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Odvedite me tu
odvedité mé tou
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Na desno
na desno
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Na levo
na liyevo
🔊 Tas ir taisni 🔊 Samo pravo
samo pravo
🔊 Tas ir šeit 🔊 Tu je
tou ye
🔊 Tas ir tur 🔊 Tamo je
tamo yé
🔊 Apstājieties! 🔊 Stop!
stop
🔊 Nesteidzieties 🔊 Ne morate da žurite
né moraté da jourité
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Ģimene
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
🔊 Mans tēvs 🔊 Imam Oca
imam otsa
🔊 Mana māte 🔊 Imam Majku
imam maykou
🔊 Mans dēls 🔊 Imam Sina
imam sina
🔊 Mana meita 🔊 Imam Kćerku
imam ktcherkou
🔊 Brālis 🔊 Imam Brata
imam brata
🔊 Māsa 🔊 Imam Sestru
imam sestrou
🔊 Draugs 🔊 Imam Prijatelja
imam priyatélya
🔊 Draudzene 🔊 Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
🔊 Mans draugs 🔊 Imam Dečka
imam detchka
🔊 Mana draudzene 🔊 Imam Devojku
imam dévoykou
🔊 Mans vīrs 🔊 Imam Muža
imam mouja
🔊 Mana sieva 🔊 Imam Ženu
imam jénou
9 - Emocijas
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Volim te
volim te
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Srećan sam
srétchan sam
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Srećna sam
srétchna sam
🔊 Esmu skumjš 🔊 Tužan sam
toujan sam
🔊 Esmu skumjš 🔊 Tužna sam
toujna sam
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Uživam ovde
oujivamm ovdé
🔊 Man ir auksti 🔊 Hladno mi je
hladno mi ye
🔊 Man ir auksti 🔊 Zima mi je
zima mi yé
🔊 Man ir karsti 🔊 Toplo mi je
toplo mi yé
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Preveliko je
prévéliko yé
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Premalo je
prémalo yé
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Taman je
taman yé
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
🔊 Laba doma 🔊 To je dobra ideja
to yé dobra idéya
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
🔊 Tā nav laba doma 🔊 To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Igram tenis
igramm tenis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bārs
🔊 Bārs 🔊 Bar
bar
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
🔊 Dzert 🔊 Piti
piti
🔊 Glāze 🔊 Čaša
tchacha
🔊 Labprāt 🔊 Vrlo rado
vrlo rado
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Šta piješ?
chta pich ?
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Šta ima za piće?
chta ima za pitche
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Ūdens 🔊 Vode
vode
🔊 Ūdens 🔊 Voda
voda
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Ledu 🔊 Kocke leda
kotské leda
🔊 Šokolādi 🔊 Čokolade
tchokolade
🔊 Pienu 🔊 Mleka
mleka
🔊 Tēju 🔊 Čaja
tchaya
🔊 Kafiju 🔊 Kafe
kafe
🔊 Ar cukuru 🔊 Sa šećerom
sa chetcherom
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 Sa šlagom
sa chlagom
🔊 Vīnu 🔊 Vina
vina
🔊 Alu 🔊 Piva
piva
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Čaj, molim te
tchay, molim te
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Pivo, molim te
pivo, molim te
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Šta želite piti?
chta jelité piti
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
🔊 Neko, paldies 🔊 Ništa, hvala
nichta, hvala
🔊 Priekā! 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 Priekā! 🔊 Živeo!
na jiveo
🔊 Uz veselību! 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 Uz veselību! 🔊 Živeli!
jiveli
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Dvadeset eura
dvadeset eoura
🔊 Es uzsaucu 🔊 Ja častim
ya tchastim
11 - Restorāns
🔊 Restorāns 🔊 Restoran
restorann
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
🔊 Jā, labrāt 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 Ēst 🔊 Jesti
yesti
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
🔊 Vakariņas 🔊 Večera
vetchera
🔊 Brokastis 🔊 Doručak
doroutchak
🔊 Lūdzu! 🔊 Molim Vas!
molim vas
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
🔊 Ar rīsiem 🔊 S pirinčem
s pirintchem
🔊 Ar marakoniem 🔊 Sa testeninom
sa testeninom
🔊 Kartupeļi 🔊 Krompiri
krompiri
🔊 Kartupeļi 🔊 S krompirom
s krompirom
🔊 Dārzeņi 🔊 Povrće
povrtche
🔊 Dārzeņi 🔊 S povrćem
s povrtchem
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Maize 🔊 Hleb
hléb
🔊 Sviests 🔊 Maslac
maslats
🔊 Sviests 🔊 Puter
pouter
🔊 Lapu salāti 🔊 Salata
salata
🔊 Deserts 🔊 Desert
desert
🔊 Augļi 🔊 Voće
votche
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Molim Vas, nož
molim vas, noj
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
🔊 Nazis 🔊 Nož
noj
🔊 Dakša 🔊 Viljuška
vilyouchka
🔊 Karote 🔊 Kašika
kachika
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
🔊 Silts 🔊 Toplo
toplo
🔊 Silts 🔊 Vruće
vroutche
🔊 Auksts 🔊 Hladno
hladno
🔊 Ass 🔊 Začinjeno
zatchigneno
🔊 Ass 🔊 Ljuto
lyouto
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Uzeću ribu
ouzetchou ribou
🔊 Es arī 🔊 I ja
i ya
12 - Atvadīšanās
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
🔊 Jā, lūk 🔊 Da, evo
da, évo
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Es arī ceru 🔊 I ja se nadam
i ya se nadam
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 Līdz rītam! 🔊 Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
🔊 Čau! 🔊 Zdravo
zdravo
13 - Transports
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Tas ir šis 🔊 Ovaj, ovde
ovay, ovde
🔊 Paldies 🔊 Hvala
hvala
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Autoserviss 🔊 Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Benzinska stanica
benzinska stanitsa
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Benzinska pumpa
benzinska poumpa
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Do vrha, molim
do veurha, molim
🔊 Ritenis 🔊 Bicikl
bitsikl
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Centar grada
tsèntar grada
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Predgrađe
predgradye
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 To je veliki grad
to yé veliki grad
🔊 Tas ir ciems 🔊 To je selo
to yé selo
🔊 Kalns 🔊 Planina
planina
🔊 Ezers 🔊 Jezero
yézéro
🔊 Lauki 🔊 Selo
sélo
14 - Viesnīcā
🔊 Viesnīca 🔊 Hotel
hotel
🔊 Dzīvoklis 🔊 Apartman
apartmann
🔊 Dzīvoklis 🔊 Stan
stan
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Dobrodošli
dobrodochli
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Soba s doručkom
soba s doroutchkom
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Jā, protams! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Na prvom spratu
na prvom spratou
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 U prizemlju
ou prizemlyou
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Prizemlje
prizemlyé
🔊 Istaba 🔊 Soba
soba
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
🔊 Frizētava 🔊 Frizer
frizer
🔊 Frizētava 🔊 Frizerski salon
frizerski salon
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Konferenču zāle 🔊 Sala za sastanke
ssala za ssastanké
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Grejani bazen
greyani bazènn
🔊 Baseins 🔊 Bazen
bazènn
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Da, izvolite
da, izvolite
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Ne, nema
ne, néma
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba
15 - Meklēt cilvēku
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Da, ona je tu
Da, onna yé tou
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Izašla je
izachla yé
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Napolju je
napolyou yé
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Ona je na poslu
onna yé na poslou
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Da, on je tu
da, onn yé tou
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Izašao je
izachao yé
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Napolju je
napolyou yé
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Viņš ir darbā 🔊 On je na poslu
onn yé na poslou
🔊 Viņš ir mājās 🔊 On je kod kuće
Onn yé kod koutché
16 - Pludmale
🔊 Pludmale 🔊 Plaža
plaja
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Bumba 🔊 Lopta
lopta
🔊 Binoklis 🔊 Dvogled
dvogled
🔊 Naģene 🔊 Kačket
katchkètt
🔊 Dvielis 🔊 Peškir
péchkir
🔊 Zandales 🔊 Sandale
sandalé
🔊 Spainis 🔊 Kofa
kofa
🔊 Spainis 🔊 Kanta
kanta
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Krema za sunčanje
krema za sountchagné
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Kupaće gaće
koupatché gatché
🔊 Saules brilles 🔊 Sunčane naočare
sountchané naotcharé
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Rakovi
rakovi
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Ljuskari
lyouskari
🔊 Sauļoties 🔊 Sunčati se
sountchati se
🔊 Saulains 🔊 Sunčano
sountchano
🔊 Saulriets 🔊 Zalazak sunca
zalazak sountsa
🔊 Saulessargs 🔊 Suncobran
sountsobrann
🔊 Saule 🔊 Sunce
sountsé
🔊 Saules dūriens 🔊 Sunčanica
sountchanitsa
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Peldēt 🔊 Plivati
plivati
🔊 Peldēšana 🔊 Plivanje
plivagné
🔊 Vilnis 🔊 Talas
talass
🔊 Vilnis 🔊 Talasi
talassi
🔊 Jūra 🔊 More
moré
🔊 Kāpa 🔊 Nasip
nasip
🔊 Kāpa 🔊 Peščani nasip
pechtchani nasip
🔊 Smiltis 🔊 Pesak
pésak
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
🔊 Būs lietus 🔊 Biće kiše
bitché kiché
🔊 Būs saule 🔊 Biće sunčano
bitché sountchano
🔊 Būs liels vējš 🔊 Biće puno vetra
bitché pouno vètra
🔊 Peldkostīms 🔊 Kupaći kostim
koupatchi kostim
🔊 Ēna 🔊 Hladovina
hladovina
17 - Ja ir radušās problēmas
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Izgubio sam se
izgoubio sam se
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Izgubila sam se
izgoubila sam se
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Šta želite ?
chta jelité
🔊 Kas notika? 🔊 Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Slimnīca 🔊 Bolnica
bolnitsa
🔊 Aptieka 🔊 Apoteka
apoteka
🔊 Ārsts 🔊 Lekar
lekar
🔊 Ārsts 🔊 Doktor
doktor
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Medicinska služba
meditsinska sloujba
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
🔊 Atradumu birojs 🔊 Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
🔊 Avārijas izeja 🔊 Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Policija 🔊 Policija
politsiya
🔊 Dokumenti 🔊 Isprave
isprave
🔊 Nauda 🔊 Novac
novats
🔊 Pase 🔊 Pasoš
pasoch
🔊 Bagāža 🔊 Prtljag
prtlyag
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Ne treba, hvala
né tréba, hvala
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
🔊 Ejiet! 🔊 Sklonite se!
sklonité se