Your browser does not support JavaScript! Naučite Srpski online - Besplatno Srpski lekcije - Progovorite

Naučite Srpski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Dobar dan
Dobar dan
dobar dan
Dobro jutro
Dobro jutro
dobro youtro
Dobro veče
Dobro veče
dobro vetche
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se
Vidimo se
Vidimo sé
Da
Da
da
Ne
Ne
ne
Molim vas
Molim vas
molim vas
Hvala
Hvala
hvala
Hvala puno!
Hvala puno!
hvala pouno
Hvala lepo!
Hvala lepo!
hvala lepo
Hvala na pomoći
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Nema na čemu
Nema na čemu
nema na tchemou
Molim!
Molim!
molim
U redu
U redu
ou redou
Koliko košta?
Koliko košta?
koliko kochta
Pošto je?
Pošto je?
pochto ye
Izvinite
Izvinite
izvinite
Oprostite
Oprostite
oprostite
Ne razumem
Ne razumem
né razoumem
Razumeo sam
Razumeo sam
razoumeo sam
Razumela sam
Razumela sam
razoumela sam
Ne znam
Ne znam
né znam
Zabranjeno
Zabranjeno
zabragneno
Molim Vas, gde je toalet ?
Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
Molim Vas, gde je WC?
Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
Srećna Nova godina
Srećna Nova godina
sretchna nova godina
Srećan rođendan
Srećan rođendan
sretchan rodyendan
Srećni praznici!
Srećni praznici!
sretchni praznitsi
Čestitam!
Čestitam!
tchestitamRazgovor

Razgovor
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Dobar dan. Kako si?
Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
Dobar dan. Kako ste?
Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
Dobar dan. Hvala, dobro sam.
Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
Govoriš li srpski?
Govoriš li srpski?
govorich li srpski
Ne, ne govorim srpski
Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
Samo malo
Samo malo
samo malo
Odakle dolaziš?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Odakle dolazite?
Odakle dolazite?
odaklé dolazite
Koje si nacionalnosti?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Koje je tvoje državljanstvo?
Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
Ja sam Srbin
Ja sam Srbin
ja sam srbin
Ti živiš ovde?
Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
Da, ja živim ovde
Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
Zovem se Sara, a ti?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
Julien
Julien
youlien
Šta radiš tu?
Šta radiš tu?
chta radich tou
Šta radite tu?
Šta radite tu?
chta radité tou
Na odmoru sam
Na odmoru sam
na odmorou sam
Na odmoru smo
Na odmoru smo
na odmorou smo
Na poslovnom sam putovanju
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Radim ovde
Radim ovde
radim ovde
Radimo ovde
Radimo ovde
radimo ovde
Gde se može nešto dobro pojesti?
Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
Ima li muzeja u blizini?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Gde se mogu uključiti na Internet?
Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetUčenje

Učenje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Želiš li naučiti par reči?
Želiš li naučiti par reči?
jelich li naoutchiti par retchi
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Šta je to?
Šta je to?
chta yé to
To je sto
To je sto
to yé sto
Sto. Razumeš?
Sto. Razumeš?
sto. razoumech
Ne razumem
Ne razumem
né razoumem
Možeš li, molim te, ponoviti?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Možeš li to napisati, molim te?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Razumeo sam
Razumeo sam
razoumeo samBoje

Boje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Sviđa mi se boja stola
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
To je crveno
To je crveno
to yé tsrvéno
Plavo
Plavo
plavo
Žuto
Žuto
jouto
Belo
Belo
bélo
Crno
Crno
tsrno
Zeleno
Zeleno
zeleno
Narandžasto
Narandžasto
narandjasto
Ljubičasto
Ljubičasto
lyoubitchasto
Sivo
Sivo
sivoBrojevi

Brojevi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Nula
Nula
noula
Jedan
Jedan
yedan
Dva
Dva
dva
Tri
Tri
tri
Četiri
Četiri
tchètiri
Pet
Pet
pet
Šest
Šest
chèstt
Sedam
Sedam
sedamm
Osam
Osam
osamm
Devet
Devet
devet
Deset
Deset
deset
Jedanaest
Jedanaest
yèdanaèsstt
Dvanaest
Dvanaest
dvanaèsstt
Trinaest
Trinaest
trinaèsstt
Četrnaest
Četrnaest
tchètrnaèsstt
Petnaest
Petnaest
pètnaèsstt
Šesnaest
Šesnaest
chèssnaèsstt
Sedamnaest
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
Osamnaest
Osamnaest
ossammnaèsstt
Devetnaest
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Dvadeset
Dvadeset
Dvadèssètt
Dvadeset jedan
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Dvadeset dva
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Dvadeset tri
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Dvadeset četiri
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Dvadeset pet
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Dvadeset šest
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Dvadeset sedam
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Dvadeset osam
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Dvadeset devet
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Trideset
Trideset
tridèssètt
Trideset jedan
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Trideset dva
Trideset dva
tridèssètt dva
Trideset tri
Trideset tri
tridèssètt tri
Trideset četiri
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Trideset pet
Trideset pet
tridèssètt pet
Trideset šest
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Četrdeset
Četrdeset
tchetrdèssètt
Pedeset
Pedeset
pèdèssètt
Šezdeset
Šezdeset
chezdèssètt
Sedamdeset
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Osamdeset
Osamdeset
ossamdèssètt
Devedeset
Devedeset
dèvèdèssètt
Sto
Sto
sto
Sto pet
Sto pet
sto pet
Dvesta
Dvesta
dvèsta
Trista
Trista
trista
Četiristo
Četiristo
tchètiristo
Hiljada
Hiljada
hilyada
Hiljadu petsto
Hiljadu petsto
hilyadou petsto
Dve hiljade
Dve hiljade
dvé hilyade
Deset hiljada
Deset hiljada
deset hilyadaVremenske oznake

Vremenske oznake
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Kad si stigao?
Kad si stigao?
kad si stigao
Kad si stigla?
Kad si stigla?
kad si stigla
Danas
Danas
danas
Juče
Juče
youtche
Pre dva dana
Pre dva dana
pré dva dana
Ima dva dana
Ima dva dana
ima dva dana
Koliko ostaješ?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Odlazim sutra
Odlazim sutra
odlazim soutra
Odlazim prekosutra
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
Odlazim za tri dana
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Ponedeljak
Ponedeljak
ponedelyak
Utorak
Utorak
outorak
Sreda
Sreda
sreda
Četvrtak
Četvrtak
tchetvrtak
Petak
Petak
petak
Subota
Subota
soubota
Nedelja
Nedelja
nedelya
Januar
Januar
yanouar
Februar
Februar
febrouar
Mart
Mart
mart
April
April
april
Maj
Maj
may
Juni
Juni
youni
Juli
Juli
youli
Avgust
Avgust
avgoust
Septembar
Septembar
septembar
Oktobar
Oktobar
oktobar
Novembar
Novembar
novembar
Decembar
Decembar
detsembar
U koliko sati odlaziš?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
U koliko sati odlazite?
U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
Ujutru, u osam sati
Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
Ujutru, u osam i petnaest
Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
Ujutru, u pola devet
Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
Ujutru, u osam i četrdeset pet
Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
Uveče, u šest sati
Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
Kasnim
Kasnim
kasnimTaksi

Taksi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
Taksi!
taksi
Kuda ćete?
Kuda ćete?
kouda tchètè
Idem na stanicu
Idem na stanicu
Idem na stanitsou
Idem u hotel Dan i Noć
Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
Možete li me odvesti na aerodrom?
Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
Možete li uzeti moj prtljag?
Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
Je li daleko odavde?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Ne, blizu je
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Da, to je malo dalje
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Koliko će koštati?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Odvedite me tu
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Na desno
Na desno
na desno
Na levo
Na levo
na liyevo
Samo pravo
Samo pravo
samo pravo
Tu je
Tu je
tou ye
Tamo je
Tamo je
tamo yé
Stop!
Stop!
stop
Ne morate da žurite
Ne morate da žurite
né moraté da jourité
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasOsećanja

Osećanja
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Volim te
Volim te
volim te
Srećan sam
Srećan sam
srétchan sam
Srećna sam
Srećna sam
srétchna sam
Tužan sam
Tužan sam
toujan sam
Tužna sam
Tužna sam
toujna sam
Uživam ovde
Uživam ovde
oujivamm ovdé
Hladno mi je
Hladno mi je
hladno mi ye
Zima mi je
Zima mi je
zima mi yé
Toplo mi je
Toplo mi je
toplo mi yé
Preveliko je
Preveliko je
prévéliko yé
Premalo je
Premalo je
prémalo yé
Taman je
Taman je
taman yé
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
Hteo bih izaći večeras
Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
To je dobra ideja
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Želim da se zabavljam
Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
To nije dobra ideja
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Ne želim izaći večeras
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Hteo bih da se odmorim
Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
Htela bih da se odmorim
Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
Želiš li da se baviš sportom
Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
Da, treba da se opustim
Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
Igram tenis
Igram tenis
igramm tenis
Ne hvala, previše sam umoran
Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
Ne hvala, previše sam umorna
Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumornaPorodica

Porodica
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Imaš li rodbinu ovde?
Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
Imam Oca
Imam Oca
imam otsa
Imam Majku
Imam Majku
imam maykou
Imam Sina
Imam Sina
imam sina
Imam Kćerku
Imam Kćerku
imam ktcherkou
Imam Brata
Imam Brata
imam brata
Imam Sestru
Imam Sestru
imam sestrou
Imam Prijatelja
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Imam Prijateljicu
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
Imam Dečka
Imam Dečka
imam detchka
Imam Devojku
Imam Devojku
imam dévoykou
Imam Muža
Imam Muža
imam mouja
Imam Ženu
Imam Ženu
imam jénouBar

Bar
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Bar
Bar
bar
Želiš li nešto popiti?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Piti
Piti
piti
Čaša
Čaša
tchacha
Vrlo rado
Vrlo rado
vrlo rado
Šta ćeš uzeti?
Šta ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Šta ima od pića?
Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
Šta ima za piće?
Šta ima za piće?
chta ima za pitche
Ima vode ili voćnih sokova
Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
Vode
Vode
vode
Voda
Voda
voda
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Kocke leda
Kocke leda
kotské leda
Čokolade
Čokolade
tchokolade
Mleka
Mleka
mleka
Čaja
Čaja
tchaya
Kafe
Kafe
kafe
Sa šećerom
Sa šećerom
sa chetcherom
Sa šlagom
Sa šlagom
sa chlagom
Vina
Vina
vina
Piva
Piva
piva
Čaj, molim te
Čaj, molim te
tchay, molim te
Pivo, molim te
Pivo, molim te
pivo, molim te
Šta želite piti?
Šta želite piti?
chta jelité piti
Dva čaja, molim Vas!
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Dva piva, molim Vas!
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Ništa, hvala
Ništa, hvala
nichta, hvala
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Živeo!
Živeo!
na jiveo
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Živeli!
Živeli!
jiveli
Molim Vas, račun!
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Oprostite, koliko Vam dugujem?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Dvadeset eura
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Ja častim
Ja častim
ya tchastimRestoran

Restoran
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Restoran
Restoran
restorann
Želiš li nešto jesti?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Jesti
Jesti
yesti
Gde možemo jesti?
Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
Gde možemo ručati?
Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
Večera
Večera
vetchera
Doručak
Doručak
doroutchak
Molim Vas!
Molim Vas!
molim vas
Molim Vas, jelovnik!
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Izvolite jelovnik
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Šta više voliš? Meso ili ribu?
Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
S pirinčem
S pirinčem
s pirintchem
Sa testeninom
Sa testeninom
sa testeninom
Krompiri
Krompiri
krompiri
S krompirom
S krompirom
s krompirom
Povrće
Povrće
povrtche
S povrćem
S povrćem
s povrtchem
Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
Hleb
Hleb
hléb
Maslac
Maslac
maslats
Puter
Puter
pouter
Salata
Salata
salata
Desert
Desert
desert
Voće
Voće
votche
Molim Vas, nož
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Da, odmah ću ga doneti
Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
Nož
Nož
noj
Viljuška
Viljuška
vilyouchka
Kašika
Kašika
kachika
Da li je to toplo jelo?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Da, i vrlo začinjeno!
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Toplo
Toplo
toplo
Vruće
Vruće
vroutche
Hladno
Hladno
hladno
Začinjeno
Začinjeno
zatchigneno
Ljuto
Ljuto
lyouto
Uzeću ribu
Uzeću ribu
ouzetchou ribou
I ja
I ja
i yaNa rastanku

Na rastanku
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Kasno je! Moram otići!
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Možemo li se ponovo videti?
Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Ovo je moja adresa
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Imaš li broj telefona?
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Da, evo
Da, evo
da, évo
Bilo mi je lepo s tobom
Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
I meni je drago što sam te upoznala
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Videćemo se ponovno uskoro
Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
I ja se nadam
I ja se nadam
i ya se nadam
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se sutra
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Zdravo
Zdravo
zdravoPrevoz

Prevoz
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Koliko košta karta za Grad Sunca?
Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
Kad kreće voz za Grad Sunca?
Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
Imate li vozni red vozova?
Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
Vozni red autobusa?
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
Ovaj, ovde
Ovaj, ovde
ovay, ovde
Hvala
Hvala
hvala
Nema na čemu. Srećan put!
Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
Automehaničarska radnja
Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
Benzinska stanica
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Benzinska pumpa
Benzinska pumpa
benzinska poumpa
Do vrha, molim
Do vrha, molim
do veurha, molim
Bicikl
Bicikl
bitsikl
Centar grada
Centar grada
tsèntar grada
Predgrađe
Predgrađe
predgradye
To je veliki grad
To je veliki grad
to yé veliki grad
To je selo
To je selo
to yé selo
Planina
Planina
planina
Jezero
Jezero
yézéro
Selo
Selo
séloTražiti nekoga

Tražiti nekoga
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Da, ona je tu
Da, ona je tu
Da, onna yé tou
Izašla je
Izašla je
izachla yé
Napolju je
Napolju je
napolyou yé
Možete je nazvati na njen mobilni
Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
Znate li gde je mogu naći?
Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
Ona je na poslu
Ona je na poslu
onna yé na poslou
Ona je kod kuće
Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
Molim Vas, je li Julien tu?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Da, on je tu
Da, on je tu
da, onn yé tou
Izašao je
Izašao je
izachao yé
Napolju je
Napolju je
napolyou yé
Znate li gde ga mogu naći
Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
On je na poslu
On je na poslu
onn yé na poslou
On je kod kuće
On je kod kuće
Onn yé kod koutchéHotel

Hotel
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Hotel
Hotel
hotel
Apartman
Apartman
apartmann
Stan
Stan
stan
Dobrodošli
Dobrodošli
dobrodochli
Imate li slobodnu sobu?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Ima li kupatilo u sobi?
Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
Želite li radije dva odvojena kreveta?
Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
Želite li bračni krevet?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
Soba s doručkom
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Koliko košta jedno noćenje?
Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Hvala. Soba je vrlo lepa
Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
Hvala, malo je preskupo za mene
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
Molim Vas, gde je moja soba?
Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
Na prvom spratu
Na prvom spratu
na prvom spratou
Ima li hotel lift?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Lift je na levoj strani?
Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
Lift je na desnoj strani?
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Gdje je perionica veša?
Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
U prizemlju
U prizemlju
ou prizemlyou
Prizemlje
Prizemlje
prizemlyé
Soba
Soba
soba
Hemijsko čišćenje
Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
Frizer
Frizer
frizer
Frizerski salon
Frizerski salon
frizerski salon
Parkiralište za automobile
Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
Gde se nalazi sala za sastanke?
Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
Sala za sastanke
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
Grejani bazen
Grejani bazen
greyani bazènn
Bazen
Bazen
bazènn
Molim Vas, probudite me u sedam sati
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
Molim Vas ključ
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
Molim Vas karticu
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Ima li poruka za mene?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Da, izvolite
Da, izvolite
da, izvolite
Ne, nema
Ne, nema
ne, néma
Gde mogu dobiti sitniš?
Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
Da, za koliko Vam treba?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaPlaža

Plaža
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Plaža
Plaža
plaja
Znate li gde mogu kupiti loptu?
Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
Lopta
Lopta
lopta
Dvogled
Dvogled
dvogled
Kačket
Kačket
katchkètt
Peškir
Peškir
péchkir
Sandale
Sandale
sandalé
Kofa
Kofa
kofa
Kanta
Kanta
kanta
Krema za sunčanje
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Kupaće gaće
Kupaće gaće
koupatché gatché
Sunčane naočare
Sunčane naočare
sountchané naotcharé
Rakovi
Rakovi
rakovi
Ljuskari
Ljuskari
lyouskari
Sunčati se
Sunčati se
sountchati se
Sunčano
Sunčano
sountchano
Zalazak sunca
Zalazak sunca
zalazak sountsa
Suncobran
Suncobran
sountsobrann
Sunce
Sunce
sountsé
Sunčanica
Sunčanica
sountchanitsa
Da li je opasno tu plivati?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Ne, nije opasno
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Da, tu je zabranjeno plivati
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Plivati
Plivati
plivati
Plivanje
Plivanje
plivagné
Talas
Talas
talass
Talasi
Talasi
talassi
More
More
moré
Nasip
Nasip
nasip
Peščani nasip
Peščani nasip
pechtchani nasip
Pesak
Pesak
pésak
Kakva je prognoza za sutra
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Vreme će se promeniti
Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
Biće kiše
Biće kiše
bitché kiché
Biće sunčano
Biće sunčano
bitché sountchano
Biće puno vetra
Biće puno vetra
bitché pouno vètra
Kupaći kostim
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Hladovina
Hladovina
hladovinaU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Izgubio sam se
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Izgubila sam se
Izgubila sam se
izgoubila sam se
Šta želite ?
Šta želite ?
chta jelité
Šta se dogodilo?
Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
Gde mogu naći prevodioca?
Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
Gde se nalazi najbliža apoteka?
Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
Možete li nazvati lekara, molim Vas?
Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
Da li ste trenutno pod terapijom?
Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
Bolnica
Bolnica
bolnitsa
Apoteka
Apoteka
apoteka
Lekar
Lekar
lekar
Doktor
Doktor
doktor
Medicinska služba
Medicinska služba
meditsinska sloujba
Izgubio sam isprave
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Izgubila sam isprave
Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
Neko mi je ukrao isprave
Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
Biro za izgubljene stvari
Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
Stanica prve pomoći
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Izlaz u slučaju nužde
Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
Policija
Policija
politsiya
Isprave
Isprave
isprave
Novac
Novac
novats
Pasoš
Pasoš
pasoch
Prtljag
Prtljag
prtlyag
Ne treba, hvala
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Pustite me na miru!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Sklonite se!
Sklonite se!
sklonité se