Hrvatski воцабулари

1 - Osnovni izrazi
🔊 Dobar dan 🔊 Dobar dan
dobar dan
🔊 Dobro veče 🔊 Dobra večer
dobra vetcher
🔊 Doviđenja 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 Vidimo se 🔊 Vidimo se
Vidimo sé
🔊 Da 🔊 Da
da
🔊 Ne 🔊 Ne
ne
🔊 Molim vas 🔊 Oprostite!
oprostite
🔊 Hvala 🔊 Hvala
hvala
🔊 Hvala puno! 🔊 Puno hvala!
pouno hvala
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
🔊 Nema na čemu 🔊 Nema na čemu
nema na tchemou
🔊 U redu 🔊 U redu
ou redou
🔊 Koliko košta? 🔊 Koliko košta?
koliko kochta
🔊 Izvinite 🔊 Oprostite
oprostite
🔊 Ne razumem 🔊 Ne razumijem
né razoumiyem
🔊 Razumeo sam 🔊 Razumio sam
razoumio sam
🔊 Ne znam 🔊 Ne znam
né znam
🔊 Zabranjeno 🔊 Zabranjeno
zabragneno
🔊 Molim Vas, gde je toalet ? 🔊 Molim Vas, gdje je klozet?
molim vas, gdyé yé klozet
🔊 Srećna Nova godina 🔊 Sretna Nova godina
sretna nova godina
🔊 Srećan rođendan 🔊 Sretan rođendan
sretan rodyendan
🔊 Srećni praznici! 🔊 Sretni praznici!
sretni praznitsi
🔊 Čestitam! 🔊 Čestitam!
tchestitam
2 - Razgovor
🔊 Dobar dan. Kako si? 🔊 Bok. Kako si?
bok. kako si
🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. 🔊 Bok. Hvala, dobro.
bok. hvala, dobro.
🔊 Govoriš li hrvatski? 🔊 Govoriš li hrvatski?
govorich li hrvatski
🔊 Ne, ne govorim hrvatski 🔊 Ne, ne govorim hrvatski
ne, ne govorim hrvatski
🔊 Samo malo 🔊 Samo malo
samo malo
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
🔊 Ja sam Srbin 🔊 Ja sam Srbin
ja sam srbin
🔊 Ja sam Srpkinja 🔊 Ja sam Srpkinja
ja sam srpkinja
🔊 Ti živiš ovde? 🔊 Ti živiš ovdje?
ti jivich ovdye
🔊 Da, ja živim ovde 🔊 Da, živim ovdje
da, jivim ovdye
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
🔊 Julien 🔊 Julien
youlien
🔊 Šta radiš tu? 🔊 Što radiš tu?
chto radich tou
🔊 Na odmoru sam 🔊 Na odmoru sam
na odmorou sam
🔊 Na odmoru smo 🔊 Na odmoru smo
na odmorou smo
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Radim ovde 🔊 Radim ovdje
radim ovdye
🔊 Radimo ovde 🔊 Radimo ovdje
radimo ovdye
🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? 🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti?
gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? 🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Učenje
🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? 🔊 Želiš li naučiti par riječi?
jelich li naoutchiti par riyetchi
🔊 Da, naravno! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 Šta je to? 🔊 Što je to?
chto yé to
🔊 To je sto 🔊 To je stol
to yé stol
🔊 Sto. Razumeš? 🔊 Stol. Razumiješ?
stol. razoumiyech
🔊 Ne razumem 🔊 Ne razumijem
né razoumiyem
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
🔊 Razumeo sam 🔊 Razumio sam
razoumio sam
4 - Boje
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
🔊 To je crveno 🔊 To je crveno
to yé tsrvéno
🔊 Plavo 🔊 Plavo
plavo
🔊 Žuto 🔊 Žuto
jouto
🔊 Belo 🔊 Bijelo
biyélo
🔊 Crno 🔊 Crno
tsrno
🔊 Zeleno 🔊 Zeleno
zeleno
🔊 Narandžasto 🔊 Narančasto
narantchasto
🔊 Ljubičasto 🔊 Ljubičasto
lyoubitchasto
🔊 Sivo 🔊 Sivo
sivo
5 - Brojevi
🔊 Nula 🔊 Nula
noula
🔊 Jedan 🔊 Jedan
yedan
🔊 Dva 🔊 Dva
dva
🔊 Tri 🔊 Tri
tri
🔊 Četiri 🔊 Četiri
tchètiri
🔊 Pet 🔊 Pet
pet
🔊 Šest 🔊 Šest
chèstt
🔊 Sedam 🔊 Sedam
sedamm
🔊 Osam 🔊 Osam
osamm
🔊 Devet 🔊 Devet
devet
🔊 Deset 🔊 Deset
deset
🔊 Jedanaest 🔊 Jedanaest
yèdanaèsstt
🔊 Dvanaest 🔊 Dvanaest
dvanaèsstt
🔊 Trinaest 🔊 Trinaest
trinaèsstt
🔊 Četrnaest 🔊 Četrnaest
tchètrnaèsstt
🔊 Petnaest 🔊 Petnaest
pètnaèsstt
🔊 Šesnaest 🔊 Šesnaest
chèssnaèsstt
🔊 Sedamnaest 🔊 Sedamnaest
sèdammnaèsstt
🔊 Osamnaest 🔊 Osamnaest
ossammnaèsstt
🔊 Devetnaest 🔊 Devetnaest
dèvètnaèsstt
🔊 Dvadeset 🔊 Dvadeset
Dvadèssètt
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
🔊 Dvadeset dva 🔊 Dvadeset dva
dvadèssètt dva
🔊 Dvadeset tri 🔊 Dvadeset tri
dvadèssètt tri
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
🔊 Dvadeset pet 🔊 Dvadeset pet
dvadèssètt pet
🔊 Dvadeset šest 🔊 Dvadeset šest
dvadèssètt chest
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
🔊 Dvadeset osam 🔊 Dvadeset osam
dvadèssètt osam
🔊 Dvadeset devet 🔊 Dvadeset devet
dvadèssètt devet
🔊 Trideset 🔊 Trideset
tridèssètt
🔊 Trideset jedan 🔊 Trideset jedan
tridèssètt yedan
🔊 Trideset dva 🔊 Trideset dva
tridèssètt dva
🔊 Trideset tri 🔊 Trideset tri
tridèssètt tri
🔊 Trideset četiri 🔊 Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
🔊 Trideset pet 🔊 Trideset pet
tridèssètt pet
🔊 Trideset šest 🔊 Trideset šest
tridèssètt chèstt
🔊 Četrdeset 🔊 Četrdeset
tchetrdèssètt
🔊 Pedeset 🔊 Pedeset
pèdèssètt
🔊 Šezdeset 🔊 Šezdeset
chezdèssètt
🔊 Sedamdeset 🔊 Sedamdeset
sèdammdèssètt
🔊 Osamdeset 🔊 Osamdeset
ossamdèssètt
🔊 Devedeset 🔊 Devedeset
dèvèdèssètt
🔊 Sto 🔊 Sto
sto
🔊 Sto pet 🔊 Sto pet
sto pet
🔊 Dvesta 🔊 Dvjesto
dvyèssto
🔊 Trista 🔊 Tristo
tristo
🔊 Četiristo 🔊 Četiristo
tchètiristo
🔊 Hiljada 🔊 Tisuća
tissoutcha
🔊 Hiljadu petsto 🔊 Tisuću petsto
tisoutchou petsto
🔊 Dve hiljade 🔊 Dvije tisuće
dviyé tissoutchè
🔊 Deset hiljada 🔊 Deset tisuća
deset tissoutcha
6 - Vremenske oznake
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kad si stigao?
kad si stigao
🔊 Danas 🔊 Danas
danas
🔊 Juče 🔊 Jučer
youtcher
🔊 Pre dva dana 🔊 Prije dva dana
priyé dva dana
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Koliko ostaješ?
koliko ostayech
🔊 Odlazim sutra 🔊 Odlazim sutra
odlazim soutra
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
🔊 Ponedeljak 🔊 Ponedjeljak
ponedyelyak
🔊 Utorak 🔊 Utorak
outorak
🔊 Sreda 🔊 Srijeda
sriyeda
🔊 Četvrtak 🔊 Četvrtak
tchetvrtak
🔊 Petak 🔊 Petak
petak
🔊 Subota 🔊 Subota
soubota
🔊 Nedelja 🔊 Nedjelja
nedyelya
🔊 Januar 🔊 Siječanj
siyetchagn
🔊 Februar 🔊 Veljača
velyatcha
🔊 Mart 🔊 Ožujak
ojouyak
🔊 April 🔊 Travanj
travagn
🔊 Maj 🔊 Svibanj
svibagn
🔊 Juni 🔊 Lipanj
lipagn
🔊 Juli 🔊 Srpanj
srpagn
🔊 Avgust 🔊 Kolovoz
kolovoz
🔊 Septembar 🔊 Rujan
rouyan
🔊 Oktobar 🔊 Listopad
listopad
🔊 Novembar 🔊 Studeni
stoudeni
🔊 Decembar 🔊 Prosinac
prosinats
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
🔊 Ujutru, u osam sati 🔊 Ujutro, u osam sati
ouyoutro, ou osam sati
🔊 Ujutru, u osam i petnaest 🔊 Ujutro, u osam i petnaest
ouyoutro, ou osam i petnaest
🔊 Ujutru, u pola devet 🔊 Ujutro, u pola devet
ouyoutro, ou pola devet
🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet 🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet
ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Uveče, u šest sati 🔊 Navečer, u šest sati
navetcher, ou chest sati
🔊 Kasnim 🔊 Kasnim
kasnim
7 - Taksi
🔊 Taksi! 🔊 Taxi!
taxi
🔊 Kuda ćete? 🔊 Kamo ćete?
kamo tchètè
🔊 Idem na stanicu 🔊 Na kolodvor, molim
na kolodvor, molim
🔊 Idem u hotel Dan i Noć 🔊 U hotel Dan i Noć
ou hotel dan i notch
🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? 🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku?
mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
🔊 Možete li uzeti moj prtljag? 🔊 Možete li uzeti moju prtljagu?
mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
🔊 Ne, blizu je 🔊 Ne, blizu je
ne, blizou ye
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
🔊 Koliko će koštati? 🔊 Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
🔊 Odvedite me tu 🔊 Odvedite me tu
odvedité mé tou
🔊 Na desno 🔊 Na desno
na desno
🔊 Na levo 🔊 Na lijevo
na liyevo
🔊 Samo pravo 🔊 Samo ravno
samo ravno
🔊 Tu je 🔊 Tu je
tou ye
🔊 Tamo je 🔊 Tamo je
tamo yé
🔊 Stop! 🔊 Stop!
stop
🔊 Ne morate da žurite 🔊 Ne morate se žuriti
né moraté sé jouriti
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Porodica
🔊 Imaš li rodbinu ovde? 🔊 Imaš li rodbinu ovdje?
imach li rodbinou ovdye
🔊 Imam Oca 🔊 Imam Oca
imam otsa
🔊 Imam Majku 🔊 Imam Majku
imam maykou
🔊 Imam Sina 🔊 Imam Sina
imam sina
🔊 Imam Kćerku 🔊 Imam Kćer
imam ktcher
🔊 Imam Brata 🔊 Imam Brata
imam brata
🔊 Imam Sestru 🔊 Imam Sestru
imam sestrou
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Imam Prijatelja
imam priyatélya
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
🔊 Imam Dečka 🔊 Imam Dečka
imam detchka
🔊 Imam Devojku 🔊 Imam Djevojku
imam dyévoykou
🔊 Imam Muža 🔊 Imam Muža
imam mouja
🔊 Imam Ženu 🔊 Imam Ženu
imam jénou
9 - Osećanja
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Volim te 🔊 Volim te
volim te
🔊 Srećan sam 🔊 Sretan sam
srétan sam
🔊 Tužan sam 🔊 Žalostan sam
jalostan sam
🔊 Uživam ovde 🔊 Uživam ovdje
oujivamm ovdyé
🔊 Hladno mi je 🔊 Zima mi je
zima mi yé
🔊 Toplo mi je 🔊 Vruće mi je
vroutché mi yé
🔊 Preveliko je 🔊 Preveliko je
prévéliko yé
🔊 Premalo je 🔊 Premalo je
prémalo yé
🔊 Taman je 🔊 Taman je
taman yé
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 Želiš li izaći večeras?
jélich li izatchi vetchérass
🔊 Hteo bih izaći večeras 🔊 Htio bi izaći večeras
htio bi izatchi vetchérass
🔊 To je dobra ideja 🔊 To je dobra ideja
to yé dobra idéya
🔊 Želim da se zabavljam 🔊 Želim se zabaviti
jelim sé zabaviti
🔊 To nije dobra ideja 🔊 To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
🔊 Hteo bih da se odmorim 🔊 Htio bih se odmoriti
htio bih sé odmoriti
🔊 Želiš li da se baviš sportom 🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
🔊 Da, treba da se opustim 🔊 Da, trebam se rasteretiti
da, trebam sé rastérétiti
🔊 Igram tenis 🔊 Igram tenis
igramm tenis
🔊 Ne hvala, previše sam umoran 🔊 Ne hvala, preumoran sam
né hvala, préoumorann samm
10 - Bar
🔊 Bar 🔊 Bar
bar
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
🔊 Piti 🔊 Piti
piti
🔊 Čaša 🔊 Čaša
tchacha
🔊 Vrlo rado 🔊 Vrlo rado
vrlo rado
🔊 Šta piješ? 🔊 Što ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
🔊 Šta ima od pića? 🔊 Što ima od pića?
chto ima od pitcha
🔊 Ima vode ili voćnih sokova 🔊 Ima vode ili voćnih sokova?
ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Voda 🔊 Voda
voda
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Kocke leda 🔊 Kocke leda
kotské leda
🔊 Čokolade 🔊 Čokolade
tchokolade
🔊 Mleka 🔊 Mlijeka
mliyeka
🔊 Čaja 🔊 Čaja
tchaya
🔊 Kafe 🔊 Kave
kave
🔊 Sa šećerom 🔊 Sa šećerom
sa chetcherom
🔊 Sa šlagom 🔊 S tučenim vrhnjem
s toutchenim vrhgnem
🔊 Vina 🔊 Vina
vina
🔊 Piva 🔊 Piva
piva
🔊 Čaj, molim te 🔊 Čaj, molim te
tchay, molim te
🔊 Pivo, molim te 🔊 Pivo, molim te
pivo, molim te
🔊 Šta želite piti? 🔊 Što želite piti?
chto jelité piti
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
🔊 Ništa, hvala 🔊 Ništa, hvala
nichta, hvala
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Dvadeset eura 🔊 Dvadeset eura
dvadeset eoura
🔊 Ja častim 🔊 Ja častim
ya tchastim
11 - Restoran
🔊 Restoran 🔊 Restoran
restorann
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 Jesti 🔊 Jesti
yesti
🔊 Gde možemo jesti? 🔊 Gdje možemo jesti?
gdyé mojémo yesti
🔊 Gde možemo ručati? 🔊 Gdje možemo ručati?
gdyé mojémo routchati
🔊 Večera 🔊 Večera
vetchera
🔊 Doručak 🔊 Doručak
doroutchak
🔊 Molim Vas! 🔊 Molim Vas!
molim vas
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? 🔊 Što više voliš? Meso ili ribu?
chto viché volich meso ili ribou
🔊 S pirinčem 🔊 S rižom
s rijom
🔊 Sa testeninom 🔊 S tijestom
s tiyestom
🔊 Krompiri 🔊 Krumpiri
kroumpiri
🔊 Povrće 🔊 Povrće
povrtche
🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje 🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
🔊 Hleb 🔊 Kruh
krouh
🔊 Maslac 🔊 Maslac
maslats
🔊 Salata 🔊 Salata
salata
🔊 Desert 🔊 Desert
desert
🔊 Voće 🔊 Voće
votche
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Molim Vas, nož
molim vas, noj
🔊 Da, odmah ću ga doneti 🔊 Da, odmah ću ga donijeti
da, odmah tchou ga doniyeti
🔊 Nož 🔊 Nož
noj
🔊 Viljuška 🔊 Vilica
vilitsa
🔊 Kašika 🔊 Žlica
jlitsa
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
🔊 Toplo 🔊 Toplo
toplo
🔊 Hladno 🔊 Hladno
hladno
🔊 Začinjeno 🔊 Začinjeno
zatchigneno
🔊 Uzeću ribu 🔊 Uzet ću ribu
ouzet tchou ribou
🔊 I ja 🔊 I ja
i ya
12 - Na rastanku
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
🔊 Možemo li se ponovo videti? 🔊 Možemo li se ponovo vidjeti?
mojemo li sé ponovo vidyeti
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
🔊 Da, evo 🔊 Da, evo
da, évo
🔊 Bilo mi je lepo s tobom 🔊 Bilo mi je lijepo s tobom
bilo mi yé liyepo s tobom
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Videćemo se ponovno uskoro 🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro
vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
🔊 I ja se nadam 🔊 Nadam se
nadam se
🔊 Doviđenja 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
🔊 Zdravo 🔊 Bok
bok
13 - Prevoz
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? 🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca?
koliko stoyi karta za grad sountsa
🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? 🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
molim vas, kamo idé ovay vlak
🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? 🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? 🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca?
kad kretché vlak za grad sountsa
🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? 🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
yednou kartou za grad sountsa, molim
🔊 Imate li vozni red vozova? 🔊 Imate li vozni red vlakova?
imaté li vozni red vlakova
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? 🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
🔊 Ovaj, ovde 🔊 Ovaj, ovdje
ovay, ovdye
🔊 Hvala 🔊 Hvala
hvala
🔊 Nema na čemu. Srećan put! 🔊 Nema na čemu. Sretan put!
nema na tchemou. sretan poutt
🔊 Automehaničarska radnja 🔊 Mehaničar
méhanitchar
🔊 Benzinska stanica 🔊 Benzinska stanica
benzinska stanitsa
🔊 Do vrha, molim 🔊 Do vrha, molim
do veurha, molim
🔊 Bicikl 🔊 Bicikl
bitsikl
🔊 Centar grada 🔊 Centar grada
tsèntar grada
🔊 Predgrađe 🔊 Predgrađe
predgradye
🔊 To je veliki grad 🔊 To je velik grad
to yé velik grad
🔊 To je selo 🔊 To je selo
to yé selo
🔊 Planina 🔊 Planina
planina
🔊 Jezero 🔊 Jezero
yézéro
🔊 Selo 🔊 Selo
sélo
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hotel
hotel
🔊 Apartman 🔊 Apartman
apartmann
🔊 Dobrodošli 🔊 Dobrodošli
dobrodochli
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
🔊 Ima li kupatilo u sobi? 🔊 Ima li soba kupaonu?
ima li soba koupaonou
🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? 🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta?
jelité li radyé dva odvoyena kreveta
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem 🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
🔊 Soba s doručkom 🔊 Soba s doručkom
soba s doroutchkom
🔊 Koliko košta jedno noćenje? 🔊 Koliko stoji jedno noćenje?
koliko stoyi yedno notchègnè
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Da, naravno! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa 🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa
hvala. soba yé vrlo liyépa
🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? 🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
🔊 Molim Vas, gde je moja soba? 🔊 Molim Vas, gdje je moja soba?
molim vas, gdyé yé moya soba
🔊 Na prvom spratu 🔊 Na prvom katu
na prvom katou
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
🔊 Lift je na levoj strani? 🔊 Lift je na lijevoj strani?
lift yé na liyevoy strani?
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Gdje je perionica veša? 🔊 Gdje je praona?
gdyé yé praona
🔊 U prizemlju 🔊 U prizemlju
ou prizemlyou
🔊 Prizemlje 🔊 Prizemlje
prizemlyé
🔊 Soba 🔊 Soba
soba
🔊 Hemijsko čišćenje 🔊 Čistiona
tchistiona
🔊 Frizer 🔊 Frizer
frizer
🔊 Parkiralište za automobile 🔊 Parkiralište za osobne automobile
parkiralichté za osobné aoutomobile
🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? 🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke?
gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Sala za sastanke 🔊 Sala za sastanke
ssala za ssastanké
🔊 Grejani bazen 🔊 Grijani bazen
griyani bazènn
🔊 Bazen 🔊 Bazen
bazènn
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
🔊 Da, izvolite 🔊 Da, izvolite
da, izvolite
🔊 Ne, nema 🔊 Ne, nema
ne, néma
🔊 Gde mogu dobiti sitniš? 🔊 Gdje mogu dobiti sitniš?
gdyé mogou dobiti sitnich
🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? 🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba
15 - Tražiti nekoga
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
🔊 Da, ona je tu 🔊 Da, tu je
Da, tou yé
🔊 Izašla je 🔊 Izašla je
izachla yé
🔊 Možete je nazvati na njen mobilni 🔊 Možete je nazvati na njen mobitel
mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
🔊 Znate li gde je mogu naći? 🔊 Znate li gdje je mogu naći?
znaté li gdyé yé mogou natchi
🔊 Ona je na poslu 🔊 Na poslu je
na poslou yé
🔊 Ona je kod kuće 🔊 Kod kuće je
kod koutché yé
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
🔊 Da, on je tu 🔊 Da, tu je
da, tou yé
🔊 Izašao je 🔊 Izašao je
izachao yé
🔊 Znate li gde ga mogu naći 🔊 Znate li gdje ga mogu naći
znaté li gdyé ga mogou natchi
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel
mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
🔊 On je na poslu 🔊 Na poslu je
na poslou yé
🔊 On je kod kuće 🔊 Kod kuće je
kod koutché yé
16 - Plaža
🔊 Plaža 🔊 Plaža
plaja
🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? 🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu?
znaté li gdyé mogou koupiti loptou
🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu 🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru
ima yedna trgovina ou ovom smyérou
🔊 Lopta 🔊 Lopta
lopta
🔊 Dvogled 🔊 Dvogled
dvogled
🔊 Kačket 🔊 Kačket
katchkètt
🔊 Peškir 🔊 Ručnik
routchnik
🔊 Sandale 🔊 Sandale
sandalé
🔊 Kofa 🔊 Kantica
kantitsa
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Krema za sunčanje
krema za sountchagné
🔊 Kupaće gaće 🔊 Kupaće bermude
koupatché bermoudé
🔊 Sunčane naočare 🔊 Sunčane naočale
sountchané naotchalé
🔊 Rakovi 🔊 Rakovi
rakovi
🔊 Sunčati se 🔊 Sunčati se
sountchati se
🔊 Sunčano 🔊 Sunčano
sountchano
🔊 Zalazak sunca 🔊 Zalaz sunca
zalaz sountsa
🔊 Suncobran 🔊 Suncobran
sountsobrann
🔊 Sunce 🔊 Sunce
sountsé
🔊 Sunčanica 🔊 Sunčanica
sountchanitsa
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Plivati 🔊 Plivati
plivati
🔊 Plivanje 🔊 Plivanje
plivagné
🔊 Talas 🔊 Val
val
🔊 More 🔊 More
moré
🔊 Nasip 🔊 Duna nasip
douna
🔊 Pesak 🔊 Pijesak
piyésak
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
🔊 Vreme će se promeniti 🔊 Vrijeme će se promijeniti
vriyémé tché sé promiyéniti
🔊 Biće kiše 🔊 Bit će kiše
bit tché kiché
🔊 Biće sunčano 🔊 Bit će sunčano
bit tché sountchano
🔊 Biće puno vetra 🔊 Bit će puno vjetra
bit tché pouno vyètra
🔊 Kupaći kostim 🔊 Kupaći kostim
koupatchi kostim
🔊 Hladovina 🔊 Hladovina
hladovina
17 - U slučaju nevolje
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Izgubio sam se 🔊 Izgubio sam se
izgoubio sam se
🔊 Šta želite ? 🔊 Što trebate?
chto trebate
🔊 Šta se dogodilo? 🔊 Što se dogodilo?
chto sé dogodilo
🔊 Gde mogu naći prevodioca? 🔊 Gdje mogu naći tumača?
gdyé mogou natchi toumatcha
🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? 🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? 🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? 🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom?
da li sté trenoutno pod tretmanom
🔊 Bolnica 🔊 Bolnica
bolnitsa
🔊 Apoteka 🔊 Ljekarna
lekarna
🔊 Lekar 🔊 Liječnik
liyetchnik
🔊 Medicinska služba 🔊 Liječnička
liyetchnitchka
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
🔊 Neko mi je ukrao isprave 🔊 Netko mi je ukrao isprave
netko mi yé oukrao isprave
🔊 Biro za izgubljene stvari 🔊 Ured za izgubljene stvari
oured za izgoublyené stvari
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
🔊 Izlaz u slučaju nužde 🔊 Izlaz u nuždi
izlaz ou noujdi
🔊 Policija 🔊 Policija
politsiya
🔊 Isprave 🔊 Isprave
isprave
🔊 Novac 🔊 Novac
novats
🔊 Pasoš 🔊 Putovnica
poutovnitsa
🔊 Prtljag 🔊 Prtljaga
prtlyaga
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Ne treba, hvala
né tréba, hvala
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
🔊 Sklonite se! 🔊 Maknite se!
maknité se