Burmanski воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 Dobro veče မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
3 Doviđenja သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
4 Vidimo se ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
5 Da ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
6 Ne မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
7 Molim vas ဒီမွာရွင္
di mha shiN
8 Drugi oblik တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
9 Hvala ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
10 Hvala puno! ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
11 Hvala na pomoći ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
12 Nema na čemu ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
13 Drugi oblik ရပါတယ္
ya ba tei
14 U redu ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
15 Koliko košta? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
16 Izvinite စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
17 Kada govori žena စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
18 Ne razumem နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
19 Razumeo sam သိျပီ
thi pyi
20 Drugi oblik နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
21 Ne znam မသိဘူး
ma thi bū
22 Zabranjeno ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
23 Drugi oblik မလုပ္ရ
ma loʔ ya
24 Molim Vas, gde je toalet ? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
25 Srećna Nova godina မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
26 Srećan rođendan ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
27 Srećni praznici! မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
28 Čestitam! ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai
29 Drugi oblik ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa tai2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? ေနေကာင္လား
nai kaung lā
2 Dobar dan. Hvala, dobro sam. ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
3 Govoriš li burmanski? ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
4 Ne, ne govorim burmanski ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
5 Samo malo နည္းနည္းေလး
nei nei lai
6 Odakle dolaziš? ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
7 Koje si nacionalnosti? ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
8 Ja sam Srbin က်ေနာ္ စယ္ဘီယန္း လူမ်ိဳးပါ
kya nau Serbian lu myo pa
9 Ti živiš ovde? ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
10 Da, ja živim ovde ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
11 Zovem se Sara, a ti? က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
12 Julien ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
13 Šta radiš tu? ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
14 Na odmoru sam အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
15 Na odmoru smo က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
16 Na poslovnom sam putovanju အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
17 Radim ovde ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
18 Radimo ovde က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
19 Kada govori žena က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
20 Gde se može nešto dobro pojesti? စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
21 Ima li muzeja u blizini? ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
22 Gde se mogu uključiti na Internet? အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
2 Da, naravno! ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
3 Šta je to? ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
4 To je sto စားပြဲ
sa pwè
5 Sto. Razumeš? စားပြဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
6 Drugi oblik နားလည္လား
na lei lā
7 Ne razumem နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
8 Možeš li, molim te, ponoviti? ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
9 Možeš li, molim te, govoriti sporije? ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
10 Možeš li to napisati, molim te? ေရးျပပါ
yé pya ba
11 Razumeo sam သိျပီ
thi pyi4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
2 To je crveno အနီေရာင္
ah ni yaung
3 Plavo အျပာေရာင္
ah pya yaung
4 Žuto အဝါေရာင္
ah woh yaung
5 Belo အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
6 Crno အမဲရာင္
ah méi yaung
7 Zeleno အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
8 Narandžasto လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
9 Ljubičasto ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
10 Sivo မီးခိုးေရာင္
mi go yaung5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula သုည - ၀
thoN ŋya
2 Jedan တစ္ - ၁
titʔ
3 Dva ႏွစ္ - ၂
nhit'
4 Tri သံုး - ၃
thouN
5 Četiri ေလး - ၄
léi
6 Pet ငါး - ၅
ŋa
7 Šest ေျခာက္ - ၆
chaukʔ
8 Sedam ခုႏွစ္ - ၇
kouN nhit'
9 Osam ရွစ္ - ၈
chit ?
10 Devet ကိုး - ၉
ko
11 Deset တစ္ဆယ္ - ၁၀
thit sai
12 Jedanaest ဆယ့္တစ္ - ၁၁
seʔ titʔ
13 Dvanaest ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂
seʔ nhit'
14 Trinaest ဆယ့္သံုး - ၁၃
seʔthouN
15 Četrnaest တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄
seʔ léi
16 Petnaest တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅
seʔ ŋa
17 Šesnaest တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆
seʔ chaukʔ
18 Sedamnaest တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇
seʔ kouN nhit
19 Osamnaest တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈
seʔ chitʔ
20 Devetnaest ဆယ့္ကိုး - ၁၉
Seʔ ko
21 Dvadeset ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀
nhit sai
22 Dvadeset jedan ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁
nhit seʔ titʔ
23 Dvadeset dva ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂
nhit seʔ nhit'
24 Dvadeset tri ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃
nhit seʔ thouN
25 Dvadeset četiri ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄
nhit seʔ léi
26 Dvadeset pet ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
27 Dvadeset šest ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆
nhit seʔ chauk
28 Dvadeset sedam ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
29 Dvadeset osam ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
30 Dvadeset devet ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
31 Trideset သံုးဆယ္ - ၃၀
thouN sai
32 Trideset jedan သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁
thouN seʔ titʔ
33 Trideset dva သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂
thouN seʔ nhit
34 Trideset tri သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃
thouN seʔ thouN
35 Trideset četiri သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄
thouN seʔ léi
36 Trideset pet သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
37 Trideset šest သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆
thouN seʔ chauk
38 Četrdeset ေလးဆယ္ - ၄၀
léi sai
39 Pedeset ငါးဆယ္ - ၅၀
ŋa sai
40 Šezdeset ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀
chauk sai
41 Sedamdeset ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀
kouN nhit' sai
42 Osamdeset ရွစ္ဆယ္ - ၈၀
chit ? Sai
43 Devedeset ကိုးဆယ္ - ၉၀
ko sai
44 Sto တစ္ရာ - ၁၀၀
titʔ ya
45 Sto pet တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
46 Dvesta ႏွစ္ရာ - ၂၀၀
nhit ya
47 Trista သံုးရာ - ၃၀၀
thouN ya
48 Četiristo ေလးရာ - ၄၀၀
léi ya
49 Hiljada တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀
titʔ taung
50 Hiljadu petsto တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
51 Dve hiljade ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀
nhit taung
52 Deset hiljada တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀
titʔ thaung6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
2 Danas ဒီေန႕။
di nei'
3 Juče မေန႕က။
me nei' ka
4 Pre dva dana ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
5 Koliko ostaješ? ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
6 Odlazim sutra မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
7 Odlazim prekosutra သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
8 Odlazim za tri dana ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
9 Ponedeljak တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
10 Utorak အဂၤါေန႕
iN ga nei'
11 Sreda ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
12 Četvrtak ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
13 Petak ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
14 Subota စေနေန႕
sa nei nei'
15 Nedelja တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
16 Januar ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
17 Februar ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
18 Mart မတ္(ခ်)
ma ch
19 April ဧျပီ
a pa ril
20 Maj ေမ
may
21 Juni ဇြန္
june
22 Juli ဇူလိုင္
ju liaN
23 Avgust ဩဂုတ္
ah to ba
24 Septembar စက္တင္ဘာ
sé tem ba
25 Oktobar ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
26 Novembar ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
27 Decembar ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
28 U koliko sati odlaziš? ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
29 Ujutru, u osam sati မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
30 Ujutru, u osam i petnaest မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
31 Ujutru, u pola devet မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
32 Ujutru, u osam i četrdeset pet မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
33 Uveče, u šest sati ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
34 Kasnim က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei pi
357 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! တက္(က) စီ
taxi
2 Kuda ćete? ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
3 Idem na stanicu ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
4 Idem u hotel Dan i Noć ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
5 Možete li me odvesti na aerodrom? ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
6 Možete li uzeti moj prtljag? အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
7 Je li daleko odavde? ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
8 Ne, blizu je နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
9 Da, to je malo dalje ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
10 Koliko će koštati? ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
11 Odvedite me tu ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
12 Na desno ညာဘက္
nya betʔ
13 Na levo ဘယ္ဘက္
bai betʔ
14 Samo pravo တည့္တည့္
téi téi
15 Tu je ဒီမွာ
di mha
16 Tamo je ဟိုမွာ
ho mha
17 Stop! ရပ္ !
yatʔ
18 Ne morate da žurite ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
2 Volim te ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
3 Srećan sam ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
4 Tužan sam စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
5 Uživam ovde ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
6 Hladno mi je ခ်မ္းတယ္
chaN tai
7 Toplo mi je အိုက္တယ္
aitɁ tai
8 Preveliko je ၾကီးတယ္
kyī tai
9 Premalo je ေသးတယ္
thé tai
10 Taman je အေတာ္ပဲ
ah tau pai
11 Želiš li izaći večeras? ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
12 Hteo bih izaći večeras ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
13 To je dobra ideja ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
14 Želim da se zabavljam ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
15 To nije dobra ideja ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
16 Ne želim izaći večeras ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
17 Hteo bih da se odmorim က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
18 Želiš li da se baviš sportom အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
19 Da, treba da se opustim ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
20 Igram tenis က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
21 Ne hvala, previše sam umoran မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
2 Imam Oca အေဖ
ah pei
3 Imam Majku အေမ
ah mei
4 Imam Sina သား
thɑ̄
5 Imam Kćerku သမီး
thɑ̄ mi
6 Imam Brata အစ္ကို
ah ko
7 Imam Sestru အစ္မ
ah ma
8 Imam Prijatelja သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
9 Imam Prijateljicu သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
10 Imam Dečka က်မသူငယ္ခ်င္း
kya ma thu ŋei chiN
11 Kada govori muškarac က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
12 Imam Devojku က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
13 Imam Muža က်မခင္ပြန္း
kya ma kiN puN
14 Kada govori žena က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
15 Imam Ženu က်ေနာ့္ မိန္းမ
kya nau maiN ma
16 Drugi oblik က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nī10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
2 Želiš li nešto popiti? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
3 Piti ေသာက္
thauʔ
4 Čaša ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
5 Vrlo rado ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
6 Šta piješ? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
7 Šta ima od pića? ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
8 Ima vode ili voćnih sokova ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
9 Voda ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
10 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
11 Kocke leda ေရခဲ
yei khé
12 Čokolade ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
13 Mleka ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
14 Čaja လဘက္ရည္
la péʔ yei
15 Drugi oblik ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
16 Kafe ေကာ္ဖီ
kau pi
17 Sa šećerom သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
18 Sa šlagom ႏို႕နဲ႕
no' nei'
19 Vina ဝိုင္
waiN
20 Piva ဘီယာ
bi ya
21 Čaj, molim te လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
22 Pivo, molim te ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
23 Šta želite piti? ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
24 Dva čaja, molim Vas! လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
25 Dva piva, molim Vas! ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
26 Ništa, hvala ရပါတယ္၊
ya pa tai
27 Drugi oblik ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
28 Na zdravlje! သင့္အတြက္
thin ah toué
29 Na zdravlje! ခ်ီယားစ္
cheers
30 Molim Vas, račun! ဘီ(လ) ရွင္းမယ္
bill shiN mei
31 Drugi oblik ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
32 Oprostite, koliko Vam dugujem? ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
33 Dvadeset eura ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
34 Ja častim က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya sai11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
2 Želiš li nešto jesti? စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
3 Da, vrlo rado ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
4 Jesti စားမယ္။
sɑ̄ mei
5 Gde možemo jesti? ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
6 Gde možemo ručati? ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
7 Večera ညစာ
nya sa
8 Doručak နံနက္စာ
naN neiʔ sa
9 Molim Vas! ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
10 Molim Vas, jelovnik! မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
11 Izvolite jelovnik ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
12 Šta više voliš? Meso ili ribu? ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
13 S pirinčem ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
14 Sa testeninom ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
15 Krompiri အာလူး။
ah ū
16 Povrće ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
17 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
18 Hleb ေပါင္မုန္႕
paung moN'
19 Maslac ေထာပတ္
tau baʔ
20 Salata ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
21 Desert အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
22 Voće အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
23 Molim Vas, nož ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
24 Da, odmah ću ga doneti အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
25 Nož ဓား
dā
26 Viljuška ခက္ရင္း
keiʔ yiN
27 Kašika ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
28 Da li je to toplo jelo? ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
29 Da, i vrlo začinjeno! ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
30 Toplo ပူတယ္။
pu tei
31 Hladno ေအးတယ္။
'ai tei
32 Začinjeno စပ္တယ္။
satʔ tei
33 Uzeću ribu ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
34 I ja က်မလည္းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
35 Kada govori muškarac က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! ေနာက္က်ေနျပီ၊
naukʔ kya nay pi 
2 Drugi oblik သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
3 Možemo li se ponovo videti? ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
4 Da, vrlo rado ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
5 Ovo je moja adresa ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
6 Imaš li broj telefona? ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
7 Da, evo ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
8 Bilo mi je lepo s tobom အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
9 I meni je drago što sam te upoznala က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
10 Videćemo se ponovno uskoro ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
11 I ja se nadam ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
12 Doviđenja သြားေတာ့မယ္
thwa mei
13 Vidimo se sutra မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
14 Zdravo တာ့တာ
ta ta13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
8 Imate li vozni red vozova? ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
9 Vozni red autobusa? ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
11 Ovaj, ovde ဒီရထား
di yet tɑ̄
12 Hvala ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
13 Nema na čemu. Srećan put! ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
14 Automehaničarska radnja ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
15 Benzinska stanica ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
16 Do vrha, molim ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
17 Bicikl စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
18 Centar grada ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
19 Predgrađe ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
20 To je veliki grad ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
21 To je selo ရြာ
ywoa
22 Planina ေတာင္
taung
23 Jezero ေရကန္
ye kaN
24 Selo ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiN14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
2 Da, ona je tu ရွိပါတယ္
chitɁ tai
3 Izašla je အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
4 Možete je nazvati na njen mobilni သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
5 Znate li gde je mogu naći? သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
6 Ona je na poslu သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
7 Ona je kod kuće သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
8 Molim Vas, je li Julien tu? ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
9 Da, on je tu ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
10 Izašao je အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
11 Znate li gde ga mogu naći သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
13 On je na poslu သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
14 On je kod kuće သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel ဟိုတယ္
ho tai
2 Apartman တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
3 Dobrodošli ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
4 Imate li slobodnu sobu? အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
5 Ima li kupatilo u sobi? ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
7 Želite li bračni krevet? ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
9 Soba s doručkom မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
10 Koliko košta jedno noćenje? တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
12 Da, naravno! ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
13 Hvala. Soba je vrlo lepa အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
15 Hvala, malo je preskupo za mene ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
17 Molim Vas, gde je moja soba? က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
18 Na prvom spratu ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
19 Ima li hotel lift? ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
20 Lift je na levoj strani? ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
21 Lift je na desnoj strani? ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
22 Gdje je perionica veša? ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
23 U prizemlju ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
24 Prizemlje ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
25 Soba အခန္း
ah kaN
26 Hemijsko čišćenje ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
27 Frizer ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
28 Parkiralište za automobile ကားပါကင္။
kā pa kiN
29 Gde se nalazi sala za sastanke? အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
30 Sala za sastanke အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
31 Grejani bazen ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
32 Bazen ေရကူးကန္
yé kū kaN
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
34 Molim Vas ključ ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
35 Molim Vas karticu ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
36 Ima li poruka za mene? က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
37 Da, izvolite ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
38 Ne, nema ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
39 Gde mogu dobiti sitniš? အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
40 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
41 Da, za koliko Vam treba? ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
4 Lopta ေဘာလုံး
bau loN
5 Dvogled မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
6 Kačket ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
7 Peškir မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
8 Sandale ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
9 Kofa ေရပုံး
yé poN
10 Krema za sunčanje ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
11 Kupaće gaće ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
12 Sunčane naočare ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
13 Rakovi ပင္လယ္စာ
piN lai sa
14 Sunčati se ေနစာလႈံ
nai sa loN
15 Sunčano ေနသာတယ္
nai tha tai
16 Zalazak sunca ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
17 Suncobran ေနကာထီး
nai ka tī
18 Sunce ေန
nai
19 Sunčanica ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
20 Da li je opasno tu plivati? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
21 Ne, nije opasno အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
22 Da, tu je zabranjeno plivati ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
23 Plivati ေရကူးတယ္
yé kū tai
24 Plivanje ေရကူး
yé kū
25 Talas လိႈင္း
hlaing
26 More ပင္လယ္
piN lai
27 Nasip သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
28 Pesak သဲ
thé
29 Kakva je prognoza za sutra မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
30 Vreme će se promeniti ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
31 Biće kiše မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
32 Biće sunčano ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
33 Biće puno vetra ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
34 Kupaći kostim ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
35 Hladovina အရိပ္
ah yaitɁ17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
2 Kada govori žena က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
3 Izgubio sam se က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ 
kya ma myetʔ si lei nei pyi
4 Kada govori žena က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
5 Šta želite ? ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
6 Šta se dogodilo? ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
7 Gde mogu naći prevodioca? စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
8 Gde se nalazi najbliža apoteka? ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
9 Možete li nazvati lekara, molim Vas? ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
10 Da li ste trenutno pod terapijom? ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
11 Bolnica ေဆးရုံ
sei youN
12 Apoteka ေဆးဆိုင္
sei saiN
13 Lekar ဆရာဝန္
sa ya ouN
14 Medicinska služba ေဆးခန္း
sai kaN
15 Izgubio sam isprave က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
16 Neko mi je ukrao isprave က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
17 Biro za izgubljene stvari ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
18 Stanica prve pomoći အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
19 Izlaz u slučaju nužde အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
20 Policija ရဲ
21 Isprave စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
22 Novac ပိုက္ဆံ
péʔ saN
23 Pasoš ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
24 Drugi oblik ပတ္(စ)ပို႕
Passport
25 Prtljag ေသတၱာ
thitʔ ta
26 Drugi oblik ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
27 Ne treba, hvala ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
28 Pustite me na miru! မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
29 Sklonite se! သြား
thwaū
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf