vārdnīca > Ukraiņu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien Добрий день
Dobryi den'
2 Cits formulējums Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Labvakar Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Uz redzēšanos До побачення
Do pobatchennja
5 Cits formulējums Бувай
Buvaj!
6 Uz tikšanos Побачимось
Pobatchymos'
7 Так
Tak
8 Ні
Ni
9 Atvainojiet Вибачте
Vybatchte
10 Cits formulējums Перепрошую
Pereprochuju
11 Paldies Дякую
Djakuju
12 Liels paldies! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Pateicos par palīdzību Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Lūdzu Будь ласка
Bud' laska
15 Cits formulējums Прошу
Prochu
16 Labi Гаразд
Gharazd
17 Cits formulējums Добре
Dobre
18 Cik tas maksā, lūdzu? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Piedodiet! Пробачте!
Probatchte
20 Cits formulējums Даруйте!
Darujte!
21 Es nesaprotu Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Es sapratu Зрозуміло
Zrozumilo
23 Es nezinu Я не знаю
Ja ne znaju
24 Aizliegts Заборонено
Zaboroneno
25 Kur ir tualete, lūdzu? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Laimīgu Jauno Gadu! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Daudz laimes dzimšanas dienā! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Priecīgus svētkus! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Apsveicu! Вітаю!
Vitaju!2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Cits formulējums Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Labdien! Paldies, labi Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Cits formulējums Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Vai tu runā ukrainiski? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Nē, es nerunāju ukrainiski Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Tikai mazliet Лише трохи
Lyshe trokhy
8 No kuras valsts tu esi? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Cits formulējums Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Kāda ir tava nacionalitāte? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Es esmu latvietis Я латиш
Ja latysh
12 Un tu, vai tu dzīvo šeit? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
13 Jā, es dzīvoju šeit Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
14 Mani sauc Sāra, un tevi? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
15 ?iljēns Жульєн
Ʒul'jen
16 Ar ko tu šeit nodarbojies? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
17 Esmu atvaļinājumā Я на канікулах
Ja na kanikulakh
18 Esam atvaļinājumā Ми на канікулах
My na kanikulakh
19 Esmu komandējumā Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
20 Es šeit strādāju Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
21 Mēs šeit strādājam Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
22 Tu zini labu vietu, kur var paēst? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
23 Cits formulējums Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
24 Vai netālu ir kāds muzejs? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
25 Kur var pieslēgties internetam? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Jā, labi! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Kā tas saucās? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 Tas ir galds Це стіл
Tse stil
5 Galds, saproti Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Es nesaprotu Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Tu vari atkārtot, lūdzu? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Es sapratu Зрозуміло
Zrozumilo4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Tas ir sarkans Це червоний
Tse tchervonyj
3 Zils Блакитний
Blakytnyj
4 Dzeltens Жовтий
Ʒovtyj
5 Balts Білий
Bilyj
6 Melns Чорний
Tchornyj
7 Zaļš Зелений
Zelenyj
8 Oranžs Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Violets Фіолетовий
Fioletovyj
10 Pelēks Сірий
Siryj5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle Нуль
Nul'
2 Viens Один
Odyn
3 Divi Два
Dva
4 Trīs Три
Try
5 Četri Чотири
Tchotyry
6 Pieci П'ять
P`jat'
7 Seši Шість
Shist'
8 Septiņi Сім
Sim
9 Astoņi Вісім
Visim
10 Deviņi Дев'ять
Dev`jat'
11 Desmit Десять
Desjat'
12 Vienpadsmit Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Divpadsmit Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Trīspadsmit Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Četrpadsmit Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Piecpadsmit П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Sešpadsmit Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Septiņpadsmit Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Astoņpadsmit Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Deviņpadsmit Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Divdesmit Двадцять
Dvadtsjat'
22 Divdesmit viens Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Divdesmit divi Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Divdesmit trīs Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Divdesmit četri Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Divdesmit pieci Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Divdesmit seši Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Divdesmit septiņi Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Divdesmit astoņi Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Divdesmit deviņi Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trīsdesmit Тридцять
Trydtsjat'
32 Trīsdesmit viens Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trīsdesmit divi Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trīsdesmit trīs Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trīsdesmit četri Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trīsdesmit pieci Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trīsdesmit seši Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Četrdesmit Сорок
Sorok
39 Piecdesmit П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Sešdesmit Шістдесят
Shistdesjat
41 Septiņdesmit Сімдесят
Simdesjat
42 Astoņdesmit Вісімдесят
Visimdesjat
43 Deviņdesmit Дев'яносто
Dev`janosto
44 Simts Сто
Sto
45 Simts pieci Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Divi simti Двісті
Dvisti
47 Trīs simti Триста
Trysta
48 Četri simti Чотириста
Tchotyrysta
49 Tūkstotis Тисяча
Tysjatcha
50 Tūkstotis pieci simti Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Divi tūkstoši Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Desmit tūkstoši Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Šodien Сьогодні
S'oghodni
3 Vakar Учора
Utchora
4 Divas dienas atpakaļ Два дні тому
Dva dni tomu
5 Cik ilgi tu paliec šeit? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Es braucu prom rīt Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Es braucu prom parīt Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Es braucu prom pēc trim dienām Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Pirmdiena Понеділок
Ponedilok
10 Otrdiena Вівторок
Vivtorok
11 Trešdiena Середа
Sereda
12 Ceturtdiena Четвер
Tchetver
13 Piektdiena П'ятниця
P'jatnytsja
14 Sestdiena Субота
Subota
15 Svētdiena Неділя
Nedilja
16 Janvāris Січень
Sitchen'
17 Februāris Лютий
Ljutyj
18 Marts Березень
Berezen'
19 Aprīlis Квітень
Kviten'
20 Maijs Травень
Traven'
21 Jūnija Червень
Tcherven'
22 Jūlijs Липень
Lypen'
23 Augusts Серпень
Serpen'
24 Septembris Вересень
Veresen'
25 Oktobris Жовтень
Ʒovten'
26 Novembris Листопад
Lystopad
27 Decembris Грудень
Ghruden'
28 Cikos tu brauc prom? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Astoņos no rīta О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Astoņos piecpadsmit no rīta Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Cits formulējums О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Astoņos trīsdesmit no rīta Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Cits formulējums О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Astoņos četrdesmit piecās no rīta Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Cits formulējums О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Sešos vakarā Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Es kavēju Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! Таксі!
Taksi!
2 Kūr Jūs braucat? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Man vajag uz staciju Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Vai tas ir tālu? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Nē, tas ir tuvu Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Cik tas maksās? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Tas ir pa labi Це справа
Tse sprava
13 Tas ir pa kreisi Це зліва
Tse zliva
14 Tas ir taisni Прямо
Prjamo
15 Tas ir šeit Це тут
Tse tut
16 Tas ir tur По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Apstājieties! Стоп!
Stop!
18 Nesteidzieties Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Es tevi mīlu Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Cits formulējums Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Esmu laimīgs Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Esmu skumjš Мені сумно
Meni sumno
6 Es labi jūtos šeit Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Man ir auksti Мені холодно
Meni kholodno
8 Man ir karsti Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Tas ir pārāk liels Великувато
Velykuvato
10 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir sieviešu dzimtas Завеликий
Zavelykyj
11 Tas ir pārāk mazs Замало
Zamalo
12 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir sieviešu dzimtas Малий
Malyj
13 Tas ir perfekti Чудово
Tchudovo
14 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 Laba doma Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Cits formulējums Гарна ідея
Gharna ideja
18 Gribu izklaidēties Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 Tā nav laba doma Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Es negribu nekur iet šovakar Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Es gribu atpūsties Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Varbūt vēlies pasportot? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Jā, gribu iztrakoties! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Es spēlēju tenisu Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Mans tēvs Мій батько
Mij bat'ko
3 Mana māte Моя мати
Moja maty
4 Mans dēls Мій син
Mij syn
5 Mana meita Моя донька
Moja don'ka
6 Brālis Брат
Brat
7 Māsa Сестра
Sestra
8 Draugs Друг
Drug
9 Cits formulējums Приятель
Pryjatel'
10 Draudzene Подруга
Podruga
11 Cits formulējums Приятелька
Pryjatel'ka
12 Mans draugs Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Mana draudzene Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Mans vīrs Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Mana sieva Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs Бар
Bar
2 Vēlies kaut ko iedzert? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Dzert Пити
Pyty
4 Glāze Склянка
Skljanka
5 Labprāt Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Cits formulējums Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Ko tu ņemsi? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Ko Jūs piedāvājat iedzert? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Ir ūdens vai augļu sulas Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Ūdens Вода
Voda
11 Pielieciet ledu lūdzu Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Ledu Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Šokolādi Шоколад
Chokolad
14 Pienu Молоко
Moloko
15 Tēju Чай
Tchaj
16 Kafiju Кава
Kava
17 Ar cukuru З цукром
Z tsukrom
18 Ar saldo krējumu З вершками
Z verchkamy
19 Vīnu Вино
Vyno
20 Alu Пиво
Pyvo
21 Tēju, lūdzu Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Alu, lūdzu Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Ko jūs dzersiet? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Divas tējas, lūdzu Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Divus alus, lūdzu Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Neko, paldies Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Priekā! Будьмо!
Bud'mo!
28 Uz veselību! Будьмо!
Bud'mo!
29 Sarēķiniet lūdzu Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Cik man ir jāmaksā, lūzu? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Divdesmit eiro Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Es uzsaucu Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns Ресторан
Restoran
2 Tu gribi ēst? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Jā, labrāt Так, хочу
Tak, khotchu
4 Ēst Їсти
Jisty
5 Kur mēs varam paēst? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Kur mēs varam paēst brokastis? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Vakariņas Вечеря
Vetcherja
8 Brokastis Сніданок
Snidanok
9 Lūdzu! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Ēdienkarti, lūdzu! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Lūk, ēdienkarte! Ось меню!
Os' menju!
12 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Ar rīsiem З рисом
Z rysom
14 Ar marakoniem З макаронами
Z makaronamy
15 Kartupeļi З картоплею
Z kartopleju
16 Dārzeņi З овочами
Z ovotchamy
17 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Maize Хліб
Khlib
19 Sviests Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Lapu salāti Салат
Salat
21 Deserts Десерт
Desert
22 Augļi Фрукти
Frukty
23 Vai Jūs varat iedot nazi? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Jā, tūlīt atnesīšu Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nazis Ніж
Niʒ
26 Dakša Виделка
Vydelka
27 Karote Ложка
Loʒka
28 Tas ir siltais ēdiens? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Jā, un tajā ir daudz garšvielu Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Silts Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Auksts Холодна страва
Kholodna strava
32 Ass Гостра страва
Ghostra strava
33 Es ņemšu zivi Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Es arī Я також
Ja takoʒ12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Cits formulējums Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Jā, ar prieku Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Es dzīvoju šajā adresē Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Vai tev ir tālruņa numurs У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Jā, lūk Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Man arī bija bija prieks tevi satikt Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Ja uzrunā sievieti Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Mēs drīz atkal tiksimies Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Es arī ceru Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Uz redzēšanos До побачення!
Do pobatchennja
14 Līdz rītam! До завтра!
Do zavtra!
15 Čau! Бувай!
Buvaj!13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Autobusu saraksts Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Tas ir šis Ось цей
Os' tsej
12 Paldies Дякую
Djakuju
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Autoserviss Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Degvielas uzpildes stacija Заправка
Zapravka
16 Pilnu bāku, lūdzu Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Ritenis Велосипед
Velosyped
18 Pilsētas centrs Центр міста
Tsentr mista
19 Priekšpilsēta Передмістя
Peredmistja
20 Cits formulējums Пригород
Pryghorod
21 Tā ir liela pilsēta Це велике місто
Tse velyke misto
22 Tas ir ciems Це село
Tse selo
23 Kalns Гора
Ghora
24 Ezers Озеро
Ozero
25 Lauki Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Jā, viņa ir šeit Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Viņa ir izgājusi Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Viņa ir darbā Вона на роботі
Vona na roboti
7 Viņa ir mājās Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Vai Žiljēns ir, lūdzu? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Jā, viņš ir šeit Так, він тут
Tak, vin tut
10 Viņš ir izgājis Він вийшов
Vin vyjshov
11 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Viņš ir darbā Він на роботі
Vin na roboti
14 Viņš ir mājās Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca Готель
Ghotel'
2 Dzīvoklis Квартира
Kvartyra
3 Laipni lūdzam! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Vai Jums ir brīvs numurs? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Vai tajā ir vannas istaba? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Istaba ar brokastīm Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Cik maksā par vienu nakti? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Jā, protams! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Paldies. Man patīk istaba Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Tā ir otrajā stāvā Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Vai Jums ir lifts? А ліфт є?
A lift je?
20 Lifts ir pa kreisi Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Lifts ir pa labi Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Kur atrodas veļas mazgātava? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Tā ir pirmajā stāvā Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Pirmais stāvs Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Istaba Номер
Nomer
26 Ķīmiskā tīrītava Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Frizētava Перукарня
Perukarnja
28 Automašīnu stāvvieta Автостоянка
Avtostojanka
29 Tiekamies konferenču zālē? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Konferenču zāle Конференц-зал
Konferents-zal
31 Baseins ir apsildāms Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Baseins Басейн
Basejn
33 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Atslēgu, lūdzu Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Elektronisko atslēgu, lūdzu Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Vai ir ziņojumi priekš manis? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Jā, lūdzu Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Nē, priekš Jums nekā nav Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Vai Jūs varētu man samainit naudu? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale Пляж
Pljaʒ
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Uz to pusi ir veikals У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Bumba М'яч
M'jatch
5 Binoklis Бінокль
Binokl'
6 Naģene Кепка
Kepka
7 Dvielis Рушник
Rushnyk
8 Zandales Сандалі
Sandali
9 Spainis Відро
Vidro
10 Pretiedeguma krēms Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Peldbikses - šorti Плавки
Plavky
12 Saules brilles Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Vēžveidīgie Ракоподібні
Rakopodibni
14 Sauļoties Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Saulains Сонячний
Sonjatchnyj
16 Saulriets Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Saulessargs Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Saule Сонце
Sontse
19 Saules dūriens Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Vai šeit ir bīstami peldēties? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Nē, nav bīstami Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Jā, šeit ir aizliegts peldēties Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Peldēt Плавати
Plavaty
24 Peldēšana Плавання
Plavannja
25 Vilnis Хвиля
Khvylja
26 Jūra Море
More
27 Kāpa Дюна
Djuna
28 Smiltis Пісок
Pisok
29 Kāds būs laiks rīt? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Laiks mainīsies Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Būs lietus Піде дощ
Pide dochtch
32 Būs saule Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Būs liels vējš Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Peldkostīms Купальник
Kupal'nyk
35 Ēna Тінь
Tin'17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Esmu apmaldījies Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Ko Jūs vēlaties? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Kas notika? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Cits formulējums Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Kur es varu atrast tulku? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Kur atrodas tuvākā aptieka? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Slimnīca Лікарня
Likarnja
11 Aptieka Аптека
Apteka
12 Ārsts Лікар
Likar
13 Medicīniskā palīdzība Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Es pazaudēju manus dokumentus Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Man nozaga manus dokumentus У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Atradumu birojs Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Glābšanas dienests Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Avārijas izeja Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policija Міліція
Militsija
20 Cits formulējums Поліція
Politsija
21 Dokumenti Папери
Papery
22 Cits formulējums Документи
Dokumenty
23 Nauda Гроші
Ghrochi
24 Pase Паспорт
Pasport
25 Bagāža Багаж
Baghaʒ
26 Paldies, nevajag Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Lieciet man mieru! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Ejiet! Залиште мене!
Zalychte mene!
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf