Grčki воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan Καλημέρα
kaliméra
2 Dobro veče Καλησπέρα
kalispéra
3 Doviđenja Αντίο
adío
4 Vidimo se Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 Da Ναι
ne
6 Ne Όχι
óhi
7 Molim vas Παρακαλώ
parakaló
8 Hvala Ευχαριστώ
efharistó
9 Hvala puno! Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 Hvala na pomoći Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 Nema na čemu Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 U redu Σύμφωνη
símfoni
13 Kada govori muškarac Σύμφωνος
símfonos
14 Koliko košta? Πόσο κάνει;
póso káni
15 Izvinite Συγγνώμη
signómi
16 Ne razumem Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 Razumeo sam Κατάλαβα
katálava
18 Ne znam Δεν ξέρω
den xéro
19 Zabranjeno Απαγορεύεται
apagorévete
20 Molim Vas, gde je toalet ? Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 Srećna Nova godina Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 Srećan rođendan Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 Srećni praznici! Καλές γιορτές!
kalés giortés
24 Čestitam! Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 Dobar dan. Hvala, dobro sam. Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 Govoriš li grčki? Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
4 Ne, ne govorim grčki Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
5 Samo malo Μόνο λιγάκι
móno ligáki
6 Odakle dolaziš? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
7 Koje si nacionalnosti? Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
8 Ja sam Srbin Είμαι Σέρβος
íme Sérvos
9 Kada govori žena Είμαι Σέρβα
íme Sérva
10 Ti živiš ovde? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
11 Da, ja živim ovde Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
12 Zovem se Sara, a ti? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
13 Julien Ιουλιανό
ioulianó
14 Šta radiš tu? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
15 Na odmoru sam Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
16 Na odmoru smo Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
17 Na poslovnom sam putovanju Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
18 Radim ovde Εδώ δουλεύω
edó doulévo
19 Radimo ovde Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
20 Gde se može nešto dobro pojesti? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
21 Ima li muzeja u blizini? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
22 Gde se mogu uključiti na Internet? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 Da, naravno! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 Šta je to? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 To je sto Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 Sto. Razumeš? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 Ne razumem Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 Možeš li to napisati, molim te? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 Razumeo sam Κατάλαβα
katálava4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 To je crveno Είναι κόκκινο
íne kókino
3 Plavo Μπλε
ble
4 Žuto Κίτρινο
kítrino
5 Belo Άσπρο
áspro
6 Crno Μαύρο
mávro
7 Zeleno Πράσινο
prásino
8 Narandžasto Πορτοκαλί
portokalí
9 Ljubičasto Μοβ
mov
10 Sivo Γκρίζο
gkrízo5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula Μηδέν
midén
2 Jedan Ένα
éna
3 Dva Δύο
dío
4 Tri Τρία
tría
5 Četiri Τέσσερα
téssera
6 Pet Πέντε
péde
7 Šest Έξι
éxi
8 Sedam Εφτά
eftá
9 Osam Οκτώ
ohtó
10 Devet Εννέα
enéa
11 Deset Δέκα
déka
12 Jedanaest Έντεκα
édeka
13 Dvanaest Δώδεκα
dódeka
14 Trinaest Δεκατρία
dekatría
15 Četrnaest Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 Petnaest Δεκαπέντε
dekapéde
17 Šesnaest Δεκαέξι
dekaéxi
18 Sedamnaest Δεκαεφτά
dekaeftá
19 Osamnaest Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 Devetnaest Δεκαεννέα
dekaenéa
21 Dvadeset Είκοσι
íkosi
22 Dvadeset jedan Εικοσιένα
ikosiéna
23 Dvadeset dva Είκοσιδύο
ikosidío
24 Dvadeset tri Είκοσιτρία
ikositría
25 Dvadeset četiri Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 Dvadeset pet Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 Dvadeset šest Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 Dvadeset sedam Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 Dvadeset osam Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 Dvadeset devet Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 Trideset Τριάντα
triáda
32 Trideset jedan Τριανταένα
triadaéna
33 Trideset dva Τριανταδύο
triadadío
34 Trideset tri Τριαντατρία
triadatría
35 Trideset četiri Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 Trideset pet Τριανταπέντε
triadapénte
37 Trideset šest Τριανταέξι
triadaéxi
38 Četrdeset Σαράντα
saráda
39 Pedeset Πενήντα
penída
40 Šezdeset Εξήντα
exída
41 Sedamdeset Εβδομήντα
evdomída
42 Osamdeset Ογδόντα
ogdóda
43 Devedeset Ενενήντα
enenída
44 Sto εκατό
ekató
45 Sto pet πεντακόσια
pedakósia
46 Dvesta διακόσια
diakósia
47 Trista Τριακόσια
triakósia
48 Četiristo Τετρακόσια
tetrakósia
49 Hiljada Χίλια
hília
50 Hiljadu petsto Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
51 Dve hiljade Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
52 Deset hiljada Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 Danas Σήμερα
símera
3 Juče Χθες
hthes
4 Pre dva dana Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 Koliko ostaješ? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 Odlazim sutra Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 Odlazim prekosutra θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 Odlazim za tri dana Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
9 Ponedeljak Δευτέρα
deftéra
10 Utorak Τρίτη
tríti
11 Sreda Τετάρτη
tetárti
12 Četvrtak Πέμπτη
pébti
13 Petak Παρασκευή
paraskeví
14 Subota Σάββατο
sávato
15 Nedelja Κυριακή
kiriakí
16 Januar Ιανουάριος
ianouários
17 Februar Φεβρουάριος
fevrouários
18 Mart Μάρτιος
mártios
19 April Απρίλιος
aprílios
20 Maj Μάιος
máios
21 Juni Ιούνιος
ioúnios
22 Juli Ιούλιος
ioúlios
23 Avgust Αύγουστος
ávgoustos
24 Septembar Σεπτέμβριος
septévrios
25 Oktobar Οκτώβριος
októvrios
26 Novembar Νοέμβριος
noévrios
27 Decembar Δεκέμβριος
dekévrios
28 U koliko sati odlaziš? Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
29 Ujutru, u osam sati Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
30 Ujutru, u osam i petnaest Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
31 Ujutru, u pola devet Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
32 Ujutru, u osam i četrdeset pet Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
33 Uveče, u šest sati Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
34 Kasnim Έχω αργήσει
ého argísi7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! Ταξί
taxi
2 Kuda ćete? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 Idem na stanicu Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 Idem u hotel Dan i Noć Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 Možete li me odvesti na aerodrom? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 Možete li uzeti moj prtljag? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 Je li daleko odavde? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 Ne, blizu je Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 Da, to je malo dalje Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 Koliko će koštati? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 Odvedite me tu Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 Na desno Είναι δεξιά
íne dexiá
13 Na levo Είναι αριστερά
íne aristerá
14 Samo pravo Ευθεία είναι
efthía íne
15 Tu je Είναι εδώ
íne edó
16 Tamo je Από δω είναι
apó do íne
17 Stop! Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 Ne morate da žurite Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 Volim te Σ' αγαπώ
sagapó
3 Srećan sam Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 Kada govori muškarac Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 Tužan sam Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 Kada govori muškarac Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 Uživam ovde Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 Hladno mi je Κρυώνω
krióno
9 Toplo mi je Ζεσταίνομαι
zesténome
10 Preveliko je Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 Premalo je Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 Taman je Είναι τέλειο
íne télio
13 Želiš li izaći večeras? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 Hteo bih izaći večeras Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 To je dobra ideja Καλή ιδέα
kalí idéa
16 Želim da se zabavljam Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 To nije dobra ideja Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 Ne želim izaći večeras Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 Hteo bih da se odmorim Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 Želiš li da se baviš sportom Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 Da, treba da se opustim Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 Igram tenis Παίζω τένις
pézo ténis
23 Ne hvala, previše sam umoran Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 Kada govori muškarac Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 Imam Oca Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 Imam Majku Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 Imam Sina Ο γιος μου
o gios mou
5 Imam Kćerku Η κόρη μου
i kóri mou
6 Imam Brata Έναν αδελφό
énan adelfó
7 Stariji brat - Mlađi brat Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 Imam Sestru Μία αδελφή
mia adelfí
9 Starija sestra - Mlađa sestra Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 Imam Prijatelja Έναν φίλο
énan fílo
11 Imam Prijateljicu Μια φίλη
mia fíli
12 Imam Dečka Ο φίλος μου
o fílos mou
13 Imam Devojku Η φίλη μου
i fíli mou
14 Imam Muža Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 Imam Ženu Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar Το μπαρ
to bar
2 Želiš li nešto popiti? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 Piti Πίνω
píno
4 Čaša Ποτήρι
potíri
5 Vrlo rado Ευχαρίστως
efharístos
6 Šta piješ? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 Šta ima od pića? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 Ima vode ili voćnih sokova Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 Voda Νερό
neró
10 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 Kocke leda Παγάκια
pagákia
12 Čokolade Σοκολάτα
sokoláta
13 Mleka Γάλα
gála
14 Čaja Τσάι
tsái
15 Kafe Καφές
kafés
16 Sa šećerom Με ζάχαρη
me záhari
17 Sa šlagom Με κρέμα
me kréma
18 Vina Κρασί
krasí
19 Piva Μπίρα
bíra
20 Čaj, molim te Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 Pivo, molim te Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 Šta želite piti? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 Dva čaja, molim Vas! Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 Dva piva, molim Vas! Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 Ništa, hvala Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 Na zdravlje! Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 Na zdravlje! Γεια μας!
giiá mas!
28 Molim Vas, račun! Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 Oprostite, koliko Vam dugujem? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 Dvadeset eura Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 Ja častim Σε προσκαλώ
se proskaló11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran Το εστιατόριο
to estiatório
2 Želiš li nešto jesti? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 Da, vrlo rado Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 Jesti Τρώω
tróo
5 Gde možemo jesti? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 Gde možemo ručati? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 Večera Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 Doručak Πρωινό
proinó
9 Molim Vas! Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 Molim Vas, jelovnik! Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 Izvolite jelovnik Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 Šta više voliš? Meso ili ribu? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 S pirinčem Με ρύζι
me rízi
14 Sa testeninom Με μακαρόνια
me makarónia
15 Krompiri Με πατάτες
me patátes
16 Povrće Με λαχανικά
me lahaniká
17 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 Hleb Ψωμί
psomí
19 Maslac Βούτυρο
voútiro
20 Salata Μια σαλάτα
mia saláta
21 Desert Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 Voće Φρούτα
froúta
23 Molim Vas, nož Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 Da, odmah ću ga doneti Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 Nož Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 Viljuška Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 Kašika Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 Da li je to toplo jelo? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 Da, i vrlo začinjeno! Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 Toplo Ζεστό
zestó
31 Hladno Κρύο
krío
32 Začinjeno Καυτερό
kafteró
33 Uzeću ribu Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 I ja Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 Možemo li se ponovo videti? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 Da, vrlo rado Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 Ovo je moja adresa Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 Imaš li broj telefona? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 Da, evo Ναι, να το
ne, na to
7 Bilo mi je lepo s tobom Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 I meni je drago što sam te upoznala Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 Videćemo se ponovno uskoro Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 I ja se nadam Το ελπίζω
to elpízo
11 Doviđenja Αντίο!
adío!
12 Vidimo se sutra Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 Zdravo Γειά σου!
giia sou!13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? 0
0
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
8 Imate li vozni red vozova? Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
9 Vozni red autobusa? Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
11 Ovaj, ovde Αυτό είναι
aftó íne
12 Hvala Ευχαριστώ
efharistó
13 Nema na čemu. Srećan put! Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
14 Automehaničarska radnja Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
15 Benzinska stanica Το βενζινάδικο
to venzinádiko
16 Do vrha, molim Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
17 Bicikl Ποδήλατο
podílato
18 Centar grada Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
19 Predgrađe Τα προάστια
ta proástia
20 To je veliki grad Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
21 To je selo Είναι ένα χωριό
íne éna horió
22 Planina Ένα βουνό
éna vounó
23 Jezero Μία λίμνη
mia límni
24 Selo Η εξοχή
i eksohí14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 Da, ona je tu Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 Izašla je Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 Možete je nazvati na njen mobilni Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 Znate li gde je mogu naći? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 Ona je na poslu Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 Ona je kod kuće Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 Molim Vas, je li Julien tu? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 Da, on je tu Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 Izašao je Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 Znate li gde ga mogu naći Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 On je na poslu Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 On je kod kuće Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 Apartman Διαμέρισμα
diamérisma
3 Dobrodošli Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 Imate li slobodnu sobu? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 Ima li kupatilo u sobi? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 Želite li bračni krevet? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 Soba s doručkom Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 Koliko košta jedno noćenje? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 Da, naravno! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 Hvala. Soba je vrlo lepa Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 Hvala, malo je preskupo za mene Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 Molim Vas, gde je moja soba? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 Na prvom spratu Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 Ima li hotel lift? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 Lift je na levoj strani? Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 Lift je na desnoj strani? Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 Gdje je perionica veša? Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 U prizemlju Στο ισόγειο
sto isógio
24 Prizemlje Ισόγειο
isógio
25 Soba Δωμάτιο
domátio
26 Hemijsko čišćenje Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 Frizer Κομμωτήριο
komotírio
28 Parkiralište za automobile Πάρκιγκ
parking
29 Gde se nalazi sala za sastanke? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 Sala za sastanke Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 Grejani bazen Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 Bazen Πισίνα
pisína
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 Molim Vas ključ Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 Molim Vas karticu Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 Ima li poruka za mene? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 Da, izvolite Ναι, ορίστε
ne oríste
38 Ne, nema Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 Gde mogu dobiti sitniš? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 Da, za koliko Vam treba? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža Η παραλία
i paralía
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 Lopta Μία μπάλα
mia bála
5 Dvogled Κιάλια
kiália
6 Kačket Ένα καπέλο
éna kapélo
7 Peškir Πετσέτα
petséta
8 Sandale Σανδάλια
sandália
9 Kofa Κουβαδάκι
kouvadáki
10 Krema za sunčanje Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 Kupaće gaće Μαγιό
magió
12 Sunčane naočare Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 Rakovi οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 Sunčati se Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 Sunčano Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 Zalazak sunca Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 Suncobran Ομπρέλα
obréla
18 Sunce Ήλιος
ílios
19 Sunčanica Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 Da li je opasno tu plivati? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 Ne, nije opasno Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 Da, tu je zabranjeno plivati Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 Plivati Κολυμπώ
kolibó
24 Plivanje Κολύμβηση
kolíbisi
25 Talas Κύμα
kíma
26 More Θάλασσα
thálasa
27 Nasip Αμμόλοφος
amólofos
28 Pesak Άμμος
ámos
29 Kakva je prognoza za sutra Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 Vreme će se promeniti Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 Biće kiše Θα βρέξει
tha vréxi
32 Biće sunčano Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 Biće puno vetra Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 Kupaći kostim Μαγιό
magió
35 Hladovina Σκιά
skiá17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 Izgubio sam se Χάθηκα
háthika
3 Šta želite ? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 Šta se dogodilo? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 Gde mogu naći prevodioca? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 Gde se nalazi najbliža apoteka? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 Možete li nazvati lekara, molim Vas? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 Da li ste trenutno pod terapijom? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 Bolnica Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 Apoteka Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 Lekar Ένας γιατρός
énas giatrós
12 Medicinska služba Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 Izgubio sam isprave Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 Neko mi je ukrao isprave Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 Biro za izgubljene stvari Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 Stanica prve pomoći Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 Izlaz u slučaju nužde Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 Policija Η αστυνομία
i astinomía
19 Isprave Χαρτιά
hartiá
20 Novac Χρήματα
hrímata
21 Pasoš Διαβατήριο
diavatírio
22 Prtljag Αποσκευές
aposkevés
23 Ne treba, hvala Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 Pustite me na miru! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 Kada govori muškarac Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 Sklonite se! Φύγετε!
fígete!
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf