Naučite Katalonski

1

Napredovanje #1 0%
Napredovanje #2 0%
Start a new quiz
Osnovni izrazi Expressions essencials #1 #2
1 Dobar dan Bon dia
2 Dobar dan Hola
3 Dobro veče Bona nit
4 Doviđenja Adéu
5 Doviđenja Adéu siau
6 Vidimo se Fins més tard
7 Da
8 Ne No
9 Molim vas Si us plau!
10 Hvala Gràcies
11 Hvala puno! Moltes gràcies
12 Hvala na pomoći Gràcies per la seva ajuda
13 Nema na čemu De res
14 U redu D'acord
15 Koliko košta? Quin preu té, si us plau?
16 Koliko košta? Què val si us plau ? / Quan costa si us plau?
17 Izvinite Disculpi
18 Ne razumem No ho entenc
19 Razumeo sam Entesos
20 Ne znam No ho sé
21 Zabranjeno Prohibit
22 Molim Vas, gde je toalet ? On són els lavabos, si us plau?
23 Srećna Nova godina Bon any!
24 Srećan rođendan Per molts anys!
25 Srećni praznici! Bones festes!
26 Čestitam! Felicitats!

Verzija za štampu - Katalonski (воцабулари) ↗

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Razgovor

Učenje

Boje

Brojevi

Vremenske oznake

Taksi

Osećanja

Porodica

Bar

Restoran

Na rastanku

Prevoz

Tražiti nekoga

Hotel

Plaža

U slučaju nevolje