Korejski воцабулари

Video snimci sa najfrekventijim rečima u korejskom

Zašto i kako da učim korejski uz video snimke?

Oduševljenje Korejom raste širom sveta. Najpre vođena muzičkom kulturom "K-popa", privlačnost za zemlju potom se razvila zahvaljujući video igrama, kozmetičkim proizvodima i na kraju zahvaljujući zemlji u celini.

Ukoliko odete tamo na koncert (음악회), ne zaboravite da naučite neke reference (저는 늦었어요 (Jeoneun neuj-eoss-eoyo) vezano za prevoz (이 기차는 어디로 어디로 가나요 가나요? (I gichaneun eodilo ganayo?) da upitate kuda voz ide, na primer) S obzirom na to da su gradovi veliki, naučite da potražite pomoć ili policijsku stanicu (경찰서 (Gyeongchalseo)) ako se izgubite.

Da biste produbili svoje znanje, potražite više vokabulara u pesmama za jednostavno učenje ili u emisijama. Evo nekoliko primera koji će vam pomoći.

Izbor sadržaja koji će Vam pomoći da uronite u korejsku kulturu

Romani:

Emisije/serije:

Filmovi:

Muzika:

Verovatno već znate za neke K-pop bendove, muziku koja je zemlju proslavila. Evo nekoliko muzičkih primera.

Ovo je izbor 400 korisnih reči i izraza koji će Vam pomoći da krenete

Ove reči i izrazi su podeljeni po temama. Klikom na dugmad Kviz ili Kursevi, imaćete besplatan pristup kompletnom kursu na korejskom. Klikom na dugme štampač, možete da štampate sve izraze u okviru teme. Sav sadržaj je besplatan.

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Familijarni izraz 안녕
Annyeong
3 Dobro veče 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Familijarni izraz 안녕
Annyeong
5 Doviđenja 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Familijarni izraz (onaj koji ostaje - onaj koji odlazi) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Vidimo se 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Familijarni izraz 나중에 보자
Najung-e boja
9 Da
Ne
10 Sinonim
Ye
11 Ne 아니요
Aniyo
12 Familijarni izraz 아니
Ani
13 Molim vas 실례합니다
Sillyehabnida
14 Drugi oblik 저기요
Jeogiyo
15 Hvala 감사합니다
Gamsahabnida
16 Familijarni izraz 고마워
Gomawo
17 Hvala puno! 감사합니다
Gamsahabnida
18 Hvala na pomoći 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Familijarni izraz 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Nema na čemu 아니예요
Aniyeyo
21 U redu 알았습니다
Al-assseubnida
22 Familijarni izraz 알았어
Al-ass-eo
23 Koliko košta? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Izvinite 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Familijarni izraz 미안해
Mianhae
26 Ne razumem 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Familijarni izraz 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Razumeo sam 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Familijarni izraz 이해했어
Ihaehaess-eo
30 Ne znam 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Familijarni izraz 잘 몰라
Jal molla
32 Zabranjeno 금지
Geumji
33 Molim Vas, gde je toalet ? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Srećna Nova godina 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Srećan rođendan 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Srećni praznici! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Čestitam! 축하해요
Chughahaeyo
38 Familijarni izraz 축하해
Chughahae2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Familijarni izraz 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Dobar dan. Hvala, dobro sam. 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Govoriš li korejski? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Ne, ne govorim korejski 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Samo malo 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Odakle dolaziš? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Koje si nacionalnosti? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Ja sam Srbin 저는 세르비아 사람입니다
Jeoneun seleubia salam-ibnida
10 Ti živiš ovde? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Da, ja živim ovde 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Zovem se Sara, a ti? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 Julien 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Šta radiš tu? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Na odmoru sam 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Na odmoru smo 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Na poslovnom sam putovanju 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Radim ovde 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Radimo ovde 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Gde se može nešto dobro pojesti? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Ima li muzeja u blizini? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Gde se mogu uključiti na Internet? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Da, naravno! 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Šta je to? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Drugi oblik 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 To je sto 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Drugi oblik 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Sto. Razumeš? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Drugi oblik 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 Ne razumem 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Možeš li, molim te, ponoviti? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
11 Familijarni izraz 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
12 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
13 Familijarni izraz 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
14 Možeš li to napisati, molim te? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
15 Familijarni izraz 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
16 Razumeo sam 이해했어요
Ihaehaess-eoyo4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 To je crveno 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Plavo 파란색
Palan-saeg
4 Žuto 노란색
Nolan-saeg
5 Belo 흰색
Huin-saeg
6 Crno 검정색
Geomjeong-saeg
7 Zeleno 녹색
Nog-saeg
8 Narandžasto 주황색
Juhwang-saeg
9 Ljubičasto 보라색
Bola-saeg
10 Sivo 회색
Hoe-saeg5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula
Yeong
2 Jedan
Il
3 Drugi oblik 하나
Hana
4 Dva
I
5 Drugi oblik
Dul
6 Tri
Sam
7 Drugi oblik
Ses
8 Četiri
Sa
9 Drugi oblik
Nes
10 Pet
O
11 Drugi oblik 다섯
Daseos
12 Šest
Yug
13 Drugi oblik 여섯
Yeoseos
14 Sedam
Chil
15 Drugi oblik 일곱
Ilgob
16 Osam
Pal
17 Drugi oblik 여덟
Yeodeolb
18 Devet
Gu
19 Drugi oblik 아홉
Ahob
20 Deset
Sib
21 Drugi oblik
Yeol
22 Jedanaest 십일
Sib-il
23 Drugi oblik 열하나
Yeolhana
24 Dvanaest 십이
Sib-i
25 Drugi oblik 열둘
Yeoldul
26 Trinaest 십삼
Sibsam
27 Drugi oblik 열셋
Yeolses
28 Četrnaest 십사
Sibsa
29 Drugi oblik 열넷
Yeolnes
30 Petnaest 십오
Sib-o
31 Drugi oblik 열다섯
Yeoldaseos
32 Šesnaest 십육
Sib-yug
33 Drugi oblik 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Sedamnaest 십칠
Sibchil
35 Drugi oblik 열일곱
Yeol-ilgob
36 Osamnaest 십팔
Sibpal
37 Drugi oblik 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Devetnaest 십구
Sibgu
39 Drugi oblik 열아홉
Yeol-ahob
40 Dvadeset 이십
Isib
41 Drugi oblik 스물
Seumul
42 Dvadeset jedan 이십일
Isib-il
43 Drugi oblik 스물 하나
Seumul hana
44 Dvadeset dva 이십이
Isib-i
45 Drugi oblik 스물 둘
Seumul dul
46 Dvadeset tri 이십삼
Isibsam
47 Drugi oblik 스물 셋
Seumul ses
48 Dvadeset četiri 이십사
Isibsa
49 Drugi oblik 스물 넷
Seumul nes
50 Dvadeset pet 이십오
Isib-o
51 Drugi oblik 스물 다섯
Seumul daseos
52 Dvadeset šest 이십육
Isib-yug
53 Drugi oblik 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Dvadeset sedam 이십칠
Isibchil
55 Drugi oblik 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Dvadeset osam 이십팔
Isibpal
57 Drugi oblik 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Dvadeset devet 이십구
Isibgu
59 Drugi oblik 스물 아홉
Seumul ahob
60 Trideset 삼십
Samsib
61 Drugi oblik 서른
Seoleun
62 Trideset jedan 삼십일
Samsib-il
63 Drugi oblik 서른 하나
Seoleun hana
64 Trideset dva 삼십이
Samsib-i
65 Drugi oblik 서른 둘
Seoleun dul
66 Trideset tri 삼십삼
Samsibsam
67 Drugi oblik 서른 셋
Seoleun ses
68 Trideset četiri 삼십사
Samsibsa
69 Drugi oblik 서른 넷
Seoleun nes
70 Trideset pet 삼십오
Samsib-o
71 Drugi oblik 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Trideset šest 삼십육
Samsib-yug
73 Drugi oblik 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Četrdeset 사십
Sasib
75 Drugi oblik 마흔
Maheun
76 Pedeset 오십
Osib
77 Drugi oblik
Swin
78 Šezdeset 육십
Yugsib
79 Drugi oblik 예순
Yesun
80 Sedamdeset 칠십
Chilsib
81 Drugi oblik 일흔
Ilheun
82 Osamdeset 팔십
Palsib
83 Drugi oblik 여든
Yeodeun
84 Devedeset 구십
Gusib
85 Drugi oblik 아흔
Aheun
86 Sto
Baeg
87 Sto pet 백오
Baeg-o
88 Dvesta 이백
Ibaeg
89 Trista 삼백
Sambaeg
90 Četiristo 사백
Sabaeg
91 Hiljada
Cheon
92 Hiljadu petsto 천오백
Cheon-obaeg
93 Dve hiljade 이천
Icheon
94 Deset hiljada
Man6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Danas 오늘
Oneul
3 Juče 어제
Eoje
4 Pre dva dana 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Koliko ostaješ? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Familijarni izraz 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Odlazim sutra 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Familijarni izraz 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Odlazim prekosutra 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Familijarni izraz 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Odlazim za tri dana 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Familijarni izraz 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Ponedeljak 월요일
Wol-yoil
14 Utorak 화요일
Hwa-yoil
15 Sreda 수요일
Su-yoil
16 Četvrtak 목요일
Mog-yoil
17 Petak 금요일
Geum-yoil
18 Subota 토요일
To-yoil
19 Nedelja 일요일
Il-yoil
20 Januar 일월달
Il-woldal
21 Februar 이월달
I-woldal
22 Mart 삼월달
Sam-woldal
23 April 사월달
Sa-woldal
24 Maj 오월달
O-woldal
25 Juni 유월달
Yu-woldal
26 Juli 칠월달
Chil-woldal
27 Avgust 팔월달
Pal-woldal
28 Septembar 구월달
Gu-woldal
29 Oktobar 시월달
Si-woldal
30 Novembar 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 Decembar 십이월달
Sib-iwoldal
32 U koliko sati odlaziš? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Familijarni izraz 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 Ujutru, u osam sati 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Drugi oblik 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 Ujutru, u osam i petnaest 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Drugi oblik 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 Ujutru, u pola devet 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Drugi oblik 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 Ujutru, u osam i četrdeset pet 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Drugi oblik 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 Uveče, u šest sati 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Drugi oblik 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Kasnim 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! 택시!
Taegsi!
2 Kuda ćete? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Idem na stanicu 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Idem u hotel Dan i Noć 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Možete li me odvesti na aerodrom? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Možete li uzeti moj prtljag? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Je li daleko odavde? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Ne, blizu je 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 Da, to je malo dalje 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Koliko će koštati? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Odvedite me tu 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 Na desno 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 Na levo 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Samo pravo 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 Tu je 여기입니다
Yeogiibnida
16 Tamo je 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Stop! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Ne morate da žurite 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Volim te 사랑해요
Salanghaeyo
3 Srećan sam 행복해요
Haengboghaeyo
4 Tužan sam 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Drugi oblik 우울해요
Uulhaeyo 
6 Uživam ovde 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Hladno mi je 추워요
Chuwoyo
8 Toplo mi je 더워요
Deowoyo
9 Preveliko je 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 Premalo je 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 Taman je 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Želiš li izaći večeras? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Hteo bih izaći večeras 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 To je dobra ideja 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Želim da se zabavljam 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 To nije dobra ideja 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 Ne želim izaći večeras 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Hteo bih da se odmorim 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Želiš li da se baviš sportom 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Da, treba da se opustim 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Igram tenis 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Ne hvala, previše sam umoran 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Familijarni izraz 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Imam Oca 아버지
Abeoji
4 Familijarni izraz 아빠
Appa
5 Imam Majku 어머니
Eomeoni
6 Familijarni izraz 엄마
Eomma
7 Imam Sina 아들
Adeul
8 Imam Kćerku
Ttal
9 Imam Brata 형제
Hyeongje
10 Stariji brat (govori dečak) - Stariji brat (govori devojka) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 Imam Sestru 자매
Jamae
12 Starija sestra (govori dečak) - Starija sestra (govori devojka) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 Imam Prijatelja 친구
Chingu
14 Imam Prijateljicu 친구
Chingu
15 Imam Dečka 남자 친구
Namja chingu
16 Drugi oblik 애인
Aein
17 Imam Devojku 여자 친구
Yeoja chingu
18 Drugi oblik 애인
Aein
19 Imam Muža 남편
Nampyeon
20 Imam Ženu 아내
Anae10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar
Ba
2 Sinonim 술집
Suljib
3 Želiš li nešto popiti? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Uobičajeni izraz 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Piti 마시다
Masida
6 Čaša
Jan
7 Sinonim
Keob
8 Vrlo rado 좋아요
Joh-ayo
9 Šta piješ? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Familijarni izraz 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Šta ima od pića? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Familijarni izraz 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Ima vode ili voćnih sokova 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Voda
Mul
15 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 Kocke leda 얼음
Eol-eum
17 Čokolade 핫쵸코
Haschyoko
18 Mleka 우유
Uyu
19 Čaja
Cha
20 Kafe 커피
Keopi
21 Sa šećerom 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Sa šlagom 크림이랑
Keulim-ilang
23 Vina 포도주
Podoju
24 Piva 맥주
Maegju
25 Čaj, molim te 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 Pivo, molim te 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Šta želite piti? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Dva čaja, molim Vas! 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Dva piva, molim Vas! 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 Ništa, hvala 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Na zdravlje! 건배
Geonbae
32 Na zdravlje! 건배
Geonbae
33 Molim Vas, račun! 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Oprostite, koliko Vam dugujem? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Dvadeset eura 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Ja častim 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Drugi oblik 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran 식당
Sigdang
2 Sinonim 레스토랑
Leseutolang
3 Želiš li nešto jesti? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Familijarni izraz 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Da, vrlo rado
Ne
6 Jesti 먹다
Meogda
7 Gde možemo jesti? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Gde možemo ručati? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Večera 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Doručak 아침식사
Achimsigsa
11 Molim Vas! 여기요!
Yeogiyo!
12 Molim Vas, jelovnik! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Izvolite jelovnik 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Šta više voliš? Meso ili ribu? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Familijarni izraz 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 S pirinčem 밥이랑
Bab-ilang
17 Sa testeninom 면이랑
Myeon-ilang
18 Krompiri 감자
Gamja
19 Povrće 야채
Yachae
20 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Hleb
Ppang
22 Maslac 버터
Beoteo
23 Salata 샐러드
Saelleodeu
24 Desert 디저트
Dijeoteu
25 Voće 과일
Gwail
26 Molim Vas, nož 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Da, odmah ću ga doneti 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 Nož
Kal
29 Viljuška 포오크
Pookeu
30 Kašika 숟가락
Sudgalag
31 Da li je to toplo jelo? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Da, i vrlo začinjeno! 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Toplo 따뜻하다
Ttatteushada
34 Hladno 차갑다
Chagabda
35 Začinjeno 맵다
Maebda
36 Uzeću ribu 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 I ja 저도요
Jeodoyo12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Možemo li se ponovo videti? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Da, vrlo rado 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Ovo je moja adresa 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Imaš li broj telefona? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Da, evo 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Bilo mi je lepo s tobom 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 I meni je drago što sam te upoznala 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Videćemo se ponovno uskoro 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 I ja se nadam 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Doviđenja 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Familijarni izraz 잘 가
Jal ga
13 Vidimo se sutra 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Familijarni izraz 내일 봐
Naeil bwa
15 Zdravo 잘 가요
Jal gayo
16 Familijarni izraz 잘 가
Jal ga13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Imate li vozni red vozova? 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Vozni red autobusa? 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 Ovaj, ovde 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Hvala 감사합니다
Gamsahabnida
13 Nema na čemu. Srećan put! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Automehaničarska radnja 카센터
Kasenteo
15 Benzinska stanica 주유소
Juyuso
16 Do vrha, molim 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Bicikl 자전거
Jajeongeo
18 Centar grada 중심지
Jungsimji
19 Predgrađe 교외
Gyooe
20 To je veliki grad 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 To je selo 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Planina
San
23 Jezero 호수
Hosu
24 Selo 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Da, ona je tu 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Izašla je 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Možete je nazvati na njen mobilni 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Znate li gde je mogu naći? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Ona je na poslu 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Drugi oblik 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Ona je kod kuće 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Molim Vas, je li Julien tu? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Da, on je tu 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Izašao je 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Znate li gde ga mogu naći 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 On je na poslu 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Drugi oblik 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 On je kod kuće 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel 호텔
Hotel
2 Apartman 아파트
Apateu
3 Dobrodošli 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Imate li slobodnu sobu? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Ima li kupatilo u sobi? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Želite li bračni krevet? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Soba s doručkom 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Koliko košta jedno noćenje? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Da, naravno! 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Hvala. Soba je vrlo lepa 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 Hvala, malo je preskupo za mene 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Molim Vas, gde je moja soba? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Na prvom spratu 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Ima li hotel lift? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Lift je na levoj strani? 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Lift je na desnoj strani? 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Gdje je perionica veša? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 U prizemlju 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Prizemlje 일층
Ilcheung
25 Soba
Bang
26 Hemijsko čišćenje 세탁소
Setagso
27 Frizer 미용실
Miyongsil
28 Parkiralište za automobile 주차장
Juchajang
29 Gde se nalazi sala za sastanke? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Sala za sastanke 회의실
Hoeuisil
31 Grejani bazen 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Bazen 수영장
Suyeongjang
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Molim Vas ključ 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Molim Vas karticu 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Ima li poruka za mene? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Da, izvolite 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Ne, nema 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Gde mogu dobiti sitniš? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Da, za koliko Vam treba? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža 해변
Haebyeon
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 Lopta 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Dvogled 쌍안경
Ssang-angyeong
6 Kačket 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Peškir 수건
Sugeon
8 Sandale 샌달
Saendal
9 Kofa 물통
Multong
10 Krema za sunčanje 썬크림
Sseonkeulim
11 Kupaće gaće 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Sunčane naočare 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Rakovi 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Sunčati se 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Sunčano 양지바른
Yangjibaleun
16 Zalazak sunca 일몰
Ilmol
17 Suncobran 파라솔
Palasol
18 Sunce
Hae
19 Sinonim 태양
Taeyang
20 Sunčanica 일광욕
Ilgwang-yog
21 Da li je opasno tu plivati? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 Ne, nije opasno 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Da, tu je zabranjeno plivati 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Plivati 수영하다
Suyeonghada
25 Plivanje 수영
Suyeong
26 Talas 파도
Pado
27 More 바다
Bada
28 Nasip 모래 언덕
Molae eondeog
29 Pesak 모래
Molae
30 Kakva je prognoza za sutra 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Vreme će se promeniti 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Biće kiše 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Biće sunčano 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 Biće puno vetra 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Kupaći kostim 수영복
Suyeongbog
36 Hladovina 그늘
Geuneul17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Familijarni izraz 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Izgubio sam se 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Šta želite ? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Šta se dogodilo? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Gde mogu naći prevodioca? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Gde se nalazi najbliža apoteka? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Možete li nazvati lekara, molim Vas? 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Da li ste trenutno pod terapijom? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Bolnica 병원
Byeong-won
11 Apoteka 약국
Yaggug
12 Lekar 의사
Uisa
13 Medicinska služba 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Izgubio sam isprave 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Neko mi je ukrao isprave 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Biro za izgubljene stvari 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Stanica prve pomoći 구조대
Gujodae
18 Izlaz u slučaju nužde 비상구
Bisang-gu
19 Policija 경찰서
Gyeongchalseo
20 Isprave 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Drugi oblik 신분증
Sinbunjeung
22 Novac 현금
Hyeongeum
23 Sinonim
Don
24 Pasoš 여권
Yeogwon
25 Prtljag
Jim
26 Ne treba, hvala 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Pustite me na miru! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Sklonite se! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf